Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: RIEGER, František Ladislav, politik, předseda Sboru pro zřízení národního divadla

Datum narození: 10.12.1818
Místo narození: Semily
Datum úmrtí: 3.3.1903
Místo úmrtí: Praha
politik, mluvčí české politické reprezentace 1848-1849
předseda Sboru pro zřízení národního divadla

Pocházel ze zámožné mlynářské rodiny.
Do školy začal chodit ve Vysokém nad Jizerou,
od 1829 navštěvoval gymnázium v Jičíně,
od 1833 staroměstské gmnázium v Praze (když se ubránil naléhání, aby pokračoval v otcově řemesle),
od 1835 studoval tzv. filozofii, ve vlastenecké společnosti se seznámil s básníkem B. Jablonským, K. H. Máchou a zejména s J. K. Tylem.
1837 cestoval s přáteli po Slovsnsku a seznámil se s předními slovenskými básníky a literáty.
Po nich ho otec odmítl dál podporovat na studiích, R. složil mlynářeské zkoušky a potají soukromě studoval práva.
Po úspěšném složení zkoušek už s otcovým souhlasem studoval práva ve Vídni.
1847 promován doktorem práv.

Hl. ve 40. letech zasahoval i do oblasti divadelní kritiky.

1845 podal spolu se svými přáteli žádost českým stavům o přenechání divadelní výsady pro Prahu. „Stavové svolili, ale vláda zmařila naděje národovců českých - žádost o utvoření akciové společnosti ke zřízení divadla nevyřídila.“

1846 svolal schůzi do sálu v Platejse „ v níž kromě předních spisovatelů českých byli též mnozí šlechticové a zámožní měšťané.“ Předseda Mat. Thun, zapisovatel Rieger.

1847 J. K Tyl dedikoval tiskové vydání Slepého mládence:
\"Fr. Lad. Riegrovi, doktoru veškerých práv, milému příteli svému jakožýto skrovnou připomínku na blahé naše zámysly o divadle národním připisuje Jos. K. Tyl.\"

Teprve po 1848, 1850 založen Sbor ke zřízení českého národního divadla v Praze, Rieger nejprve členem, později předsedou.

1851 „mrzká reakce Bachova všechno snažení národní v zárodcích dusila“, ale sbor přetrval.

Přeložil a vydal v Pospíšilově Div. bibliotéce Pan Čapek (Fredro), Škaredá sestra (Augier), Vláda a láska (Chojecký).

1861 se stal intendantem zemského výboru, dosáhl „nákladem 106 626 zl. zděné divadlo prozatímné na divadelním stanovišti nábřežním“ vybudovat.

1862 zahájeny hry Králem Vukašínem (Hálek).

1864 roztržka, Rieger odstoupil.

1868 teprve položen základní kámen. „Dnes ovšem není již nikoho, kdo by neuznával prozíravost a praktický smysl Riegrův stran zřízení divadla prozatímného, které již 18 roků služby koná a obecenstvo pro velké divadlo nám odchovalo.“

1877 zvolen znovu předsedou Sboru. Obhájil návrh: jedna třetina nákladu z pokladny zemské, „ lid český dvěma třetinami“ přispěl.
(Divadelní listy 1880, č .7, s. 106-109.)

Místa, v nichž byly jménem Rieger nazvány ochotnické soubory: Dobrá Voda u Hořic, Chotěboř, Komárov, Kostelec u Heřmanova Městce, Pelhřimov, Praha-Vinohrady, Praha-Žižkov, Vrbatův Kostelec.)
Bibliografie:
LEXIKON české literatury 3/II, P-Ř. Praha, Academia 2000, s. 1247- 1250.

TURNOVSKÝ, J. L. : Dr. Frant. Lad. Rieger, předseda sboru pro zřízení národního divadla. Divadelní listy 1880, č. 7, s. 106-109.

Portrét. Kresba.Divadelní listy 1880, č. 7, s. 105.
Archivy:
LA PNP:
Pozvánka dramatické besedy ochotníků Rieger na Žižkově na slavnostní představení dne 25. října 1936, 1 kus
Poznámka:
Profese:
organizátor
Význam:
vynikající jedinec přesahující regionální význam
Obor působení:

Související Organizace

Související Obrázky

Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1881
Rieger, F.L. předseda Sboru pro postavení ND


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Rieger, F.L. předseda Sboru pro postavení ND