Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, spolek div. ochotníků / divadelní družstvo ochotníků / SDO Tyl v Plzni-Doubravce

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1881
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1881 byl založen Spolek divadelních ochotníků,
z něho téhož roku vzniklo Divadelní družstvo ochotníků Tyl,
předsedou zvolen Dom. Haase, režisérem Jan Nosek.

Hráli U labutě, potom v Langrově hospodě v Sedláčkově ulici v Občansko-řemeslnické besedě. Vystřídali několik působišť – U korunního prince, Vankův dům ve Veleslavínově ulici, Maškův hostinec, U Kosů v Andělské ulici až do 1894, restaurace J. Kozy.

1881 zahajovací hra – Josef Štolba: Staří blázni, hráno ve prospěch Národního divadla. Jak však konstatují Divadelní listy 1881/č. 29, "návštěva byla zvlášť ze strany Občanské besedy neobyčejně slabá", i když představení samo bylo svědomitě nastudováno, zvl. dobré výkony Jos. Ptáka jako Paroubka a Nechutného v roli Záhory.
Další hra 1881 – Ernst B. Raupach: Šňupka.

1881 Josef Pták zvolen místopředsedou Tyla.

1883 spolek členem ÚMDOČ.
1883 – Josef Kajetán Tyl: Ptáčníkova dceruška; Josef Kaj. Tyl: Jiříkovo vidění; Adolph L'Arronge: Dcery pana Zajíčka (v hl. rolích Wollerová, Hájková, Majnerová, Jelínek, Nosek, Hora).

1881–1885 sehráli okolo 30 her, většinou cizích autorů. Hostování v obcích západních Čech, záslužná národně uvědomovací činnost (Skvrňany, Třemošná, Přeštice, Nýřany).

Po 1894 na vlastním jevišti uváděli v náročné dramaturgii především klasické a soudobé české hry.

1895 v divadelním oddělení Národopisné výstavy českoslovanské vystaveny fotografie skupiny členů Spolku divadelních ochotníků Tyl a divadelní cedule (plakát) hry Svědomí uvedené Spolkem divadelních ochotníků Tyl v Plzni dne 17. března a j.

1896 – Viktor A. Krylov: Medvěd námluvčím; K. Müller: Když slavík do lesa zaletí; Felice Cavallotti: Dcera Jeftova; Emile Erckmann, Alexandre Chatrian: Tvrdohlavci; Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera (k výročí autora a 15. jubileu spolku), hudební a deklamační zábavy.
1896 předseda spolku Josef Pták, režisér F. Novák.
1897 předseda F. Sofron, režisér V. Nosek.
1897 – Josef Mikuláš Boleslavský (podle V. K. Klicpery): Katovo poslední dílo; Čest (autor nezjištěn).
1898 – Josef Kajetán Tyl: Bankrotář (na oslavu 90. narozenin autora a k 50. výročí vzniku hry); slavnostní večer v Sokolovně, Philippe Gille: Uhlíři.
1899 – Václav Štech: Maloměstské tradice.

1902 – V. K. Častolovský: J.S. (fraška o jednom jednání); J. K.: Návrat z Afriky (fraška o jednom jednání).
1904 z podnětu a s organizačním zabezpečením spolku uskutečněn krajinský sjezd západočeského ochotnictva.
1907 (26. 10.) – Viktor V. Bilibin: To se nesluší! Hra uvedena s velkým úspěchem na večírku pořádaném na počest svých čestných členů, purkmistra Václava Petáka, městského radního Kesslera a ředitele Městského divadla Vendelína Budila.

1908 se k SDO Tyl připojily Pěvecký spolek Škroup a Dramatický odbor Strany národně sociální.
V souboru působilo 26 mužů a 10 žen.
Předsedou Ant. Šiška, učitel, předsedou volen každý rok, nejméně do 1913.
1908 – Jaroslav Vrchlický: Rabínská moudrost.
1909 – František Hlavatý: Bílá myška, režie Jaroslav Nováček; František Ladislav Menhard: Vlastenecké povinnosti, režie A. Wellner.
1909 z malých prostředků, darů a výtěžků představení si spolek pořídil novou oponu a vkusné dekorace.

-------------------
1910 vznikla z Ochotnického spolku Baráčníků československých Jednota divadelních ochotníků Tyl v Plzni (viz) – podobný název s tímto Spolkem (Družstvem) divadelních ochotníků Tyl působil spory a nedorozumění.
------------------

Od 1911 Tyl člen ÚMDOČ, také zakládající člen Národní jednoty pošumavské a spolku Komenský ve Vídni.
1911 (12. 3.) – Václav Štech: Třetí zvonění, režie A. Čejka.
1912 byl SDO Tyl iniciátorem vzniku II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni.

1913 režiséry V. Šnejdar (asistent pošt. úřadu) a Betty Meissnerová (choť malíře).

Během 1. světové války (1914–1918) útlum činnosti.
Po 1918 ochotnická činnost obnovena.

Do 1921 hrálo Divadelní družstvo ochotníků Tyl v sále U Doktorů, potom v novém Legiodomu.
1922 potvrzeno členství v ÚMDOČ, režisérem Jan Bürger (úředník) a Alex Nováček (revident ředitelství státních drah).

1922 – Jaroslav Hilbert: Podzim doktora Marka, režie Alex Nováček, jh. hrála Otýlie Beníšková (hra z repertoáru ND); společně s Družinou legionářů – Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, režie Karel Pražský.
Spolek vlastnil knihovnu o 700 hrách a spisech, bohatý inventář a garderobu.

Ve 20. letech 20. stol. název Divadlo J. K. Tyla v Plzni-Doubravce.

1924 – Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, režie Alex Nováček.

1926 vrcholné období činnosti Tyla.

1927 za SDO Tyl kandidoval do rady II. Tylova okrsku ÚMDOČ L. Tačner.

1928 režiséry František Šmrha, Vojtěch Klimeš.

1908–1931 uvedli více jak 150 her.

1931 měl spolek 70 členů.
1931 – Vilém Werner: Choulostivá situace;
1932 – Zdeněk Štěpánek, Bedřich Vrbský: Ať vás nevykradou.
Hráli i na zájezdech např. v Plasích.
Čestnými členy spolku byli A. Kočandrle, K. Lang, Jos. Lamička, Jos. Pták, Fr. Šofroň, St. Suda, Fr. Švarc, Jindř. Wilhelm.

1934 předsedou L. Tačner,
hráli v sokolovně v Doubravce.
1934 – František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, uvedeno v hostinci U Doktorů.
V tomto roce zemřel býv. předseda Tylova okrsku, režisér a herec Tyla Alex Nováček.

1937 spolek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 měl spolek 56 členů, vlastní jeviště, uvedl 7 představení.
1939 člen spolku František Šmrha (30) získal stříbrný odznak ÚMDOČ.

1939 předsedou a režisérem Václav Kosnar, režie též Rudolf Mašek.
Z repertoáru:
Jan Patrný: Muži nestárnou; Zdeněk Štěpánek: Kamaráde, kde jsi; Oskar Blumenthal, Gustav Kadelburg: U bílého koníčka; Václav Štech: Hababa a Jordán (uvedeno v Družstevním domě Svornost v Doubravce); Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák (v Družstevním domě Svornost v Doubravce); Vilém Werner: Medvědí tanec, režie Václav Kosnar; Josef Žák: Škola života, režie Rudolf Mašek.

Od 1940 prvním režisérem spolku Rudolf Mašek, pivovarský dělník,
druhým režisérem učitel Jaroslav Průcha.
Z repertoáru:
Jan Snížek: Příklady táhnou; Otto Minářík: Zorka; Josef Kajetán Tyl: Chudý kejklíř; Alois Jirásek: Otec; František X. Svoboda: Poslední muž, režie R. Mašek, hráno v zahradě restaurace Družst. domu Svornost v Doubravce; Josef Kajetán Tyl: Pražský flamendr; Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, režie Garbacki; Vilém Werner: Štěstí je umění, režie František Šmrha, předseda spolku, profesí soustružník Škodových závodů; Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsů.

1941 – František Sokol-Tůma: Pasekáři, režie V. Kosnar, zpěvy a hudbu řídil Č. Matouš, inscenace připravena do soutěže ÚMDOČ o postup na XI. Jiráskův Hronov; Josef Štolba: Mořská panna, režie L. Tačner; Victor Eftimiu: Muž, který zahlédl smrt, hráno v restauraci U Brillů; Jiří Verner: Bohatý chudák; Jan Václav Rosůlek: Mezi námi děvčaty (mj. výrazy Anglie a anglický museli z příkazu povolovacího orgánu nahradit slovy Švédsko, švédský).

1942 – Vilém Werner: Pod stromem zapovězeným; Otomar Schäfer: Pes a kočka; Jiří Mölzer (pseud. Otomara Schäfera): Zajíc v pytli; Josef Kubík: Královnička; Otto Minářík: Divný chlap; Fráňa Šrámek: Léto.

1943 – Bohumír Polách: Vrah jsem já.

1946 – Sophus Michaëlis: Revoluční svatba, režie František Šmrha.
1948 – Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, režie Jirman.
Spolek členem II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni.

1951 v červenci likvidace spolku, soubor byl včleněn do Újezdní osvětové komise v Plzni-Doubravce.

-----------------
Z některých herců spolku se stali profesionálové, např. Milada Rabasová (Plzeň, Brno), Bohuš Nováček (ND v Brně).
Bibliografie:
II. TYLŮV okrsek ÚMDOČ v Plzni. In: Ve službách Thalie II. České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 39–40.

25 LET II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni. (Autoři kapitol: Karel Tenk, Václav Tyr, Stanislav Bořík.) Plzeň, ÚMDOČ 1937.

SCHIEBL, Jaroslav: SDO Tyl 1881–1906. Plzeň, 1906.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 166–169; s. 173–174.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 32.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 76.


České divadlo 1940, č. 10, s. 192.

Divadlo 1904, č. 9, s. 429.
Divadlo 1907 I., Praha 1907, s. 53.
Divadlo 1909, č. 11, s. 288; č. 14, s. 363.
Divadlo 1910–11, roč. 9, č. 11, s. 289.

Divadelní listy 1881, č. 29, s. 258; č. 43, s. 375.
Divadelní listy 1883, č. 6, s. 54; č. 26, s. 222; č. 27, s. 231.

Divadelní ochotník 1927, č. 11, s. 118; 1929, č. 1, s. 13.

Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. str. ob., č. 3, 3. str. ob. (?).

Thalie 1896–7, č. 1, s. 15; č. 2, s. 26; č. 3, s. 45; č. 5, s. 73; č. 11–12, s. 151; č. 21, s. 247.
Thalie 1897–8, č. 3, s. 22; č. 5, s. 39; č. 24, s. 187.
Thalie 1898–9, č. 6, s. 47.
Thalie 1899–1900, č. 8, s. 67.
Archivy:
Plzeň, Archiv města Plzně:
II. Tylův okrsek Ústřední matice divadelního ochotnictva československého pro soudní okres plzeňský a nejbližší místa soudních okresů sousedních, inv. č. 238, ka 38.
Divadlo J. K. Tyla, Plzeň-Doubravka, inv. č. 109, ka 20. (ecerp. 090805)
Spolek divadelních ochotníků Tyl v Doubravce , dtto. (excerp.)

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3290, sg 30/99/146/1908,Tyl.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2432/1922, SDO Tyl.

Související Obrázky

Doubravka, Tyl SDO, Paličova dcera – plakát, 1924
Plzeň, SDO Tyl a Legionáři, Radúz a Mahulena – plakát, 1922
Plzeň, SDO Tyl, hlavička dopisního papíru, s. a.
Plzeň, SDO Tyl, Jiříkovo vidění – plakát, 1883
Plzeň, SDO Tyl, výbor spolku, 1907
Plzeň, SDO Tyl? 1913
Plzeň, SDO Tyl? živá scéna 1913
Plzeň, SDO Tyl? živý obraz 1910
Plzeň, Tyl SDO, J.S.; Návrat z Afriky, dvě atovky – plakát, 1902
Plzeň, Tyl SDO, Revoluční svatba – plakát, 1946
Plzeň-Doubravka, Tyl SDO, Mořská panna – plakát, 1941
Plzeň-Doubravka, Tyl SDO, Pasekáři – plakát, 1941
Plzeň-Doubravka, Tyl SDO, Podzim doktora Marka – plakát,  1922
Plzeň-Doubravka, Tyl SDO, spolkové razítko, s. a.


Mapa působení souboru - Tyl, spolek div. ochotníků / divadelní družstvo ochotníků / SDO Tyl v Plzni-Doubravce

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Plzeň, SDO Tyl, hlavička dopisního papíru, s. a.
Plzeň, SDO Tyl, Jiříkovo vidění – plakát, 1883
Plzeň, SDO Tyl, výbor spolku, 1907
Plzeň, SDO Tyl? živý obraz 1910
Plzeň, SDO Tyl? živá scéna 1913


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.