Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Želejov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Borek
První zpráva: 1890
Roku 1890 souhlasila místní školní rada v Chroustově s pořízením
divadelního jeviště pro místní ochotníky celé školní obce – Chroustov, Úhlejov, Želejov.
Ochotníci z "podílnických obcí" si toto jeviště vypůjčovali za mírný poplatek.
Do 1904 hráli - jako hasiči - víceméně společně v Chroustově.
Odi před 1.světovou válkou se hrálo na návsi pod starou lípou, ve válce v hospodě č.9.

( Od roku 1913 do konce 50.let 20.století provozoval v Želejově pohostinství majitel č.9. Tady byl hostinec vybaven sálem. Konaly se zde valné hromady spolků, volby, Mikulášské večírky, Josefovské večírky, oslavy, posvícenské zábavy jak pro Želejov, tak pro Borek vždy v neděli a v pondělí pak tzv. „zlatá“.
Také zde byla umístěna veřejná obecní knihovna.
Režie (nácvik a nastudování her) – na návsi Ladislav Nosek z č.12, v hospodě p.učitel Malina z Chroustova.

1935 Místní sdružení republ.dorostu.
Bibliografie:
ČURDA, Josef: Ochotnické divadlo na hořickém venkově. In: Hořice v Podkrkonoší. Město a okres. Díl II. Vydal Dr. F. Mann jako 12. sv. Knihovny národohospodářských informací. Hořice 1934, s. 18-22.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 730.

VALENTA, Petr: Dějiny ochotnického divadla Úhlejov. Rkp. pro DČAD únor 2011. Viz Texty /Úhlejov.
Archivy:
OÚ: kronika obce Želejova

Mapa - Želejov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':