Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Úhlavan, div. a zábav. kroužek / Dům osvěty / Osvětová beseda / Středis. a kult. zařízení / Div. spolek Kulturního a komunit. centra Přeštice

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1889
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 200x, 201x, 202x
1889 byl založen Zábavní a divadelní spolek Úhlavan.

Na radu řídícího učitele J. Rebce se v něm sdružili ochotníci z několika dosavadních sdružení.
Valnou hromadou byl ze předsedu spolku zvolen Čeněk Knobloch, režisérem F. Votava.

Hrávali na primitivním jevišti až do postavení sokolovny (1935). Později (?) se přestěhovali do Zemědělského domu s moderním jevištěm, dekoracemi a osvětlením.
Podporovali sociálně slabé i jinou kulturní činnost v místě. V péči měli i hrob Anny Jelínkové, herečky-partnerky J. K. Tyla.

1890 byl předsedou JUDr. Fr. Liebl.
1891 – Jan Alfred Hrouzek: Růže Lužanská.

Z repertoáru:
Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně; Ludwig Anzengruber: Sedlák křivopřísežník; Georges Ohnet: Majitel hutí; Emanuel Bozděch: Baron Goertz.

1893–1895 spolek nebyl v činnosti, a tak herci sami si mimo spolek nacvičili představení dvou her:
František Ferdinand Šamberk: Jen žádný sněm; František V. Jeřábek: Veselohra.

1896 oživení činnosti spolku, předsedou Čeněk Knobloch, uvedeno – Edvard Souček: Před sjezdem; Václav Štech: Maloměstské tradice.
1897 – Karel Pippich: Z české domácnosti; Karel Tůma: Zlaté péro; Jan Alfred Hrouzek: Růže Lužanská;
1898 – Luděk Archleb: Slavnostní schůze; Josef Jiří Stankovský: Malý král;
1899 – Josef Štolba: All Right; Paul Armont: Sluha pánem; Jan Neruda: Prodaná láska; František Ferdinand Šamberk: Blázinec v prvním poschodí.

1900 – Josef Štolba: Vodní družstvo; Adolph L'Arronge: Doktor Kalous;
1903 – Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová.
Spolek měl 55 činných a 25 přispívajících členů, předseda Č. Knobloch.
1904 členem ÚMDOČ.
15. výročí trvání spolku oslaveno velkou akademií a představením hry Václava Štecha: Maloměstské tradice (v hl. rolích Wagner, Chaun, Stříbrný, Fous, Naxerová, Pelnařová).

1911 – František Hlavatý: Kouzlo červánků. Uvedeno ve prospěch spolku Komenského ve Vídni. "Role obsazeny převážně začátečníky, však pílí všech sehrán kus celkem bezvadně, hráno temperamentně před úplně vyprodaným domem."
1913 – Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek. Účast na okrskové soutěži ve Waldekově dvoraně.

1934 – Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka.

1938 spolek členem ÚMDOČ, 93 členů, 2 představení.

1939 – Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška; Karel Piskoř: Šťastní otcové.

1940 Úhlavan měl 128 členů, z toho 74 činných, v témže roce uvedl 13 představení, např.:
Růžena Jesenská: Devátá louka; Gabriela Preissová: Její pastorkyňa; Karel Želenský: U Dušánků; František Cimler (pod pseud. Jiří Hora): Bártova pomsta.
1941 – Karel Balák: Srdíčko z lásky.

1941 vznikl soubor Dorostu zábavního a divadelního spolku Úhlavan,
"jehož ambicemi bylo modernější pojetí divadla a náročnější projekty – dramatická montáž Honzlova Románu lásky a cti, recitační závody, organizace kurzu divadelní režie, ochotnická dramaturgie, scénografie a samolíčení." (web. str. spolku, O spolku)

Po 1941 – Franz von Schönthan: Zlatá Eva; Václav Sojka: Brokát, princ z pohádky.

Do 1943 spolek sehrál okolo 300 her.

Po 2. svět. válce:
Do 1960 pokračoval Úhlavan jako dramatický odbor Domu osvěty,
od 1960 dramatický odbor Osvětové besedy v Přešticích.

Z repertoáru:
1967 – Alois Jirásek: Lucerna (hrálo se v přírodní scenérii u Spolkového domu);
1968 – Marc Camoletti: Modré z nebe.

1969–1972 Úhlavan nehrál.

"1973 došlo ke generačnímu rozštěpení divadelníků a odborného vedení mladších členů se ujala Inge Švandová-Koutecká z Divadla J. K. Tyla v Plzni, což bylo velkým přínosem. Od tohoto zlomového data byly dávány 2 premiéry ročně. Stále se dodržovala tradice zájezdů do okolních obcí."
(web. str. spolku, O spolku)

1972 – František Frýda: Pension Belvedére; Jan Kavan: Babička je formát;
1973 – Otto Zelenka: Košilka; Maxim Gorkij: Vassa Železnovová; Moliére: Jeho urozenost pan měšťák;
1976 – Miroslav Horníček: Dva muži v šachu.

".....Od 1978 se Úhlavan začal objevovat na přehlídkách amatérských divadel (Roupovské divadelní léto, Krajská soutěžní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů ve Žluticích, Přeštické divadelní jaro.....)" (web. str. spolku, O spolku)

"V 70. letech se členky Úhlavanu, učitelky Anna Malátová a Eva Königová, začaly věnovat práci se školními dětmi a nacvičily s nimi řadu krásných pohádkových inscenací." (web. str. spolku, O spolku)

1979 – Frank Tetauer: Úsměvy a kordy; Babičky třetí generace (autor nezjištěn).

1980 – Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsů.

Od 1981 název Ochotnický soubor Úhlavan při Střediskovém kulturním zařízení Přeštice.

1981 – Miroslav Horníček: Tři Alberti a slečna Matylda, režie Anna Malátová, vítězné představení meziokresní soutěže amatérských souborů konané v Přešticích 1981, účast na KP Židlochovické div. léto.
1982 – Otto Zelenka: Námluvy;
1983 – Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, mnohokrát opakované představení, m.j. i na zřícenině hradu Radyně a na zámku v Žinkovech (1983).
1984 – Jaroslav Vostrý: Tři v tom.

1989 oslavy 100. výročí Divadelního souboru Úhlavan, odehráno poslední divadelní představení.
Poté byla na 20 let tradice spolku přerušena.

2009 na podzim obnovil Divadelní spolek Úhlavan v Přešticích Ludvík Pouza (doposud principál Ochotnického spolku ve Kbelech, redaktor Klatovského deníku) a stal se jeho principálem.
Stalo se tak z popudu Martiny Míškové, ředitelky Kulturního a komunitního centra v Přešticích, při kterém obnovený Divadelní spolek Úhlavan začal působit.
Od 1. ledna 2010 je spolek členem Svazu českých divadelních ochotníků.

2010
– 27. 3. první premiéra – Vladimír Kábrt: Vesnická pohádka, režie Ludvík Pouza, účast na KP Radnický dráček;
– Ludvík Pouza: Do pohádky a zase zpátky (pásmo z pohádek) režie autor;
– Ludvík Pouza: ze starých pověstí nouzovských (historické drama), režie autor.

2011
– Josef Lada, Jaroslav Preclík: O líném Honzovi, režie Ludvík Pouza, Michal Uhlík, Michal Jánský. Účast na KP Radnický dráček;
– Ludvík Pouza: Ze staré poutě (tematický večer);
– podle Jana Nerudy: Stará hra (jednoaktovka), režie Michal Jánský a Ludvík Pouza.
Bibliografie:
25 let Žlutického divadelního léta Oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů 1972–1996. Programová brožura. Dům kultury, Žlutice 1996, 32 s.

PAMÁTNÍK vydaný k oslavě patnáctiletého trvání Zábavního a divadelního spolku Úhlavan v Přešticích 1889–1904. Přeštice, Úhlavan 1904.

POUZA, Ludvík: Za ochotnickými divadelníky na Přešticku. Plzeňský deník 30. 7. 1996.

POUZA, Ludvík: Počátky divadla v Přešticích – http://uhlavan-prestice.webgarden.cz/rubriky/historie/pocatky-divadla-v-presticich

RAJCHRTOVÁ, Miroslava: Úhlavan s cenou diváka (Meziokresní přehlídka ochotnických divadelních souboru v SKS Přeštice.) Nový život 12. 2. 1986.

ŠATRA, Petr: Rozdávají radost druhým. (100 let amatérského divadelního souboru Úhlavan) Pravda 1. 7. 1989.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 297–300.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 312, kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.


České divadlo 1940, č. 4, s. 71, č. 8, s. 160, č. 10, s. 195.
České divadlo 1941, č. 4, s. 75.

Divadelní listy 1902–3, č. 9, s. 164, č. 15, s. 270.
Divadlo 1904, č. 15, s. 338, č. 22, s. 482.

Thalie 1897–8, č. 8, s. 64.
Thalie 1898–9, č. 22, s. 174.
Thalie 1899, č. 8, s. 67, č. 21, s. 168.


WEBOVÉ stránky souboru – http://www.uhlavan-prestice.webgarden.cz/ – 26. 7. 2012; 25. 4. 2020 excp. IT.

Facebook – https://www.facebook.com/uhlavan/
Archivy:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988:
1971–1975 DS Osvětové besedy.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/1173/1926, Zábavní a DS Úhlavan (změna).

Související Osobnosti

Související Obrázky

Přeštice, Úhlavan
Přeštice, Úhlavan
Přeštice, Úhlavan
Přeštice, Úhlavan
Přeštice, Úhlavan
Přeštice, Úhlavan
Přeštice, Úhlavan
Přeštice, Úhlavan, 1989
Přeštice, Úhlavan, Babička je formát
Přeštice, Úhlavan, Babička je formát
Přeštice, Úhlavan, Babičky druhé generace
Přeštice, Úhlavan, Babičky druhé generace
Přeštice, Úhlavan, Babičky druhé generace
Přeštice, Úhlavan, Babičky druhé generace
Přeštice, Úhlavan, Brandejsští dragouni - plakát, 1935
Přeštice, Úhlavan, brigáda socialistické práce se baví
Přeštice, Úhlavan, Bumerang
Přeštice, Úhlavan, Charleyova teta
Přeštice, Úhlavan, členská legitimace ÚMDOČ, 1896
Přeštice, Úhlavan, DS Středis. a kult. zařízení, 1986
Přeštice, Úhlavan, Dva muži v šachu
Přeštice, Úhlavan, Fidlovačka, 1934
Přeštice, Úhlavan, Hadrián z Římsů
Přeštice, Úhlavan, hlavička dopisních papírů
Přeštice, Úhlavan, Jedenácté přikázání
Přeštice, Úhlavan, Jeho urozenost měšťák
Přeštice, Úhlavan, Jeho urozenost pan měšťák
Přeštice, Úhlavan, Königová, 1982
Přeštice, Úhlavan, Košilka
Přeštice, Úhlavan, Košilka
Přeštice, Úhlavan, Lucerna
Přeštice, Úhlavan, Lucerna
Přeštice, Úhlavan, Lucerna
Přeštice, Úhlavan, Lucerna
Přeštice, Úhlavan, Malá noční inventura
Přeštice, Úhlavan, Malá noční inventura
Přeštice, Úhlavan, Malátová, 1982
Přeštice, Úhlavan, Malátová, 1982
Přeštice, Úhlavan, Modré z nebe
Přeštice, Úhlavan, Námluvy
Přeštice, Úhlavan, Noc na Karlštějně
Přeštice, Úhlavan, Noc na Karlštejně - plakát, 1923
Přeštice, Úhlavan, O líném Honzovi, účinkující, 2011
Přeštice, Úhlavan, obnovený spolek členové, 2010
Přeštice, Úhlavan, Otec
Přeštice, Úhlavan, Penzion Belveder
Přeštice, Úhlavan, Penzion Belveder
Přeštice, Úhlavan, Pohádka o líných strašidlech
Přeštice, Úhlavan, Poslední muž
Přeštice, Úhlavan, Poslední muž
Přeštice, Úhlavan, potvrzení členství,1943
Přeštice, Úhlavan, pozvánka na Maškarní merendu, 1922
Přeštice, Úhlavan, pozvánka na Maškarní merendu, 1923
Přeštice, Úhlavan, pozvánka na Maškarní merendu, 1925
Přeštice, Úhlavan, pozvánka na Maškarní merendu, 1925
Přeštice, Úhlavan, pozvánka na Maškarní merendu, 1927
Přeštice, Úhlavan, razítko spolku
Přeštice, Úhlavan, Rodinná vojna
Přeštice, Úhlavan, Sluha dvou pánů
Přeštice, Úhlavan, spolková legitimace, 1931
Přeštice, Úhlavan, spolková legitimace, 1931
Přeštice, Úhlavan, Tři Alberti a slečna Matylda
Přeštice, Úhlavan, Tři Alberti a slečna Matylda
Přeštice, Úhlavan, Tři Alberti a slečna Matylda
Přeštice, Úhlavan, Tři Alberti a slečna Matylda
Přeštice, Úhlavan, Úsměvy a kordy
Přeštice, Úhlavan, v maskérně
Přeštice, Úhlavan, Vasa Železnovová
Přeštice, Úhlavan, Vassa Železnovová
Přeštice, Úhlavan, Zlý jelen
Přeštice, Úhlavan, Zlý jelen
Přeštice, Úhlavan, Zvíkovský rarášek, 1913
Přeštice, Úhlavan, Zvíkovský rarášek, 1913
Přeštice, Zábavní a divadelní spolek Úhlavan, stanovy, s. a.


Mapa působení souboru - Úhlavan, div. a zábav. kroužek / Dům osvěty / Osvětová beseda / Středis. a kult. zařízení / Div. spolek Kulturního a komunit. centra Přeštice

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Přeštice, Úhlavan, hlavička dopisních papírů
Přeštice, Úhlavan, Zvíkovský rarášek, 1913
Přeštice, Úhlavan, Fidlovačka, 1934
Přeštice, Úhlavan, obnovený spolek členové, 2010
Přeštice, Úhlavan, O líném Honzovi, účinkující, 2011


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.