Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Baráčníci českoslovanští / Tyl, jednota div. ochotníků / ZK ROH Obchodní domy / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1897
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1897 Spolek Baráčníků v Plzni zřízený ku podpoře chudé školní mládeže zapracoval do svých stanov jako součást činnosti pořádání divadelních představení.
1897 Spolek pro podporování chudé školní mládeže uvedl div. hry:
A. B. (Josef Šváb-Malostranský?): Dejte mi šesták, Dejte mi facku (autor nezjištěn), J. R.: Dejte mi hubičku.

1903 – Václav Hladík: Závrať.
1906 Spolek baráčníků v Plzni přijat za člena ÚMDOČ.
1909 – Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic. Režie Varaus, hráno v sále Waldekova hotelu.

Ochotnická činnost poměrně záhy převážila nad ostatními aktivitami, proto se
1910 Ochotnický spolek Baráčníků československých přejmenoval na Jednotu divadelních ochotníků Tyl v Plzni.

Členové byli dělníci a řemeslníci, ostatní se sdružili v jeho Národně vzdělávacím spolku Palacký.

--------------------
Podobný název s již existujícícm (od 1881) Spolkem-divadelním družstvem ochotníků Tyl (viz) vedl k rozporům a nedorozuměním.
---------------------

1911 hráno 8x, např.:
1. ledna – Bohumír Distl: Knoflík;
19. března – Hermann Sudermann: Čest, rež. Josef Mottl;
14. května – Josef Štolba: Ach, ta láska;
25. června – František A. Šubert: Žně;
3. září – Ladislav Stroupežnický: Černé duše;
1. října – Alois Jirásek: Kolébka, režie J. Mottl, uvedeno k oslavě autorových 60. narozenin, hráno ve Waldekově dvoraně;
12. listopadu – Octave Feuillet, přel. A. Pulda: Dalila, režie J. Mottl;
26. listopadu – Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, hráno ve prospěch spolku Komenský.

1912
14. ledna na valné hromadě zvoleni – předseda Josef Mařík, režiséři Václav Voves a Josef Římovský;
17. března zahájena sezona – Josef Skružný: Žabec;
12. května – Alois Koldinský: Hraběnka z podskalí, režie V. Voves;
v říjnu – Jaroslav Hilbert: Vina, režie Václav Varaus;
17. listopadu – Angel Guimerá: V nížině, režie Josef Mottl, hráno ve Velké dvoraně Waldekově.

1913 v březnu – Xaver Jager: Navždy svoji, režie V. Varaus.

1919 předsedou spolku zvolen Vilém Wolf.

1920
2. listopadu uspořádal Turnovského pošumavský okrsek ÚMDOČ v Klatovech v městské divadelní síni představení hry Abigail A. Horákové: Páni – režie J. Zýka, spoluúčinkovali členové DrO Hasičů, spolků Barák, Osvěta, Tyl a Luban.
25. srpna JDO Tyl sehrála v Třemošné veselohru Karla Baláka: Terna, režie M. Dvořák, v hlavních rolích: Josef Mottl jako Čočovička, dále Valenta, Richter, Švitorková.

1922 předsedou spolku Horn.

1923 JDO Tyl přemístila svou činnost do restaurace v Andělské ul.

1924
– Ignát Herman, dramatizace R. Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, r. Miloš Dvořák, hráno ve velkém sále spolkového domu Nebe;
– František Ruth: Zpověď, r. František Mařík, hráno v Měšťanské besedě.

1925 – Josef Štolba: Na letním bytě.

1932
– John Hartley Manners: Peg mého srdce;
– Vilém Werner: Srdce na uzdě;
– Vilém Werner: Právo na hřích, hráno ve Spolkovém domě na Roudné;
– Marie Slavíková: Jak Rezka přišla do rodiny;
– Vilém Werner: Choulostivá situace, zájezd do Heřmanovy Huti.

1933 spolek byl členem Tylovy obce ochotnické;
– František Balej (dle prózy J. Š. Baara): Skřivánek, hráno několikrát, i v přírodě;
– Felix Bartoš: Když se Mařka zamilovala;
– Jaroslav Balák: Terna.

1934
– Olga Scheinpflugová: Okénko;
– Evžen Holý: Zlatá Kateřina, režie Miloš Dvořák.
Spolkové místnosti v hotelu Praha, hráno ve Spolkovém domě na Roudné.

1935 předsedou spolku Sýkora, režisér Josef Řimovský.
1936 režírovali Miloš Dvořák, J. Schützmeister, spolek členem ÚMDOČ,
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ,
1938 režírovali V. Essenthier, M. Dvořák,
1939 člen spolku Karel Richter (30) získal stříbrný odznak ÚMDOČ.

1939
– Fran Lipah: Hlavní výhra, veselohra;
– v silvestrovském programu aktovka Rudolfa Maříka: Manžel na výpomoc.

1940
– Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, režie M. Dvořák;
– Vilém Werner: Právo na hřích.

1941
– František Balák: Kořenovský grunt – nepovoleno;
– František X. Svoboda: Směry života;
– Jan Václav Rosůlek: Mezi námi děvčaty, režie M. Dvořák.

1942
– Vilém Werner: Štěstí je umění;
– Marie Slavíková: Jak Rezka přišla do rodiny.

1943 – Jan Patrný: Muži nestárnou.

1944 zákaz divadelní činnosti.

1946 proběhla schůze spolku, na níž se mělo projednat sloučení s Ochotnickým spolkem Mošna, návrh byl zamítnut.

1948 – Julius Zeyer: Stará historie, v zemské soutěži ÚMDOČ na 1. místě.
1949 – Josef Kajetán Tyl: Jiříkovo vidění. Účast na III. Tylově Plzni 5.–8. 4. v Malém divadle. Účast na přehl. Tylova Kutná Hora.

1952 likvidace Jednoty divadelních ochotníků Tyl, soubor zapojen do ZK ROH Obchodní domy jako jeho dramatický odbor.
1953 členové bývalé JDO Tyl přešli ze ZK ROH Obchodních domů do Osvětové besedy v Plzni.
Bibliografie:
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 76.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1939. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ, s. 13.

Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
Československé divadlo, roč. XIX, 1936, č. 11, s. 176.

Divadlo roč. 5, 1906–1907, č. 4, s. 107.
Divadlo 1909, č. 17, s. 431.
Divadlo roč. 9, 1910–11, č. 11, s. 289.
Divadlo roč. 11, 1912–1913, příl. 5, s. 46.

Divadelní listy 1902–3, č. 17, s. 310.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 11. 11. 1920, č. 45, s. 516.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 3, listopad 1911, s. 34; č. 4, 5. 1., s. 50; č. 14, 5. 5. 1912, s. 177; č. 15, 20. 5. 1912, s. 193.
Ochotnické divadlo 1932, č. 5 (?), 3. str. ob., č. 8 (?), 3. str. ob., č. 9, 3. str. ob.

Thalie 1987–8, č. 5, s. 39.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.:
sbírka plakátů P-10-A-377_114_C 13.097

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/486/1919, JDO Tyl.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/4139, JDO Tyl.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/2991/1940, JDO Tyl.
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/8352, SDO Tyl.

Plzeň, Archiv města Plzně:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Tyl, Plzeň.
Časový rozsah: 1859–1936.
Původce fondu (sbírky): Tyl – jednota divadelních ochotníků v Plzni.
Tematický popis: Plakáty, věstníky, sbírky, divadelní listy, rukopisy a strojopisy rolí.
Archivní pomůcky:
SBÍRKA LITERÁRNÍCH RUKOPISŮ I–X, 1925–2001. Inventář, 1925, s. 0, ev. č. 624.

Jednota divadelních ochotníků Tyl v Plzni, inv. č. 53, ka 10. (excp. 090805)
Sbírka plakátů – 5 pl.

Související Obrázky

Kutná Hora, Tylova Kutná Hora – plakát, 1949
Plzeň, Baráčníci českoslovanští, Břinkalovy trampoty – plakát, 1907
Plzeň, Baráčníci českoslovanští, Gazdina roba – plakát, 1907
Plzeň, Baráčníci českoslovanští, Jedenácté přikázání – plakát, 1909
Plzeň, Baráčníci českoslovanští, Vina – plakát, 1908
Plzeň, JDO Tyl (dříve Baráčníci českoslovanští), Navždy svoji – plakát, 1913
Plzeň, JDO Tyl (dříve Baráčníci českoslovanští), V nížině – plakát, 1912
Plzeň, JDO Tyl (dříve Baráčníci českoslovanští), Vdavky Nanynky Kulichovy – plakát, 1924
Plzeň, JDO Tyl (dříve Baráčníci českoslovanští), Vina – plakát, 1912
Plzeň, JDO Tyl (dříve Baráčníci českoslovanští), Zpověď – plakát, 1924
Plzeň, Jednota div. ochotníků Tyl, Kouzlo červánků – plakát, 1914


Mapa působení souboru - Baráčníci českoslovanští / Tyl, jednota div. ochotníků / ZK ROH Obchodní domy / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Plzeň, JDO Tyl (dříve Baráčníci českoslovanští), Vdavky Nanynky Kulichovy – plakát, 1924


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.