Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1999-2002 - Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA (2.), Vysoké nad Jizerou, Hronov aj. místa

Začátek: 8.10.1999
Konec: 17.10.2002
Pořadatel: Odborným garantem a hlavním organizátorem Kurzu praktické režie byla ARTAMA, odborné pracoviště pražského Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu (IPOS), prostřednictvím svého odborného pracovníka pro amatérské divadlo PhDr. Milana Strotzera, od roku 2000 Jana Strejcovského. Částečně se IPOS podílel na finančním a materiálovém zabezpečení kurzu. Materiálně a technicky projekt zabezpečovali zejména organizátoři Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou včetně občanského sdružení Vobskočák a organizátoři Jiráskova Hronova, dílem pak také organizátoři Divadelní Třebíče a FEMAD Poděbrady. Finančně byl Kurz podporován také Ministerstvem kultury ČR. Část nákladů hradili ze svého posluchači kurzu.
Učební plán koncipoval ve spolupráci s vedoucími lektory organizační vedoucí kurzu PhDr. Milan Strotzer a od roku 2000 i Jan Strejcovský, odborní pracovníci IPOS-ARTAMA Praha. Po celou dobu výuky posluchače provázela „třídní učitelka“ dramaturgyně Městského divadla v Mostě a Divadla ABC v Praze Kateřina Fixová.

Kurz byl koncipován jako čtyřletý, rámcově bylo počítáno s 8 soustředěními střídavě konanými při celostátních přehlídkách amatérského divadla ve Vysokém nad Jizerou a v Hronově po dobu 4 let. Kurz nebyl z hlediska počtu soustředění rigorózně vymezen a jeho rozsah a učební plán měl být odvislý od zájmu posluchačů. Bylo stanoveno, že by však neměl mít méně jak 6 osmi až devítidenních setkání. Ve skutečnosti trval kurz tři a půl roku. Během tohoto období se uskutečnilo 7 devítidenních soustředění.

Cílem kurzu byla základní teoretická a zejména praktická vybavenost pro práci režiséra v amatérském divadelním souboru.
Základní tematické okruhy výuky:
• praktická dramaturgie,
• základy divadelní režie,
• základy scénografie,
• divadelní druhy, žánry a styly,
• práce režiséra s hercem,
• příprava a realizace inscenace.

Jednotlivá soustředění kurzu na sebe navazovala, avšak vždy byla tematicky uzavřenými celky tak, aby si účastníci soustředění mohli osvojit základní poznatky a dovednosti vcelku. Jednotlivé tematické celky byly vyučovány různými lektory s tím, že jeden z lektorů provázel kurz od prvního soustředění až k poslednímu. Tímto průvodcem - vedoucím lektorem byla dramaturgyně Kateřina Fixová. Takto koncipovaná výuka měla umožnit vstup několika dalších zájemců v cca první polovině soustředění s tím, že poté bude přístup dalších posluchačů pozastaven. Do Kurzu praktické režie se však přihlásilo bezmála 40 posluchačů. I když se jich ve Vysokém nad Jizerou sešlo méně, jednalo se o počet tak vysoký, že první vysocké soustředění bylo pojato zároveň jako „přijímací pohovor“ a přijetí dalších zájemců, jak se původně předpokládalo, bylo v dalších soustředěních vyloučeno. V kurzu se za celou dobu jeho trvání objevilo celkem 30 posluchačů, z toho takřka dvacítka vydržela až do konce. Ne všichni posluchači však splnili podmínky pro udělení absolutoria.

Vedle hlavních soustředění konaných na Krakonošově divadelním podzimu, národní přehlídce venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou a Jiráskově Hronově, celostátní mezidruhové přehlídce amatérského divadla měli posluchači navíc možnost zúčastňovat se za výhodných podmínek dalších celostátních přehlídek, a sice Divadelní Třebíče a FEMAD Poděbrady. Potvrdilo se, že realizovat soustředění v rámci těchto divadelních přehlídek je pro posluchače velkým přínosem, neboť za dobu trvání kurzu měli možnost zhlédnout 161 divadelních představení (což je celkem 231 hodin a 50 minut strávených v divadle!). Přednášky a praktická výuka proběhla v rozsahu 348 odučených hodin a zároveň mohli posluchači absolvovat až bezmála 64 hodin v rozborových seminářích na celostátních přehlídkách. To vše dohromady činí téměř 644 hodin (!!!) strávených ve společnosti předních osobností českého divadelního života, které nelze ani všechny vyjmenovat. Byli mezi nimi např. Mgr. Aleš Bergman, PhD., prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Mgr. Milan Schejbal, Mgr. Vladimír Zajíc, PaedDr. František Zborník a mnoho dalších.

Jednou z podmínek úspěšného absolvování kurzu byla pro posluchače realizace absolventských představení. Z osmnácti vyřazených seminaristů jich deset absolvovalo prací na společné inscenaci s názvem Ze života KOPRU a tři předvedením videozáznamu svých inscenací. Pět seminaristů absolvovalo vlastní inscenací:
• Simona Bezoušková s DIVADLEM (bez záruky) PRAHA / Eric-Emanuel Schmitt: Návštěvník (FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč 10.5.2002);
• Dagmar Brtnická s Nezávislým divadelním studiem De Facto Mimo Jihlava / Verena Kanaan: Drahoušek Anna (FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč 18.5.2002);
• Dagmar Landrová s Dívčím divadelním souborem Dora Turnov / Dagmar Landrová: Než zazvoní tetka smrtka (Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 18.10.2002);
• Jana Staňková s Divadelním souborem Vicena Ústí nad Orlicí / Pierre Henri Cami: CAMI(áda) (Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 14.10.2002);
• Radana Šimčíková s Divadelním spolkem Tyl Říčany / Radoslav Lošťák: Sůl nad zlato (POPELKA Rakovník 14.11.2002).

Třem vyřazeným, Dagmar Landrové, Pavlíně Tůmové a Jiřímu Wernerovi bylo osvědčení o absolvování uděleno s podmínkou, že se na Jiráskově Hronově 2003 zúčastní Dramaturgického semináře a doplní si tak teoretické znalosti, které pro svůj pozdější vstup do kurzu nemohli získat s ostatními posluchači.

V nočních hodinách 17. října 2002 se do sálu vysockého divadla Krakonoš přišlo podívat několik desítek nejvytrvalejších a nejvěrnějších diváků na společné absolventské představení seminaristů. Inscenace Ze života KOPRU, jejíž „premi-derni-éru“ diváci zhlédli, se začala rodit již na Jiráskově Hronově 2002. Zde pod bedlivým dozorem třídní učitelky Kateřiny Fixové a její asistentky Pavlíny Morávkové vznikl první nástin toho, co pak zrealizováno spatřilo světlo světa na Krakonošově divadelním podzimu. Představení bylo jakýmsi leporelem toho, co všechno frekventanti zažili na jednotlivých seminárních setkáních v průběhu celého kurzu. Nad představením i nad na něj navazujícím slavnostním vyřazovacím ceremoniálem bděl z pozice supervizora Milan Schejbal společně s Kateřinou Fixovou a Pavlínou Morávkovou.

SPONDEO AC POLLICEOR pak zaznělo při slavnostním vyřazení z úst 16 frekventantů (3 se bohužel nemohli tohoto aktu zúčastnit) poté, co „rektor“ kurzu PhDr. Milan Strotzer přednesl a požadoval na absolventech tento slib:
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ve své divadelní praxi využívat všech vědomostí a myšlenek za studia nabytých a že nebudu:
• uvádět plytké a schématické předlohy, o škvárech nemluvě;
• nezapomenu za všech okolností budovat dramatické situace;
• nebudu nutit herce do šarží, šklebů a mrckování;
• říkat hercům, co sám nevím;
• odmítat kritické reflexe svých inscenací, prostě nebudu režisér – ješita.
Tak slibuji a zavazuji se – spondeo ac polliceor!
Lektoři: • Úvod do dramaturgie = Mgr. Kateřina Fixová;
• Praktická dramaturgie = Mgr. Kateřina Fixová;
• Základy dramatické výchovy = Mgr. Marie Poesová;
• Dramatická hra a komunikace = Mgr. Marie Poesová;
• Dějiny divadla = prof. PhDr. Jan Císař, CSc.;
• Dramaturgicko-režijní výklad situace = Mgr. Kateřina Fixová;
• Režijní kniha, mizanscéna = Prof. PhDr. František Štěpánek;
• Spolupráce dramaturga, režiséra a výtvarníka na přípravě inscenace = Mgr. Kateřina Fixová a Vladimír Dědek;
• Divadelní druhy, žánry a styly teoreticky = Prof. PhDr. Jan Císař, CSc.;
• Divadelní druhy, žánry a styly prakticky = Mgr. Kateřina Fixová, Mgr. Milan Schejbal (V praktických ukázkách vystupovali figuranti – profesionální i amatérští herci: Martina Delišová, Kateřina Lojdová, Pavlína Morávková, Lucie Nesvadbová, Denisa Nová, Martin Písařík, Jiří Pošepný, Ondřej Sokol, Jan Strejcovský, Milan Strotzer, Jaroslav Vondruška st. a Helena Vondrušková.);
• Dramatická situace, kompozice, akcent, temporytmus a základy práce s hercem = Mgr. Aleš Bergman, PhD. a Mgr. Pavlína Morávková;
• Úvod do scénografie = prof. Jan Dušek;
• Jevištní svícení prakticky = Mgr. Milan Schejbal;
• Práce režiséra s hercem na konkrétní dramatické situaci = Mgr. Kateřina Fixová a Mgr. Milan Schejbal (oba dva zároveň vystupovali v rolích figurantů v jednotlivých ukázkách seminaristů KPR);
• Kritické hodnocení inscenace = Mgr. Kateřina Fixová a Mgr. Pavlína Morávková;
• Práce na inscenaci = Mgr. Kateřina Fixová, Mgr. Pavlína Morávková a Mgr. Milan Schejbal.
Posluchači: Osvědčení o absolvování bylo uděleno těmto 19 posluchačům:

• Jiřímu Anderlemu z Vyššího Brodu
• Kateřině Baranowské z Nového Boru
• Simoně Bezouškové z Prahy
• Dagmar Brtnické z Jihlavy
• Milanu Čubanovi z Litvínova
• Jaroslavu Hájkovi z Proseče u Skutče
• Ivo Horkelovi z Moravské Třebové
• Agátě Hrůzové z Hradce Králové
• Lence Janyšové (původně Walterové) z Ústí nad Orlicí
• Jaroslavu Josefovi z Proseče u Skutče
• Vlastimilu Krejčiříkovi z Brodku u Přerova
• Dagmar Landrové z Turnova
• Kristýně Poesové z Nymburka
• Evě Procházkové z Brodku u Přerova
• Janě Staňkové z Ústí nad Orlicí
• Janu Šejharovi z Prahy
• Radaně Šimčíkové z Říčan
• Pavlíně Tůmové z Říčan
• Jiřímu Wernerovi z Olomouce

Abecední seznam všech posluchačů kurzu:

1. Anderle Jiří, Vyšší Brod
2. Baranowska Kateřina, Nový Bor
3. Bezoušková Simona, Nymburk
4. Coufal Petr, Polná
5. Čuban Milan, Litvínov
6. Fojtů Hana, Frenštát pod Radhoštěm
7. Hájek Jaroslav, Havířov-Podlesí
8. Horkel Ivo, Moravská Třebová
9. Hrůzová Agáta, Hradec Králové
10. Jiřík Jan, Praha 5
11. Josef Jaroslav, ing., Prosek u Skutče
12. Juráš Jiří, Jihlava
13. Krčálová Tereza, Praha 8 - Kobylisy
14. Krejčiřík Vlastimil¸ Brodek u Přerova
15. Machová Monika, Praha 5
16. Nejedlý Petr, Praha 10
17. Poesová Kristýna, Nymburk
18. Polívka Jindřich, Praha 7
19. Procházková Eva, Brodek u Přerova
20. Staňková Jana, PhDr., Knapovec, Ústí nad Orlicí
21. Stich Jakub, Praha 9 - Vysočany
22. Šejhar Jan, Praha 1
23. Šimčíková Radana, Mgr., Říčany
24. Štěpánek Jan Pomuk, Praha 7
25. Tlapák František, Praha 4
26. Týcová Veronika, Libochovice
27. Valeš Vladimír, Žatec
28. Walterová (později Janyšová) Lenka, RNDr., Ústí nad Orlicí
29. Werner Tomáš, Olomouc
Osobnosti: Prof. PhDr. Jan Císař, CSc.
Mgr. Aleš Bergman, PhD.
Martina Delišová
Vladimír Dědek
Prof. Jan Dušek
Mgr. Kateřina Fixová
Kateřina Lojdová
Pavlína Morávková
Lucie Nesvadbová
Denisa Nová
Martin Písařík
Jiří Pošepný
Mgr. Marie Poesová
Mgr. Milan Schejbal
Ondřej Sokol
Jan Strejcovský
PhDr. Milan Strotzer
Prof. PhDr. František Štěpánek
Ing. Jaroslav Vondruška
Helena Vondrušková
Bibliografie: Propozice a přihlášky nově otevíraného čtyřletého Kurzu praktické režie, d´Aartaman 1999, č. 2, s. 32.

Propozice Kurzu praktické režie, d´Artaman 1999, č. 3, s. 26.

STREJCOVSKÝ, Jan: KOPR ročník 2002, Amatérská scéna 2002, č. 6, str. 7-9.

FIXOVÁ, Kateřina: Slovo třídní učitelky KOPRu, Amatérská scéna 2002, č. 6, str. 9.

Související Pojmy

Související Obrázky

Kurz praktické režie 1999-2002 (2.)
Kurz praktické režie 1999-2002 (2.)
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1999-2002, Hronov 2000
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1999-2002, Hronov 2002 (2.)
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1999-2002, Vysoké nad Jizerou 2000
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1999-2002, Vysoké nad Jizerou 2000


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1999-2002, Hronov 2000
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1999-2002, Vysoké nad Jizerou 2000
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1999-2002, Vysoké nad Jizerou 2000
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1999-2002, Hronov 2002 (2.)
Kurz praktické režie 1999-2002 (2.)
Kurz praktické režie 1999-2002 (2.)


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.