Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Lidová scéna / ZK ROH Energetika

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1929
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1953
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
OS Lidová scéna, katolický spolek, který se osamostanil od DrO strany lidové;
předsedou děkan V. Šetina, místopředsedou malíř J. Klivický, režisérem F. Štrojsa
Programově se orientovala na umělecky náročné hry, nepodléhající dobové módě, a přihlížela k zájmovým náboženským tématům. Představení pro dospělé, mládež i děti.
Vedle hlavního souboru i kolektiv mladých a pěvecký sbor, hráli převážně na vlastním jevišti v sále družstva Nový domov (v bývalé Orlovně na Karlovině).
Repertoár v řadě případů výjimečný (Hilbert, Durych, Šrámek).
Účastnili se soutěží v Hronově a Kutné Hoře.

1929 Jaroslav Durych: Svatý Václav, rež. František Štrojsa

1930 předsedou Antonín V. Adam.
1930-1942 57 her v 68 představeních, mj.
1933 A. Wenig: K Betlému, Adolf Wenig: K Betlému, P. Jan Fröhlich: Pasačka z Lurd, staročeská nár. legenda, Václav Vlček: Řím.
1935 Rudolf Šetina: Píseň mládí, Jiří Balda: S troškou do mlýna, J. K. Tyl: Paličova dcera, J. M. Veselský: Evropa hoří, "senzační hra", Josef Skružný: Ta naše Máňa, František Cimler: Dvojník pana Dibelky, František Valoušek: Chudáček Boží.
1936 předseda Václav Novák.
1936 Karel Piskoř: Závody milionů, Fráňa Šrámek: Léto, vítězné představení v soutěži Arbesova okrsku ÚMDOČ, hráno 1937 na VII.Jiráskově Hronovu, Božena Rajská-Smolíková: Její Veličenstvo Láska, D. R. Zoulek: Obsazeno.
1937 J. K.Tyl: Strakonický dudák, rež. František Štrojsa, tit. role Josef Klivický.
1937 Lidová scéna v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 Otto Faster: Ben Hur, F. A. Šubert: Žně, Fastr: Ben Hur.
1938 43 členů, vlastní jeviště, 4 představení.
1939 získali členové spolku V. Novák (43 let), Jan Matys), Fr. Nováková (41), J. Klivický (40) stříbrný odznak ÚMDOČ.
1939 S. K. Macháček: Ženichové, František Ferdinand Šamberk: Rodinná vojna.

1940 Karel Piskoř: Velké pokušení, Čáp: Don Bosco, Činže stoupá, L. Čerchov: Pohádka z Českého ráje, F. X. Svoboda: Rozveselená rodina, Karel Fořt: V českém ráji.
1940 K. F.Minářík: Alnežka Přemyslovna, inscenace přpravena do soutěže ÚMDOČ o postup na XI. JH.
1941 po valné hromadě předsedou prof. A. V. Adam, režisér Frant. Obešlo.
1941 Pan Měsíček, obchodník (Stroupežnický), Maryša (Mrštíkové), Rodné hnízdo (Franěk), Klemens František Minařík: Anežka Přemyslovna, r. František Obešlo, Jan Neruda: Já to nejsem - Ženich z hladu - Kam s ním?.
1942 Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Representační večer, Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, Kabaretní večer, Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, A. M. Vyskočil, Josef Wohl: Za čarovným květem, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Ruda Nížkovský: Po našem.
1943 72 členů, z toho 53 činných.
1943 František Serafínský Procházka: Popelka; Marie Loulová-Hezká: Sviňáček; Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic; večerní program Melodie dříve a dnes; Sylva Dubinská (Stambergová-Krotilová): Koukolíček.
1945 Alois Jirásek: Pan Johanes, František Chaloupka: Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
1946 Jaroslav Hilbert: Pěst, r. František Chaloupka, Olga Čípová hrála Milenu, Karel Čapek: Loupežník, Kipling: Maugli.
1947 V. K. Klicpera: Zlý jelen, Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, rež. František Chaloupka, Olga Čípová- Mahulena, K. Čapek: Loupežník, r. F. Chaloupka - účast na Klicperově Chlumci - vítězné představení.
1947 - Karel Čapek: Loupežník, r. F. Chaloupka. Účast na 5. Jaroměřském divadelním týdnu.
1947 - Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, V. K. Klicpera: Zlý jelen. Účast na soutěži Tylova Kutná Hora.
1947 - Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, rež. František Chaloupka. Účast na CP Jiráskův Hronov.
1948 - V. K. Klicpera: Zlý jelen, r. Fr. Chaloupka. Účast na Klicperův Chlumec, Chlumec nad Cidlinou.
1948 kolektiv mladých, Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, rež. František Chaloupka. Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice. Účast na Pardubické ochotnické hry ÚMDOČ, Pardubice, Zdeněk Vavřík: Kolovrat, Účast na Klicperově Chlumci, V. K. Klicpera: Zlý jelen. Účast na Klicperově Chlumci, Bří Mrštíkové: Maryša. Účast na Klicperově Chlumci, Zdeněk Vavřík: Kolovrat, Václav renč: Černý milenec, J. K. Tyl: Chudý kejklíř, Karel Čapek: Loupežník, Josef Lada: Bubáci a hastrmani.
1949 Karel Čapek: Adam stvořitel, J. K. Tyl: Kutnohorští havíři. Účast na Klicperově Chlumci, František Kožík: Meluzína, Mrštíkové: maryša, Josef Lada: Bubíci a hastrmani, František Chaloupka: Liška Bystrouška, Alois Jirásek, Bedřich Vrbský: Filosovská historie, Alois Jirásek: Pan Johanes.
1949 H. Ch. Andersen: Sněhová královna, J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, kolektiv mladých členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, účast na Klicperově Chlumci, pro děti (v rámci stálé dětské scény) Václav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula, Tři pomeranče, A. S. Puškin: Kamenný host, F. Chaloupka: Český rok, , Ladislav Vančura: Josefina, S. Michalkov: Tři pomeranče.
1949 - Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice - soubor nebyl bodován.

1950 DS převeden do ROH Pardubických energetických rozvodných závodů.
1950 - ZK Energetika, Makarenko - Stehlík: Začínáme žít; Lope de Vega: Ovčí pramen. Účast na Choceňské divadelní hry - obě představení.
1950 - Sergej Michalkov: Tři pomeranče, Lope de Vega: Vzbouření na vsi. Účast na Jiráskově Hronovu, Lope de Vega: Fuente ovejuna. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 1. místo soutěže.
1953 členem LUT Pardubice.
Bibliografie:
THEIN, Pavel: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Pardubicích (do r. 1948). Rkp. 1975, 69 s. Nepublikováno.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 275.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 76.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.

České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 5, s. 92, č. 8, s. 160, č. 9, s. 179, č. 10, s,192.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, č. 4, s. 64, č. 4, s. 74, 75.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 12, s. 267.
Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 3-4, s. 93.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
Pardubice, Centropen, Zápisy z jednání, 1951 - 1954
Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 62
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Účty okrskových představení, 1949
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 2, i .č. 19
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 131, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 133, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 137, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 488
Sbírka plakátů

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3000/1929, OS Lidová scéna (zal.).

Související Obrázky

Mladá Boleslav, Kolár - recenze 1936-1950, Plačící satyr, 1948
Pardubice, Centropen, Zápisy z jednání, 1951 - 1954
Pardubice, Lidová scéna, Maryša
Pardubice, Lidová scéna, Orel, K Betlému - plakát, 1933
Pardubice, Lidová scéna, spolkové stanovy, 1929
Pardubice, Lidová scéna, volba funkcionářů, 1931
Pardubice, Lidová scéna, vznik spolku, 1929
Pardubice, Loutková scéna Bubeneč, Archiv spoboru 2
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Informační měsíčníky Souboru mladých Lidové scény Pardubice, 1947
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kartotéka činnosti spolků, 1949
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Účty okrskových představení, 1949 - 1950
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1933
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1940
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1953
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Lidová scéna / ZK ROH Energetika

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pardubice, Lidová scéna, spolkové stanovy, 1929
Pardubice, Lidová scéna, vznik spolku, 1929
Pardubice, Lidová scéna, Maryša
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Lidová scéna, Orel, K Betlému - plakát, 1933
Mladá Boleslav, Kolár - recenze 1936-1950, Plačící satyr, 1948
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950