Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Plzeň-Doubravka

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Plzeň-město
Nadřazený celek: Plzeň 4
První zpráva: 188x
1881 založen v Plzni Spolek divadelních ochotníků, z něho téhož roku Divadelní družstvo ochotníků Tyl. Hráli U labutě, potom v Langrově hospodě v Sedláčkově ulici, v Občansko-řemeslnické besedě, U korunního prince, ve Vankově domě ve Veleslavínově ulici, v Maškově hostinci, U Kosů v Andělské ulici až do 1894, pak(?) v restauraci J. Kozy. V 90. letech 19. stol. užíván název Spolek divadelních ochotníků Tyl. 1908 se k němu připojily Pěvecký spolek Škroup a DrO strany národně sociální. Po 1. svět. válce (po 1918) obnovena činnost. Ve 20. letech 20. stol. název Divadlo J. K. Tyla v Plzni-Doubravce. 1951 likvidace, soubor byl včleněn do Újezdní osvětové komise v Plzni-Doubravce.

1883 zpráva o divadelním představení, jež připravili "tamní občané" v hostinci U české koruny (mohl to být SDO Tyl).

Ve 20. letech zde působil Dělnický ochotnický spolek.

1934–1939 zde působil Divadelní odbor Čs. živnostensko-obchodnické strany středostavovské.

Od 1931 zde sídlil 2. obvod (sídlo v Doubravce) Tylova okrsku UMDOČ.

Na přelomu 30. a 40. let 20. stol. zde působil Spolek divadelních ochotníků Vendelín Budil.

1940 zaznamenán Dramatický odbor České zemské hasičské jednoty.

1941 hrál Dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty.


LOUTKOVÉ DIVADLO
1922–1939 zde působil Loutkářský soubor Dělnické tělocvičné jednoty Plzeň-Letná-Doubravka.

1923 založeno sokolské loutkové divadlo v Plzni-Letné. Začátkem padesátých let přenesli činnost do letenské sokolovny a stali se souborem ZK ROH Závodů V. I. Lenina. 1959 byl soubor ze sokolovny vypovězen a na několik let se odmlčel. 1965 obnovil činnost jako soubor Osvětové besedy, přijal název Špalíček. Od 1992 Divadelní spolek Loutkové divadlo Špalíček. 2019 činný v Plzni i na zájezdech v okolí.

1978 založeno Loutkové divadlo Střípek v Plzni-Doubravce. Od roku 1993 soubor působil jako občanské sdružení. Od 2015 v něm působily i skupiny Šafrán a Mateřídaška. 2020 Loutkové divadlo Střípek činné.


---------------------------------------------------------

1928 (17. 7.) byl ustaven II. obvod Ústřední jednoty JDDOČ se sídlem v Plzni-Doubravce.
1929 (17. 2.) se v Újezdě uskutečnila valná hromada. Účastnily se spolky DOS Újezd, Doubravka, Božkov, Chrást, Jatky a DrO DTJ Letná, Bukovec a Červený Hrádek.
Uskutečnilo se obvodní představení – Abigail Horáková: Páni. Uvedeno v Doubravce, Újezdě a na Letné.
Předsedou II. obvodu zvolen František Martínek z DOS Újezd, jednatelem Václav Klesa z DOS Jatky, pokladníkem Rada za DOS Újezd. Režisérská rada odboru: Stanislav Novotný, Doubravka; František Kaděra, Újezd; J. Synek, Letná; František Čada, Božkov; František Pěchouček, Jatky; Jar. Švajer, Chrást; Rudolf Treml, Bukovec; Salcman, Červený Hrádek.
1929 – Franz Arnold: To neznáte Hadimršku (Pod dozorem věřitelů).
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan: Půvab loutkového divadla. Recenzce na Třináctery hodiny. Zpravodaj JH 2005, č. 3, s. 4.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 272.

ETLÍK, Jaroslav: O Chodovratech – tentokrát trochu jinak. Čs. loutkář 1987, č. 9, s. 202–203.

FAITLOVÁ, Ivana, HARTMANNOVÁ, Martina, JOSEPHOVÁ-LUŇÁKOVÁ, Blanka (rozmlouvala): Rub a líc vyšších pozic aneb Povídání ze
Střípku(ů). Loutkář, roč. 2001, č. 6, 20. 12. 2001, s. 263–265, 5 foto. Článek o historii loutkového souboru Střípek. Na základě rozhovoru připojeno několik názorů hlavních osobností tohoto souboru, I. Faitlové a M. Hoffmannové.

HALÍŘOVÁ, Jana: Kraslice 1985. Čs. loutkář 1985, č. 8, s, 174–175.

HAVLÍK, Michal: Z krajských přehlídek – Víkend v Horním Slavkově. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 146–147.

HRUBÝ, Jaroslav: Pojďte s námi do Mateřské školy. Čs. loutkář 1985, č. 2, s. 36–37.

HULÁK, Jakub: Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 18–23.

KOSÁN, J.: Hlídka loutkářů dělnických tělocvičných jednot. Loutkář 24, 1937/38, s. 15.

KOSOVÁ, Petra: Všechno, co o loutkovém divadle Střípek možná nevíte, například že slaví dvacátou sezónu. AS 1998, č. 3, s. 26. Foto: Plzeň: Kérkonošská pohádka.

LAŇOVÁ, Jarmila: Okresní přehlídky amatérských souborů – Západočeský kraj, okres Plzeň-sever. Čs. loutkář 1983, č. 6, s. 130–131.

DR. JAN MALÍK – osobnost a tvůrce. Sbk, ed. N. Malíková. Praha, Sdružení pro vyd. čas. Loutkář 2004, s. 9.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 168.

NĚMEČEK, Pavel: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. Finist jasný sokol – Střípek Plzeň. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14. 9. 2001, s. 179, 1 fot. Převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci Finist jasný sokol, kterou na Loutkářské Chrudimi představil soubor Střípek Plzeň.

NOVÁK, Jan: Jubilejní Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1985, č. 6, s.129–130.

OUDES, Jiří: Okresní přehlídky amatérských souborů – Západočeský kraj, okres Plzeň-město. Čs. loutkář 1983, č. 6, s. 129–130.

OUDES, Jiří: Kraslická přehlídka. Čs. loutkář 1986, č. 6, s. 128–129.

PAVLOVSKÝ, Petr: První krok k tradici /Divadelní Chodovraty – přehlídka amatérské divadelní tvorby/. Čs. loutkář, 1985, č. 8, s. 180–181, 5 obr.

PERLÍK, Jaroslav: Setkání loutkářů Západočeského kraje. Čs. loutkář 1987, č. 10, s. 237.

PLZEŇSKÉ loutkářství. Almanach k sjezdu čs. loutkářů. Plzeň, LO při Osvětovém odboru 1925, s. 39.

POLEDNOVÁ, Vlasta: Tři inscenace z Plzeňské líhně. KP Plzeň. (Kapka, 3. ZUŠ Plzeň – Krysař; Střípek – Cikánské princezny; Rámus ZUŠ Nýřany – Věrozvěst). Loutkář 1995, č. 6, s. 129.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. (Střípek, Ivana Faitlová, Dana Jandová) Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 158–159.

RICHTER, Luděk: Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou – I. část – Hlavní program. Loutkář 2010, č. 4, s. 171–176.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 91.

SLUNEČKO, Petr: Individuální výstupy v Přerově a ve Strakonicích. Čs. loutkář 1985, č. 6, s. 130–131.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 173–174.

TEJNOROVÁ, Petra: 57. Loutkářská Chrudim – kapitoly z loutkorybaření. AS 2008, č. 4, s. 32–37.

VAŠÍČEK, Pavel, MALÍKOVÁ, Nina: Plzeňské loutkářství, Plzeň 2000, s. 87, 90.

VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana: 3xPRO. Rozhovor s Ivanou Fajtlovou. Zpravodaj JH 2005, č. 3, s. 5.

VOSTÁREK, Karel: Dvaapadesát není pro chlapa i pro festival „žádný věk“. 52. LCH. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 11–17.

ZAJÍC, Vladimír: Přineste tři panáky. Recenzce na Třináctery hodiny. Zpravodaj JH 2005, č. 3, s. 5.

Z PLZNĚ. Hlídka sokolských loutkářů. Loutkář 1930/31, č. 3, s. 71–73.


Divadlo 1909, č. 11, s. 288; č. 14, s. 363.

Divadelní listy 1883, č. 27, s. 230.

Divadelní ochotník 1927, č. 11, s. 118; 1929, č. 1, s. 13, s. 15; září 1931, s. 133.
Divadelní ochotník 1929, č. 1, s. 15; č. 4, s. 65–66 (II. obvod ÚJDDOČ).

Rolnička 4/1996; 3/2002.

Za oponou 1940, č. 2, s. 14.

(ha) Západočeský kraj. (s) Vyškov. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 128.
(hru) Ze západočeského kraje. Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 20.
(vs) Zapadlí divadelníci? Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 130–131.
Archivy:
Plzeň, Archiv města Plzně:
DrO při sdružení Mladé generace Čs. živnostensko obchodnické strany středostavovské v Plzni-Doubravce, inv. č. 1526, ka 106.
Dělnický ochotnický spolek v Božkově, inv. č. 1712.
Divadlo J. K. Tyla, Plzeň-Doubravka, inv. č. 109, ka 20. (excerp. 090805).
Spolek divadelních ochotníků Tyl v Doubravce, dtto. (excerp
Spolek divadelních ochotníků V. Budil Plzeň-Letná, inv. č. 1734, ka 117.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/99/146/1908,Tyl.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2432/1922, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2788/1928, Dělnický OS (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/9817/1934, DO Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/3779/1938, SDO V. Budil.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Videozáznam představení Kérkonošská pohádka na JH 1994 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Klobásová komedie na JH 1994 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Cikánské princezny na JH 1995 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Brum-pohádka na FEMAD 1997 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Organizace

Mapa - Plzeň-Doubravka

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':