Databáze českého amatérského divadla

Texty: STREJCOVSKÝ, Jan: KOPR ročník 2002, Amatérská scéna 2002, č. 6, str. 7-9

KOPR ročník 2002

KOPR (Anethum graveolens) je jednoletá bylina z čeledi mrkvovitých pocházející z jižní Evropy, Egypta a Malé Asie. V západní a severní Evropě je znám již od 16. století. Pěstování kopru je snadné a nechybí snad na žádné zahradě. Mladou, zelenou nať můžeme sklízet od jara do podzimu a docílíme toho postupným výsevem od dubna do konce srpna.

Ne, nemusíte obracet na titulní stránku a kontrolovat, zda se vám do ruky omylem nedostalo poslední číslo Zahrádkáře. Pojednání o tomhle „KoPRu“ na naše stránky určitě patří, protože se nejedná o koření u nás hojně pěstované, ale o v současnosti nejkomplexnější vzdělávací instituci pro amatérské divadelní režiséry. Kde se vzalo to, dnes již zažité, hromadné pojmenování pro seminaristy této vzdělávací akce (tedy KOPŘI), už asi nikdo nezjistí. Jistotou je, že seminaristé toto označení nejenže nepovažují za hanlivé, ale s hrdostí jej sami používají. I když mluvit v tuto chvíli o seminaristech je již mírně archaické, protože 17. října tohoto roku v nočních hodinách došlo na půdě Krakonošova divadla ve Vysokém nad Jizerou ke slavnostnímu vyřazení absolventů Kurzu praktické režie.

Než ale k onomu vyřazení mohlo dojít, urazili seminaristé tříapůlletou cestu plnou praktického objevování tajů divadelní režie. V každém roce se uskutečnila dvě základní devítidenní soustředění – jedno při Krakonošově divadelním podzimu, národní přehlídce venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou a druhé při Jiráskově Hronově, celostátní mezidruhové přehlídce amatérského divadla. Seminaristé také zhusta využívali možnosti zúčastnit se za výhodných podmínek Divadelní Třebíče, respektive v posledních dvou letech FEMADu Poděbrady / Divadelní Třebíče. A opět se potvrdilo, že realizovat soustředění v rámci těchto divadelních přehlídek je pro posluchače velkým přínosem, neboť za tři roky trvání kurzu měli možnost zhlédnout 161 divadelních představení (což je celkem 231 hodin a 50 minut strávených v divadle!). Přednášky a praktická výuka proběhla v rozsahu 348 odučených hodin a zároveň mohli posluchači absolvovat až bezmála 64 hodin v rozborových seminářích na národních přehlídkách. To vše dohromady činí téměř 644 hodin (!!) strávených ve společnosti předních osobností našeho divadelního života, které na tomto místě snad nejde ani všechny vyjmenovat. Byli mezi nimi např. Mgr. Aleš Bergman, PhD., prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Mgr. Milan Schejbal, Mgr. Vladimír Zajíc, PaedDr. František Zborník a mnoho dalších.

Cílem kurzu byla základní teoretická a zejména praktická vybavenost pro práci režiséra v amatérském divadelním souboru. Jednotlivá soustředění kurzu na sebe obsahově navazovala, avšak byla přitom koncipována jako tematicky uzavřené celky. To umožnilo vstup několika dalších zájemců v cca první polovině soustředění. Poté byl přístup dalších posluchačů pozastaven. V kurzu se za celou dobu jeho trvání objevilo celkem 30 posluchačů, z toho víc jak polovina vydržela až do konce. Ne všichni z nich však splnili podmínky pro udělení absolutoria.

Učební plán koncipoval ve spolupráci s vedoucími lektory organizační vedoucí kurzu dr. Milan Strotzer a od roku 2000 i Jan Strejcovský, odborní pracovníci Artamy. Po celou dobu výuky posluchače provázela „třídní učitelka“ dramaturgyně Městského divadla v Mostě a Divadla ABC v Praze Kateřina Fixová.

Co bylo obsahem výuky a kdo ji lektorsky realizoval:
• Úvod do dramaturgie = Mgr. Kateřina Fixová;
• Praktická dramaturgie = Mgr. Kateřina Fixová;
• Základy dramatické výchovy = Mgr. Marie Poesová;
• Dramatická hra a komunikace = Mgr. Marie Poesová;
• Dějiny divadla = prof. PhDr. Jan Císař, CSc.;
• Dramaturgicko-režijní výklad situace = Mgr. Kateřina Fixová;
• Režijní kniha, mizanscéna = Prof. PhDr. František Štěpánek;
• Spolupráce dramaturga, režiséra a výtvarníka na přípravě inscenace = Mgr. Kateřina Fixová a Vladimír Dědek;
• Divadelní druhy, žánry a styly teoreticky = Prof. PhDr. Jan Císař, CSc.;
• Divadelní druhy, žánry a styly prakticky = Mgr. Kateřina Fixová, Mgr. Milan Schejbal (V praktických ukázkách vystupovali figuranti – profesionální i amatérští herci: Martina Delišová, Kateřina Lojdová, Pavlína Morávková, Lucie Nesvadbová, Denisa Nová, Martin Písařík, Jiří Pošepný, Ondřej Sokol, Jan Strejcovský, Milan Strotzer, Jaroslav Vondruška st. a Helena Vondrušková.);
• Dramatická situace, kompozice, akcent, temporytmus a základy práce s hercem = Mgr. Aleš Bergman, PhD. a Mgr. Pavlína Morávková;
• Úvod do scénografie = prof. Jan Dušek;
• Jevištní svícení prakticky = Mgr. Milan Schejbal;
• Práce režiséra s hercem na konkrétní dramatické situaci = Mgr. Kateřina Fixová a Mgr. Milan Schejbal (oba dva zároveň vystupovali v rolích figurantů v jednotlivých ukázkách seminaristů KPR);
• Kritické hodnocení inscenace = Mgr. Kateřina Fixová a Mgr. Pavlína Morávková;
• Práce na inscenaci = Mgr. Kateřina Fixová, Mgr. Pavlína Morávková a Mgr. Milan Schejbal.

Jednou z podmínek úspěšného absolvování kurzu byla pro posluchače realizace absolventských představení. Z osmnácti vyřazených seminaristů jich deset absolvovalo prací na společné inscenaci s názvem Ze života KOPRU a tři předvedením videozáznamu svých inscenací. Pět seminaristů absolvovalo vlastní inscenací:
• Simona Bezoušková s DIVADLEM (bez záruky) PRAHA / Eric-Emanuel Schmitt: Návštěvník (FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč 10.5.2002);
• Dagmar Brtnická s Nezávislým divadelním studiem De Facto Mimo Jihlava / Verena Kanaan: Drahoušek Anna (FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč 18.5.2002);
• Dagmar Landrová s Dívčím divadelním souborem Dora Turnov / Dagmar Landrová: Než zazvoní tetka smrtka (Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 18.10.2002);
• Jana Staňková s Divadelním souborem Vicena Ústí nad Orlicí / Pierre Henri Cami: CAMI(áda) (Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 14.10.2002);
• Radana Šimčíková s Divadelním spolkem Tyl Říčany / Radoslav Lošťák: Sůl nad zlato (POPELKA Rakovník 14.11.2002).

Třem vyřazeným, Dagmar Landrové, Pavlíně Tůmové a Jiřímu Wernerovi bylo osvědčení o absolvování uděleno s podmínkou, že se na Jiráskově Hronově 2003 zúčastní Dramaturgického semináře a doplní si tak teoretické znalosti, které pro svůj pozdější vstup do KPR nemohli získat s ostatními posluchači.

V nočních hodinách 17. října 2002 se do sálu vysockého divadla Krakonoš přišlo podívat několik desítek nejvytrvalejších a nejvěrnějších diváků na společné absolventské představení seminaristů. Inscenace Ze života KOPRU, jejíž „premi-derni-éru“ diváci zhlédli, se začala rodit již na Jiráskově Hronově 2002. Zde pod bedlivým dozorem třídní učitelky Kateřiny Fixové a její asistentky Pavlíny Morávkové vznikl první nástin toho, co pak zrealizováno spatřilo světlo světa na letošním Krakonošově divadelním podzimu. Představení bylo jakýmsi leporelem toho, co všechno frekventanti zažili na jednotlivých seminárních setkáních v průběhu celého kurzu. Nad představením i nad na něj navazujícím slavnostním vyřazovacím ceremoniálem bděl z pozice supervizora Milan Schejbal společně s Kateřinou Fixovou a Pavlínou Morávkovou.

SPONDEO AC POLLICEOR pak zaznělo při slavnostním vyřazení z úst 16 frekventantů (3 se bohužel nemohli tohoto aktu zúčastnit) poté, co „rektor“ kurzu PhDr. Milan Strotzer přednesl a požadoval na absolventech tento slib:
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ve své divadelní praxi využívat všech vědomostí a myšlenek za studia nabytých a že nebudu:
• uvádět plytké a schématické předlohy, o škvárech nemluvě;
• nezapomenu za všech okolností budovat dramatické situace;
• nebudu nutit herce do šarží, šklebů a mrckování;
• říkat herců, co sám nevím;
• odmítat kritické reflexe svých inscenací, prostě nebudu režisér – ješita.
Tak slibuji a zavazuji se – spondeo ac polliceor!

Osvědčení o absolvování bylo uděleno těmto 19 posluchačům:
• Jiřímu Anderlemu z Vyššího Brodu
• Kateřině Baranowské z Nového Boru
• Simoně Bezouškové z Prahy
• Dagmar Brtnické z Jihlavy
• Milanu Čubanovi z Litvínova
• Jaroslavu Hájkovi z Proseče u Skutče
• Ivo Horkelovi z Moravské Třebové
• Agátě Hrůzové z Hradce Králové
• Lence Janyšové z Ústí nad Orlicí
• Jaroslavu Josefovi z Proseče u Skutče
• Vlastimilu Krejčiříkovi z Brodku u Přerova
• Dagmar Landrové z Turnova
• Kristýně Poesové z Nymburka
• Evě Procházkové z Brodku u Přerova
• Janě Staňkové z Ústí nad Orlicí
• Janu Šejharovi z Prahy
• Radaně Šimčíkové z Říčan
• Pavlíně Tůmové z Říčan
• Jiřímu Wernerovi z Olomouce

V tuto chvíli, kdy barva na osvědčeních o absolvování tohoto běhu Kurzu praktické režie ještě nestačila ani pořádně zaschnout, se již scházejí ti, kteří se budou podílet na přípravě seminářů dalších. Vycházejí také z podnětů, požadavků a informací těch, kteří se nyní s tímto „glejtem“ vydávají ztékat vrcholy divadelního světa. Nechť tedy těchto výšin dobudou se ctí a my, kteří těmto výstupům budeme přítomni, ať jsme jen mile překvapováni.

Jan Strejcovský

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':