Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: VŠCHT / CENTROPEN / Divadlo mládeže / SDO / OS divadelní

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1862
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1968
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x , 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1862 ředitelem Lorenz, celkem uvedeno dvacet devět představení.
1862 J. Kořeňovský: Obžínky, Josef Kajetán Tyl: Muka chudé ženy, Novotný: Husička z Podháje, Josef Mikuláš Boleslavský: Studenti na svátcích, Ona mne miluje, Josef Kajetán Tyl: Bankrotář, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Duch času, Lomnický: Statek Lhota.
1863 Josef Kořeňovský: Starý manžel, Moliѐre: Lakomec, Alexander Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit!, J. K. Tyl: Při piketu.
1864 ředitelem Václav Pulpán, režisér Josef Klika.
1864 J. Kořeňovský: Obžínky, Roderich Benedix: Pan strejček, Roztržití, J. K. Tyl: Obě šelmy, Theodor Hell: Galejní otroci, Dříve matka, J. J. Kolár: Griselda, vzor všech žen, Svéhlavost, Friedrich Schiller: Ouklady a láska, Jenom pět zlatých, Josef Kajetán Tyl: Bankrotář, J. K.: Český dobrovolník a francouzská selka, Jan Neruda: Ženich z hladu, Kotzebue: Liška nad Lišku, Görner: Vychovatel v nesnázi, Tyl: Pražský flamendr, Novotný: Husička z Podháje, Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena, Eugene Scribe: Ďáblův podíl, Divadelní merenda, Kniha III. kapitola I., J. Kořenovský: Stará místo mladé, Josef Skružný: Darebák, Gustav Heinrich Gans zu Pultitz: Politika v lese, J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Karl August Görner: Černý Petr, Alexandr Fredro: Dámy a husaři, František Doucha: Malý Richelieu na prvním potýkání, Józef Ignacy Kraszewski: Pán a správce, Lotz: Po slunce západu, Eugène Scribe: Učenec, Gustav Freytag, F. Pravoslav Volák: Novináři, F. I. Holbein, přel. Novotný: Hledá tragickou rekyni, Kotzebue: Liška nad lišku, Wilhelm, překlad Jaroslav Kučera: Osudná lysina, J. Neruda: Já to nejsem, Moser: Pozvu si majora!, Svéhlavost, Jan Neruda: Prodaná láska, Pillitze: Mumlal a Matěj, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě, vše režíroval Josef Klika Josef Klika, Klobouk, Wilhelm, překlad Jaroslav Kučera: Osudná lisina..
1865 Eugene Scribe: Ďáblův podíl, Charlotte Birch-Pfeiffer: Sedlák Zlatodvorský, Práchenský: Převržená slánka, dle Genéra B. Novotný: Hraje si na vdanou, Řemeslnická merenda, Charlotte Birch-Pfeiffer: Sedlák Zlatodvorský, F. V. Jeřábek: Veselohra, F. M.: Ďáblův cop, aneb, Merenda ve Stromovce, Karl August Görner: Černý Petr.
1866 režisérem Kostěnec.
1866 F. M.: Ďáblův cop, aneb, Merenda ve Stromovce.
1866 Roderich Benedix: Čeleď, Klobouk.
1867 ředitelem Leopold Werner.
1867 Kolovrátkář.

1870 ředitelem Vilibald Lexa, režisér Leopold Hruš.
1870 Béďa Kaiser: Cikán v dílně kamenické, J. K. Tyl: Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, A. W. Rirenšaft: Lépe malým nežli velkým pánem býti, Frant. Jaroš: Deklarant.
1871 ustaven OS divadelní přičiněním divadelníků a nadšenců Wernera, Dr. Hrušeho a Lerneta. Dr. Lexa prvním předsedou spolku. Spolek má 30 členů, namalována opona pražským malířem zemského divadla v Praze za 100 Zl.
1871 Mosenthal, překlad Fastová: Debora, J. Počátecký: Doktor Robin, August Strinberg: Nepohrávej s ohněm, Josef Jiří Kolár: Dejte mi čamaru, Lomnický: Statek Lhota, F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Albini: Útěk do Afriky, Roztržití, Roderich Benedix: Pan strejček, dle Gutzkova Josef Kajetán Tyl: Srdce a svět, aneb, Milenka a manželka, Émile de Girardin: Pokuta ženy, Eliška Pešková: Jen mimochodem, Zmatek nad zmatek, Svůdce, Svět, Český dobrovolník a francouzská selka, Po půlnoci, Svéhlavost, Víra, naděje a láska, Něžné příbizenstvo, Klín klínem, Romeo v kanceláři, Jen moudře, Deklarant.
1872 zvolen režisérem prof. reálky Gust. Heš, pozvedl repertoár nad dosavadní úroveň frašek a komedií.
1872 Zábavní večer, První den po svatbě, Émile de Girardin: Pokuta ženy (hráno jako pomoc po povodni), Eliška Pešková: Jen mimochodem, Robin Franc: Selka a chudý cikán, Roderich Benedix: Vězení, spolu se spolkem Ludmila opera Žádný muž, Telegram, Gustav Heinrich Gans zu Pultitz: Politika v lese, Doktor Robin, Český dobrovolník a francouzská selka, Kapitola I., II., III., J. J. Stankovský: Muzikanti, Vážení, Básník a štolba, Novotný: Husička z Podháje, Čarovné housle, Jindřich Böhm: Žádný muž a tolik děvčat, J. Šlechta: Na dušičky, aneb, Modlitba na hřbitově, Fr. Arnold a A. Bach: Pst, Tondo, zabrzdi!, Vychovatel v čepici, Roderich Benedix: První den po svatbě.
1973 úprava stanov spolku, ředitelem Jonák.
1873 Krejčí a švec, Služebník svého pána, Veselohra na mostě, Inserát, Na palubě, Žádný muž a tolik děvčat, Rohovín čtverrohý, Probuzený lev.
1874 oprety Ostří hoši, Fortuniova líbezná píseň, Dívčí ústav.
1875 vyloučením zůstalo pouze 17 členů.
1876 Mlynář a jeho dítě, Slovo k ministru, Sálický zákon.
1877 Nechtěli narovnání, Sedlák zlatodvorský, Romeo v kanceláři, Zkouška před svatbou, Casanova, Marie, dcera pluku.
1878 Josef Štolba: Zapovězené ovoce.
1879 vrcholí jeho režisérská činnost v OS divadelním uvedením Shakespearovy Pohádky zimního večera (Antonie Goldsteinová - Paulina - "mocně pohnula myslí všech").

od 1880 Heš předsedou spolku, téhož roku se i jeho přičiněním začalo uvažovat o potřebě vybudovat divadelní budovu.
1881 Vilém Blodek: V studni, opera, rež. B. Paulus, dir. Jan Procházka, Kazimír Zalewski: Ostrouhali.
1882 schváleny stanovy Spolku pro zřízení divadelního domu v Pardubicích.
OS divadelní hrál v Odeonu, sále hotelu Veselka, až do 1883.
1883 v jednom večenrím programu uvedeny jednoaktovky Ať žije romantika (Sokol) a Nihilista (Nový), ohlašuje se uvedení Veselohry (Jeřábek), zároveň zveřejněna výzva k pardubickým ochotníkům, aby se přihlásli ke spolupráci.
1883 H. F. Český dobrovolník a francouzská selka, činnost pozastavena.

1892 obnovení činnosti spolku.
1892 prozatimním předsedou Dr. Leopold Huš, následuje Josef Zajíček, Marie Kozlanská, režie František Voříšek, Josef Zajíček.
1892 založen SDO. Bohumil Adámek: Salomena, tragédie, rež. dp. František Voříšek, tit. Antonie Štěpánková-Goldsteinová. Spolek volbou svého prvního představení vědomě navázal na tradici Národního divadla, kde byla Salomena prvním činoherním představením po požáru 19. listopadu 1883. Görlitz, překlad Eliška Pešková: První oběd v manželství, Zábavní večer.
Období na konci 19. stol. v SDO spojeno se jménem Josefa Štolby (1846-1930, autor řady her z českého maloměsta), 1890-1911 notářem v Pardubicích.
1893 předsedou Dr. Leopold Hanuš, Josef Štolba následně zvolen za předsedu. Režíroval především řadu vlastních her. K otevření Městského divadla napsal hru 1774. (Městské divadlo - arch. A. Balšánek - budováno s vědomím, že v něm nebude působit pouze ODi, ale i profes. soubory, zejména Divadlo sdružených měst východočeských, vzniklé 1905. Pardubice byly jedním z jeho zřizovatelů.)
1893 Jan Vávra: Konkursy pana notáře, Staňkovský: Malý král, Carl Laufs: Blázinec na cestách, Schönthan, Franz von Schönthan: Dva šťatné dny, Jan Vávra: Konkurzy pana notáře, Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, loutkové divadlo se živými herci, Josef Štolba: Po letech, Svoboda: Rozklad, Eliška Pešková: Plesové střevíce, Dva šťastné dny, Pojď sem, Josef Jiří Stankovský: Sklenice čaje, Josef Štolba: Po letech ve prospěch stavby divadla, Eliška Pešková: Jen mimochodem, Jiří Kolár: Pražský žid, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, V. K. Častolovský: Věno, O Silvestru, Zábavní večery, Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě.
1894 předsedou Josef Štolba, režie Josef Zajíček, Horák.
1894 Ladislav Novák: Žárlivci, A. V. Šmilovský: Scena ze salonu, Smilovský: Scéna ze salonu, Josef Štolba: Bratranec, Zábavní večer, Štech: Žena, Emanuel Zítek: Karel Modrava, Zítek: Mariana, Syn, ľověka, Macháček: Ženichové, Jaroslav Vrchlický: Svědek, Antonín Lokay: Archa Noemova, Zítek: Karel Modrava, Raupach: Mlynář a jeho dítě, Josef Štolba: Zapovězené ovoce, Jaroslav Vrchlický: Exulanti, Antonín Lokay: Růžová pouta, E. Frida: Pohořel, Emil Pohl: Krasojezdkyně, K. Štěpánek: Hořící listy, Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk, Zapovězené ovoce, Rohovín čtverrohý, Tajný pokoj, Pan president, Silvestrovská zábava - Rudolf Deyl: Hledati tatíčka, Jiskra. Spolek hraje v sále Veselky.
1895 Josef Štolba odstoupil z funkce předsedy spolku, byl však znovu zvolen. Rozhodnuto o novém jevišti v Měšťanské besedě.
1895 Ladislav Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník, Josef Štolba: Krejčí a švec, Libušin trůn, Ladislav Stroupežnický: Zkažená krev, Luděk Archleb: Slavnostní schůze, Jan Ladecký: V úskalí, Josef Štolba: Bratranec, Ladislav Stroupežnický: Sirotčí peníze, Jaroslav Kvapil: Přítmí, Jan Vávra: Spekulanti aneb Úterek a pátek, Silvestrovský večer v Hrochově Týnci
1896 Předseda JUDr. Josef Štolba. Spolek pořádal dramatickou školu pro dorost (vyučovali Chocenská, Štěpánková, Kovařovič, Horák, Kraus). Spolek má 156 členů.
1896 Josef Štolba: Peníze, Kühnl: V zajetí, Jaroslav Vrchlický: Exulanti, Jan Vávra: Spekulanti, aneb, Úterek a pátek, Gustav von Moser: Válka v míru, Gustav Davis, Pospíšil: Ženílkov, O Silvestru, O Půlnoci, Jaroslav Vrchlický: Exulanti.
1897 režie Antonie Štěpánková, Josef Zajíček.
1897 Alois Jirásek: Vojnarka, Josef Štolba: Zloděj, Josef Štolba: Mezi umělci, Rudolf Kneisel: Ona něco ví, Josef Štolba: Staří blázni, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě, W. G. Gilbert: Pokračování, Ferdinand Lorbeer: Mlsota aneb Josefská tragedie.
1898 režie Antonín Kraus, Ladislav Štěpánek.
1898 Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, Felix Philippi, B. Frýda: Dobrodinci lidstva, Václav Štech: Ohnivá země, Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová.
1899 režie Adolf Brož, Josef Zajíček.
1899 Karel Tůma: Zlaté péro, Václav Štech: Maloměstská tradice, Gerhart Hauptmann: Forman Henčl, drama, rež. Adolf Brož (?), role Haničky - jh. Marie Hübnerová /ND/. Uvedení tohoto předního dramatika naturalismu bylo významným dramaturgickým činem, Alexandre Bisson: Žárlivá, Dobrodinci lidstva, Zábavní večírek, M. Balucki: Těžké ryby, A. Raupach: Mlynář a jeho dítě, František Ferdinand Šamberk: Era Kubánkova, Herman Suderman: Skryté štěstí, Langer: Krásná kajícnice, Jaroslav Barotínský: Vzletem sokolím, Silvestrovský večer - H. Deyl: Hledali tatínka.

1900 režiséry Adolf Brož a Josef Zajíček, spolek má 119 členů.
1900 Josef Štolba: Mořská panna.
1901 Soubor má celkem 130 členů, režie Adolf Brož, Otakar Soukup.
1901 Josef Štolba: Mezi umělci, Josef Štolba: Mořská panna, Silvestrovský večírek.
1902 Soubor pořádal dramatickou školu, režie Karel Cerekvický, Otakar Soukup.
1902 Zábavní večírek, Václav Štech: Třetí zvonění, Jaroslav Distl: Na bytě, Jaroslav Kvapil: Bludička, Fredro, Kvapil: Dvě jizvy, Veselé panstvo, Viktor Aleksandrovič Krylov: Medvěd námluvčím, Francois de Curel: Figurantka, A. Zieglosserová: Žárlivá, Otto Ernst: Flachsmann vychovatel, Francois de Curel: Figurantka, O 1/2 sedmé večer.
1903 předsedou po Josefu Štolbovi Vojtěch Horák, v srpnu při příležitosti Východočeské výstavy SDO uspořádal v samostatné divadelní aréně na Olšinkách, kde se výstava konala, divadelní soutěž, jíž se sám nezúčastnil. Zvítězil Heřmanův Městec s Bozděchovou Zkouškou státníkovou před Dašicemi, Českou Třebovou a Kutnou Horou. Schváleno zřízení spolkového orchestru.
1903Otto Ernst: Flachsmann vychovatel, Václav Štech: Třetí zvonění - v hl. rolích Cerekvická, Kváčková, Štěpánková, Soukup, Klivický, režie Čerekvický, K životu, Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová - na počest zahájení výstavy v Pardubicích, Josef Štolba: Mořská panna, Divadelní vlak - Viktor Aleksandrovič Krylov: Medvěd námluvčím, Josef Jiří Stankovský podle A. Thibourta: Sklenice čaje.
1905 A. Jirásek: Lucerna o Vánocích už hrána už podruhé, na Nový rok potřetí.
1906 slavnostně položen základní kámen divadelní budovy.
1906 Josef Štolba: All right, r. Josef Zajíček.
1908 předsedou Josef Zajíček.
1908 Protekce, Hvězdáři.
1909 předsedou Josef Štolba, režie Karel cerekvický, Otakar Soukup, Josef Zajíček, otevření Městského divadla, byl osloven Jaroslav Vrchlický o napsání slavnostní hry u příležitosti otevření divadla. Pro nemoc však hru nedopsal. Karel Mašek (Fa Presto): Poutník, scénický proslov, J. Štolba k otevření Městského divadla napsal hru „1744“, aktová hra, „epizoda z těžkých dob města Pardubic“, režie F. Růžička, hrál celý aparát spolku v čele s Evženem Kohouškem, purkmistr - F. J. Fiedler. Den poté provedena Smetanova Hubička za účinkování místních pěveckých spolků, dirigoval V. Lautner, zpěvy nastudoval A. Vendl, režii měl F. Wottka. Jh. 1. tenorista východočeských divadel E. Geitler, Zakletý zámek, Třetí zvonění.

1910 předsedou Josef Štolba, režie Adolf Brož, Karel cerekvický, Josef Zajíček, Dr. Karel Pippich z Chrudimi jmenován čestným členem spolku.
1910 Alexandre Bisson: Bezejmenná, Eugène Labiche: Malé ručky, aneb, Horší tchán než tchyně, Henry Léon Gustave Bernstein: Ve víru, Antonín Lokay: Nerozluční přátelé, Josef Štolba: Závěť, Robert de Flers: Miguetta a její máti, Josef Štolba: Ach, ta láska, Jan Khünel: Malý lord, Václav Hladík: Závrať, B. Dvorská: Zlaté časy, Zábavní večírek, 16. 10. - H. Bernstein: Ve víru, hra ve 3 jednáních.
1911 předsedou spolku Růžička, Dr. Josef Štolba jmenován čestným členem spolku.
1911 11. 2. R. de Fleurs a G. A. de Cailavett: Miquetta a její máti, J. V. Krýsa: Kdo je vinen?, Henry Léon Gustave Bernstein: Ve víru, Eugène Labiche: Malé ručky, aneb, Horší tchán než tchyně, V. V. Bilibin: Mlčení, Václav Hladík: Závrať, Antonín Lokay: Nerozluční přátelé, Josef Štolba: Závěť, 16. 12. W. Somerset Maugham: Paní Dot, veselohra, režie Karel Cerekvický, 26. 12. F. Fouson, F. Wicheler: Vdavky slečny Beulemansové, veselohra, režie Jos. Zajíček.
1912 předsedou František Růžička, režie Brož, cerekvický, Jelínek, spolek má 163 členů.
1912 Josef Štolba: Závěť, Miznetty, 3. 3. Jos. Skružný: Žabec, režie Ad. Brož; 21. a 23. 3. Pierre Weber a Henri Gorse: Uličnice, opereta; 1. a 2. 6. Lad. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, režie K. Cerekvický; 20. a 21. 7. Jar. Vrchlický: Noc na Karlštejně. Paní Dot, F. Fouson, F. Wicheler: Vdavky slečny Beulemansovy, Vdovec, Vilém Blodek: V studni, Božena Viková-Kunětická: Holčička, J. K. Tyl: Vdovec. Členové často hostují v jiných spolcích, Masopustní večírek.
1913 režie Adolf Brož, Cerekvický, Václav Hrbek.
1913 S. Przybyszewski: Pro štěstí, Perská kočička, Josef Štolba: Staré hříchy, Pierre Weber a Henri Gorse: Uličnice, Křivota, Pohádka o zlatém klíči a živé vodě, r. Cerekvický, Jaroslav Vrchlický: Noc na karlštejně, Spolkový večírek, Silvestrovská zábava.
1913 uspořádán kurz divadelního líčení pod vedení Kočandrleho.
1914 Jindřich Hradecký: Pampeliška, Karel Sternheim: Měšťan Schippel, Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška.
1915 Alois Jirásek: Lucerna, Jaroslav Balák: Terna.
1916 Raoul Aurnheimer: Král dobrák, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání.
1917 předseda František Růžička, režie Adolf Brož, Václav Hrbek, Karel Cerekvický.
1917 Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka, Josef Jiří Kolár: Mravenci.
1918 předseda František Růžička, Karel Cerekvický, režie Adolf Brož, Václav Hrbek, Vojtěch Renč.
1918 Alois Jirásek: Lucerna, Josef Skružný: Láska nedá si poroučet.
1919 jako Divadelní ochotnické sdružení.
1919-194x předsedou spolku A. Spůra.
1919 Karel Mašek: České sibyly, Jaroslav Hilbert: Česká komedie, F. V. Krejčí: Redakce, Karel Jonáš: Nový sport, Karel Leger: Zima.

1920 Gogol: Ženitba.
1921 Karel Čapek: R.U.R., vynikající výprava, Vilém Skoch: Naše babička.
1922 Karel Rožek: Červ, Vlci (Rolland), režie J. Plachý, hrál Verrata, Mitlöhner Teuliera, Pírka Quesnela.
1924 předsedou Kerhart, spolek má 118 členů.
1924 Přátelský večírek, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Božena Viková-Kunětická: Representantka domu, Molnár, Halm, Kautský: Právní zástupce, r. J. Mitlöhner, Josef Štolba: Za šlechtickým erbem, A. Sturm, M. Färber: Kotrmelce mládí, Karel Piskoř: Závody milionů.
1925 předsedou Adolf Brož.
1925 Schiller: Loupežníci, r. Vojt. Plachý (1903-1968, bratr Jiřího, poté profes. herec pod jménem Vojta Plachý-Tůma, např. Osvobozené divadlo, Plzeň, od 1954 Div. S. K. Neumanna v Praze), Jak se Ivánek princem stal, r. Brož,Bohumír Treybal: Protekce, r. Rudolf Příhoda, Schönherr: Ďáblice, r. Plachý, Fekete: Tragedie mládí, r. Mitlöhner, Alan Alexander Milne: Pan Pim pleticha, r. Mitlöhner, Piskoř: Radostná událost, r. J. Krátký, Růžena Jesenská: Devátá louka, Friedrich Schiller: Loupežníci.
1926 se stal předsedou Julius Mitlöhner, tehdy šestadvacetiletý (někdejší předseda a režisér Studentského divadelního sdružení, předsedou SDO do 1933, 1934 místostarostou, 1938 starostou ÚMDOČ, po léta předsedou Arbesova okrsku ÚMDOČ, 1945 pojmenován po něm. Zakladatel a přední organizátor JH, v 1. představení Otce I. ročníku JH hrál Divíška. 1934 odešel do Prahy, když se po neshodách ve výborové schůzi 1933 vzdal funkce předsedy okrsku. Padl za Pražského povstání 8. 5. 1945.), přestavba divadla, spolkové zázemí U Paulů, Hotel Veseka, Na kopečku.
1926 Vilém Werner: Choulostivá historie, r. Julek Mitlöhner, Drak ze stříbrné skály, , účast na Všeochotnickém sjezdu v Praze, Tylovy oslavy, J. K. Tyl: Stakonický dudák.
1927 předsedou Julius Mitl'ohner.
1927 Karla Lužanská: Drak se stříbrné skály, Kopta: Revoluce, Eugene O'Neill: V ponorkovém pásmu, Eugene O'Neill: Císař Jones, Beer a Verneuil: Advokátka JUDr. Bolbecová, Viktor Dyk: Smuteční hostina, Božena Viková-Kunětická: Sběratelka starožitností.
1928 návrat Akademiků do spolku.
Léta 1928-1938 nejúspěšnějším obdobím jak SDO, tak celého pardubického ochotnického divadla.
Vůdčími postavami Karel Krpata (1900-1972, advokát, dramatik a prozaik, z her nejznámější Mistr ostrého meče (zfilm. jako Počestné paní pardubické) a Panstvo v taláru, hrány i na profes. scénách, herec a především režisér výrazného autoritativního gesta inspirovaný K. H. Hilarem, jeho inscenace dosáhly úspěchů na JH) a
Julius Mitlöhner ( právník, režisér a především herec, za 11 let v Pardubicích celkem 64 rolí a režií, 1926 zvolen do výkonného výboru ÚMDOČ.
1928 spolek má 73 členů
1928 Molnár: Hra na zámku, Karel Čapek: Adam stvořitel, J. Kopta: Jejich lidská tvář, Voskovec, Werich: Vest pocket revue, Miloš Binar: Dědic kariéry, Jules Romains: Diktátor, Fedor M. Dostojevskij: Zločin a trest, Beer a Verneuil: Advokátka JUDr. Bolbecová.
1929 předsedou Julius Mitlöhner.
1929 Sutton Vane: Tajemná loď, Jean Sarment: Miláček Leopold, Louis verneuil: Stín pana Lambertiera (Satanův stín), Marcel Achard: Život je krásný, r. Karel Krpata, G. B. Shaw: Androkles a lev, František Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, Jules Romains: Knock, neboli, Triumf lékařství, Marcel Pagnol: Abeceda úspěchu (Topaze).

1930 G. B. Shaw: Pigmalion, Paul Rainal: Hrob neznámého vojína, Romain Rolland: Hra o lásce a smrti, Robert Cedric Scherriff: Konec cesty, Josef Štolba: Vodní družstvo, Václav Kliment Klicpera: Rok po smrti, John Millington Singe: Jezdci k moři, Shakespeare: Othello.
1931 Alexandr V. Suchovo-Kobylin: Svatba Krečinského, Arnold Rydley: Půlnoční vlk, Alexandr Blok: Růže a kříž, Alois Jirásek: Otec, režie K. Krpata, výborný Mitlöhner v roli Divíška, inscenace otevírala 1. JH jako jeho první představení vůbec; sklidila velký úspěch.
1928-1938 z repertoáru SDO Vest Pocket Revue V W Ježek), Diktátor (Romains), Adam Stvořitel (Čapkové), Hra o lásce a smrti (Rolland), Othello (Shakespeare), Farma pod jilmy (O’Neill), Fuente Ovejuna (de Vega), Jindřich IV. (Pirandello), Císař Jones (O´Neill).
1932 Julius Zeyer: Doňa Sanča, Molière: Směšné précieusy, Petar Petrovič: Liják, r. Juliu Mitlöhner, Edmond Konrád: Náhý v trní, Lev Blatný: Smrt na prodej.
1933 předsedou Pavel Thein.
1933 J. Deval: Mademsisele, Edmond Konrád: Náhý v trní, Petar Petrovič: Liják, r. Juliu Mitlöhner, Olga Scheinpflugová: Pan Grünfeld a strašidla, Paul Armont a Leopold Marchand: Pán, který budí důvěru, Adolf Vilbrandt: Mladá láska, Aimée Stuart: Od devíti do šesti, Eugene O´Neill: Farma pod jilmy.
1934 předsedou Pavel Thein.
1934 Filip Stuart: Od devíti do šesti, Walter Hasenclever: Manželství se uzavírají v nebi, Paul Bourget: Tribun.
1935 předsedou Karel Krpata.
1935 na V. Jiráskově Hronovu sehráli pardubičtí ochotníci opět v Krpatově režii Zeyerovu Doňu Sanču, Jerome Klapka: Lady Fanny a její služebnictvo, Emil Synek: Noční služba, Stefan Zweig: Ovečka chudého, Molière: Vdavky, r. Krpata, Molière: Směšné preciuosy, r. Krpata, Molière: Sganarelle.
1936 předsedou Jaroslav Schulhof.
1936 G. B. Shaw: Pygmalion, Moliѐre: Směšné precieusy, Moliѐre: Sganarelle, na VII. potom ve spolupráci s pardubickým železničářským plukem Vachkova Benedeka a na příštím VIII. scénické provedení veršů J. Seiferta a K. Tomana pod názvem Osm dní, Stefan Zweig: Ovečka chudého,, Lope de Vega: Vzbouření na vsi (Fuente Ovejuna).
21.1.1937 Spolek divadelních ochotníků otevřel výstavu ochotnické práce, předcházela hra Vzbouření na vsi od Lope de Vega. Při hře použito filmu, který si ochotníci natočili. Spolek divadelních ochotníků v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 předsedou Kamil Jírek.
1937 Lope de Vega: Vzbouření na vsi (Fuenta ovejuna), Luigi Pirandello: Jindřich IV., M. A. Šimáček: Svět mladých lidí, r. Václav Volánek.
1938 předsedou Jírek, Karel Jičínský.
1938 Martron Hodge: Vítr a déšť, r. karel Jičínský, Bernstein: Cesta, Jaroslav Seifert: 8 dní, r. Karel Krpata. In memoriam T.G.M. Účast na NP JH.
1939 Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, režie K. Krpata, scéna K. Jičínský, "Hlučně aklamované představení, jehož motiv a osu tvořil přípitek na zdraví těch, kdo dobře smýšlejí se zemí českou". Hráli K. Jírek-Dačický, Á. Žváčková-Salomena, V. Klečková-mincmistrová, J. Theinová- Markéta a Žofka. Hráno také na IX. Jiráskově Hronovu a 29. října v soutěži Jiráskova okrsku ÚMDOČ v Jaroměři, Inscenace tam získala I. cenu, individuální I. ceny obdrželi K. Jírek a J. Theinová. Divný chlap (Minářík), J. Hilbert: Záviš z Falkenštejna, Večer Karla Čapka, Josef Štolba: Mořská panna.
1939 získali členové spolku Jos. Brož (40 let), Fr. Růžička (40), Fr. Cerekvická (30) a K. Cerekvický (30) stříbrný odznak ÚMDOČ.

1940 Josef Štolba: Mořská panna, režie K. Krpata, scéna K. Jičínský - hl. role dr. Jirek, Lochmannová. 24. února inscenoval K. Jičínský Slovanské tance, Hra se smrtí (Averčenko), Mikuláš Dačický z Heslova (Stroupežnický). 8. 3. premiéra K. Krpata: Mistr ostrého meče, režie a scéna Jiří Procházka, kostýmy K. Krpatová - "po všech stránkách výtečné představení". Hráli V. Klečková: Rozina, K. Jírek-Zelinger, J. Škoda-Štross, K. Krpatová: Hraběnka Ugharte, Á. Žváčková-Kostíková aj. Hráno také na X. Jiráskově Hronovu - 1. místo, Juliu Zeyer: Libušin hněv, režie Krpata, hl, role Černá. Hráno v Městském divadle uvedl Spolek divadelních ochotníků ji uvedl k oslavám 600.výročí města Pardubic, Jan Beran, Rudolf Robl: Hastrman, Jaroslav Vrchlický: Midasovy uši, účast na Klicperův Chlumec, Arkadij Averčenko: Hra se smrtí, Vojtěška Baldessari Plumlovská: Honza v zakletém zámku, Alois Jirásek: Lucerna, Slovanské tance, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. V. Novotný.
1941 Účast na přehlídce První divadelní týden 1941, M. Rutte: Zamilovaní přátelé. Účast na Klicperův Chlumec, se K. Krpata po konfliktu s jednatelkou spolku vzdal členství v SDO, účast na XI. JH.
1941 Karel Krpata: Mistr ostrého meče, A. Breidahl: Vzbouření v ústavu šlechtičen, Alois Jirásek: Vojnarka, Miroslav Rutte: Zamilovaní přátelé, Zdeněk Vavřík: Pohádka o Honzovi.
1942 7 členů SDO, mezi nimi Ája Žváčková, jednatelka a přední herečka spolku, popraveno v Zámečku v Pardubičkách.
1942 Jan Drda: Jakož i my odpouštíme, Zdeněk Vavřík: Casanova, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
1943 Josef Štolba: Na letním bytě, Miloš Hlávka (1907-1945, dramaturg ND): Spáč, Světáci(?), režie K. Dvořák, hráno na přehlídce Kicperův Chlumec.
1943 - Miloslav Hlávka: Spáč. Účast na Klicperově Chlumci.
Do 1943 SDO 200 her a aktovek,
1943 76 členů, z toho 52 činných.
1947 Emanuel Bozděch: Světa pán v županu.
Do 1948 režírovala hlavně K. Krpatová, roz. Slonková.
1948 Olga Scheinpflugová: Chladné světlo, Emanuel Bozděch: Světa pán v županu, Molière: Amfytrion, Miroslav Rutte: Zamilovaní přátelé, Aristofanes: Žáby, r. K. Krpatová, Euripides: Kyklop, A. P. Čechov: Námluvy, Jiří Mahen: Clown čokoláda, r. Němeček, Karel Čapek: Apokryfy.
1949 začíná svoji první sezonu Divadlo mládeže.
1949 Aristofanes: Žáby, r. K. Krpatová, J. K. Tyl: Lesní panna, r. K. Krpatová, V. K. Klicpera: Potopa světa, r. F. Vančura, Karel Čapek: Apokryfy, r. K. Krpatová - Účast na Choceňských divadelních hrách - cena za nejlepší režii, Puškinův večer, F. F. Šamberk, Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř a na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu, Jaroměř. Zachata: Palackého třída 27 - Ulice otce národa, r. J. Meloun, Miloslav Stehlík: Mordová rokle, anonym: Mistr Petr Pleticha, Božena Němcová: Babička, Smrt Talerkinova.
1950 B. Němcová, Pleskot: Babička, r. J. Vondráček. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 15. místo soutěže, A. V. Suchovo Kobylin: Smrt Tarelnikova, r. K. Krpatová, Vilma Sokolová: Pohádka o zlatém klíči a živé vodě, Mecer, Vaňátko: Chlapci z rybářské uličky, A. Kornejčuk: Zkáza eskadry, Karel Čapek: Apokryfy.
1950 Divadlo mládeže, Miloslav Disman: Tři medvíďata, Jan Malík: Míček Flíček. Účast na III. Pardubické ochotnické hry.
1951 předsedou Jan Meloun.
1951 Moliѐre: Jíra Danda aneb Chudák manžel, K. R. Krpata: talár v městečku, G. B. Shaw: Živnost paní Verrenové, R. Rolland: Hra o lásce a smrti, A. P. Čecho: Medvěd, G. Grandov: Směšná práce, Katajev: Zázrak v pustině.
1952 Alois Jirásek: Kolébka, Werich, Rachlík: Nebe na zemi, Olaksandr Kornijčuk: Zkáza eskadry, G. Grandov: Směšná práce, r. Břehovský, Verše o práci a míru.
1953 Alexandr Fredro: Dámy a husaři, r. Břehovský, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, V W: Nebe na zemi, Lermontov: Maškaráda, r. K. Krpatová.
1954 předsedou Dr. Jan Meloun. Spolek DK ZK Centropen se sloučil s VŠCHT Pardubice.
1954 V W: Nebe na zemi, Karel Čapek: Bílá nemoc, r. Krpatová, Karel Čapek: Apokryfy, r. Krpatová.
1955 předsedou Karel Jičínský.
1955 Karel Čapek: Apokryfy, Joža Toucová-Mettlerová: Pohádka o květu zapomnění, r. Eva Kerhartová, A.S. Ostrovskij: Nemá kocour pořád posvícení.
1955 - Karel Čapek: Apokryfy, r. Karla Krpatová. Účast na KP LUT, Choceň, Václav Kliment Klicpera: Žižkův meč, r. F. Vančura, Božena Němcová: Sůl nad zlato, r. Karla Krpatová.
1958 Hans Christian Andersen: Sněhová královna, Václav Kliment Klicpera: Žižkův meč, Karel Horký: Bejvávalo. Účast na Festival K. V. Raise, Lázně Bohdaneč.

1968 Aldo de Benedetti: Ustláno na růžích.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan - MOHYLOVÁ, Věra: Historie divadelní Pardubic a okolí. Pardubice, Východočeské divadlo, 2002.

HLÁVKA, Petr. Soupis divadelních her Miloše Hlávky (1907-1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 274-278.

THEIN, Pavel: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Pardubicích (do r. 1948). Rkp. 1975, 69 s. Nepublikováno. kART: kopie rukopisu.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 276-276.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 76.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1939. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ, s. 13.


Divadelní listy 1880 č. 42, s. 366.
Divadelní listy 1883 č. 6, s. 54, č. 27, s. 231.
Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 9, s. 123, č. 15, s. 195, č. 16, s. 204.
Thalie 1897-8, č. 16-17, s. 136, č. 18, s. 143.
Thalie 1898-9, č. 9-10, s. 80.
Thalie 1899, č. 2, s. 15, č. 6, s. 51, č. 8, s. 67.
Divadelní listy 1902-3, č. 9, s. 164, č,. 11, s. 200, č. 12, s. 216, č. 17, s. 310.

Divadlo 1903, č. 1, s. 18.
Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 6, s. 147.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 26, č. 10, s. 271.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příloha 19, s. 177.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 74, 75.


Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.

České divadlo 1939, č. 10, s. 98.
České divadlo 1940, č. 4, s. 60, č. 4, s. 72, č. 8, s. 160, č. 10, s. 195.
Za oponou 1940, č. 2, s. 14.
České divadlo 1941, č. 2, s. 36, č. 3, s. 54.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 3-4, s. 93.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Chlumec nad Cidlinou,Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky, nezpracováno

Kolín, Státní okresní archiv:
Kolín, SDO Tyl, inv. č. 69

Pardubice, Státní okresní archiv:
SDO Pardubice, 1862-1958. Ev. č. pomůcky 554.
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 8
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 3
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 2
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 1
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 4
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 9
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kniha 10
Pardubice, Centropen, Zápisy z jednání, 1951 - 1954
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, karton 1 - 7
Pardubice, Státní okresní archiv, Rosice nad Labem, Spolek divadelních ochotníků Štolba, Korespondence souboru, kar. 1
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Účty okrskových představení, 1949
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 1, i .č. 13
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 1, i .č. 8
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 2, i .č. 19
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 131, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 132, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 133, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 488


Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/230/64, SDO, zal. 1892.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/438/1931, SDO (změna).

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Dokumentace, Ka 4/10
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Přehled obcí a spolků, Ka 4/46
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5

Související Organizace

Související Obrázky

11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, Dr Jírek z Pardubic jako Vojnar, 1941.
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Choceň, Baletní škola, Praha, Pražská zpěvohra, Pardubice, Ochotníci, účinkování v Chrudimi, 1949
Hronov, Jiráskův Hronov 1931
Hronov, Jiráskův Hronov 1940
JH 1931, ochotníci z Pardubic
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, program JH 1940
Kohout Eduard, dopis ochotníkům, 1929
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Pardubice, SDO, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, 1940
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Pardubice, Centropen, Zápisy z jednání, 1951 - 1954
Pardubice, Centropen, Zápisy z jednání, 1951 - 1954
Pardubice, Centropen, Zápisy z jednání, 1951 - 1954
Pardubice, Divadelní ochotníci, Sylvestrovský večer - plakát, 1895
Pardubice, Gustav Heš, portrét
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kartotéka činnosti spolků, 1949
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Účty okrskových představení, 1949 - 1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Účty okrskových představení, 1949 - 1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Valné hromady okrsku, 1949 - 1950
Pardubice, ODi, Jiříkovo vidění - plakát,  1879
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Pan Franz, opera se zpěvy ve 2 aktech - plakát šablona 1864
Pardubice, SDO - logo
Pardubice, SDO, Choulostivá historie - plakát, 1926
Pardubice, SDO, Doňa Sanča, JH 1935
Pardubice, SDO, Dopis o uvedení Moliéra, 1863
Pardubice, SDO, Duch času - plakát, 1862
Pardubice, SDO, Havlíček - dopis, 1883
Pardubice, SDO, Hra o lásce a smrti - plakát, 1930
Pardubice, SDO, jména popravených, 1945
Pardubice, SDO, Lucerna, 1926
Pardubice, SDO, Mikuláš Dacický z Heslova, 1940
Pardubice, SDO, Mistr ostrého měče
Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče - plakát, 1940
Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, 1939
Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, 1939
Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, 1941
Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, 1941
Pardubice, SDO, Mořská panna, 1901
Pardubice, SDO, Mořská panna, 1940
Pardubice, SDO, Mořská panna, 1940
Pardubice, SDO, Osudná lysina - palkát, 1864
Pardubice, SDO, Paní Mincmistrová
Pardubice, SDO, Právní zástupce - plakát, 1924
Pardubice, SDO, spolkové stanovy
Pardubice, SDO, ustavení spolku, 1871
Pardubice, SDO, Vest pocket revue - plakát, 1928
Pardubice, SDO, Vodní družstvo - plakát, 1930
Pardubice, SDO, volba funkcionářů, 1925
Pardubice, SDO, volba funkcionářů, 1927
Pardubice, SDO, Vychovatelka - plakát,  1917
Pardubice, SDO, zápis z valné hromady, 1895
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Diplom z Východočeské výstavy, 1903
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Divadelní role
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Doňa Sanča - plakát, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Husička z Podháje - Studenti na svátcích, 1862
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Jednatelská kniha, 1924 - 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Jednatelská kniha, 1924 - 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Jednatelská kniha, 1947 - 1959
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Jednatelská kniha, 1947 - 1959
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha členských příspěvků, 1892 - 1898
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha členských příspěvků, 1892 - 1898
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha členských příspěvků, 1892 - 1898
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha oběžníků, 1893 - 1902
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha oběžníků, 1893 - 1902
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha oběžníků, 1902 - 1920
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha oběžníků, 1902 - 1920
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha přání a stížností, 1871 - 1881
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha přání a stížností, 1871 - 1881
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha přání a stížností, 1893
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha příjmů a vydání, 1896 - 1911
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha příjmů a vydání, 1896 - 1911
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů 1903 - 1914
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů 1903 - 1914
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů, 1892 - 1896
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů, 1892 - 1896
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů, 1892 - 1903
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů, 1892 - 1903
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů, 1892 - 1903
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha protokolů, 1892 - 1903
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1924 - 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1924 - 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1930 - 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1930 - 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1862
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1863
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1864
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1871
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1873
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1878
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1880
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1892
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1892
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1892
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1892
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1893
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1893
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1893
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1894
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1894
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1894
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1896
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1897
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1898
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1899
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1900
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1901
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1902
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1903
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1910
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1913
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1917
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1918
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1920
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1921
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1932
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1934
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1940
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1940
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1942
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1942
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1942
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1942
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1951
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1951
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1951
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1951
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1951
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1953
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1954
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1954
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1954
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1955
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1955
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1956
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1958
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Mistr ostrého meče - plakát, 1941
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Mistr ostrého meče - plakát, 1941
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Muka chudé ženy, 1862
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Obžínky, 1862
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Obžínky, 1862
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Ona mne miluje, 1862
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Památní kniha, 1866 - 1876
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Památní kniha, 1866 - 1876
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Památní kniha, 1870 - 1873
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Památní kniha, 1870 - 1873
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Posudky představení 1941 - 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Přehled konihovny, 1873
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Přehled konihovny, 1873
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Přehled uvedených inscenací, 1864 - 1873
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Přehled uvedených inscenací, 1864 - 1873
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Projev u Jiráskova hrobu, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Rejstřík členů spolku, 1892 - 1920
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Rejstřík členů spolku, 1892 - 1920
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Rukopisy a publikace, 1912 - 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1867 - 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1867 - 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1867 - 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1867 - 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1867 - 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1867 - 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1867 - 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1867 - 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkové stanovy, 1867 - 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkový inventář, 1923 - 1924
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Spolkový inventář, 1923 - 1924
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Štočky fotografií
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Vzbouření na vsi - plakát, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Vzbouření na vsi - plakát, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Zvíkovský rarášek - Paní mincmistrová - plakát, 1939
Pelhřimov, Rieger, Soupeři, Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, Chlumec nad Cidlinoz, Klicpera, Námluvy Pelopovy - plakát, 1940
Pelhřimov, Rieger, Soupeři, Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, Chlumec nad Cidlinoz, Klicpera, Námluvy Pelopovy, Hořice, Tyl, Otec - plakát, 1940
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Vojáci, Pardubice, SDO, Emil Vachek: Benedek - plakát, 1937
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Vojáci, Pardubice, SDO, Emil Vachek: Benedek - plakát, 1937
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Vojáci, Pardubice, SDO, Emil Vachek: Benedek - plakát, 1937
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Štěpánek Zdeněk, dopis ochotníkům, 1929
ÚMDOČ, seznem členů Arbesova okrsku v Pardubicích
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Související Alba

Mapa působení souboru - VŠCHT / CENTROPEN / Divadlo mládeže / SDO / OS divadelní

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Obžínky, 1862
Pardubice, SDO - logo
Pardubice, Divadelní ochotníci, Sylvestrovský večer - plakát, 1895
Pardubice, SDO, Mořská panna, 1901
Pardubice, SDO, Lucerna, 1926
Pardubice, SDO, Doňa Sanča, JH 1935
JH 1931, ochotníci z Pardubic
Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, 1939
Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, 1939
Pardubice, SDO, Mořská panna, 1940
Pardubice, SDO, Mořská panna, 1940
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Pardubice, SDO, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, 1940
Pardubice, SDO, Mikuláš Dacický z Heslova, 1940
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, Dr Jírek z Pardubic jako Vojnar, 1941.
Pardubice, SDO, Paní Mincmistrová


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.