Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Pardubice (město)

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1811
1552-1553 Mistr Jan Netorýn uspořádal na náměstí komedii. “Dělány šraňky na rynku, v kterých se komedie recitovala.” Doklad prvních českých her ve východních Čechách.

1724 “za primase Václava Fiedlera měla zařízena býti ve staré budově od věže Bašta zvané, až ke konci starého defektoria právě proti novému škola latinská s posluchárnou, kde se komedie konati měly. Náleželo konventu františkánskému”. Produkce přednesu, deklamací pašijových textů, tzv. lístku na Květnou neděli. Zpěvník procesionálních zpěvů Dítka na Květnou neděli.

1811 první studentská divadla ve zrušeném minoritském klášteře. 1833-1937 h. vždy o prázdninách Na Veselce.

1834 Ochotníci.

Od 1849 ochotníci pod ved. městského lékaře Fr. Hausmanna U Vostřebalů, na místě pozdější banky.

1856 Měšťanská beseda.
1856-1892 Casino Verein, měšťanská nápodoba šlechtického kasina.

1861 zal. Zpěvácký spolek Pernštýn.
1862 - 6. 9. - v ochotnickém divadle v Pardubicích na Veselce představení „Husička z Podháje" a dramatický žert „Študenti na svátcích." Čistý výnos určen ve prospěch zařízení nového ochotnického divadla.
1862 OS divadelní (SDO) h. v Odeonu, sále hotelu Veselka.
1865 zal. Zpěvácký spolek Ludmila.
Od 1862 další organizovaní ochotníci, organizace nejasná (názvy na razítku různých podání se mění – Divadlo ochotnické nebo OS divadelní). 1884 zanikl OS (zal. okolo 1862).

1879 Spolek pro podporu české literatury.

1880-1913 Řemeslnická jednota.
1880 ve prospěch ND : Posestrima (A. H. Sokol).
1882 zal. Spolek pro zřízení div. domu.
1883 Akademický spolek Arnošt.
1883 zveřejněna výzva Spolku divadelních ochotníků v Pardubicích k pardubickým ochotníkům, aby se přihlásili k aktivní činnosti. "Členové na papíře nejsou nic platni spolku, jimi jeho existence není nikterak zabezpečena; nutno jemu v prvé řadě dobrých sil..." (DL)
1884-1932 Školy.
1885 Spolek pro zřízení / vystavění div. domu.

1892 zal. Zábavní spolek Svornost, SDO a Měšťanská beseda.
1894 Zemská jednota soukromých úředníků.
1895 Dělnická vzdělávací beseda Rovnost.
1897 Havlíček, Mládenecký spolek.
1898 NJS, dámský odbor.

Poč. 20. stol. ve městě 3 DS.

190x Poslední čest, železničáři.
1903 nepravidelně Spolek katolických paní a dívek.
1903 DrO sociálně demokratických dělníků.
1903 v srpnu při příležitosti Východočeské výstavy SDO uspořádal v samostatné divadelní aréně na Olšinkách, kde se výstava konala, divadelní soutěž, jíž se sám nezúčastnil. Zvítězil Heřmanův Městec s Bozděchovou Zkouškou státníkovou před Dašicemi, Českou Třebovou a Kutnou Horou.
1903 Zemská donucovací pracovna.
1903 Katolická jednota paní a dívek.
1903 Dětské divadlo.
1903 Veselosť.
1904 zal. LD Kroužku přátel mládeže,provoz v dřevěné budově, postavené svépomocí, h. v místní škole.
1904 Beseda Barák.
1904 Rozvoj - českožidovská korporace.
1907 Dělnická tělovýchovná jednota - DTJ.
1907 Dramatický kroužek dělnický.
1907 Učitelský sbor.
1909 při otevření Městského divadla zpěvácké spolky Ludmila a Pernštýn provedly Hubičku, jh. Leon Geitler (sóĺista Východočeské společnosti Pardubice) jako Lukáš, provedení kritikou vysoce oceněno, zde jeden z prvních projevů secesní stylizace operní dekorace. Spolu s oponou ji navrhl Josef Wenig, provedl ateliér Fr. Petránka. Větší úpravy div. budovy 1926 a po požáru 1931.
1903 - 18. -1 9. 4.) - sjezd ÚMDOČ v Pardubicích.
1909 Sbratření.

1911/1912 - Sdrženékatolické spolky.
1912 Arbesův / Mitlöhnerův okrsek ÚMDOČ - okrsková představení.
1913 obnovení provozu LS místní školy.
1913 z Akademického spolku odvedl Vojtěch Kristián Blahník mladočeskou opozici, zal. s ní Sdružení studentů pardubických.
Též DO Strany národně socialistické.
V místě tradice ochotnických operních představení.
Na obou gymnáziích za 1. svět. v. čilý div. ruch, od 1916 pod názvem Urania.
1917 jako Studentské divadelní sdružení.
1917 Červený kříž.
1917 Měšťanská škola chlapecká a dívčí.
1917 Spolek pro podporování gymnasijních studujících.
1918 vznikl Spolek studentů a studentek gymnázia, přejmenovaný brzy na Studentský spolek Máj, splynul 1921 se Spolkem divadelních ochotníků.
1918 Čeští profesoři.
1918 Spolek pro vydržévání dívčího reálného gymnásia Božena Němcová.
1918-1948 i vojáci železničního pluku, Arbesův okrsek ÚMDOČ.
1918 registrována Čtenářsko-ochotnická beseda.
1919 Divadelní ochotnické sdružení / Československá strana /národně/ socialistická, DrO.
1919 SK Team.
1919 Háj studenstské sdružení.
1919 Pěvecké sdružení Suk.
1919 České gymnásium.

1920 Divadelní kuratorium.
1920 S. K. Studentská XI..
1920 ustaven Divadelní svaz v Pardubicích, sdružující jednotlivé spolky (Olympii, Lidový kroužek divadelní, Zábavný a divad. kroužek pokr. socialistů, Dram. kroužek českosl. železničního pluku a j.
1920 Tatra - invalidé.
1920 Dalibor.
1920 Olympia.
1921 YMCA.
1921 vyvrcholení činnosti nastudováním Šrámkova léta. Inscenace získala na všeochotnickém sjezdu ve Švandově divadle v Praze 1. místo.
1922 spojení se Spolkem divadelních ochotníků.
Odi v místě provozoval též Sokol II.
1922 Československá strana Socialistická.
1922 Jednota zřízenců státních drah.
1922 Strana národně socialistická.
1923 DrO Strany lidové, navázal na Spolek katolických paní a dívek.
1923 Ochotnická scéna Husova sboru - DrKr Církve československé.
1923 ODi v místě provozoval též Sokol II.
1923 zal. v nové budově skolovny stálá LS Sokola Pardubice I. Odtud divadlo na počátku okupace přeneseno do školy U kostelíčka.
1923 Viktor Vohryzek - českožidovská korporace.
1923 Strana lidová.
1925 Volná myšlenka.
1925 Obecná škola Habrmanova.
V druhé pol. 20. let též LD v Odborné škole Na skřivánku. Hrála i MŠ Novoměstská a U kostelíčka.
1927 Sdružené školy na Skřívánku.
1927 Vyšší státní reálka.
1927 Vesna.
1927 Družstvo pro postavení polmníku T. G. M..
1929 Lidová. scéna / ZK ROH Energetika.
1929 LD Lidová scéna.

1930 Republikáni.

Arbesův okrsek ÚMDOČ. 1938 9 jednot. Jako Mitlöhnerův okrsek likvidován 1951.

V druhé pol. 20. let též v Odborné škole Na Skřivánku.

LS měla i mateřská škola Novoměstská a U Kostelíčka.

Dámský odbor NJS, většinou aktovky.

1931 Sokol 2 (Skřivánek), Dramatický odbor.
1932-1948 LS Orla.
1932 Řemeslnická beseda.
1932 Městský osvětový sbor.
1933 Orel.
1935 Místní osvětová komise.
1935 Tělovýchovný amatérský klub.
1935 Národní sdružení odborových organisací.
1936 Svaz lidových železničářů.
1936 KrDO J. K. Tyl.
1937 Sbor městské stráže bezpečnosti.
1937 Váleční poškozenci.
1937 Jednota obce legionářské.
1938 Obchodní škola.
1939 Přítel mládeže.
1939 Evangelická mládež.
1939 Národní souručenství.

Nepravidelně h. řada dalších sdružení, např. ČOB, SK Team, DrKr státních zaměstnanců-invalidů Tatra, SDH, Mládenecký spolek Havlíček, DrKr církve československé, DrKr sociálně demokratických ochotníků, DrO Čs. strany socialistické, DrO Čs. strany národně socialistické, OS Lidová scéna, Ochotnická scéna Husova sboru. Okresní sdružení Republikánského dorostu, DrKr SDH v Pardubicích II-Familii, Východočeská hudební škola, DTJ Pardubice II-Familie, Spolek pro komorní hudbu, 1936 KrDO J. K. Tyl, SDO Vojan 1939 Div. vzdělávací a zábavní spolek J. K. Tyl.

1940 Kolektiv mladých při Lidové scéně.
1940 Rodičovské sdružení reálky.
1940 Farní odbor Charity.
1940 Obecná škola.
1940 Národní souručenství I.
1940 Národní souručenství II.
1940 Národní souručenství IV.
1940 Národní souručenství V.
1940 SK Železničáři.
1942 SDO Arbes.
1942 První karambolový klub.
1942 Klub inženýrů a stavitelů.
1942 Katolická charita.
1942 Veslařský klub.
1942 Kulturní sdružení.
1943 Správní rada pro vzdělávání mládeže.
1943 Rodičovské sdružení obecné školy na Skřivánku.
1943 Rodičovské sdružení při obecné škole – Staré město
1943 Rodičovské sdružení při střední dívčí škole.
1943 Rodičovské sdružení při chlapecké střední škole
1943 Obchodní sdružení.
1943 SK Slovan.
1943 Střední dívčí škola (Lerchovo pole)
1943 Učňovské středisko pro odborné školy
1944 Školní LD U Kostelíčka.
194x Salesiáni.
194x Salesiáni, LD.
1945 Spolek Loutková scéna.
1945 Političtí vězni.
1945-1947 větší opravy div. budovy.
1946 budováno LD v Pardubicích-Bubenči.
1946-1952 LS, poté začleněna do Okr. OB.
1947 Don Bosco.
1947 Obecná a měšťanská škola chlapecká Staré město.
1948 Střední škola dívčí Skřivánek.
1948 Národní škola chlapecká Skřivánek.
1948 Národní škola dívčí Skřivánek.
1948 Vojáci Masarykova kasárna.
1949 k 100. výročí ochotnické činnosti uspořádány Druhé ochotnické pardubické hry.
1949-1976 LS Vajanga ZK Tesla.
Po 1945 Div. ochotnická skupina Vojan.

V 50. letech DS ZK Tesla Pardubice.
195x Krajská nemocnice, DS ZK ROH.
195x OB.
195x Východočeské tiskárny.
195x Experiment.
1950 Národní škola dívčí Nové město.
1950 Vojenský soubor ČSM Hůrka.
1953 Československé státní dráhy (ČSD).
1953 SPŠE, LD.
1954 a 1964 vojenský DS z Hůrek, pohostinsky v Černé za Bory.
1955 LS Skřivánek ZK ČSD.
1955 Ld SDH.
1955 LD u okresního soudu.
1955 LD v modlitebně adventistů.
1955 nové maňáskové divadélko Od.
1955 okr. přehlídka, vystoupilo všech 8 činných souborů okresu, z Pardubic ŠD Skřivánek, LS RK Kraj. správy spojů, LS OB Na Slovanech, vojenský LS .Blesk.
1956 zal. Divadlo mládeže ZK Tesla.
1958 pořádal Pardubický festival dětských div. her, spolu s Divadlem mladých účast na několika ročnících LDB.
1958 DS OB Pardubice.
1959 Experiment.
Divadelní odbor ZK ROH Krajské nemocnice účast na 2. a 3. ročníku LDB (1959-1960).

1960 zal. Satirický kroužek MA-SA-KR.
1960 Hrajeme kabaret - Kabaretní skupina Parku kultury a oddechu.
60. léta Vojenský soubor.
LS Sokol Pardubice II, dále školní divadlo Na Skřivánku, ve Studánce v restauraci U Vojtěchů LD SDH, u okresního soudu pro děti zaměstnanců soudu, v modlitebně adventistů krátce maňáskové divadlo.
1961 dále činné LS ZK ROH VCHZ Synthesia Semtín.
DLS PO 8. ZDŠ v Češkově ulici, ved. L.Rittichová.
DLS 5. ZDŠ Gorkého ul., ved. pí. Havlínová.
DLS 1.ZDŠ Svatojánská ul., ved.pí. Sedláčková.
Činnost přerušily Maňásková scéna PKO a LD ZK ROH Ramo.
1962 Žákovský dramatický soubor LŠU, ved. H. Bahenská.
1963 Divadélko Ironie.
1963 Dětský estrádní soubor ZPCHS.
1964 zah. LS Radost KD Dukla.
1964 LUPA.
1965 SOU Pozemních staveb.

Pěti ročníků LDB (1965-1971) se zúčastnil DS KD ROH PARAMO Pardubice-Dukla, h. ještě 1985.
Mladé divadlo.
Klubko.
Kabaretní skupina PKO.

Poč. 70. let SUP (Studio uměleckého přednesu) LŠU Polabiny.
197x ARS, divadlo poezie při VŠCHT.
1971 vzniklo autorské pohybové divadlo Anetal.
1971 Studio uměleckého přednesu / SUP.
1972 LŠU Pardubice-Polabiny, DDS.
1972 DDS ZK Tesla, ved. Val. Kaplanová, činný i 1988.
1973 Divadélko v cihelně, soubor LŠU Polabiny.
1974 v Pardubicích působilo Divadlo Na drážce.
1976 Yorickova pantomima.
1976 ES divadlo.
1977 LŠU Dašická.
1977 KLUB Polabiny.
1977 MKIS Drážka.
1978 DDS Klubko DK ROH.

1980 ARS VŠCHT.
1981 LŠU Gorkého.
1981 Klub I. PKO.
1981 PKO Drážka.
1982-1992 Visuvadlo VŠCHT.
Dále např. Divadlo mladých KD Dubina, ES divadlo, Kašpárek v rohlíku, DS Splav, Divadlo Kus, Divadlo MJF v Osvětovém klubu Na Drážce, MJF pantomima, LŠU, Studio PH, Skupina J.Dobeše.
1982 Studentské divadelní sdružení Faux–Pas.
1983 TMS Svazarm.
1985 Podividlo.
1985 DS PKO Klub I.
1985-1986 LS Čiperka učitelek MŠ, účast na přehlídce.
1987 Divadélko v cihelně.
1987 DrKr SOU textilního.
1987 Závodní klub ROH VCHZ Ohrazenice.
1987 Estrádní soubor Tesla.
1988 zal. DS Pard.
1988 SOU, chemické - DrKr.
1989 - Skupina J. Dobeše.
1989 Konzervatoř, studenti.
199x ZUŠ Havlíčkova.

1990 Volné sdružení přátel divadla.
1990 zal. divadelní skupina Jumping Hamada.
1991 Pardubická ochotnická společnost.
1992 Pardubická ochotnická div. společnost, LD.
V 90. letech též DS Sova. Divadlo malých forem (a)Maťák, Tracyho tygr, Dva muži v šachu, ”60”ka, Jen přes mou mrtvolu, Chytání v žitě., KOST v HADovi, Pardubická ochotnická div. společnost, Volné sdružení přátel divadla, Yorickova pantomima,ZUŠ Havlíčkova,
1999 Divadelní soubor ZŠ Gorkého.

Nazačátku 21.stol. také působí SPŠE, ZŠ, ZŠ Benešovo nám., Divadlo z pytlíčku, Domov mládeže, Exil, Katastrofa.
2000 Dramaťák, Domov mládeže a ŠJ.
2000 ZŠ Benešovo nám.
200x BT Studio.
200x Dramatický soubor SPŠE.
200x Exil.
200x ZŠ Spořilov.
2003 Katastrofa.
2003 Derniéra.
2005 Rozdělování cen Bohouš v Divadle Exil.
2006 - Divadlo z Pytlíčku.
2006 Hronovické divadlo, které pravidelně každý měsíc uvádělo v pardubickém Kulturním domě Hronovická představení hostujících ochotnických souborů, ukončilo svou činnost. Město Pardubice odmítlo dále na divadlo přispívat, protože představení navštěvuje 20-60 diváků.
(Pardubický deník, 9. 1. 2007)
2008 Divadlo Volnej pád.
2009 Divadlo Tří.
2010 DDM BETA, ZK.
2010 Spořilov, ZŠ Kotkova.

Účast pardubických souborů na národních přehlídkách:

1931 JH - SDO, Jirásek: Otec
1935 JH - SDO, Zeyer: Doňa Sanča
1937 JH - Lidová scéna, Šrámek: Léto
1937 JH - Vojenské zátiší železničního pluku a SDO, Vachek: Benedek
1938 JH - Arbesův okrsek ÚMDOČ, Stroupežnický: Naši furianti
1938 JH - SDO, scénické provedení veršů J. Seiferta a K. Tomana Osm dní
1939 JH - SDO, Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová
1940 JH - SDO, Krpata: Mistr ostrého meče
1941 JH - SDO, Rutte: Zamilovaní přátelé
1948 Lidová scéna - kolektiv mladých členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Tyl: Kutnohorští havíři
1948 JH - Lidová scéna - kolektiv mladých, Zeyer: Radúz a Mahulena
1950 JH - ZK ROH Energetika, de Vega: Vzbouření na vsi
1958 NP Svitavy - DS Tesla, Lichý: Kouzelná lampa Aladinova
1959 JH - DS Tesla, Twain: Dobrodružství Toma Sawyera
1960 JH - Kabaretní skupina PKO, Sýkora - Kraus: Hrajeme kabaret
1969 JH - Vojenský soubor VÚ 4412, Lhotský: Na vojně se zpívá a bude se zpívat
1972 NP RSDH - DS KD ROH Dukla, Korostylev: Čáry, máry, fuk
1973 NPDpD - Mladé divadlo DK Dukla, Taller: Jak zmizelo vodnické povolání
1978 NP RSDH - Malé divadlo KD ROH Dukla, Gorin: Thyl Ulenspiegel
1981 FEMAD - Studio uměleckého přednesu LŠU, Majakovskij: Velevážení soudruzi potomci
1985 JH - Mladé divadlo DK, Hrabal - Nývlt: Ostře sledované vlaky
1991 JH - DS Pard, vlastní autorské pásmo
1993 JH - Jumping Hamada, Kol.: Kruh opsaný balvanem
DS Pard, Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se zdálo

1957 ŠP - Hospodářská škola, Puškin: Mozart a Salieri
1971 ŠP - DS KD ROH, Volkov: Kouzelník ze Smaragdového města
1972 ŠP - Divadlo poezie SUP, Jevtušenko: Tak zvaná naše generace
1977 ŠP - Anetal, Sanatorium č. 1 (lyrická klauniáda)
1977 ŠP - Čochtan, Študáci a kantoři (na motivy J. Žáka)
1979 ŠP - Anetal, Kouzelná zahrada
1984 ŠP - Soubor Lidové konzervatoře
1992 ŠP - Jumping Hamada, Tancuj, když ve větru zní zvonek
1993 ŠP - Jumping Hamada, Kruh opsaný balvanem
1995 ŠP - Jumping Hamada, Improvizace

1973 WP - Studio uměleckého přednesu, Vesjolyj: Rus krví umytá
1974 WP - Studio uměleckého přednesu, Nezval: Diabolo
1975 WP - Studio uměleckého přednesu, Hrubín: Jobova Noc
1976 WP - Divadélko v cihelně, Henzl: Výkřik můj v naději přichází
1977 WP - Divadélko v cihelně, Komenský - Nezval: Doučení aneb Labyrint světa
1979 WP - Divadélko v cihelně, Solouchin: Neschovávejte se, když prší
1980 WP - ARS VŠCHT, Örkény: Nic není nového
1980 WP - Divadélko v cihelně, Wolker: Jony (Jony z cirkusu vybrané básně)
1982 WP - M Studio uměleckého přednesu, Voskovec, Werich (z písňových textů: Tam za tou duhou)
1983 WP - Visuvadlo VČHT, Hughes: Nechte můj lid jít
1984 WP - Visuvadlo VČHT, Cvetajevová: Volná variace na Poemu konce
1985 WP - Visuvadlo VČHT, Nestřílejte divokou svini (montáž z beatnických textů)
1985 WP - Visuvadlo VČHT, Mírně řečeno
1986 WP - Visuvadlo VČHT, Cvetajevová: Rozhovor
1986 WP - Studio uměleckého přednesu, Havlíček Borovský: Král Lávra
1987 WP - Visuvadlo VČHT, Macourek: Zurangor
1992 WP - Visuvadlo VČHT, Imae: Hra na honěnou aneb Zebry

1974 KDL - Divadélko v cihelně, Macourek: Jedničky má papoušek
1985 NPDRRK Mělník - DRS LŠU, Hrubín - Kučerová: Pohádka o tom, jak přišla kukačka o chocholku
1987 KDL - Divadélko v cihelně, Černá - Novák - Martínková: Jukiko
1990 DDL Prachatice - DDS LŠU, Karnauchovová - Horáčková - Kučerová: Vasilisa
Zahraniční reprezentace
Jumping Hamada: 1995 Rakousko, Heidenreichstein; 1996 SRN: Lipsko, IX. Leipziger Theatermarkt


1958 LCH - Vajanga-Rudý koutek zaměstnanců spojů, Marková: Pohádka o zlaté niti.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 183.

AKADEMICKÉ Brno, podepsán vz. AS 1979, č. 3, s.15.

ALINČ, Aleš: O jeho práci: Hromada 1993, č. VIII, s. 235.

ARBESŮV/MITLÖHNERŮV okrsek ÚMDOČ v Pardubicích. In: Ve službách Thalie II, České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 37.

BENEŠ, Jiří: Jaký bude XXIX. Jiráskův Hronov. Ochotnické divadlo 1959, č. 4, s. 76.

BLAHYNKA, Milan: Hledání a nálezy na WP 81. Amatérská scéna 1981, č. 9, s.1-3.

BLAŠČÍKOVÁ, L.: Kulturní život v Pardubicích po vzniku Československé republiky. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 1991.

BOBEK, Miroslav: Prezidentští medvědi – internet – https://www.zoopraha.cz/aktualne/pohledem-reditele/9506-prezidentsti-medvedi – exc. 21. 3. 2016.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III. Československý hudební slovník, Praha 1963,díl II, s. 254.

BRONCOVÁ, Dagmar a kol.: Patriae et musis (Vlasti a múzám) aneb Život spolkový. In: Kniha o městě Pardubice. Praha 1999, s. 80-83.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 59, 68, 77, 87, 93, 99, 118, 123, 126, 128, 99, 158, 159, 161, 182, 191, 198, 200, 203, 207, 224, 256, 261, 360, 364, 388, 393, 399, 404, 448 s., 357 obr. v textu.
obr. s. 126: Julius Mitlöhner - dramatik, funkcionář ochotnického divadla, režisér herec, civilním povoláním právník v Pardubicích. Na snímku při projevu po jmenování starostou ÚMDOČ, 1938; s. 128: Julius Zeyer: Doňa Sanča, SDO Pardubice, režie Karel Krpata, 1935; s. 200: M. Twain: Dobrodružství Toma Sawyera, DS ZK ROH Tesla Pardubice, 1959; s. 255: Arťom Vesjolyj: Rus krví umytá, Studio uměleckého přednesu Pardubice, režie Miloslav Kučera, 1973; s. 358: Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky, soubor Dukla Pardubice, na snímku vpravo Martin Dvořák, v letech 1990-1998 primátor Hradce Králové, 1985.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 358: Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky, soubor Dukla Pardubice, na snímku vpravo Martin Dvořák, v letech 1990-1998 primátor Hradce Králové,1985.

CÍSAŘ, Jan: Příjemná přehlídka v Červeném Kostelci. Amatérská scéna 2003, č. 2, s. 20–21.

CÍSAŘ, Jan: Setrvalý stav. V Červeném Kostelci standard a jeden fenomén navíc. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 24-27, foto.

CÍSAŘ, Jan: Východočeský standard v Červeném Kostelci. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 39 - 41.

CÍSAŘ, Jan: Herecký Kostelec. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 34 - 37.

CÍSAŘ, Jan - MOHYLOVÁ, Věra: Historie divadelní Pardubic a okolí.Pardubice, Východočeské divadlo 2002, s. 69, 72, 73.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové 1995, č. 9.

ČESKOSLOVENSKÝ hudební slovník, Praha 1963.

DELONGOVÁ, Jindra: Přehlídka dobré pohody. Kaplická čítanka 1984, č. 4, s. 1-2.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. s. 110, 112; 1969, II. s. 291.

DĚTSKÉ divadelní léto Prachatice ´90. XIX. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Red. VANDLÍČKOVÁ, Alena. Prachatice, MKS 1990.

DIVADELNÍ HROMADA, 1991, č. IV, s. 102.
Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. Prům. 48 s.

DIVADELNÍ HROMADA, 1992-1993, č. VI, s. 165.

DIVADELNÍ HROMADA, 1992-1993, č. VIII, s. 235.

DIVADELNÍ HROMADA, 1993, č. VII, s. 20.

DIVADELNÍ HROMADA, 1997, č. 18, s. 25.

DIVADELNÍ HROMADA, 1998, č. 22, s. 39.

DIVADELNÍ HROMADA, 2001, č. XXXI, s. 28-29.

DIVADELNÍ HROMADA, 2001, č. XXXII, s. 21.

Divadelní listy 1880, č.6, s. 104.)

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2005, s. 147, 153, 158, 174.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 239, 281-282.

DOBRUŠKA. Podepsáno ba. Amatérská scéna 1974, č. 11, s.

DOBRUŠKA (ba). AS 1976, č. 9, s. 22.

DUBSKÁ, Alena: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

DVOŘÁK, Jan: Alt.divadlo. Slovník českého alternativního divadla. Praha, Pražská scéna 2000, s. 106, 114.

DVOŘÁK, Martin: 45 Jiráskových Hronovů a účast pardubických souborů. Seminární práce ze společenskovědního semináře Gymnázia v Pardubicích. Rkp. 11 s. kART.

DVOŘÁK, Tomáš: V Exilu se loučí se svobodou. Hradecké noviny, roč. 12, č. 51, 1.3.2003, s. 9, 1 fot. Článek o mezinárodním projektu Krev, slzy. smích a sperma Albionu v Pardubicích. Pořadatelem je divadlo Exil. Citován jeho šéf Petr Kouba a režisérka inscenace hry W. Russella Loučení se svobodou Zuzana Nováková.

DVOŘÁKOVÁ, Iva: Dětská Scéna 2000. Malý průvodce souborovými vystoupeními. Tvořivá dramatika, roč.11, č. 2, září 2000, s. 6-7. Referát z festivalu dětského divadla a recitace Dětská scéna 2000.

DVOŘÁKOVÁ, J.: Rozvoj kultury v Pardubicích v II. polovině 19. století. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 1996.

FALTEJSKOVÁ, Věra: Zednický soubor. Amatérská scéna 1965, č. 12, s. 21.

FELZMANN, Rudolf: V Lomnici nad popelkou zabodoval August. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 23.

FELZMANN, Rudolf: V Lomnici nad Popelkou proměnlivo. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 27 - 29.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Chrudim, kraj Pardubický. AS 2007, č. 3, s. 61-62.

GALETKOVÁ, Hana: Dvě Prkna a jedno Prkénko byly uděleny na přehlídce Prkna 2005. AS 2005, č. 3.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 211.

HLOUŠKOVÁ, Martina, SOkA: Informace pro MČAD: Místopis okresu. Rkp. 1999-2000. 43 s. kART.

HRAŠE, Jiří: Jubilující M. K. AS 2002, č. 1, s. 28 - 29.

HULEC, Vladimír: Má to cenu? (Rozhovor s J. Dobešem.) AS 1992, č. 8.

HULEC, Vladimír-ZEMANČÍKOVÁ, Alena: Ač jsem ve tvém oku rek sežralas mi okurek. Dvojice autorů referuje o přehlídce AUDIMAFOR aneb Kostelecký kostlivec - Kostelec nad Orlicí 24.-26.3.2006. AS 2006, č. 2, s. 49-52. Foto:Hradec Králové, Nepokojíčky.

HULEC, Vladimír: Yorickova pantomima - květ krásy, vnitřního klidu a tajemství. In: DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 126-136.

HULEC, Vladimír: V Písku až po uši. 46. Šrámkův Písek, 25.-27.5.2007. AS 2007, č. 3, s. 38-45.

HULEC, Vladimír: Na vlnách východočeské alternativy - Audimafor aneb Kostelecký kostlivec ´08. AS 2008, č. 2, s. 42.

HURYCH, Jan: O jeho práci: Hromada 1992, č. VI, s. 165.

CHADIMOVÁ, Marcela: Nejsilněji zapůsobil Johanes doktor Faustus v podání chlapce. Regionální přehlídka Dětská scéna má své vítěze. Do celostátního kola byly mimo to doporučeny další čtyři soubory. Hradecké noviny, roč. 9, č. 3.4.2000, 79, s. 6, 1 fot.

CHRISTOV, Petr: Kostelecký kostlivec aneb Mezi pohádkou a nahotou. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 37 - 38.

JAK bylo v Bechyni, Amatérská scéna 1993, č. 11, s. 5-6.

JANIŠ, Petr - LELEK, Břetislav: Svitavy 1978. AS 1979, č. 2, s. 3–4. Foto: Pardubice, Thyl Ulenspiegel

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla. s. 163 kART, KK.

JUST, Vladimír: Proměny malých scén. Praha, MF 1984, s. 283.

KABÍČEK, Jaroslav: XXII. Wolkrův Prostějov. Amatérská scéna 1979, č. 9, s. 12-13.

KABLIK, Vincenc: Dějiny Pardubic od nejstarších dob-1894. SOkA Pardubice.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla… Díl A-L. (Josef Bárta.) Nucleus HK 2005, s. 67.

KOVÁŘÍK, Miroslav: XVI. Wolkrův Prostějov. Amatérská scéna 1973, č. 12, s. 4-6.

KOVAŘÍK, Miroslav: Sedmnáctý Wolkrův Prostějov. Amatérská scéna, roč.11 (Ochotnické divadlo 20), č.10, říjen 1974, s. 4 - 6, 2 fot. - Původní název XVII. Wolkrův Prostějov. Referát o festivalu, mj. o inscenacích Divadla na okraji a Studia uměleckého přednesu z Pardubic. Pokračování příště.

KOVÁŘÍK, Miroslav: Sedmnáctý Wolkrův Prostějov. Amatérská scéna, roč.11 (Ochotnické divadlo 20), č. 10, říjen 1974, s. 4 - 6, 2 foto; č. 11, listopad 1974, s. 17 - 18. 2 foto. - Původní název XVII. Wolkrův Prostějov. Referát o festivalu, mj. o inscenacích Divadla na okraji a Studia uměleckého přednesu z Pardubic. Pokračování příště. V č. 11 o festivalu, mj. zmínka o vítězství nadějného recitátora St. Moši. Dokončení.

KOVÁŘÍK, Miroslav: Wolkrův Prostějov 1975. Amatérská scéna, roč.12 (Ochotnické divadlo 22), č. 10, říjen 1975, s. 13 - 15, 2 fot. Podrobný referát, zmíněny výkony A. Pyška, souboru Studio uměleckého přednesu z Pardubic pod vedením M. Kučery, Divadle Orfeus, Divadle AD-74 z Olomouce...

KOVÁŘÍK, Miroslav: XIX. Wolkrův Prostějov. Amatérská scéna 1976, roč.13, č. 10, s.12-13.

KOVAŘÍK, Miroslav: Rok přelomu WP '82. Amatérská scéna 1982, č. 10, říjen s. 2-4.

KOVAŘÍK, Miroslav: Otázky pádné i pádové. Amatérská scéna, roč. 21 (Ochotnické divadlo 31), č. 8, srpen 1984, s. 6-8, 2 fot.

KOVÁŘÍK, Miroslav: L a A = WP 92. Referát o Wolkrově Prostějově. Amatérská scéna 1992, č. 9, s.18-19.

KOVÁŘÍK, Miroslav: WP 92: Lopatka - Antošová. Tvar, roč. 3, č. 27, 2.7.1992, s. 2. Referát o letošním ročníku Wolkrova Prostějova, podrobně k vystoupení M. Lopatky a S. Antošové.

KRAJSKÝCH přehlídek: Holice (jac). Amatérská scéna 1980, č. 6, s. 2.

KRATOCHVÍL, Jindřich: K dějinám loutkářství v Pardubicích. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka 1986, č. 3-4, s. 49-53; č. 5-6, s. 126-135; č. 7-8, s. 186-190; č. 9-10, s. 232-237. SOkA.

KRPATA, Karel R.: O jeho práci. Ve Službách Thálie II, s. 87-88.

KRPATA, Karel - PIŠTORA, A. aj.: Pardubice a divadlo. In: Pardubice 1940, s. 55-64.

K SLAVNOSTNÍMU otevření městského divadla v Pardubicích. Divadlo 1909/10, sv. 1, s. 147.

KUČERA, Miloslav: O jeho práci: Hromada 1991, č. VI., s. 102.

KUČERA, Miloslav: O jeho práci: Hromada 1997, č. 18., s. 25.

KUČEROVÁ, Anna: O její práci: Hromada 1997, č. 19, s. 22.

KUČEROVÁ, Anna: O její práci: Hromada 1998, č. 22, s. 40.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 130.

LAURIN, František: Zlom vaz po VII. AS 2007, č. 2, s. 29. Foto.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Pátý Zlom vaz v Ústí nad Orlicí. AS 2005, č. 2, s. 22-23.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Zlom vaz podesáté. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 39 - 40.

Loutkářský zpravodaj KKS Hradec Králové 1985, 1986.

MACHKOVÁ, Eva: Dětská scéna 2000 - poprvé v Trutnově. Amatérská scéna 2000, č. 4.

MALÍNEK, Martin: Zlom vaz po IX. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 45 - 47.

MARTÍNKOVÁ, Nina: O její práci: Hromada 1993, č. 7, s. 20.

MARTÍNKOVÁ, Nina: O její práci: Hromada 1998, č. 22, s. 39.

MASTNÝ, Karel. ASUT Bechyně v roce svého jubilea. AS 1991, č. 6, s. 16–18.

MASTNÝ, Karel. Podivné loučení. Amatérská scéna 1991, č. 10, s. 22. - 23.

MF Dnes, 02.12.2005

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, ČAVU 1895, s. 55.

MERTA, Jan. Rkp. 2001. PC ART.

METELKA, Václav: Jak jsme hráli loutkové divadlo. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka 1987, č. 1-2, s. 41-43, kSOkA Pardubice.

MICHÁLEK, Petr: Šesté Lounské divadlení. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 24 - 25.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 129-133.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. ŠTRONZO. Zemská přehlídka jednoho herce a jednoaktových her Moravská Třebová. 2003. AS 2004, č. 1, s. 32 Zprávičky. (Moravskotřebovský zpravodaj, č. 11, 2003)

NÁCHODSKÁ Prima sezóna. Programový leták 2004.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988. 624 s.

NEKLIDNÉ ostrovy. Podepsáno -SG- (A. Gregar).

O XXIX. Jiráskově Hronovu. Ochotnické divadlo 1959, č. 11, s. 248-251.

PARDUBICE tentokrát trochu jinak. (Podepsáno jtd.) Amatérská scéna 1984, č. 1, s. 5.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PROGRAM slavnostního otevření Městského divadla v Pardubicích 1909. DNM: T 2440.

PROSTĚ PROSTĚJOV. 40 let ve městě s poezií. Wolkrův Prostějov 1957-1996. Praha, IPOS-ARTAMA 1997, s. 57.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Dětské soubory se sešly v Jesličkách. DS ZUŠ Polabiny. Honza a čarodějnice.

PRŮŠA, Petr: Jak vzniká kruh. Amatérská scéna 1967, č. 3, s. 4.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SAKAŘ, Josef: Pardubice v nové době (1860-1900). In: Dějiny Pardubic nad Labem, díl I. Pardubice 1920, s. 220-253. SOkA Pardubice.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SMUGALOVÁ, Zuzana: Za tancem do Jablonce a z Jablonce za tancem. Amatérská scéna 2005, č. 6, s. 32-33.

STROTZER, Milan: Zlom vaz podruhé v Ústí nad Orlicí aneb Stará písnička s refrénem o dramatické situaci. Amatérská scéna 2002, č. 2, s.17-19.

STROTZER, Milan: Zlom vaz po III. aneb Do třetice všeho dobrého. Amatérská scéna 2003, č. 2, s. 22–25. Foto.

STROTZER, Milan: Odvaha a víra zvítězily - Zlom Vaz v České Třebové. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 28-31.

STROTZER, Milan: 34. Wintrův Rakovník v roce 2010 aneb.... Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 14 - 17.

SYNKOVÁ, Olga, roz. Čípová: Informace pro Databázi (M. Čípa a Kolektiv mladých při Lidové scéně). Rkp. září 2008.

ŠPALKOVÁ, Dominika: Dětské divadlo v Pardubicích - 6.4.2005
Internet (viz texty)

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Jak si letos stojí divadlo poezie ve Východních Čechách. AS 1999, č. 2, s. 32.

ŚRÁMKOVÁ, Vítězslava: Regionální kolo Celostátní festivalu poezie Wolkrův Prostějov Hradec Králové 23.–25.3.1999 (převzato z AS). HROMADA, č. XXV/1999, Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové, šéfredaktor Alexandr Gregar, 55 s.

ŠTRONZO s citrónem v hubě. Divadelní Hromada 2002, č. XXXV, s. 17.–18. podepsán –sg–

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 274-278, kIPOS, kART.

THEIN, Pavel: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Pardubicích (do r. 1948). Rkp. 1975, 69 s. Nepublikováno. kART: kopie rukopisu.

TOMAS, Karel. Bechyně 1991 - několik postřehů očima porotce, který je na této přehlídce poprvé, Amatérská scéna 1991, č. 10, s. 24.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

TOTHOVÁ, Martina: Prima setkání ve Strašecí v roce 2008. AS 2008, č. 2.

TVRZNÍK, Václav: Příspěvek k dějinám loutkářství v Pardubicích. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka 1987, č. 5-6, s. 125-127. SOkA Pardubice.

VAVŘÍK, Zdeněk: O jeho práci. VE Službách Thalie II Liberec 1964, s. 127-128.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 37, 87, 88, 99, 127, 128, 274, 275, 276 kART.

VINKLÁŘ, Josef: Pokus o kus pravdy. Most, Dialog 1993, s. 48.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 251.

VOSYKA, V.: Loutkové divadlo Kroužku přátel mládeže v Pardubicích. L 1926/27, s. 59 an.

VÝCHODOČESKÁ přehlídka amatérského činoherního divadla 2008. Programová brožura. Červený Kostelec , MěKS Červený Kostelec, IMPULS, VSVD 2008, s. 18.

VYSKOČIL, Ivan: Stručná zpráva o XXI. ŠP. AS 1977, č. 9.

ZAJÍC, Vladimír: Dačické kejklování - Jihočeská krajská přehlídka. AS 2008, č. 2.

ZAKOPAL, Dušan: Letošní Lomnický standard. AS 2007, č. 2, s. 26.

ZAKOPAL, Dušan: Zlom vaz po VIII. standardně i nadstandardně. AS 2008, č. 2.

ZÁVODSKÝ, Vít: Národní přehlídka studentských divadel. AS č. 2/1980, s. 9.

ZÁVODSKÝ, Vít: Také vysokoškoláci na jevišti. AS 1978, č. 1.

ZAVORAL Dan. Divadelní Bechyně, ročník šetadvacet. Amatérská scéna 1997, č. 4, s. 3. - 4.

ZEMANČÍKOVÁ, Alena: Kostelecký kostlivec jako přehlídka funkcí a žánrů divadla. AS 2007, č. 2, s. 54-55.

ZE ŽIVOTA našich souborů. ČsL 1955, s. 232.

ZE ŽIVOTA našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 6, s. 140. - 141.

ZLOM VAZ - po VII. Česká Třebová. Pozvánka a plakát.

ZLOM VAZ - po VIII. Česká Třebová. Pozvánka a plakát (viz texty u řočníku přehlídky).

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882, s. 159-160, Kotinský. kDÚ

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno, rok 1946.

ŽANTOVSKÝ, Petr: Strádání, postrádání, naděje. (Akademické Brno 1986.) AS 1986, č. 7, s. 9-10.

WEIGOVÁ, Stanislava. Přehlídka jednoaktových her. Rudé právo 1986, 23. 5., s. 5.

IV. NP jednoaktových divadelních her - Memoriál Ládi Lhoty, Želeč 1992. Programová brožura.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.Zdroj informace: PhDr. Věra Menclová, listopad 2008.

http://www.svitavy.cz/aktuality06/?ad=zpravy/20101421300 / 16.7. 2010.

Internet.

Internetové stránky města Havířov.

www. stránky souboru, viz níže.

Amatérská scéna 1964, č. 4, s. 15.

bk: Hašek poprvé. Amatérská scéna 1980, č. 8, s. 16-17.

České divadlo 1940, č. 4, s. 60, s. 72, č. 5, s. 92, č. 8, s. 150.
.
Divadlo 1903, č. 1, s. 18.

Divadelní listy 1880, č. 13, s. 214.
Divadelní listy 1880 č. 42, s. 366.
Divadelní listy 1883 č. 6, s. 54, č. 27, s. 231.
Divadelní listy 1883, č. 27, s. 231.
Divadelní listy 1883, č. 29, s. 246.
Divadelní listy 1883, č. 30, s. 254.
Divadelní listy 1902-3, č. 9, s. 164, č,. 11, s. 200, č. 12, s. 216, č. 17, s. 310.

Divadlo 1904, č. 12-13, s. 290.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl 1, s. 8.

Jiráskov Hronov 1969 - Programová brožura. kART.

MF Dnes, 02.12.2005.

Pardubický deník, 09.01.2007

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 9, s. 123, č. 15, s. 195, č. 16, s. 204.
Thalie 1897-8, č. 10, s. 79.
Thalie 1897-8, č. 16-17, s. 136, č. 18, s. 143.
Thalie 1897-8, č. 23, s. 183.
Thalie 1898-9, č. 9-10, s. 80.
Thalie 1899, č. 2, s. 15, č. 6, s. 51, č. 8, s. 67.

Zprávy Loutkářského soustředění 1942; 1946, č. 8, s. 1.

Zprávy Loutkářského soustředění 1944, květen, s. 1.

Východočeský republikán, 25. 1. 1920)

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 12, s. 267.
Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 3-4, s. 93.

Program a Zpravodaj ŠP 1979.

Program Theatrum Kuks - Internet.

22. Program NP Mělník.

Viz Související Ročníky přehlídek
Dětská scéna, NP, Ústí nad Orlicí - 1996, ročník 25.
Archivy:
Havlíčkův Brod, Státní okresní archiv:
Dokumenty, Pardubice, Konzervatoř, Lazebník sevilský - plakát, 1989.

Chrudim, Státní okresní archiv:
Spolek divadelních ochotníků Chrudim, i.č. 67/03
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 960

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Chlumec nad Cidlinou,Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Hradec Králové, MěstNV, Kulturní akce, 1965-1972, ka 210, i.č. 1495
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1972, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1985, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1977, Ka 56, i. č. 150

Kolín, Státní okresní archiv: Kolín, SDO Tyl, inv. č. 69

Pardubice Státní okresní archiv:
A města Pardubic, Kniha městských počtů 1D 1530-1560, s. 182.; Sbírka rukopisů (Kablik, Vincenc):
Dějiny Pardubic od nejstarších dob-1894;
Sbírka rukopisů (Thein, Pavel): Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Pardubicích do roku 1948, kopie rukopisu, 1975, 69 s.;
SDO Pardubice: arch. mat. 1862-1958; zápisy ze schůzí 1866-1954 (12 kn), matrika členů 1892-1921 (1 kn), stanovy 1867, 1870, 1892, korespondence 1862-1943 (6 kt); OkÚ Pardubice, kn 146, ka 79, 481, 498, 722, 1092, 1115, 1335: arch. mat. 1881-1949; JNV Pardubice, ka 157, 159, 178: arch. mat. 1946-1952; ONV Pardubice, ka 132, 273: arch. mat. 1952-1961; MÚ Pardubice, ka 306: arch. mat. 1921-1936;
Sbírka plakátů; Městský osvětový sbor Pardubice, 1932-1939. Ev. č. pomůcky 574; SDO, Pardubice, 1862-1958. Ev. č. pomůcky 554; Spolek pro postavení div. domu v Pardubicích, 1881-1895. Ev. č. pomůcky 559.
Spolek pro postavení divadelního domu v Pardubicích, 1881-1895. Ev. č. pomůcky 559.
Loutková scéna Bubeneč Pardubice: arch. mat. 1946-1952 (1987): Pamětní kniha 1946-1952 (1987) (1 kn), knihy představení 1946-1949 (2 kn), foto, Pl; 1946-1987. Ev. č. pomůcky 1003.
Městský osvětový sbor Pardubice, 1932-1939. Ev. č. pomůcky 574
SDO Pardubice, 1862-1958. Ev. č. pomůcky 554.
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 8
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 3
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 2
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 1
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 4
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 9
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 10
Pardubice, Centropen, Zápisy z jednání, 1951 - 1954
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, karton 1 - 7
Rosice nad Labem, Spolek divadelních ochotníků Štolba, Korespondence souboru, kar. 1
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 131, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 132, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 133, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 137, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 8 Policejní záležitosti, kar. 79
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 488
Holice, Neptalim, kar. 1863-1928
Holice, Neptalim, kar. 1863-1928, Pardubice, NJS, Dámský odbor, Pokladní kniha, 1923 - 1939
Pardubice, NJS, Dámský odbor, Kn. 1 - 2
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 1
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 2
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 3
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 4
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 5
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 6
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 7
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 8
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 9
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 10
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 11
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 12
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 13
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 14
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 15
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 16
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 17
Pardubice, Ludmila, Kn. 1, Kniha zápisů
Pardubice, Ludmila, Kn. 2, Kniha zápisů
Pardubice, Ludmila, Kn. 3, Památní kniha
Pardubice, Ludmila, Kn. 4, Pamětní kniha
Pardubice, Ludmila, Kn. 5, Pamětní kniha, 1914 - 1923
Pardubice, Ludmila, Kn. 6, Spolkové stanovy
Pardubice, Ludmila, Kn. 8, Kniha zápisů, 1882
Pardubice, Ludmila, Kn. 9, Kniha zápisů
Pardubice, Ludmila, Kn. 10, Kniha pokladní, 1908 - 1918
Pardubice, Ludmila, Kn. 11, Kniha pokladní, 1922 - 1925
Pardubice, Ludmila, Kn. 12, Kniha členů
Pardubice, Ludmila, Kn. 13, Kniha pozvání, 1907 - 1911
Pardubice, Ludmila, Kn. 14, Kniha zápisů, 1911 - 1919
Pardubice, Ludmila, Kn. 15, Kniha pozvání, 1921 - 1925
Pardubice, Ludmila, Kn. 16, Kniha pozvání, 1928 - 1935
Pardubice, Ludmila, Kn. 17, Kniha členů, 1895 - 1902
Pardubice, Ludmila, Kn. 18, Kniha členských příspěvků, 1907 - 1911
Pardubice, Ludmila, Kn. 19, Kniha členských příspěvků, 1910 - 1921
Pardubice, Ludmila, Kn. 20, Kniha inventáře
Pardubice, Ludmila, Kn. 21, Kniha podporovaných šestinedělek
Pardubice, Městský osvětový sbor, Kniha protokolů, 1932 - 1935
Pardubice, Městský osvětový sbor, Kniha zápisů, 1932 - 1935
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 1-5, Kniha památní 1
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 1-5, Kniha zápisů 2
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 1-5, Kniha zápisů 3
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 1-5, Kniha zápisů 4
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 1-5, Kniha zápisů 5
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 6-11, Kniha zápisů 6
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 6-11, Kniha zápisů 7
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 6-11, Kniha přání a stížností 8
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 6-11, Kniha přání a stížností 9
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 6-11, Kniha přání a stížností 10
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 6-11, Kniha přání a stížností 11
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 12-15, Divadelní knihovna 12
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 12-15, Seznam knih 13
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 12-15, Seznam knih 14
Pardubice, Měšťanská beseda, kar. Kniha 12-15, Stanovy 15
LS Bubeneč, Pardubice, 1946-1987. Ev. č. pomůcky 1003.
Pardubice, Loutková scéna, Přehled představení, 1946 - 1947
Pardubice, Loutková scéna, Přehled představení, 1947 - 1949
Pardubice, Loutková scéna Bubeneč, kar. 1, č. i. 5
Pardubice, Loutková scéna Bubeneč, kar. 2, č. i. 5
Sbírka plakátů

Praha Div. odd. Národního muzea:
217/61/4JH: Dopis Karla Krpaty Maxu Ledererovi o přípravách pardubických ochotníků na VII. JH; C 16.736, Pl Arbesův okrsek ÚMDOČ, s.a., Vdavky Nanynky Kulichovy, jh. A. Nedošínská.

Praha, Národní archiv:
Návrh městského divadla v Pardubicích. arch. Balšánek. 1:100, 70x55, Mapy: 2413 D XII 11.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/13, Spolek pro zřízení div. domu, zal. 1885.
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/8167, Spolek pro zřízení div. domu.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 462/3709/1911, Spolek pro vystavění div. domu.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/64, SDO, zal. 1892.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/438/1931, SDO (změna).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/59, Zábavný spolek Svornost, zal. 1892.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/63, Měšťanská beseda, zal. 1892.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/321/1918, ČOB.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/5267/1920, Tatra DrKr invalidů.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/2320/1937, Tatra DrKr invalidů.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/2755/1925, DrKr sociálně demokratických ochotníků (zal.).
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/4596/1926, DrO Československé strany socialistické (změna).
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3000/1929, OS Lidová scéna (zal.).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/318/1933, DrKr Církve československé (dotaz).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/5774/1935, Ochotnická scéna Husova sboru.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/7505/1936, DrO československé strany národně socialistické.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 2521/1903, Dramatické sdružení sociálně demokratických ochotníků.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/1270/1936, KrDO J. K. Tyl.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/2998/1937, KrDO J. K. Tyl.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1623/1939, Div. vzdělávací a zábavní spolek Josef Kajetán Tyl.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4231/1941, i. č. 417/228/1942, SDO Arbes; i. č. 427/1872/1944, SDO Arbes přejmenován na Ochotnické divadlo.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3053/1945, Spolek Loutková scéna.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3831/1947, Div. ochotnická skupina Vojan.

Praha, SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 29809/6-4700: Budova městského divadla.


Praha, Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha:
Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT
Všeodborový archiv ČMKOS Praha, fond ÚRO, Sloha Lidová umělecká tvořivost, část 6, fotosbírka Josef Hanka.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Dokumentace, Ka 4/10
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Programy a metodika, Ka 5, nezpracováno

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.


ŠP 1971 - foto. Amatérská scéna 1971, č. 9, 2. s. obálky.

DNM P-7-A-362.

Videozáznam představení Kruh opsaný balvanem na JH 1993 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Zdroj informací Ivan Kraus, nyní též archiv O. Suchého.

Praha, NIPOS, kART:
ZLOM VAZ - po VII. Česká Třebová. Pozvánka a plakát.
ZLOM VAZ - po VIII. Česká Třebová. Pozvánka a plakát.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 12 karet.)

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Přehled obcí a spolků, Ka 4/46
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5

Související Texty

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 20, budovy 19. století
Pardubice,  nová opona
Pardubice, divadlo
Pardubice, divadlo
Pardubice, divadlo pohlednice do1925
Pardubice, divadlo pohlednice do1925
Pardubice, divadlo pohlednice do1925
Pardubice, divadlo, hlediště s oponou
Pardubice, divadlo, mozaika 1
Pardubice, divadlo, mozaika 2
Pardubice, divadlo, Múzy v secesním rámu, Frant.Urban, 1908, shořela 1931
Pardubice, divadlo, Múzy, Václav Špale dle opony Frant. Urbana, 2002
Pardubice, divadlo, pohlednice
Pardubice, divadlo, Projekt A. Balšánka.
Pardubice, divadlo, Projekt A. Balšánka.
Pardubice, Gustav Heš, portrét
Pardubice, Hostinec Veselka, 1880
Pardubice, Hostinec Veselka, dopis, 1893
Pardubice, I. Pardubické ochotnické hry ÚMDOČ 1948 - plakát
Pardubice, Měšťanská beseda, 1890
Pardubice, nová opona s portálem
Pardubice, ochotníci, nejstarší zmínka, 1552-1553
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, opona 2
Pardubice, opona, Špale
Pardubice, opona, Václav Špale
Pardubice, Pan Franz, opera se zpěvy ve 2 aktech - plakát šablona 1864
Pardubice, Sokol, Hasiči, Poutník - 1744 - plakát, 1909
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, stará opona


Mapa - Pardubice (město)

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pardubice, ochotníci, nejstarší zmínka, 1552-1553
Pardubice, divadlo
Pardubice, divadlo, hlediště s oponou
Pardubice, opona, Václav Špale
Pardubice, Gustav Heš, portrét
Pardubice, Hostinec Veselka, 1880
Pardubice, Měšťanská beseda, 1890


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.