Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO / ZK AZNP / Dům osvěty / Osvět. beseda / Sdruž. klub pracujících LIAZ / Divadelní spolek

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1880
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x,194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1880 se dlouholetý ochotnický soubor osamostatnil:
Na konci 70. let 19. stol. "ochotníci přestali být součástí Měšťanské besedy, která během sedmdesátých let zanikla. Ačkoli od konce šedesátých let, kdy vstoupil v platnost spolkový zákon, mohli být samostatným, právně uznaným spolkem, působili stále jako divadelní odbor tohoto společenství. Až dne 29. ledna 1880, kdy byly místodržitelstvím schváleny stanovy, se ochotníci konečně osamostatnili a začali užívat název Spolek divadelních ochotníků Tyl."
(Lenka Procházková: Divadelní život v Mnichově Hradišti 1835–1918)

Spolek divadelních ochotníků Tyl – 29 činných členů, člen Divadelní matice.
----
Pozn. red. 2012: Dle označení počtu sezon samotným spolkem Tyl v průběhu činnosti, např. 67. sezona v roce 1900 a další výročí – a také podle občanského sdružení DS Tyl v r. 2012 – spolek datuje svůj počátek již od 1833, viz soubor Ochotnické divadlo / Divadelní družstvo / Měšťanská beseda.
---
1871 - 8.10. - Aug. v. Kotzebue: Liška nad lišku, veselohra v 1 jednání; Hrdinové, J. Dürich: Proč ty ne, Augustine
V počátcích souboru uváděli asi 8 her ročně, téměř výhradně českých autorů.

1881 mj. hry Tvrdohlavá žena (Tyl), Baron Goertz (Bozděch) "s výsledkem nevšedním" - v hl. rolích Tušková, Matesová, Strobachová, Surovský, Dolenský, König, Strobach. Dále Sekretář (Eliška Pešková dle Gustava z Moseru) – v hl. rolích Řeháková, Pašková, Dámcová; Tvrdohlavá žena (Tyl) – v hl. rolích Dámcová, Valentová. Starý vlastenec (Sokol).
1883 uvedena hra Probuzenci (Šubert), Rodinná vojna (Šamberk), Daniel Rochat (Victorien Sardou).
1883 u příležitosti valné hromady byla zpracována jednatelská zpráva se zajímavými údaji o vývoji spolku, práci vedení, představeních (uskutečněných, neuskutečněných, zakázaných atd.), o plánech do budoucna.
V dramaturgii měly významné místo opery – poprvé 26. prosince 1883, kdy byla uvedena opera Viléma Blodka V studni.
V hodnoceném období měl spolek 43 členů, knihovna 417 svazků, ředitelem J. Valenta, režiséry F. Šurovský a König.
1885 - 22. 11. - Fr. Ruth: Hrabě Razumovsky, jh. sl. Fr. Růžová, členka společnosti Vojt. Prokopové.

Spolek Tyl vedle divadelních představení organizoval pro své členy a jejich přátele spolkové plesy, věnečky, výlety a další slavnosti.
Občas také maškarní a slavnostní průvody, např. 1886 – slavnostní průvod Vjezd krále Gambrina do Mnichova Hradiště před 500 lety, který se skládal ze čtyřiceti osob, třinácti koní, šesti „rohatých slonů“ a jiných přežvýkavců.
1886 – Jiří Kolár: Žižkova smrt.
Populární byly v té době též živé obrazy.

Hrávalo se i v přírodě. Na plakátech bylo upozornění:
"Nastala-li by povětrnost nepříznivá, hrálo by se v divadle městském, což by se oznámilo vztýčením praporu na věži radnice."

Z repertoáru koncem 80. let 19. stol.:
1887 – Josef Štolba: Vodní družstvo, jh. Růžena Šípková ze Švandova divadla.
1889 – Hostování Jindřicha Mošny:
Jan Nepomuk Štěpánek: Krejčí Divíšek; Ladislav Stroupežnický: Dobrý český dědeček a Dva dragouni (sólové výstupy); Častalovský: Věno aneb Království za ženicha; Jindřich Hanuš Böhm: Faust a Markétka (parodie).

V osmdesátých letech věnovali ochotníci více než polovinu výdělku stavebnímu fondu, z něhož měla být v budoucnu financována výstavba nové divadelní budovy.

1893 dokončena stavba nové radnice s moderním divadelním sálem.
Poprvé ještě před zprovozněním budovy uvedena Vrchlického Noc na Karlštejně.

1894 – Alois Jirásek: Otec,
1895 – A. Jirásek: Vojnarka.
Po 1894 ochotníci ve spolupráci s pěveckým odborem Čtenářské besedy nastudovali Smetanovu Prodanou nevěstu.
1896 – Jan Ladecký: V úskalí, Karel Tůma: Zlaté péro, František Ruth: Ideál.

1897 spolek 45 činných, 4 zakládající, 15 přispívajících členů. Ředitel Josef(?) Valenta, režiséři F. Šurovský a V. Zeilmann. V sezoně uvedeno 8 her, mj. Vodní družstvo (Štolba), Karel Havlíček Borovský (Šamberk), Šotek (Ch. Pfeifferová), Jiříkovo vidění (Tyl), Směry života (F. X. Svoboda), Éra Kubánkova (Šamberk), Paní mincmistrová (Stroupežnický), Zloděj (H. Bernstein), Utopený manžel (F. Ruth), Jedenácté přikázání (Šamberk).

1898–1899 spolek členem ÚMDOČ, jednatelem a aktivním divadelníkem byl Josef Strobach, který mj. soustavně evidoval ochotnická představení v okrese Mnichovo Hradiště.
Uvedeny hry: Měšťané a studenti (Tyl), Ravugiollo (Šamberk) - režie Zellmann, hl. role Masáková, Šulovský; Na letním bytě (Štolba), Jedenácté přikázání (Šamberk), Ohnivá země (V. Štech), Martin Luba (J. Maciejowski), Kapitola I., II., III. (Pfleger Moravský), Světa pán v županu (Bozděch), Nioba (B. A. Paulton, Harry Paulton), Josef Kajetán Tyl (Šamberk), Písmákova dcera (F. Ruth), Strakonický dudák (Tyl), Závěť (Štolba), Kontrolor spacích vagonů (Alex Bisson).
1899 ředitelem Jan Valenta, režiséři Šurovský a König.
Poznámka z valné hromady: "Ku hrám původu německého jako v saisonách předešlých nebude bráno zřetele." (Thalie 1899, č. 15-16).

1900 uvedeno Třetí zvonění za přítomnosti autora V. Štecha, jh. Hana Benoniová, ve prospěch chudé školní mládeže; Sirotčí peníze (Stroupežnický), Veselohra na mostě (Klicpera), Václav Hrobčický z Hrobčic (Stroupežnický), Palackého tř. č. 27 (Šamberk), režie Šurovský; Olymp (Ruth).

1900 – 67. sezona (od 1833) - 52 činných, 4 zakládající, 15 přispívajících členů. Spolková knihovna obsahovala 625 položek. Ředitelem Jan Valenta, režiséry Šurovský a König.

1900–1901 podle oficiální statistiky zdejší ochotníci obsadili 6. místo v celostátní úspěšnosti a podpoře českých her.
V repertoáru též sociální dramata, např.:
1901 – Matěj A. Šimáček: Svět malých lidí,
1902 – Karel Želenský: Návrat.
1902 jh. Marie Hübnerová, herečka Národního divadla. Uvedeny hry Princezna Pampeliška (J. Kvapil), Revisor (Gogol), Jindřich Urban (F. Ruth).

1902 byl zřízen Zábavní odbor SDO Tyl – 7 z nejmladších členů spolku bylo pověřeno pořádáním zábav, večírků, merend atp., zábavní odbor byl "zřízen k povznesení spolkového života vlastního".

Tyl spolupracoval s pěveckým spolkem Smetana, v rámci jeho pěvecko-dramatického večera uvedl 1902 komedii Viktora Krylova Medvěd námluvčím.
Režii romantické opery Břetislav a Jitka, kterou nastudoval spolek Smetana, měl dlouholetý člen SDO Tyl František Šurovský.

1903–1904 spolek na vlastní náklady pořídil železnou oponu. Ředitel J. Valenta, režiséři F. Šurovský, V. König. Uvedeny hry Hadrián z Římsů (V. Klicpera), Nový clown (H. M. Paull), Zlatohlav a Tvrdohlavá žena (J. K. Tyl).
1904 – Karel Fořt: Na pomoc Rusům; Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek (při oslavách čtyřicátého výročí existence místního Sokola).
1905 - Tyl v Mnich. Hradišti hrál v prosinci 3x - 3. 12. - J. Červenka: Hodiny, 25. 12. - Baluckého Klub mládenců, 26. 12.- Jirásek: Lucerna.
1906–1907 pořídili acetylenové osvětlení.
1906 - 1. 11. - H. Sudermann: Domov, drama, 18. 11. Beatrice Dovsky: Zlaté časy, veselohra.
1907 - 6. 10. - J. Balák: Terna.
1908 oslava 75. výročí spolku, sehráli Tylovu hru Paličova dcera.
1908 ředitelem ochotníků byl JUDr. Antonín Šverma, který působil také jako režisér.
1909 – 7. 3. - L. Stroupežnický: Naši furianti; Michal Balucki: Těžké ryby.

Běžnou součástí her byla hudba místního odboru Sokola pod vedením kapelníka Františka Smutného.
V té době také Maryša bratří Mrštíků a Gazdina roba Gabriely Preissové, v níž nechyběly hudba, zpěv a tanec.

1910 - 9. 10. - G. Kadelburg: Kaňka (v rodině). 25. 12. P. Gavault: Čokoládová princezna.
1911 - 12. 3. - Jirásek: Vojnarka; 25. 3. - B. Viková-Kunětická: Represenatantka domu; 24. 6. - jednoaktovky L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, režie J. Wolf a V. Bilibin: Slušnost, režie V. König; 28. 10. - Gustav Moser: Bibliotekář, režie JUDr. Jan A. Herold; O. Blumenthal a G. Kadelburg: Dveře dokořán, veselohra o 3 jednáních, režie Ženíšek; 25. 12. Josef Skružný: Žabec, režie Vladimír König.
1912 poprvé zavedeno předplatné.
1912 - 3. 3. - F. F. Šamberk: Rodinná vojna, režie Fr. Šurovský. - 2. 8. - M. A. Šimáček: Jiný vzduch, činohra o 4 dějstvích; - 6. 10. H. Bahr: Pavouk, přel. K. H. Hilar, režie Ženíšek; - 1. 11. - M. A. Šimáček: Poslední scéna, drama, režie dr. Herold; A. Bisson, M. Carré: Reduta, fraška.

1913 bylo na jeviště zavedeno elektrické osvětlení.

1913 – Bedřich Ženíšek (místní rodák, malíř): Bílý dům.
Bedřich Ženíšek napsal pro ochotnický spolek Tyl kromě Bílého domu několik dalších divadelních her: Žaneta, Děvče z ulice, Hřích, Klíč, V almaře, Po letech, Hora, Pamětný peníz, Poklad na Valečově, Dvéře dokořán, Zlatý brouk, Zlaté tele a Píseň matky.

1886–1918 spolek sehrál 229 představení.
Kontinuita činnosti nebyla přerušena ani 1. světovou válkou (nehráli pouze roku 1916).
1915 uvedli celkem šest divadelních her, mezi nimiž se objevila Wildova konverzační komedie Vějíř lady Windermereeové či Maryša bratří Mrštíků. 1917 uvedli Gazdinu robu a Šamberkova Ravuggiolla.
"S blížícím se koncem první světové války se ovšem činnost spolku zvýšila. V posledním válečném roce uvedli ochotníci, vedení Františkem Dámcem a Janem Heroldem, celkem deset dramat. Rydelovo komorní drama Na vždy, v němž ztvárnili hlavní role manželé Heroldovi, hráli mnichovohradišťští ochotníci už ne jako příslušníci rakouského mocnářství, nýbrž jako občané nové Československé republiky."
(Lenka Procházková: Divadelní život v Mnichově Hradišti 1835–1918)
V období války byli v repertoáru hlavně čeští autoři – Alois Jirásek, Josef Štolba, Jaroslav Vrchlický, František Ferdinand Šamberk, Josef Kajetán Tyl, František Xaver Svoboda, Ladislav Stroupežnický, Václav Štech, Václav Kliment Klicpera, František Ruth a další.

1918 SDO Tyl sehrál Jiráskovu hru Naši furianti na přírodní scéně v Příhrazech, představení mělo několikatisícovou návštěvu.
1920 - 10.10. - Jos. Štolba: Mořská panna, s Jandou v roli Hrdého a sl. Zajícovou v titulní roli.
1921 – Alois Jirásek: Otec, režie V. König, v hl. roli Vedral; Kaňka (Kudelburg, Presburger), režie F. Kaňka; Pražský žid (Kolár) – uvedeno na paměť popravy Václava Budovce z Budova, představení mělo velký úspěch, hrálo se opakovaně; Lucerna (Jirásek), režie F. Dámec, hl. role König, Rejsková; M. D. Rettigová (Jirásek), režie Šurovský; Ekvinokce (Vojnovič), režie F. Dámec, hl. role JUDR. Herold, Heroldová, Rejzek, König, Slavíková, Bartošová.

1930–1945 činnost zachycena ve statistice viz Obrázky.

1933 přišel do spolku z nymburského ochotnického spolku Hálek přední herec Josef Sunek (často účinkující v hlavních rolích i ve výběrovém souboru ÚMDOČ na Jiráskových Hronovech), též režisér a významný ochotnický funkcionář ÚMDOČ, 1934–1956 kronikář souboru.
K Sunkovým představením v Mnichově Hradišti patřily např. hry:
Radúz a Mahulena (Zeyer), Strakonický dudák (Tyl) – role Kalafuny; Srdce na uzdě (Werner), Otec (Jirásek) – role Divíška; Podvodnice z lásky (Nižkovský), Zamilovaní přátelé (M. Rutte), Lucerna (Jirásek).
1939 – např. uvedli hry Radúz a Mahulena, M. D. Rettigová (Jirásek).
1937 Tyl v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1939 vedle Tyla byl založen Soubor mladých.

1940–1951 aktivizace ochotníků, ředitelem Tyla byl Josef Sunek.
1940 se hrál Strakonický dudák za spoluúčasti pěveckého sboru Smetana, Sokola a Obce baráčníků, přítomna byla vnučka J. L. Turnovského, na jehož počest se představení konalo – byl to manžel sestry Tylovy manželky). V tomto roce ještě uvedli Srdce na uzdě (Werner).
1941 hlavní spolek měl 57 členů, Soubor mladých 19 členů.
1941 – hry Otec, Podvodnice z lásky.
1942 uvedli 33 představení, mj. Zamilovaní přátelé (Rutte).
1943 sehráno 51 představení, mj. Lucerna, Strakonický dudák.

1945 Josef Sunek jmenován členem divadelní komise MNV v Mnichově Hradišti (dále hrál např ve hrách Cyrano, Vassa Železnova, Stilmondský starosta, Kutnohorští havíři).
1945 – Soubor mladých uvedl Rohovín Čtverrohý (Klicpera).
1945 – Noc na Karlštejně (Vrchlický).
1949 začala rekonstrukce divadla v radnici, trvala až do 1951 (mezitím se hrálo v sále hotelu Kvapil - U nádraží).

1951 po likvidaci spolků byl soubor Tyla začleněn do Závodního klubu Mnichotex jako jeho Dramatický odbor Tyl (později Severka).
Vzápětí přešel do Závodního klubu ROH AZNP, později LIAZ.

1951 – Cyrano (Rostand/Vrchlický).
1952 – Vassa Železnovová (Gorkij), s touto hrou soubor r. 1955 zvítězil na okresní přehlídce Hodkovické divadelní jaro a účastnil se 6. Pojizerských her 1955.

1954 zřizovatelem Tyla se stal Dům osvěty.
1956 – Šrámek: Léto, účast na 7. Pojizerských hrách.

Od 1957 Tyl souborem Osvětové besedy.
1957 - Maeterlinck: Starosta Stilmondský, účast na Pojizerských hrách.
1958 – Tyl: Kutnohorští havíři, Josef Sunek ve svých skoro 83 letech sehrál roli opata.
1958 oslavy 125. výročí ochotnického divadla v místě.

1867–1958 uvedeno 466 premiér, 815 představení, 272 českých autorů, nejhranější Jirásek a Tyl.

1959 – Jiří Voskovec a Jan Werich: Caesar, účast na Pojizerských hrách.

Od 1962 Tyl součástí Sdruženého klubu pracujících Liaz Mnichovo Hradiště.

1963 – Fiker: Padělek. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1966 – Andersen: Sněhová královna. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
V 70. letech navrhovali a realizovali scénu a kostýmy pro inscenace souboru Jindřich Kvapil s manželkou Naďou.

1970 – Calderon: Dáma skřítek. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1971 – Eduard Bas: Opuštěná; A. P. Čechov: Vážení lidé; A. P. Čechov: Manželka; Fráňa Šrámek: Červen, režie Josef Flanderka. Účast na OP Divadelní máj, Mohelnice nad Jizerou.
1973 – Hubálek: Hodina Antigony. Účast na PH. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1975 – F. Frýda: Sylva. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1976 – Maurice Henneguin: Prolhaná Ketty. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1977 - Švandrlík: HONORACE Z PASTOUŠKY. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1978 - Shaw: PYGMALION. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

Od 1978 se souborem trvale spolupracovala dramaturgyně Jarmila Černíková-Drobná.
Účast na přehlídkách FEMAD, Jiráskův Hronov, Festival divadelní klasiky v Žebráku.

1979 – Al. Jirásek / Z. Bláha: Maryla, režie Pavel Štěpán, účast na kraj. přehl. v Žebráku. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1979 - Společné představení divadelních souborů Tyl KP Mnichovo Hradiště, Tyl OB Bakov nad Jizerou, Kolár DK ROH AZNP Mladá Boleslav a Dobrovít OB Dobrovice -
Bří Čapkové: ZE ŽIVOTA HMYZU. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

1980 – Jiří Poch: Kočka ve vile, režie Josef Flanderka. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice. Účast na Středočeských divadelních hrách (SDH) 1981.
1981 – Jiří Šotola: Cesta Karla IV. do Francie a zpět, r. Josef Flanderka. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.SDH 1982. Národní přehlídka sto a víceletých souborů Žebrák 1982.
1983 – Guilherme Figueiredo: Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu, r. P. Štěpán a O. Šulcová. Ocenění na Středočeských div. hrách (Nymburk) – cena a diplom Josefu Flanderkovi za mužský herecký výkon v roli Dia; Nadě Kvapilové za ženský herecký výkon v roli Kynthie, manželům Kvapilovým za výpravu a P. Štěpánovi a O. Šulcové za režii. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

1983 soubor oslavil 150. výročí od svého založení úspěšným představením Šotolovy hry Cesta Karla IV. do Francie a zpět.
1983 - Jan Drda: DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT, r. Pavel Štěpán. Účast na KP divadla pro děti, Rakovník. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice. Účast na kraj. přehl. SDH, Jiráskův Hronov 1984.
1984 - Koenigsmark: ADIÉ, MILÁČKU!, r. J. Flanderka. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice. FEMAD 1985, Držitel putovního poháru WR, doporučení na JH na 2. místě.
1985 – Vítězslav Nezval: Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, r. Pavel Štěpán. Účast na KP Wintrův Rakovník. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1986 – Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor, r. Pavel Štěpán. Účast na OP, Sadská - nesoutěžní představení. S touto hrou 1987 účast na Národní přehlídce ruských a sovětských divadelních her Svitavy, též NP Stoletá tradice Žebrák. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice. Účast na Podzimní divadelní večery, Neratovice 1987.
1986 – Sami pro sebe (agitka). Účast na Oblastní přehlídce agitačních skupin, Mnichovo Hradiště.
1987 – Daniela Fischerová: Princezna T., r. Pavel Štěpán. Účast na přehlídce KP Wintrův Rakovník, Karlovarský Harlekýn. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

1988 Divadelní soubor Tyl – činoherní divadelní soubor Sdruženého klubu pracujících LIAZ Mnichovo Hradiště, 36 členů, vedoucí Eva Grindlová.
1988 – Únor 1948. Účast na Oblastní přehlídce agitačních skupin, Mnichovo Hradiště.
1988 – Alois Jirásek: Lucerna, r. Josef Flanderka. Krajská přehlídka div. klasiky.
1989 – Václav Kliment Klicpera: Veselohra na mostě. Účast na krajské přehlídce.
1989 – A. Jirásek: Lucerna, r. J. Flanderka. Účast na Středočeských div. hrách Nymburk.
1989 – W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské, r. P. Štěpán. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 1989 a 1990. Účast na krajské přehlídce Wintrův Rakovník 1990.

Po 1990 pravidelná činnost ustala, činnost se vlivem změněných podmínek a nových aktivit vedoucích členů souboru omezila na minimum,
jen 1993 k příležitosti 160. narozenin souboru bylo připraveno pásmo úryvků z nejúspěšnějších inscenací.
Vedoucím byl v těchto letech Rudolf Vízek.
Pod názvem Tyl dále prácovala s dětmi a mládeží D. Homolková.
"Tradici ochotničení udržovali v dalších letech Dana Weberová a Petr Rydal, takže tu a tam nějaká ta premiéra byla." (z web. str. souboru)

1993 - Vodseďálek: KOMEDIE O LIBUŠI A DÍVČÍ VOJNĚ V ČECHÁCH. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

1998 – Viktor Dyk: Ondřej a drak, r. Dana Vebrová. Účast KP Wintrův Rakovník. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
Mimo uvedených přehlídek účast na Krajské soutěžní přehlídce vyspělých amatérských divadelních souborů, Dobrovice, Pojizerské hry.

2006 – O. Wilde: Strašlivá sudba sira Simona. Účast na přehl. Tréglova Bělá.

2008 došlo k oživení činnosti souboru:
"Když se blížilo 175. výročí ochotnického divadla v MH, přišla skupina nadšenců s nápadem nastudovat znovu Drdovy Dalskabáty, pokud možno v původním obsazení (bohužel bez několika členů sídlících již v ochotnickém nebi). Od nápadu byl jen krůček k realizaci, a tak roku 2008 si jako dárek k 175. narozeninám obnovení a obrození Tyláci nadělili – a s velkým úspěchem – Drdovy Dalskabáty. Herci sice byli o 25 let starší, ale na výkonech to znát nebylo." (z webových stránek souboru)
2009 se s touto obnovenou hrou zúčastnili krajské přehlídky Modrý kocour, Turnov - jako host přehlídky.

Poté nastudovali Werichovu adaptaci staré vídeňské Nestroyovy frašky Dva tovaryši ve městě pod názvem Teta z Bruselu. Text upravil Pavel Štěpán, režii měl Josef Flanderka.

2009 - DS Tyl, Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Účast na Léto na dlani, Mladá Boleslav.

2011 – 3. prosince – premiéra burlesky Jaroslava Koloděje Dědeček aneb Musíme tam všichni, režie Rudolf Vízek.

2012 – 15. prosince – uvedl Tyl v Městském divadle Mnichovo Hradiště premiéru komedie Zbyška Pantůčka: To byl teda Silvestr.
Dále viz webové stránky souboru.

2013 - Zbyšek Pantůček: Tyl, TO BYL TEDA SILVESTR. Účast na Léto na dlani, Mladá Boleslav.

2014 - Tyl, John Patrick: Podivná paní Sawageová. Účast na KP Modrý kocour, Turnov.

2016 - Ray Cooney: RODINA JE ZÁKLAD. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

2017 - Guilherme Figueiredo: Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu, režie Josef Flanderka.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 76.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 47, 126, 177, 374.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968. 1969, II. díl s. 290.

HISTORIE ochotnického divadla v Mnichově Hradišti. Seriál. Mnichohradištské echo 2000.

HRABÁK, Martin: Národní přehlídka ruských a sovětských her. Amatérská scéna 1988, č. 1, s. 4-6, foto.

HULEC, Vladimír: Nehrát, ale být - Modrý kocour Turnov 26. 2.–1. 3. 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 35–37.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007. (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk)

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 129.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 502–503.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Karlovarský Harlekýn počtvrté. AS 1988, č. 7, s. 5.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. PV přehlídky, 1999, nečísl.

PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Divadelní život v Mnichově Hradišti 1835–1918. Bakalářská práce. Univerzita Hradec Králové 2013, 64 s. a příl.

STROTZER, Milan: Středočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů. Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 4-5.

SUNEK, Josef. O jeho práci. In: Ve službách Thalie II., s. 119.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998, 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

ŠTĚPÁN, Pavel: Divadlo v radniční budově uprostřed náměstí v Mnichově Hradišti. Rkp. pro DbČAD 2004, 3 s. kART.

ŠTĚPÁN, Pavel zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000, 4 s. kART.

ŠTĚPÁN, Pavel (sest.): 150 let trvání ochotnického divadla v Mnichově Hradišti. Mnichovo Hradiště, Klub pracujících 1983, 92 s, foto. kART.

(šin): Žebrák 1985: Hledat dnešní smysl včerejšího díla. AS 1986, č. 2, s. 5.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 235-237 kIPOS, kART.

TURNOVSKÝ, J. L.: Ctěnému spolku divadelních ochotníků Tyl. In: Tyl. List slavnostní, s. 1-3.

TYL. List slavnostní. Vydaný v den slavnosti 50letého trvání divadla ochotnického v M. H. 1886. DNM: T 1515/8.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 197. kART.

WEBOVÉ stránky spolku - http://www.dstylmh.cz/ - 12. 12. 2012.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 70.


Česká Thalie 1871, roč. V, č. 20, 15. 10. 1871, s. 80.

České besedy, l. roč. č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním, pěv. Hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72, č. 6, s. 98.

Divadelní listy 1881 č. 35, s. 310, č. 37, s. 326.
Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71, č. 28, s. 339, č. 29, s. 246, č. 31, s. 262.
Divadelní listy 1900, č. 3, s. 57, č. 87, s. 176, č. 10, s. 225, č. 11, s. 246, č. 15, s. 326, č. 17, s. 377, č. 18, s. 407, č. 19, s. 429.
Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 4, s. 72, č. 5, s. 92, č. 19, s. 344-5, č. 20, s. 354.

Divadlo roč. 5, 1906-07, č. 3. s. 82, 84.
Divadlo 1909, s. 339.
Divadlo roč. 6,1907-08, č. 2, s. 58.
Divadlo roč. 7, 1908-1909, č. 11, s. 288.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 26; č. 6, s. 164; č. 11, s. 289; č. 12, s. 312; č. 18, s. 432.
Divadlo roč. 11, 1912-1913. příl. 3, s. 25, příl. 6, s. 55.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 26; č. 4, 5. 12., s. 50; č. 5, 20. 12. 1911, s. 62.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 14. 10. 1920, č. 40 a 41, s. 468.
Jeviště 1921, č. 8, s. 127, č. 10, s. 160, č. 25, s. 399, č. 26, s. 415, č. 33-34, s. 527, č. 39-40, s. 599, č. 47, s. 712.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 19-20, s. 233.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 22, 23, č. 5, s. 38, č. 14-15, s. 118, 119, č. 16-17, s. 136, č. 18, s. 143, č. 19-20, s. 160, č. 21, s. 168, č. 20, s. 159.
Thalie 1898-9, č. 4, s. 31, č. 5, s. 37, č. 6, s. 47, č. 17, s. 135, č. 18, s. 144.
Thalie 1899-1900, č. 3, s. 22, č. 4, s. 32, č. 15-16, s. 131, č. 17, s. 138, č. 18-19, s. 149, č. 20, s. 159, č. 21, s. 167, č. 22, s. 171.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/4641, SDO Tyl (německý zápis).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/222/39/1889, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3968/1912, SDO Tyl.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO 2 : plakáty 1928-1943.

Státní okresní archiv Beroun:
fond Okresní kulturní středisko Beroun 1954 – 1990, ka 6, č. 76;
Středočeské krajské kulturní středisko, hodnocení oblastních kol krajské soutěžní přehlídky agitačních skupin, s. 1, 1986. (Viz Obrázky)

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, role x, Jos. Šimek, Mnichovo Hradiště,
Dobrovice, XXVI. Pojizerské hry - plakát, 1975
Dürich, Josef, portrét
Mnichovo Hradiště, Bezúmyslný lékař - plakát ze šablony,  orig., 1856
Mnichovo Hradiště, divadlo, Umělec a múzy, Vilém Trsek, jako obraz v divadle, 1893
Mnichovo Hradiště, DS Tyl SKP LIAZ, Princezna T, 1988
Mnichovo Hradiště, JKTyl jako cena soutěže, busta
Mnichovo Hradiště, Ochotnické divadlo (SDO Tyl), Casanova - plakát, 1881
Mnichovo Hradiště, Ochotnické divadlo, korespondence, 1886
Mnichovo Hradiště, Ochotnické divadlo, Krejčí co lékař - plakát, 1871
Mnichovo Hradiště, Ochotnické divadlo, opis prohlášení Františky Mrázové o realizaci prvních českých her ochotníky, s. 2, 1886
Mnichovo Hradiště, Pohostinské vystoupení Jindřicha Mošny,  plakát, 1889
Mnichovo Hradiště, Sokol, Tyl, Čtenářská beseda a Zpěvácký spolek Smetana, Sylvestr – plakát, 1919
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, diplom čestného člena k 80. výročí spolku, 1913
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence o vzniku opony, 930100, 1893
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence s profesionálními umělci, 1886
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence s profesionálními umělci, 1902
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1871
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1879
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1881
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1881
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1887
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1895
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1898
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1900
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1902
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1902
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, 1902
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, s. a.
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, korespondence, s. a.
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, pozvánka na výlet, 1879
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, razítko, 189x
Mnichovo Hradiště, Tyl ZK ROH AZNP, členové souboru před opakovací zkouškou na  Nezvalovu Atlantidu, 1985
Mnichovo Hradiště, Tyl, 50 let spolku, List slavnostní, s. 1 a 4, 1886
Mnichovo Hradiště, Tyl, 50 let spolku, List slavnostní, s. 2 a 3, 1886.
Mnichovo Hradiště, Tyl, archiv, ukázka soupisu plakátů
Mnichovo Hradiště, Tyl, dopisy J.Mošny, 1889, 1903
Mnichovo Hradiště, Tyl, DS SKP Liaz, Revizor, NP RSDH Svitavy, 1987
Mnichovo Hradiště, Tyl, Logo
Mnichovo Hradiště, Tyl, povolení 1872
Mnichovo Hradiště, Tyl, Pražský flamendr - plakát, 1918
Mnichovo Hradiště, Tyl, sbor i sólisté v Nezvalově Atlantidě, 1985
Mnichovo Hradiště, Tyl, SDO, Kvas krále Vondry XXVI. - plakát, 1881
Mnichovo Hradiště, Tyl, ze zkoušky Königsmarkovy hry Adié, miláčku, 1985
Mnichovo Hradiště, Tyl, ze zkoušky Nezvalovy hry Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, 1985
Středočeské krajské kulturní středisko, hodnocení oblastních kol krajské soutěžní přehlídky agitačních skupin, s. 1, 1986
Turnov, Týden divadelní tvoby - program,1979
ÚMDOČ, Šmilovského okrsek, Mnichovo Hradiště, Tyl, statistika, 1930-1945
Žebrák, Erbenův Žebrák, KP české a světové klasiky – Memoriál Jiřího Beneše 1988
Žebrák, Erbenův Žebrák, KP české a světové klasiky – Memoriál Jiřího Beneše 1988
Žebrák, KP Erbenův Žebrák 1979, programová brožura, 5. str.


Mapa působení souboru - Tyl, SDO / ZK AZNP / Dům osvěty / Osvět. beseda / Sdruž. klub pracujících LIAZ / Divadelní spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mnichovo Hradiště, divadlo, Umělec a múzy, Vilém Trsek, jako obraz v divadle, 1893
Mnichovo Hradiště, Bezúmyslný lékař - plakát ze šablony,  orig., 1856
Mnichovo Hradiště, Tyl, Logo
Mnichovo Hradiště, Tyl, Pražský flamendr - plakát, 1918
Mnichovo Hradiště, Spolek divadelních ochotníků Tyl, razítko, 189x
Mnichovo Hradiště, DS Tyl SKP LIAZ, Princezna T, 1988


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.