Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Akademikové / Arnošt

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1945
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x
1883 Akademický spolek Arnošt založili vysokoškolští studenti, starosta Josef Krátký.
1884 A. Berla: Cikán, Károly Kisfaludy: Klín klínem, Jan Neruda: Prodaná láska, Prospěcháři.
1885 Ladislav Stroupežnický: Pan Macíček-obchodník.
1886 Victorien Sardou: Fedora.
1887 předsedou Jiljí Vratislav Jahn.
1887 Karel Sabina: Inserát, J. J. Kolár: Tři faraonové.
1889 Viktor Aleksandrovič Krylov: Medvěd námluvčím, Jan Neruda: Prodaná láska.

1890Viktor Aleksandrovič Krylov: Medvěd námluvčím, Jan Neruda: Prodaná láska, Eduard Rada: Vrah (Bestia triumfans), Menhard Litoměřický: Pacientka, Jaroslav Vrchlický: K životu, Na nádraží, August Förster: Z komické opery.
1892 uvedeno divadelní představení.
1893 uvedeno divadelní představení.
1894 Soukup: Automati, Xaver Menhard: Vzorný vlastenec.
1895 starostou Bedřich Němec.
1893 členem ÚMDOČ.
1898 uvedeno divadelní představení.
1899 starostou Josef Štěpánek.
Do 1904 odehráno nejméně 30 titulů, viz Texty.

1901 starosta Chocenský.
1904 změněn název na Spolek akademiků pardubických, původní název se zdál málo pokrokový.
1905 předsedou Vincet Kapička.
1906 jeho členem a režisérem po maturitě na reálce Vojtěch Kristián Blahník (1888-1934, redaktor Neodvislých listů v Pardubicích, autor knih o divadle, zejména Světových dějin divadla a několika knih o J. K. Tylovi).
1906 G.Davis: Katakomby, ves., rež.V. K. Blahník, sám hrál Bohrmanna, Blumka hrál K. Kadet, Josef Štolba: Maloměstští diplomati, rež. V. K. Blahník, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, rež.V. K. Blahník, F. X. Svoboda: Poupě, akt., rež.V. K. Blahník, hráno na akademii. F. X. Svoboda: Slušnost, akt., V. V. Bilibín: Mlčení, akt..
1907 Blahníkovo tempo zanechávalo stopy na připravenosti a propracovanosti her.
1907 Franz v. Schönthan: Únos Sabinek, rež. V. K. Blahník., Jaroslav Vrchlický: Rabínská moudrost, rež. V. K. Blahník (?), tit. úloha a scéna František Votke, Karel Želenský: Tažní ptáci, ves., Ivan A.Krylov: V obležení, Hermann Sudermann: Kámen mezi kameny, drama, rež. Antonín Borovec.
1908 starostou F. Wotke.
1908 Oscar Wilde:Na čem záleží, veselohra, F. F. Šamberk: Palackého tř. č. 27, ves., hráno i se středoškolskými studenty.
1909 Felix Salten: Odjinud (ze tří aktovek hrán Hrabě a O život), I. A.Krylov: Medvěd námluvčím, rež. Antonín Borovec.

1910 Otakar Pospíšil: Rozpuklo se poupě, proverb, Johann Schlaf a Arno Holz: Rodina Selickova, drama, rež. K. Kadet, Ludwig Thoma: Lokálka.
1912 R.Bracco: Není nad počestnost, akt., rež.V. K. Blahník (?), hráno na akademii.
1913 z Akademického spolku odvedl mladočeskou opozici a založil s ní Sdružení studentů pardubických, např. Živá mrtvola (L. N. Tolstoj).
Za 1. svět války se stal vedoucím a režisérem Karel Cerekvický.
1915 Alois jirásek: Lucerna, rež.. K. Cerekvický, scén. hudba Vojtěch Lautner. Kněžnu hrála Marie Matyášová. Volba této vzdorné hry je vzhledem k době zajisté výmluvná. JaroslaV Balák: Terna, ves.,, rež. K. Cerekvický, Beatrice Dovsky: Zlaté časy.
1916 Josef Štolba: Vodní družstvo, ves., rež. K. Cerekvický.
1917 Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek. Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová.
1918 Vilém Skoch: Papírový ideál, ves., rež. K.Cerekvický.
1918 si postavili v Bubenči dle návrhu Fr. Kerharta vkusné jeviště, na němž pravidelně pořádali Kabarety s písněmi, výstupy a aktovkami.
V Akademickém spolku začínal i Karel Krpata.
1919 Vrchlický: Rabínova moudrost - poprvé zde byla pro novou hru vytvořena nová scény, přestalo se hrát v obligátních, mnohokrát opakovaných kulisách.

1920 Karel Kálal: Kde je štěstí.
1921 předsedou Karel Morávek.
1921 František Molnár: Ďábel.
1925 František Langer: Periferie.
Splynutím Akademického spolku pardubického a Máje 1921 poč. rozkvětu ODi v místě. Poč. neshody ještě způsobily, že
1923-1927 někteří mladí obnovili činnost Akademického spolku.
Do 1925 uvedli např. Holbergova Bradýře Melhubu, Moliѐrovy Směšné preciosky.
Výborným scénografem ak. mal. Josef Grus, který se spolkem vypravil mnoho her, mj. Starou historii, Podzim dra Marka, Vlky, Jánošíka, Hru se smrtí, Rybáře stínů (s E. Kohoutem v hlavní roli) a Čapkovo RUR, jehož scéna barvitostí a přesvědčivostí předčila představení Národního divadla.
Zásdluhu na úrovni spolku měli dr. Pavel Thein, dr. Čížek, dr. Krpata, Kamil Jirek, J. Thein, Pohl, Matyáš ad.
Akademický spolek do 1927, kdy definitivně splynul s SDO (zal. 1892 nejprve jako Čtenářský ochotnický spolek).
1926 Molière: Misantrop, Jevrejimov: Veselá smrt, Čapek: Lásky hra osudná.
1927 předsedou Jiří Bažant.
1927 Molière: Šibalství Skapinova.
1928 předsedou Ladislav Hlavatý.

1935 Silvestrovský večer.
1936 návrh na spolupráci s ochotníky.
1938 evidová činnost.
1939 Majáles.

1945 J. Scheriff: Konec cesty.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan - MOHYLOVÁ, Věra: Historie divadelní Pardubic a okolí.Pardubice, Východočeské divadlo 2002, s. 72.

DVOŘÁKOVÁ, J.: Rozvoj kultury v Pardubicích v II. polovině 19. století. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 1996.

HLOUŠKOVÁ, Martina, SOkA: Informace pro MČAD: Místopis okresu. Rkp. 1999-2000. 43 s. kART.

JANSKÝ, Em.: Studenti v lidovýchově divadlem. Československé divadlo 1925, č. 4, s. 61-62.

THEIN, Pavel: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Pardubicích (do r. 1948). Rkp. 1975, 69 s. Nepublikováno. kART: kopie rukopisu.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 488
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 1
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 2
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 3
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 4
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 5
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 6
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 7
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 8
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 9
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 10
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 11
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 12
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 13
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 14
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 15
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 16
Pardubice, Akademikové, kar. Kniha 1-17, Kniha 17

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Polička, Spolek divadelních ochotníků, Přehled obcí a spolků, Ka 4/46

Související Obrázky

Pardubice, Akademický spolek, Periferie, 1925
Pardubice, Akademikové, Katalog knihovny
Pardubice, Akademikové, Katalog knihovny, 1885 - 1888
Pardubice, Akademikové, Katalog spisovatelů
Pardubice, Akademikové, Kniha členů, 1887 - 1894
Pardubice, Akademikové, Kniha členů, 1887 - 1894
Pardubice, Akademikové, Kniha došlé a odeslané pošty, 1898
Pardubice, Akademikové, Kniha příspěvků a dlužníků, 1893 - 1894
Pardubice, Akademikové, Kniha protokolů, 1878
Pardubice, Akademikové, Kniha protokolů, 1883 - 1886
Pardubice, Akademikové, Kniha protokolů, 1888 - 1889
Pardubice, Akademikové, Kniha protokolů, 1888 - 1895
Pardubice, Akademikové, Kniha protokolů, 1896 - 1897
Pardubice, Akademikové, Kniha protokolů, 1899 - 1900
Pardubice, Akademikové, Kniha protokolů, 1900 - 1901
Pardubice, Akademikové, Kniha protokolů, 1913 - 1914
Pardubice, Arnošt, Automati - Vzorný vlastenec - plakát, 1894
Pardubice, Arnošt, spolkové stanovy, 1883
Pardubice, Arnošt, spolkové stanovy, 1927
Pardubice, Arnošt, spolkové stanovy, změna, 1908
Pardubice, Arnošt, spolkové stanovy, změna, 1908
Pardubice, Arnošt, Studenti, Zvíkovský rarášek - Paní mincmistrová - plakát, 1917
Pardubice, Arnošt, volba funkcionářů spolku, 1905
Pardubice, Arnošt, volba funkcionářů spolku, 1921
Pardubice, Arnošt, volba funkcionářů spolku, 1927
Pardubice, Arnošt, volba funkcionářů spolku, 1928
Pardubice, Arnošt, volba funkcionářů spolku, 1928
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1893
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
ÚMDOČ, seznem členů Arbesova okrsku v Pardubicích


Mapa působení souboru - Akademikové / Arnošt

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pardubice, Arnošt, Studenti, Zvíkovský rarášek - Paní mincmistrová - plakát, 1917
Pardubice, Arnošt, Automati - Vzorný vlastenec - plakát, 1894
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1893
Pardubice, Arnošt, spolkové stanovy, 1883
Pardubice, Arnošt, volba funkcionářů spolku, 1905
Pardubice, Akademický spolek, Periferie, 1925
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.