Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Klicpera, dramatické sdružení / ZK ROH Stavebních závodů n. p. / ZK ROH Textil

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1962
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1920 bylo mladými hochy založeno Dramatické sdružení Klicpera v Plzni,
(podle některých zdrojů ustaveno 24. listopadu 1921),
mezi zakladateli byl i Ladislav Neblecha,
který se stal vůdčí osobností spolku.
Jako přední herec i režisér věnoval sdružení víc než 20 let života.

Režiséři – Jaroslav Volf, Ladislav Neblecha;
místopředseda – Jaroslav Faltén;
další ve vedení sdružení – Vladislav Kozák, Eduard Jákl, Vladislav Žalud.
Jako přední herec tu působil i Stanislav Bořík, funkcionář II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni.

Z činnosti:
1923
– Josef Skružný: Ta naše Máňa;
– Josef Skružný: Macíčkova dovolená, režie Eman Vambera, hráno U Dráždilů.
1924
– Josef Skružný: Ferdinand spí, režie Jaroslav Volf, uvedeno v YMCE;
– Petr Fingal: Cizáci, režie Ladislav Neblecha, hráno na Střelnici.
V tomto roce měl Klicpera 36 členů.
1926
– Jiří Balda: Irenčino vítězství;
– Eduard Rada: Vrah;
– Karel Fořt: Z českých mlýnů,
vše režíroval Ladislav Neblecha.
1927
– Karel Fořt: Tulácká krev, režie František Vaters;
– Jiří Balda: Ševče, drž se svého kopyta;
– Adolf Bogner: Jidáš, režie Ladislav Neblecha, scéna František Vaters.
1929
– Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství;
– Josef Hais-Týnecký: Na horské faře;
– Petr Max Malloch: Černé oči;
– znovu Karel Fořt: Z českých mlýnů.

1930
– Antonín Bernášek, Bedřich Vrbský: Šofér;
– Josef Hais-Týnecký: Pan biskup, uvedeno v restauracu U Plíšků;
– Eliška Malcová: Obětování;
– Richard Havelka, Emilian Starý: Újezdské kasárny (opereta);
– znovu Josef Hais-Týnecký: Na horské faře, uvedeno v sále na Nové Poště;
– Božena Rajská-Smolíková: To za Rakouska nebylo;
– Richard Branald: Jak si Kačka štěstí vysloužila (opereta).

1931
– Jaroslav Hilbert: Vina, režie Ladislav Neblecha;
– Barry Conners: Popelka Patsy.
Obě hry uvedli na I. klasifikační soutěži Tylova okrsku ÚMDOČ a získali nejvyšší ocenění.
– Otto Faster: Pražské švadlenky, uvedeno v restauraci na Nové Poště;
– Olga Scheinpflugová: Zabitý, režie Jaroslav Vychroň;
– Angel Guimerá: V nížině;
– František Balej a František Lašek-Lukovič: Ta česká muzika, ta srdcem proniká (hra se zpěvy);
– Frances Hodgson Burnett: Malý lord;
– na Silvestra – několik aktovek a písní Josefa Lišky Doudlebského: Panenky, co myslíte, Nedělej hlouposti, Já nevím sám, Pan Mario a Culík z Cecilova; Zoe Akins: Stará panna; Roman Brožík: Matčina láska; Rudolf Jurista: Žena má uspává děti; Jaroslav Ježek: Prodám srdce; Jan Fifka (?): Dozněla píseň; Rudolf Walter: Anděla; V. Špaček (člen souboru) aktovka Hoří.

1932
– František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání;
– Boleslav Beránek: Hřích;
– František Langer: Periferie;
– Rudolf Jesenský: Je velká láska na světě?
– Josef Hais-Týnecký: Noc na Pancíři;
– Anna Ziegloserová: Cácorka;
– Emil Tréval: Válka bohů; Olga Scheinpflugová: Okénko. Na II. klasifikační soutěži okrsku 2. místo.
– Edmond Konrád: Širočina, režie Josef Madera (? Mader);
– v prosinci – A. Sturm: Kotrmelce mládí;

1932 zemřel režisér spolku, bývalý divadelní ředitel Karel Pražský.

1933
– A. M. Fedorov(?Federov): Ostrov naděje, režie Stanislav Bořík;
– Francois de Curel: Figurantka, režie Josef Madera;
– Karel Piskoř: Věrnost na skřipci.

Kolem pol. 30. let:
– Josef a Miroslava Tomanovi: Přítelkyně. Účast ve IV. klasifikační soutěži Tylova okrsku ÚMDOČ.
– Miroslav Rutte: Zamilovaní přátelé. Účast v V. klasifikační soutěži Tylova okrsku.

1937 spolek v seznamu členských souborů ÚMDOČ, předsedou II. Tylova okrsku v Plzni byl Stanislav Bořík, předseda a režisér Dramatického sdružení Klicpera.

1940
– Václav Kosnar: Jana aneb Paní morálka kráčí městem, režie autor, scéna O. Melitzer;
– Vladislav Vančura: Josefina, hráno v Malém divadle, ve velkém sále Spolkového domu;
– Josef Toman: Svět bez oken;
– Vilém Werner: Zuzana hraje vabank;
– V. Speyer: Plášť, klobouk, rukavička, hráno v Měšťanské besedě.

1941
– Frank Tetauer: Člověk nemá jen sebe;
– Aldo de Benedetti: Třicet vteřin lásky, režie Stanislav Bořík, scénář Otto Melzer, hráli: Tomáš Brabec, Ema Neblechová, Fr. Holík, Věra Endlová, Vlasta Archmannová, Lad. Neblecha, Růž. Jedličková, Jos. Archman, Mil. Štrunc, Dagmar Boříková, Mil. Šmejkalová;
– Alžběta Pacovská: Chudí lidé vaří z vody, režie Ada Vogl, pomocná režie St. Bořík, inscenace připravena do soutěže ÚMDOČ o postup na XI. Jiráskův Hronov;
Josef a Miroslava Tomanovi: Přítelkyně.

1942
– Jan Mařánek-Havel: Barbar Vok;
– Rudolf Kurtz: Klobouk dolů;
– H. Hanek: Svět se lepší.

1943
– Max Vitus: Tři lední medvědi, veselohra hrána v Lidovém domě ve Skvrňanech, na Roudné, na Bílé Hoře aj.;
– Frank Tetauer: Život není sen.

1944 – Josef a Miroslava Tomanovi: Zvon mého města;
1947 – František Langer: Periferie, uvedeno na Tylově Kutné Hoře a na festivalu ochotnických spolků v Sulkově 1949;
1948 – Edmond Konrád: Ráj srdce, režie Ada Vogl. Účast na Divadelním festivalu části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Pelhřimov.
1949 – Boris Andrejevič Lavreněv: Na širém moři kamarád. Účast na III. Tylově Plzni v Malém divadle, účast také na Tylově Kutné Hoře.

1950
– Vladislav Vančura: Josefina.
– John Steinbeck: Měsíc zapadá. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) – 21. místo soutěže.
– Karel Simeon Macháček: Ženichové.
Předseda spolku Stanislav Bořík, místopředseda Ladislav Neblecha, jednatel Mil. Štrunc, pokladník Karel Nosek.

1951 před ukončením činnosti ještě uvedli:
– John Steinbeck: Měsíc zapadá;
– Karel Simeon Macháček: Ženichové;
– Bertolt Brecht(?) Křídový kruh (?Kavkazský křídový kruh);
– Jan Dunovský: Vyzvědač;
– Alois Jirásek: Pan Johanes.

1951 Dramatické sdružení Klicpera uzavřelo svou činnost.
Stříbrný odznak ÚMDOČ získali Justina Šilhánová, Ema Neblechová, Růžena Jedličková, Šiktanc, Jedlička (byl několik let předsedou spolku) a Mathauser.
Likvidace spolku, soubor byl převeden do ZK ROH stavebních závodů n. p., Krajské strojní stanice.

1954 – Moliére: Škola pro ženy. Účast na div. festivalu Sládkův Zbiroh.

Od(?) 1956 Klicpera, dramatický odbor ZK ROH Textil.

1956 – Emil Vachek: Bidýlko, režie B. Šimsa, pomocná režie Ada Vogl.
1957 – Alexandr A. Šachovskoj, Alexandr I. Chmelnickij, Alexandr S. Gribojedov: Naše rodinka, režie Ada Vogl.

1962 – Oldřich Daněk: Svatba sňatkového podvodníka, režie J. Šilhánová, scéna J. Osvald, hráli: L. Neblecha st. a ml., J. Vychronová, J. Duchek, M. Haurová, P. Kovář, J. Osvald, J. Vychron, J. Wiesner, B. Šimsa, E. Kroupová, D. Tačnerová.
Bibliografie:
25 LET II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni. (Autoři kapitol: Karel Tenk, Václav Tyr, Stanislav Bořík.) Plzeň, ÚMDOČ 1937.

BĚLOHLÁVEK, M., Dramatické sdružení Klicpera v Plzni 1920–1962. Plzeň, 1984, in: Archiv města Plzně, Dramatické sdružení Klicpera v Plzni, VII/42.

SCHNEIDEROVÁ, Gita: Ochotnické divadelní spolky v Plzni v období první Československé republiky. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra historických věd, Plzeň 2014.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 76.


České divadlo 1940, č. 10, s. 192, 195.

Jeviště 1924, 1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 1933.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 2, s. 53.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3835/1927, Dramatické sdružení Klicpera (změna).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1355/1939, Dramatické sdružení Klicpera.

Plzeň, Archiv města Plzně:
Evidenční č. pomůcky: 322
Název pomůcky: DRAMATICKÉ SDRUŽENÍ KLICPERA V PLZNI, 1920–1962, Druh pomůcky: Prozatímní, 1984,
Autoři pomůcky: DOUŠA J.
Dramatické sdružení Klicpera v Plzni, inv. č. 268, ka 43 (excerp.).
Dramatické sdružení Klicpera, spolek ku podporování Husovy městské knihovny města Plzně, inv. č. 268, ka 43.
Program ke hře Václava Kosnara: Jana aneb Paní morálka kráčí městem.

Plzeň, Státní oblastní archiv v Plzni:
Evidenční č. pomůcky: 5322.

Související Organizace

Související Obrázky

Kutná Hora, Tylova Kutná Hora – plakát, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1948
Pelhřimov, Rieger, Karenův okresek ÚMDOČ, II. divadelní festival v Pelhřimově – program, 1948
Plzeň, Dramatické sdružení Klicpera, Chudí lidé vaří z vody – plakát, 1941
Plzeň, Dramatické sdružení Klicpera, Jana – program, 1940
Plzeň, Dramatické sdružení Klicpera, Jana – program, 1940
Plzeň, Dramatické sdružení Klicpera, Ladislav Neblecha, 1940
Plzeň, II. Tylův okrsek ÚMDOČ, Ten, který dostává políčky, plakát, 1937
Plzeň, Klicpera, dramatický odbor ZK ROH Textil, Bidýlko – program, 1956
Plzeň, Klicpera, dramatický odbor ZK ROH Textil, Naše rodinka – plakát, 1957
Plzeň, Klicpera, dramatický odbor ZK ROH Textil, Svatba sňatkového podvodníka – plakát, 1962
Sulkov, Divadelní festival ochotnických spolků 1949
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Klicpera, dramatické sdružení / ZK ROH Stavebních závodů n. p. / ZK ROH Textil

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Plzeň, Dramatické sdružení Klicpera, Chudí lidé vaří z vody – plakát, 1941
Kutná Hora, Tylova Kutná Hora – plakát, 1949
Plzeň, Klicpera, dramatický odbor ZK ROH Textil, Bidýlko – program, 1956
Plzeň, Klicpera, dramatický odbor ZK ROH Textil, Naše rodinka – plakát, 1957
Plzeň, Klicpera, dramatický odbor ZK ROH Textil, Svatba sňatkového podvodníka – plakát, 1962


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.