Databáze českého amatérského divadla

Texty: SOkA Jičín: Přehled fondů týkajících se amatérského divadla.

SOkA Jičín: Přehled fondů týkajících se amatérského divadla.

AP = odkazy na Archivní příručky

Číslo Název fondu Časový rozsah Archivní příručka č.
Náhled
5O Vojanův okrsek ÚMDOČ 1920 - 1949 AP 300 viz dále

54 SDO J.K.Tyl Jičín 1912 - 1953 AP 335

327 SDO Radim 1862 - 1913 AP 121

473 SDO Erben Miletín 1861 - 1952 AP 312 viz dále

487 SDO Mlázovice 1863 - 1951 AP 87

829 JDO Hořice 1825 - 1951 AP 314

986 SDO Vidochov 1922 - 1933 AP 151

1014 Čtenářská a div. jednota Vrchovina 1905 - 1938 AP 175

1113 SDO Nová Paka 1851 - 1952 AP 336 viz dále

2024 Erbanův okrsek ÚMDOČ 1921 - 1947 AP 317 viz dále

Družstvo pro postavení stálého div. Nová Paka1937 - 1958 AP 316

Spolek divadelních ochotníků Pecka 1877 - 1944 AP 352 viz dále


Vojanův okrsek ÚMDOČ v Jičíně
SOkA Jičín, AP 300
Fond obsahuje: 3 knihy (1920 - 1942), 3 podací protokoly (1941 - 1948), rejstřík k podacímu protokolu (1945 - 1946).
Kart. 1: Stanovy, řády, seznam spolků.( Kopie: 1947 viz obálka)
Kart. 2: Soutěže. (Kopie soudcovské tabulky a konečné kvalifikace 1932 viz obálka.)
Kart. 3: Plakáty, 1928, 1944 - 1948.

Ex AP 300, Vývoj původce fondu.
Vojanův okrsek ÚMDOČ zahájil svou činnost neoficiálně v roce 1920, jeho prvním předsedou byl zvolen městský tajemník František Šulc. Teritoriálně zahrnoval prostor politického okresu a náležel do Mladoboleslavského kraje. Připomeňme, že Erbanův hořický okrsek byl součástí Hradeckého kraje. Potřebám rozvoje divadelnictví na Jičínsku vyšel vstříc místní týdeník Hlas našeho venkova, který v roce 1927 zavedl pravidelnou rubriku pod názvem Divadelní hlídka Vojanova okrsku. Tento okrsek úzce spolupracoval s ostatními kulturními spolky, organizoval režisérské kurzy a pokračoval ve své činnosti i v letech německé okupace. Zanikl až počátkem 50. let, a to na základě zákona č. 68/1951 o dobrovolných organizacích a shromážděních.
Zprac. PhDr. Jindřich Francek

PS
Kopírování Archivních pomůcek Archivní správa nepovoluje z důvodů autorské ochrany.


Erbanův okrsek ÚMDOČ v Hořicích 1921 - 1947
SOkA Jičín, AP 317
Fond zkoumala PhDr. Tomíčková z M Hořice, viz její výpisy.

Ex AP 317, Vývoj původce fondu, zprac.PhDr. Jindřich Francek 2000, kopie nepovolena.
V Hořicích byl založen okrsek ÚMDOČ 9. srpna 1921 při příležitosti konání Jiráskových oslav. Jeho zakladatelé pojmenovali spolek po bývalém primáři okresní nemocnice MUDr. Augustinovi Erbanovi (1865 - 1915). Byl to nejen vynikající operátor a gynekolog, ale i nadšený herec - ochotník, starosta Sokola v letech 1911 - 1915, stoupenec Volné myšlenky, ideový anarchista a bouřlivák....
Erbanův okrsek koordinoval činnost místních jednot, po počátečním popřevratovém a spolkovém nadšení, kdy evidoval 39 jednot, klesl v dalších letech jejich počet k roku 1931 na 24. Některé slabé a nečinné spolky vystoupily, jiné (problémové) byly vyloučeny. I když v polovině třicátých let zaznamenáváme další úbytek jednot organizovaných v Erbanově okrsku, přesto dokázal obnovit svou aktivitu a zvýšit kvalitu divadelních ochotníků. Připomínáme, že se v letech německé okupace podílel na pčřípravě a realizaci cyklů ochotnických her. První byla uctěna památka Aloise Jiráska (1940), druhým pak J. K. Tyla (1941). Třetí cyklus (1942) již nebyl povolen, proto došlo alespoň k uspořádání pohostinských vystoupení souborů z Nového Bydžova, Nymburka i Prahy.
Po skončení druhé světové války pokračoval Erbanův okrsek ve své další práci podle pokynů Ústřední matice. Zanikl počátkem padesátých let, a to na základě zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních.


Spolek divadelních ochotníků Erben Miletín
SOkA Jičín, AP 312

Fond obsahuje:
Fasc. 1 - Plakáty 1874 - 1925
Fasc. 2 - Plakáty 1926 - 1952
Zachycuje úplnou produkci spolku ve dvou knihách vlepených plakátů.

Kart. 1 - Stručný nástin dějin ochotnického divadla v MIletíně, Freiberk, František, učitel, tč. místopředseda. Rkp. 1897. Zde opis z r. 1940, 8 s.

Dle přípisu ONV v Hořicích (okresní rady osvětové) byla z pověření Min. informací organizována Dotazníková akce kde se hraje divadlo. Dotazník bylo třeba vrátit do 28. 12. 1948.

Dle Vývoje původce fondu (zprac. Jindř. Francek) bylo 1878 vydáno Provolání k nesvornosti herců a nezřízené kritice obecenstva.,

Kopie: 1927 SDO Erben oznamuje Městské radě konání oslav 100 výročí trvání divadla v Miletíně a žádá o protektorát Městské rady. (kopie viz Miletín)
1895 zakázáno, po odvolání bylo představení Na zdar Matice povoleno c.k.místodržitelským radou v Hradci Králové (kopie viz Miletín)
1861 německy psané povolení her Ženich z hladu a Rekrutýrka v Kocourkově. .

Spolek divadelních ochotníků Nová Paka
SOkA Jičín, AP 352

Fond obsahuje:
Fasc. 1 - plakáty 1880 - 1930
do 1880 soupis provedených her
1880 Pl. Čím dál, tím hůř
do 1883 soupis (ročně 9-11 her, 1883 14 her)
1884 Pl Záviš z Falkenštejna
do 1893 Proslov k 60. výročí SDO. Obr. foto o slavnosti 60. let trvání SDO 1893 (kopie v exp. MaG Jičín.
1893 Pl. Nevinně odsouzen
do 1897 soupis
od 1898 komplet plakátů.
1930 Pozvání na oslavy 100letého jubilea SDO v NP. Obsahuje jména funkcionářů (ředitelů div.) od 1880. též Glat, Josef: Paměti Spolku divadelních ochotníků v Nové Pace. 1 s.
Foto z průvodu, Psohlavci v přírodě.
Fasc. 2 - plakáty a programy div. představení 1931 - 1950
mj. trikolory s nápisem Spolek divadelních ochotníků Nová Paka, 1820.
Kart. 2 - plakáty 1880 - 1951 + foto
mj. Inventář SDO v NP sepsaný v červenci 1925 hospodářským správcem Fr. Pavlovcem. 21 s. (dokazuje vybavení spolku)
Výpisy k dějinám ODi v NP.
a/ k 60. výročí P. Jos. Beran (od 1827)
b/ z České Thalie 1867 opis.
c/ Přednáška Dr. F. Pacáka, 1926.
mnoho dalších poznámek.
d/ Záhorský, Karel: Počátek ODi v NP. Rkp. 1888. 11 s.
Plakáty.
Kart. 3 - mj. K 90. výročí trvání SDO v NP 1923 Jan Výrava. Úplná dokumentace, velmi zdařilé fotoportréty jednotlivých osob. Průvod.
Povolení hry Dcera druhé roty, OÚ Nová Paka 1939 s cenzurními zásahy. (kopie Nová Paka)


Spolek divadelních ochotníků Pecka
SOkA Jičín: Fond Archiv města Pecka. AP 352.

Kart. 44 - Spolek divadelních ochotníků, 1877 - 1891
Stanovy div. ochot. spolku v Pecce z 15. 2. 1881
Plakáty: letní divadlo na hradě Pecka - Nehas, co tě nepálí, 8. 9. 1878 + další tři představení bez uvedení místa, kde se bude hrát.
Účet pro divadelní spolek v Pecce, vymalování opony hlavní, opony proměňovací, kulisy... Od Josefa Prokopa, 5. 9. 1877.
Povolení hry Mlynář a jeho dítě, od C.k. okr.hejtmanství v Jičíně, 30. 10. 1891.
Vyhláška, OkÚ v Nové Pace, 24. 11 1939.
Kart. 47 - Divadlo, 1851, 1943-1944
Dopis z 27. 9. 1851, sdělení k žádosti o povolení k div. představení, ve kterém domě bude divadlo provozováno a sdělení jmen osob, které tam budou hrát, 1851, česky.
Povolení div. představení z 23.2. 1944, německy.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':