Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Praha, Národní divadlo

Rok založení: 1881
1850 se utvořil „Sbor pro zřízení českého Národního divadla v Praze“,
1883 od definitivního otevření jeho zřizovatelem Družstvo Národního divadla,
1900 zřizovatelem Společnost ND,
1919 pod správou Země české,
1929 zřizovatelem stát.
Bibliografie:
JÍROVÝ, Zdeněk: Od osvícenství přes osvětu po informační společnost. In: JEDNA z cest české kultury k současnosti. Praha, NIPOS 2005, s. 98.

STAŠEK, Antal: Popis organizace sbírky na ND ve Stanovém, dětský zážitek Antala Staška ve Vzpomínkách. (Praha, Borový 1925, s. 245-247.)

STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Milan Strotzer, s. 62 - 63.
Archivy:
Divadelní oddělení Národního muzea, Praha:
Cínová medaile k položení základů ND
č.inv. 7881/31, lok.č. P - S 1 - E d

Bronzová medaile na paměť otevření ND
č.inv. 14029/33, lok.č. P - S 1 - E d

Související Texty

Související Obrázky

Aleš, Mikoláš, portrét, in Šubert: Národní divadlo v Praze, s. 89
Aleš, Mikoláš, portrét, in Šubert: Národní divadlo v Praze, s. 89
Beroun, peníze z karet na Národní divadlo, dopis J. B. Horáka městské radě, 1881
Bezpečnost, protipožární opatření, tit. strana příručky, Wien 1882
Blatná, Spolek divadelních ochotníků, Služebník svého pána, plakát – 1881
Boskovice, opona, detail, ND
Božejov, Obecná škola, Princezna Pampeliška, 1941
Brandýs nad Labem, Národní divadlo, okresní divadelní vlak, provolání, 1884
Březnice, Družstvo div. ochotníků, Hypochondr - plakát, 1881
Chicago, prapor pro ND, strana s americkou vlajkou
Chicago, prapor pro ND, strana s nápisem a lvem
Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1851
Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1851
Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1851
Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1865
Chrudim, Státní okresní archiv, nejstarší doklady o spolkové činnosti, 1865
Dětenice, Divadelní ochotníci, Divadelní vlak - plakát, 1891
Dětenice, obč. beseda, akademie k 50 letům ND, 1918 - plakát
Divadelní listy, 1883 otevření ND
Domažlice, studující, Srdce a svět , 1873, ve prospěch Národního divadla
Hořice, bazar ve prospěch ND na Žofíně, pozvání,dopis J.V.Friče paní Horákové
Hořice, Členové zpěváckého spolku Ratibor s divadelními ochotníky,
Hořice, Hromadná návštěva Národního divadla, výzva Měšťanské besedy, 1884
Hořice, Legitimace ku jízdě do Národního divadla, 1884
Hořice, legitimace přispívajícího člena Sboru pro zřízení českého Národního divadla, 1881
Hořice, Soukromá sbírka hostů v besedním hostinci p. Josefa Poura na obnovu ND, 1881, s.1
Hořice, Soukromá sbírka hostů v besedním hostinci p. Josefa Poura na obnovu ND, 1881, s.2
Hradec Králové, studenti gymnázia, Sbírka v prospěch národného divadla, 1852, orig. rkp. 3.
Hradec Králové, studenti gymnázia, Sbírka v prospěch národného divadla, orig. rkp. 2., 1852
Hradec Králové, studenti gymnázia, Sbírka v prospěch Národního divadla, orig. rkp. 1., 1852
Hudlice, Osud - plakát s vyobrazením ND
Hynais, Vojtěch, studie ústřední postavy k oponě Národního divadla v Praze, asi 1883
Jehnědí, Sokol, otevření sokolovny 1921, ND, Prodaná nevěsta - plakát
Josef Jakší, Opona Národního divadla v Praze, 1. 4. 1892
Kutná Hora, nabídka losů ve prospěch ND,
Kutná Hora, sbírka na ND - plakát
Liebscher, Adolf, portrét, in Šubert: Národní divadlo v Praze, s. 288
Macháček, Miroslav
Miletín, Muzeum 3-63, požár ND, soudobé vyobrazení
Miletín, Muzeum 3/61, Dětenice, studentská beseda ve prospěch ND, 1881
Miletín, Muzeum 3/61, Dvůr Králové nad Laben: město zakládajícím členem Sboru ND, diplom
Miletín, Muzeum 3/61, Mnich Hradiště, deputace k základním kamenům ND, protokol - orig., 1868
Miletín, Muzeum 3/61, Praha, Národní divadlo, sbírky, M.Aleš
Miletín, Muzeum 3/62, model Národního divadla, v plamenech
Miletín, Muzeum 3/62, model Národního divadla, v plamenech
Miletín, Muzeum 3/63, Praha, Národní divadlo, požár 1881
Miletín, Muzeum 3/68a, Antonín Petrtýl, portrét
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 1. sál, 13. kostým anděla, Úpice,
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 61, pokladnička ND
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 62 model Národního divadla
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 62 model Národního divadla, v plamenech
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 62, model ND
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 62, model ND v plamenech
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 62, model, ND v plamenech
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 3. sál, 62a, vitrina pod modelem ND, pokladnička
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 09, opony Národní divadlo, Bozkov
Miletín, muzeum, Úpice - plakát Mírové poselství
Mnichovo Hradiště, Ochotnické divadlo, Pan sekretář - plakát, 1881
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1881
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1902
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1902
Národní divadlo, kopule se soochami Antonína Pavla Wagnera
Národní divadlo, lidové představení českého ochotnictva, Naši furianti, ke sjezdu ochot. čs. 1895
Národní divadlo, medaile na pamě´t otevření 1883
Národní divadlo, medaile na pamě´t otevření ND 1883, líc
Národní divadlo, pokladnička Sboru pro postavení ND na sbírky
Národní divadlo, pokladnička na sbírky, ex DNM.
Národní divadlo, pokladnička Sboru pro postavení ND na sbírky b
Národní divadlo, provolání s. 2, s. a.
Národní divadlo, Provolání Sboru pro zřízení ND, 1857, 1.s.
Národní divadlo, Provolání Sboru pro zřízení ND, 1857, 2.s.
Národní divadlo, provolání, s. a.
Národní divadlo, základní kámen 1868, řeč K. Sladkovského
Národní divadlo, Základní pravidla sboru pro zřízení českého národního divadla v Praze, i něm, 1. str., 1851
Národní divadlo, zápisy o předání pokladničky Sboru púro postavení ND
Palacký, František, portrét, in Šubert: Národní divadlo v Praze, s. 66
Petrtýl, prapor ochotníků z USA pro ND 1885, článek, s, 1
Petrtýl, prapor ochotníků z USA pro ND 1885, článek, s, 5
Petrtýl, prapor ochotníků z USA pro ND 1885, článek, s, 6
Petrtýl, prapor ochotníků z USA pro ND 1885, článek, s, 7
Petrtýl, prapor ochotníků z USA pro ND 1885, článek, s. 2
Petrtýl, prapor ochotníků z USA pro ND 1885, článek, s. 3
Petrtýl, prapor ochotníků z USA pro ND 1885, článek, s. 4
Pokladnička na sbírky ve prospěch výstavby Národního divadla
Praha, Akademici, Baron Goertz, 1899 - plakát ND
Praha, Národní divadlo, 28.10.1918
Praha, Národní divadlo, František Ženíšek, Studie k první oponě Národního divadla
Praha, Národní divadlo, medaile s vyobrazením opony k 130. výročí ND, 2013
Praha, Národní divadlo, návrh opony pro inscenaci Strakonický dudák, Josef Lada, 1930,
Praha, Národní divadlo, návrh opony, Julietta, František Muzika,1938
Praha, Národní divadlo, opona, 1892
Praha, Národní divadlo, opona, Slavie truchlí nad shořením divadla a obětavý národ jí přináší dary, génius národa žehnající lidu. Vojtěch Hynais, 1883
Praha, Národní divadlo, pokládání základního kamene, foto, 1868
Praha, Národní divadlo, požár 1881
Praha, Národní divadlo, požár, Národní listy, titul. str., 1881
Praha, Národní divadlo, Stavovské, Milenci z kiosku, Bedřich Feuerstein, 1932, foto opony
Praha, Národní divadlo, vstupenka, líc, 1881
Praha, Národní divadlo, vstupenka, rub, 1881
Praha, Národní divadlo, výstava plánů - plakát, 1867
Praha, Národní divadlo, Zdravý nemocný, Bedřich Feuerstein,1921, návrh opony
Praha, Národní divadlo, Ze života hmyzu, Čapek, Josef, 1922, návrh opony, dNM
Praha, Národní divadlo, železná opona, Frant. Kysela, 1923
Praha, Národní divadlo, železná opona, Frant. Kysela, 1923
Praha, Národní, Braniboři v Čechách, návrh opony, Kysela
Praha, Národní, Braniboři v Čechách, opona, Kysela
Praha, Národní, Braniboři v Čechách, Smetana, opona, návrh F.Kysely
Praha, Národní, Čertova stěna, Smetana, opona, návrh F.Kysely
Praha, Národní, čl.Opony pro ND, obr. Maixner,Pirner, Aleš, Ženíšek, špatná foto
Praha, Národní, Dalibor, opona, Kysela
Praha, Národní, Dalibor, Smetana, opona, návrh F.Kysely
Praha, Národní, Dalibor, Smetana, opona, návrh F.Kysely, detail,
Praha, Národní, dary spolků na ND
Praha, Národní, dary spolků na ND
Praha, Národní, Dvě vdovy, Smetana, opona, návrh F.Kysely
Praha, Národní, Dvě vdovy, Smetana, opona, návrh F.Kysely, detail,
Praha, Národní, Hubička, Smetana, opona, návrh F.Kysely
Praha, Národní, Hubička, Smetana, opona, návrh F.Kysely, detail
Praha, Národní, Hynais, čl. Nad nejkrásnější oponou světa, bez autora
Praha, Národní, Hynais, čl. Nad nejkrásnější oponou světa, bez autora, 2,
Praha, Národní, Hynais, čl. Trávníčková Marie, Opona
Praha, Národní, Hynais, studie v Paříži, kraje na oponě
Praha, Národní, Hynais, záznam o restaurování 1977 - 1983
Praha, Národní, Jangl, Karel, Jak vznikla Hynaisova opona
Praha, Národní, Kysela, opona, Dvě vdovy, realizace
Praha, Národní, Kysela, opona, Hubička, realizace, čb foto
Praha, Národní, Kysela, opona, Hubička, realizace, čb foto
Praha, Národní, Kysela, opona, Libuše, realizace, čb fotografie
Praha, Národní, Kysela, opona, Prodaná nevěsta, realizace, čb foto
Praha, Národní, Kysela, opona, Tajemství, realizace, čb foto
Praha, Národní, Libuše, Smetana, opona, návrh F.Kysely
Praha, Národní, Libuše, Smetana, opona, návrh F.Kysely, detail
Praha, Národní, Milenci z kiosku, opona, Feuerstein
Praha, Národní, opona Hynais, detail anděl
Praha, Národní, Opony ND, čl ex ND historie a současnost budovy,
Praha, Národní, Prodaná nevěsta, Smetana, opona, návrh F.Kysely
Praha, Národní, Signorina Gioventu, opona, Fr. Muzika, 1937
Praha, Národní, Tajemství, Smetana, opona, návrh F.Kysely, 1922,
Praha, Národní, Ženíšek, studie k oponě ND, studie na zámku v Lítni,ukradena
Praha, Národní, Ženíšek,čl.Frajerová Blanka, Dvakrát ztracená opona 1
Praha, Národní, Ženíšek,čl.Frajerová Blanka, Dvakrát ztracená opona, 2
Praha, Národní, Ženíšek,čl.Frajerová Blanka, Dvakrát ztracená opona, 3
Praha, Národní, Ženíšek,čl.Frajerová Blanka, Dvakrát ztracená opona, 4
Praha, Národní,Tajemství, Smetana, opona, návrh F.Kysely, detail, 1922
Praha, Národopisná výstava českoslovanská 1895, kap České divadlo 1 s.436.
Praha, Národopisná výstava českoslovanská 1895, kap České divadlo 2
Praha, ND v plamenech
Praha, ND, Hynais, opona
Praha, ND, Národ sobě nad oponou
Praha, ND, Národ sobě, tympanon
Praha, ND, opona, soutěž, Max Pirner, 1879
Praha, ND, opona, soutěž, Petr Maixner, 1879
Praha, ND, portál Národ sobě
Praha, ND, požár, Divadelní listy, 1881
Praha, ND, Slavnostní otevření, Libuše, 1881 - plakát
Praha, ND, soutěž, Frant. Ženíšek, 1880
Praha, ND, soutěžní návrh na oponu, Maxmilián Pirner, 1879
Praha, ND, zákl,kámen 1868
Praha, požár Národního divadla
Praha, Semafor, Suchý před Hynaisem
Praha, Semafor, Suchý s návrhem opony před oponou ND
Praha, telegram do Pacova o požáru Národního divadla, 1881
Praha-Malá Strana, KrO ND, Nespokojenost ředitele ND Stanislava Mojžíše-Loma s činností.
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 060, Národní divadlo
Rieger, F.L. předseda Sboru pro postavení ND
Sadská, průkaz pro zástupce města na položení základního kamene ND, 1868
Schmoranz Zdeněk
Schmoranz Zdeněk
Schmoranz Zdeněk
Schmoranz Zdeněk
Schmoranz Zdeněk
Schmoranz, Gustav, řed. ND, Slatiňany
Sladkovský, Karel, portrét, in Šubert: Národní divadlo v Praze, s. 44
Slovo k upřimným přátelům národu Českého
Slovo k upřímným přátelům národu Českého
Šubert, Národní divadlo v Praze, s, 1 tit. strana
Šubert, Národní divadlo v Praze, s, 242 - soutěže 1878-1880, pokrač.
Šubert, Národní divadlo v Praze, s. 241 - soutěže na oponu ND 1878-1880
Šubert, Národní divadlo v Praze, s. 322 - soutěže na oponu ND 1878-1880
Šubert, Národní divadlo, dary a úpisy
Šubert, Národní divadlo, dary a úpisy 2.
Šubert, Národní divadlo, deska, 1881 (1883)
Šubert, Národní divadlo, kniha, deska
Šubert, Národní divadlo, příloha, sbírky 1851-1881
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, sbírky
Šubert, Národní divadlo, tit.str.
Svijany, zápis v kronice 1883,divadelní vlak ND
Úpice, 50 let zal. ND
Úpice, Hra o Dorotě, 1983, letící anděl
Úpice, Mírové poselství k základním kamenům ND - plakát, 1983
Úpice, Národ sobě, živý obraz
Upomínka na položení základního kamene k ND, 1868, brožura, tit. str.
Vamberk, ODi, Starý vlastenec, 1881 ve prospěch ND
Vysoké nJ, sbírka na ND, s. 2.
Vysoké nJ, sbírka na ND, s.1, 1865,
Vysoké nJ, sbírka na ND, s.3.
VysokénJ, sbírka na ND, s. 4.
Ženíšek, návrh na oponu ND, realizovaný
Ženíšek, studie k oponě ND


Související Opony

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha, Národní divadlo, František Ženíšek, Studie k první oponě Národního divadla
Miletín, Muzeum 3/63, Praha, Národní divadlo, požár 1881
Praha, telegram do Pacova o požáru Národního divadla, 1881
Praha, Národní divadlo, opona, Slavie truchlí nad shořením divadla a obětavý národ jí přináší dary, génius národa žehnající lidu. Vojtěch Hynais, 1883
Praha, Národní divadlo, železná opona, Frant. Kysela, 1923


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.