Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: BLAHNÍK, Vojtěch Kristián,

Datum narození: 12.8.1888
Místo narození: Dobrovice u Mladé Boleslavi
Datum úmrtí: 11.6.1934
Místo úmrtí: Litoměřice
Otec úředníkem cukerní daně, proto častá změna působiště a častá změna škol u syn.
Obecnou školu začal navštěvovat v Domažlicích, dokončil v Jičíně.
Reálka v Jičíně (1899-1902), Mladé Boleslavi a Pardubicích (1903-1906), kde na jeho vztah k literatuře zapůsobil historik prof. R. Urbánek.
1906 jej Spolek akademiků pardubických uvítal jako svého člena. Brzy se stal vedoucí osobností divadelní činnosti Spolku až do roku 1912.

1913 z pardubického Akademického spolku odvedl mladočeskou opozici a založil s ní Sdružení studentů pardubických, např. Živá mrtvola (L. N. Tolstoj).

Už za studentských dob tedy hrál ochotnicky divadlo a měl vygraněné názory na divadelní umění i stav společnosti.

Po maturitě rok studoval na technice v Praze, ale víc se věnoval divadlu a literatuře, proto se musel vrátit domů.
1907 na otcovo přání začal hospitoval jako učitel v Pardubicích aj.
1909 odešel do Prahy a stal se redaktorem.
Jeho vztah k divadlu posílil sňatek s Růženou Wenigovou, neteří F. A. Šuberta, sestrou Josefa a Adolfa Wenigových.
Za světové války narukoval.

Po vzniku ČSR se stal přednostou ústřední knihovny ministerstva národní obrany v Praze (1917-1919 absolvoval knihovnické kurzy na filozofické fakultě).
Od 1918 působil jako režisér na různých scénách a v divadlech v Praze i dalších městech, vedl režisérské kurzy.
1919-1921 souběžně lektorem dějin divadla na nově vzniklém dramatickém oddělení konzervatoře.
1919 ho švagr A. Wenig přivedl k práci v Divadelní matici, zde se B. začal zajímat o organizaci amatérského divadla v ČSR.

1920 založil na Smíchově DrO Občanské besedy na základě ohlasu, jaký vyvolala jeho inscenace Večera tříkralového (Shakespeare) s vybraným souborem pražského ochotnictva, představená na náchodském sjezdu ochotnického severovýchodu (na scéně a s hudbou/!/ Blahníkova švagra, malíře Jos. Weniga). Snaha o uměleckou samostatnost podmíněna organizační nezávislostí, tj. zkouškami ve vypůjčených hostinských sálech.
Později působila jako Blahníkova družina. Většinou hostovala na jevištích různých spolků. Soustředila se na prohlubování divadelně odborného školení a hereckou praxi svých členů, kteří byli činní i ve svých mateřských jednotách.
1923 spojení s Tylovým kroužkem (zal. 1902), spojený soubor v názvu používal též Blahníkova družina.

Působil v ÚMDOČ, velmi agilně se věnoval organizaci divadelních kurzů – sám přednesl nespočet přednášek v Praze i odlehlých venkovských místech).
Od 1924 navazoval vztahy s organizacemi divadelních amatérů v cizině.
Významný podíl v jeho prácí tvořily styky s divadelními ochotníky na Slovensku – v Martině od 1924 pořádal divadelní kurzy, zasloužil se o uvádění slovenského repertoáru na ochotnické scény atd.

1924-1928 podnikl (na stipendium ministerstva školství) několik studijních zájezdů do Německa, Rakouska a Paříže, při nichž shromažďoval materiály ke svým Světovým dějinám divadla.

1925 V.K.Blahník zbaven čestného členství a všech funkcí v ÚMDOČ. Soudní spor se starostou Hermanem. (Československé divadlo 1925, č. 2, s.32.)

Významně působil i jako režisér.

Zejména Tylův kroužek (hrál v Libni a ve Vysočanech), do něhož po 1. svět. válce převedl ze Smíchova svou družinu ….
Pro ochotnické inscenace upravil řadu her z klasického a staršího repertoáru.

1925 se rozešel s ÚMDOČ a s řadou ochotnických spolků, které odešly s ním, založil Tylovu obec ochotnickou, jíž předsedal.

Zemřel sebevraždou.
Jeho dcerou je režisérka E. M. Bergerová (*1921).
---

BLAHNÍK, Vojtěch Kristián, ochotnický herec, režisér, organizátor pražského ochotnického divadla, autor Světových dějin divadla (1929), Smysl a podstata divadelního umění (1923), Umění divadelní (1919).
Jeho jménem nazván divadelní soubor v Praze-Žižkov, Pražský okrsek ÚMDOČ, Tylův kroužek přejmenován na Blahníkova družina (Praha).
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Praha-IPOS-ARTAMA 1999, č. 3, 4, 182, 236, 238, 366, 403, 427, 728, 729.
--
BLAHNÍK, Vojtěch Kristián: Les théâtres d´amateurs en Tchécoslovaquie. Paris, Choses de théâtre, 2-eme année, numéro spécial, mai 1923, s. 102-104.

BLAHNÍK, Vojtěch Kristián: Ochotnická divadla v Československu. Čs. divadlo 1923, č. 12, s. 185-186.

BLAHNÍK, Vojtěch Kristián: Poznámky o režii. Divadelní ochotník 1929, č. 6-7, s. 86-89; č. 8, s. 110-112; č. 9, s. 130-132; č. 11, s. 157-159. 729

BLAHNÍK, Vojtěch Kristián: Režie divadla v přírodě. Divadelní ochotník 1932, č. 6, s. 74-78.

BLAHNÍK, Vojtěch Kristián: Světové dějiny divadla. Praha, Aventinum 1929. 622 s., fot.; Praha, Nakl. Družstvo Máje 1938.Světové dějiny divadla. Praha, Aventinum 1929. 622 s., fot.; Praha, Nakl. Družstvo Máje 1938. 236 s.

BLAHNÍK, Vojtěch Kristián: Smysl a podstata divadelního umění. Praha, F. Borový 1923.

BLAHNÍK, Vojtěch Kristián: Umění divadelní. Praha, F. Topič (1919); Praha 1946. 154 s.
---


O jeho práci:
BENEŠ, Luděk: Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska 2009, s. 15

BERGEROVÁ, Eva Marie: Vojtěch Kristián Blahník..., úvod in: BLAHNÍK, Vojtěch Kristián: Umění divadelní, s. 9-16.

CÍSAŘ, Jan - MOHYLOVÁ, Věra: Historie divadelní Pardubic a okolí.Pardubice, Východočeské divadlo 2002, s. 72.

HLOUŠKOVÁ, Martina, SOkA: Informace pro MČAD: Místopis okresu. Rkp. 1999-2000. 43 s. kART.

LANTOVÁ, Ludmila: Heslo in: Lexikon české literatury 1 - A-G. Praha, Academia 1985, s. 244- 246.

SMAŽÍK, František: Vojtěch Kristián Blahník a jeho družina. AS 1964, č. 9, s. 8-9.

THEIN, Pavel: Příspěvek k dějinám ochotnického divala v Pradubicích. Nepublikováno.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 57-58.

Amatérská scéna 1988, č. 8, s. 23 - studie.
Amatérská scéna 1964, č. 9, s. 8 - studie.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Blahník, V.K., skleněný kvádr od ochotníků Železnobrodska
Blahník: Umění divadelní, tit.str. knihy
Litoměřice, Mácha, M. Pleský: Zborovští, účinkující, 1933.
Litoměřice, Mácha, M. Pleský: Zborovští, vojáci rakouské armády, 1933 .
Litoměřice, Mácha, Pleský: Zborovští, režie Vojtěch Kristián Blahník, 1933.
Litoměřice, Mácha, Zborovští (Plesnický), r. V K Blahník, 1933   2.
Litoměřice, Mácha, Zborovští (Plesnický), r. V K Blahník, 1933 5
Litoměřice, Mácha, Zborovští, 1933
Litoměřice, Mácha, Zborovští, r. V K Blahník, polní lazaret, 1933
Litoměřice, Mácha, Zborovští, režie V. K. Blahník, divadlo v přírodě, 1933.
Obálka publikace: BLAHNÍK, V. K. Umění divadelní
Praha, Blahníkúv soubor Tylův kroužek, Havarie - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1931
Praha, Tylův kroužek, na scéně Městského osvětového sboru, Hovory lásky - plakát, 1933
Praha, Tylův kroužek, na scéně Městského osvětového sboru, Stará  historie - plakát, 1933
Praha, Tylův kroužek, v Lesním divadle v Krči - plakát, 1931
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Abnormální žena - plakát, 1933
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, Bavorské slovo - plakát, 1933
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, Jedenácté přikázání - plakát, 1933
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, Maryša - plakát, 1933
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, Na rozkaz republiky - Strašidla- Kdo je vinen - plakát, 1933
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, Noc na Karlštejně - plakát, 1933
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, oslava 15.výročí prohlášení samostatnosti - plakát, 1933
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, Pohár - plakát, 1934
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, Slovenské představení, Závěje - plakát, 1933
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, Staré hříchy - plakát, 1933
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, Zabitý - plakát, 1933
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, Žně - plakát, 1933
Štein-Táborský (pozůstalost), Praha, Tylův kroužek, v soutěži, Zkažená krev (Stroupežnický) s. 2., s. a.
Štein-Táborský (pozůstalost), Praha, Tylův kroužek, v soutěži, Zkažená krev (Stroupežnický), s. a.
Titulní strana:  V.K.Bahník: Umění divadelní
ÚMDOČ, IX, obvod, režizérský kurs V.K.Blahníkovi, měděná deska, 1924 dtto
Vojtěch Kristián Blahník, režisér, zakladatel Tylovy obce ochotnické. V pojednání Smysl a podstata divadelního umění (1923) vytvořil první ucelenou teorii divadla v české odborné literatuře.


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vojtěch Kristián Blahník, režisér, zakladatel Tylovy obce ochotnické. V pojednání Smysl a podstata divadelního umění (1923) vytvořil první ucelenou teorii divadla v české odborné literatuře.
Titulní strana:  V.K.Bahník: Umění divadelní
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, Jedenácté přikázání - plakát, 1933
Praha, Tylův kroužek, na scéně Městského osvětového sboru, Hovory lásky - plakát, 1933
Praha-Žižkov, Scéna Městského osvětového sboru, Staré hříchy - plakát, 1933


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.