Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: ÚMDOČ, Plzeň, II.Tylův okrsek

Rok založení: 1912
Rok ukončení činnosti: 1952
Skupina organizací:
1912 založení na podnět plzeňské Jednoty divadelních ochotníků Tyl a Ochotnického spolku Kolár,
ustavující schůze se zúčastnily spolky z Plzně, Domažlic, Klatov, Přeštic, Plas, Rokycan, Horažďovic, Radnic, Hořovic, Merklína, Kralovic, Zbiroha, Mýta, Strašic, Dobřívi, Mirošova, Nepomuku, Blovic, St. Plzence, Nýřan, Staňkova, Spáleného Poříčí, Nezvěstic, Litic, Dobřan, Hromnic, Horní Břízy, Dolní Bělé ad.,
první předseda a okrskový režisér Václav Bozděch (1912-1914, zemřel 1932), zástupce Fr. Pintner, jednatel Ant. Šiška,

1912 - 13. 10. - schůze v restauraci U Knajzlů. K uctění zemřelého V. Mrštíka sehráno okrskové představení dramatu Maryša.
Zřízena Okrsková knihovna.

1913 - v neděli 31. 8. - II. Tylův okrsek ÚMDOČ v Plzni uspořádal představení ve prospěch Ruthova okrskového fondu, které sehrály mimoplzeňské jednoty – SDO Havlíček z Domažlic – Rudloff: Známost z novin; SDO Tyl z Klatov – Štech: Maloměstské tradice; III. DrO Sokola škvrňanského – Lad. Stroupežnický: Paní mincmistrová. Režiséry byli Antonín Martinovský, resp. Tužil-Škarda a Ferdinand Meiner.

1914 v okrsku sdruženo 32 jednot.
1925 v okrsku sdruženo 146 jednot, které byly rozděleny do 7 obvodů (domažlického, přeštického, nezvěstického, hornobřízského, nýřanského, terešovského a plzeňského).
Do 1937 přes 300 ochotnických DS buď likvidovalo nebo vystoupilo z organizace, jiné zase přistoupily.

1916- 1919 předsedou Karel Tenk,
1920-1925 předsedou Ferdinand Meiner, režisér Fr. Burda, 2. rež. Jos. Diener, učitel v Doudlevcích
1922 tajemníkem Frant. Rosol
1923 okrskovým režisérem Emil Mareš
1924 tajemníkem St. Bořík
1926 předseda dr. K. Škrába,
1925-1926 Alexander Nováček, rež. E. Mareš
1927-1928 Ludvík Tačner,
1929-1936 předsedou Rudolf Andrée, úředník, 1. místopředs. advokát JUDr. Josef Ráž. 2. místopř. úředník Zd. Pfeifer, tajemník St. Bořík, restauratér, pokl. Karel Tenk
Od 1937 Stanislav Bořík. 1944 místopčedseda Achatz z Vojanu, V. Tyr z Kolára, Lad. Neblecha z Klicpery, P. Holec - MOK Lomnička, členy výboru dále Bejsta - Baráčníci, Ant. Kalčík z Budila.
1947 předsedou Stanislav Bořík - až do likvidace ÚMDOČ.
----
Ke struktuře okrsku:
1925 bylo v okrsku sdruženo 146 spolků, dále dělených do obvodů, z nichž dva - nýřanský a hornobřízský - působily na severním Plzeňsku.


1931 2. obvod (sídlo v Doubravce) Tylova okrsku UMDOČ 20. 7. uvedl na letním cvičišti v Doubravce drama F. A. Šuberta Jan Výrava, režie Čada. (Divadelní ochotník, září 1931, s. 133)

1926 vznikl obvod pro Dolní Bělou a okolí, který sdružil dramatický odbor Sokola v Manětíně, Spolek divadelních ochotníků Havlíček v Pláních, dramatický odbor Národní jednoty pošumavské v Hubenově, dramatický odbor hasičů Tyl v Krašovicích, spolek Havlíček z Dolní Bělé, učitelské soubory v obvodu, místní osvětová komise v Lomničce, spolek divadelních ochotníků Tyl v Horní Bělé, dramatický odbor hasičů v Mrtníku, Občanská beseda v Bučí a spolky DTJ v Dolní Bělé, Horní Bělé, Vrtbu, Tlucné, Loze, Krašovicích, Lítém a Nekmíři.

1932 vznikl nový obvod pro Kralovice a okolí. Jeho ustavujícími členy byly Lidová scéna, dramatický odbor Sokola Kralovice, Havlíček Kopidlo, dramatický odbor Sokola Rybnice, spolek Třebízský Výrov-Hadačka, Havlíček Řemešín, Havlíček Hradecko. Předsedou byl zvolen J. Janata a jednatelem Václav Plachta.

1948 doložen vznik dalšího - vejprnického obvodu, jeho činnost ale byla omezena zrušením ÚMDOČ 1951.
-----
Z činnosti:
1912 nastudována Maryša, jejíž obsazení vyšlo z konkursu ("konkurenčních zkoušek" ),
1913 1. řádná valná hromada okrsku, týž den sehráno 2. okrskové představení Stroupežnického Naši furianti za režie znovu zvoleného předsedy V. Bozděcha. Dobrý ohlas v tisku (Plzeňský deník).
Týž rok ve Waldekově dvoraně okrsek uspořádal soutěžní představení 3 aktovek - účastnily se JDO Doudlevce se hrou Závodiště, DrO Obč. besedy v Bolevci sehrál Poupě, Úhlavan z Přeštic Zvíkovského raráška. Zvítězili bolevečtí.
přednášky, zájezdy, okrsková knihovna.
1918 v listopadu 4x v neděli podřádán 1. režisérský kurz s přednáškami Vend. Budila Divadlo a mluvené slovo a a Ing. Neudörflera Líčení a maskování.
1919 všeochotnická slavnost v zahradě a všech dvoranách Měšťanské besedy.
1920 okrsek uspořádal v Dolních Sekyřanech představení Svobodova Posledního muže. které poté sehrál v Kozolupech. Ve Všerubech a Neknýři sehrál Hilbertovu Vinu. 3. 10. ve Zbiroze Čechov: Strýček Váňa;
1922 protestní schůze proti zákonu (návrhu zákona?), kterým se zakazovalo pořádání zájezdů ochotnivckých spolků.
1922 vydáno první číslo okrskového Věstníku, red. Burda, od 3. čísla 2. ročníku red. inž. Emil Mareš, list přejmenován na Jeviště. Od 11. ročníku převzal redakci Václav Tyr, který časopis dovedl až do 13. ročníku, kdy byli nuceni vydávání z finančních důvodů zastavit. Redaktoři ani přispěvatelé nebyli nikdy honorováni. Později Jeviště obnoveno, pokračovalo až do r. 1941.
1923 - 5. a 12. 8. - všeochotnická slavnost s průvodem.
1924 vydány první přenášky z kurzů tiskem.

1926 odhalen pomník J. K. Tylovi, na nějž plzeňští ochotníci významně přispěli (v jediném roce přes 10 tis. Kč),
1929 okrsek se podílel na sokolské sletové scéně Matka vítězova, v německém divadle sehrál Šubertovo Drama čtyř chudých stěn.
Od sezony 1930/31 pořádána tzv. klasifikační soutěž, jíž se zúčastnily i venkovské soubory.
1935 byla soutěž vyhlášena v dolnobělském okrsku a místní tisk zveřejnil její kritéria. Soutěže se zúčastnily soubory z Dolní Bělé, Krašovic, Lomničky, Rybnice a Plání (Kralovický obzor 1935, č. 3)

1932 30 let činnosti okrsku; Plzeň držela primát v nezaměstnanosti, což omezilo návštěvnost, pokud představení nekončila schodky, vyšla jen s minimálními zisky, šetřilo se na výpravě, na všem;
přesto v okrsku 120 jednot rozdělených do obvodů Plzeň, Dolní Bělá, Domažlice, Horní Bříza, Chrást, Rokycany, Nezvěstice, Přeštice a Terešov. 1932 založen též obvod se sídlem v Kralovicích.
1932 okrskový soubor sehrál hru plzeňského autotora Dr. Gutha: Stavitelé mostů, režie okrskový režisér ing. Mareš.
1932 okrskový soubor úspěšně sehrál na JH Borkovcovu hru V káře Thespidově, poctěnou v soutěži div. text Pražského okrsku ÚMDOČ. Režie Mareš, výprava Leo Richter. Ve výběrovém souboru ÚMDOČ - který sehrál Jiráskova Jana Husa, účinkoval Rud. André v roli českého pána Zmrzlíka a ing. Mareš vytvořil biskupa Wallenroda, Leo Richter měl výpravu.

1934 ke konci roku okrsek sdružoval 89 jednot, spolků a odborů asi s 2300 členy, z nich 46 samostatných spolků, 25 sokolských odborů a , 4 hasičů, 5 strany nár.-soc., 5 odborů NJP, 1 baráčníků, 1 Osvětové komise, 1 SK a 1 Jednoty mládeže Církve čs. Během roku přistoupilo 6 jednot, 4 vystoupily, 1 spolek likvidoval. Zemřel býv. předseda okrsku Lexa Nováček z Tyla v Doubravce. V listopadu 2x celodenní divadelní kurz (88 a 99 účastníků), společenské akce. Vycházel 13. ročník čas. Jeviště.
1934 Jednoty byly po úpravě z roku 1933 rozděleny do 10 obvodů - Plzeň, Kdyně, Domažlice, Staňkov, Dolní Bělá, Kralovice, Rokycany, Terešov, Přeštice a Chrást u Plzně. Do divadelní soutěže pro sezonu 1934/35 se přihlásilo do konce roku 15 jednot a odborů.
1934 pro večer k oslavám 100 výročí hymny připraven živý obraz Na besedě v době obrozenské, režie Andrée.
1934 okrskové představení hry člena okrskové rady, učitele Václava Tyra: Hřích Boleslava Beránka, ve prospěch NJP.

1935 50 let trvání ÚMDOČ.
1935 okrsek na JH uspořádal vzpomínkový legionářský večer.
1936 v okrsku organizováno 87 jednot, okrskové soutěže se účastnilo 10 jednot; okrskový časopis Jeviště přestal z finančních důvodů po 13 ročnících vycházet. Předseda Andrée, místopředseda Winter a Kosnar, orkrskový režisér a kult. referent ing. Mareš.

1937 okrsek uspořádal oslavy 25. výročí svého trvání. Vydán spisek 25 let trvání Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni. Do té doby převážně v režii ing. Emila Mareše nastudováno nejméně 37 okrskových inscenací, které měly min. 56 představení.
1937 Čapek: RUR, režie Rud. Andrée, slavnostní představení ve Velké dvoraně Peklo k 25. výročí okrsku.
Mareš organizoval každoroční zájezdy na JH do svého onemocnění 1936, Rud. Andrée tam každý rok účinkoval v představeních ÚMDOČ.

1940 uspořádán večer Památka Boženy Němcové;
1941 okrskové představení B. Franta: Děti lásky, hráno v Měšťanské besedě; Naši furianti, hráno i 1942
1941 Fr. Tetauer: Ztracená tvář, režie Rud. Andrée, hráli R. Rážová, M. Wenischová, R. Jedličková, A. Čtvrtečková, R. Fialová, M. Pechová, Z. Pfeifer, K. Zýka, L. Neblecha, J. Peška, F. Šafanda.
1942 Fr. Zavřel: Kost, v sále Společenského domu Peklo. (viz Přílohy)
1942 okrsková divadelní soutěž I. Tylova Plzeň za účasti 12 divadelních souborů. Naši furianti.
1943 Lope de Vega: Otrokyně svého milence
1939-1945 řada členů okrskové rady zahynula nebo vězněna v koncentračních táborech - členové okrskové rady Tomáš Brabec, br. Kovařík a Mader.
1947 II. Tylova Plzeň,
1949 III Tylova Plzeň, 5.-8. 4. v Malém divadle, účast souborů - Tyl Plzeň, Tyl: Jiříkovo vidění; Maska Plzeň, Al. Jirásek: Vojnarka; Klicpera Plzeň, Lavreněv: Na širém moři kamarád; Lidové divadlo Plzeň, Jirásek: Jan Roháč
1950 uspořádal školení 1. stupně za průměrné účasti 100 posluchačů, průměrné stáří 23 let.
1952 22. září byl okrsek dle pokynů ÚMDOČ zlikvidován.
Bibliografie:
II. TYLŮV okrsek ÚMDOČ v Plzni. In: Ve službách Thalie II. České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 39-40.

25 LET II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni. (Autoři kapitol: Karel Tenk, Václav Tyr, Stanislav Bořík.) Plzeň, ÚMDOČ 1937.

HISTORIE ochotnického divadla na severním Plzeňsku. Ed. Jiří Fák. Vydal Nadační fond Mariánská Týnice ve spolupráci s Muzeem a galerií severního Plzeňska.

VODRÁŽKOVÁ, Lada: Ochotnická činnost na Plzeňsku se zaměřením na oblast Dolnobělska, Kralovicka, Manětínska a Plaska.
Diplomová práce FF UK v Praze 1995.

ZPRÁVA ÚMDOČ za rok 1932, s. 26-29.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 34-36.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č.8-9, s. 200.

-----
Divadlo roč. 12, 1913-1914, č. 1, s. 22.

Československé divadlo 1925. č. 11, s. 176.
Československé divadlo 1936, roč. XIX., č. 3, s. 47-48.

Český deník 1942 - avízo se základními informacemi o inscenaci Fr. Zavřela: Kost. (viz Přílohy)
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 67

Plzeň, Archiv města:
II. Tylův okrsek Ústřední matice divadelního ochotnictva československého pro soudní okres plzeňský a nejbližší místa soudních okresů sousedních, inv. č. 238, ka 38 (excerpováno).

Div. odd. Národního muzea, č.př. 405/62. Pozůstalost po Vojtovi Šteinovi-Táborském (dar Viktora Nejedlého)
Plzeň, II.Tylův okrsek žádá o příspěvek do časopisu, 1924
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65122

kART/obálka ÚMDOČ:
Pokyny ÚMDOČ k likvidaci okrsku, dopis 13.2.1951

Související Soubory

Související Obrázky

Emil Mareš, režisér II. Tylova okrsku, Plzeň, 1927(?)
Jeviště, titulek časopisu
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, oslavy Josefa Kajetána Tyla, 1926
Karel Tenk, zakládající člen II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Plzeň, II. Tylův okrsek ÚMDOČ, 20 let ochotnické činnosti Rudolfa Andrée, 1935
Plzeň, II. Tylův okrsek ÚMDOČ, Ten, který dostává políčky, plakát, 1937
Plzeň, II. Tylův okrsek, Hřích Boleslava Beránka - plakát, 1934
Plzeň, II. Tylův okrsek, Maryša - plakát, 1912
Plzeň, Tylův okrsek ÚDOČ, Děti lásky - plakát, 1941
Plzeň, Tylův okrsek ÚMDOČ, Psohlavci - plakát, 1912
Plzeň, Tylův okrsek ÚMDOČ, RUR, plakát, 1937
Plzeň, Tylův okrsek, Vodní družstvo - plakát, 1918
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, okrsky a soubory, 1938
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, okrsky a soubory, 1938
Rudolf Andrée, Plzeň
Stanislav Bořík, II. Tylův okrsek Plzeň
Štein-Táborský, Plzeň, II.Tylův okrsek žádá o příspěvek do časopisu, 1924
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 26
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 27
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 28
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 29
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 30
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 32
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 33
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 34
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 35
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 36
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
Václav Tyr, člen Dramat. sdružení Bouda, 20. nebo 30. léta 20. stol.


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Plzeň, Tylův okrsek ÚDOČ, Děti lásky - plakát, 1941
Emil Mareš, režisér II. Tylova okrsku, Plzeň, 1927(?)
Karel Tenk, zakládající člen II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni, 1937
Rudolf Andrée, Plzeň
Stanislav Bořík, II. Tylův okrsek Plzeň
Václav Tyr, člen Dramat. sdružení Bouda, 20. nebo 30. léta 20. stol.
Jeviště, titulek časopisu
Plzeň, Tylův okrsek, Vodní družstvo - plakát, 1918
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.