Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Boháňka

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1880
Patrně 1880 založen OS.
1899 DS ČOB, hrál v hostinci U Kleandrů a ve vedlejší obci U Lhotských.

1921 DS z Boháňky-Skály se zúčastnil Jiráskových oslav v Hořicích.

Od 1923 působil pod názvem Hospodářsko-čtenářská beseda.

1948 registrován SDO Havlíček.

jako Svaz české mládeže a Místní rada osvětová
1947 - Olga Scheinpflugová: Okénko, hráno v hostinci pana Zubra na Skále.

Divadelní odbor Místní osvětové rady
Bibliografie:
ČURDA, Josef: Ochotnické divadlo na hořickém venkově. Hořice v Podkrkonoší. Město a okres, díl II, vydal Dr. F. Mann jako 12. svazek Knihovny národohospodářských informací. 1934, s. 18-22.

FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. PC ART.
Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty.

FOF, M. zpracoval Informace pro MČAD. Rkp. 1999. MaG Jičín.

MÁLEK, Jaroslav: Amatérské divadlo u nás. Rkp. pro MČAD 1999. 2 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 75.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1923. Praha, ÚMDOČ 1924. Seznam členů. kART.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv: Spolky, společenské organizace a družstva,
reg. č. 590-617.

Praha, Národní archiv:

Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/171/474, ČOB v Bohance–Skále, 1899.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/13512/1939, ČOB.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1502/1948, SDO Havlíček.

OÚ: Kronika, kniha zápisů, plkakáty.

Mapa - Boháňka

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':