Databáze českého amatérského divadla

Texty: Mnichovo Hradiště, Muzeum města, fond Divadelní spolek Tyl, obsah jednotlivých složek

Poznámka (JV): Soupis obsahuje také materiály širšího záběru, přesahujícího oblast amatérského divadla.

p.č. 1 Spisy vybrané a sebrané
1) stanovy Spolku divadelních ochotníků Tyl schválené 9. září 1889. Nadepsáno Bohumír Konig. Tisk.
2) dopis ředitele Spolku Tyl slečně Slavíkové z 9. září 1910. Poděkování za její účast na organizaci benefičního představení. Rukopis.
3) prohlášení Františky Mrázové o počátcích ochotnického divadla 11. května 1886. Strojopis.
4) oznámení o konání valné hromady spolku Tyl a program představení „Strakonický dudák“. Prosinec 1913

p. č. 2 - 6 viz zvláštní text: Mnichovo Hradiště, Muzeum města, fond Divadelní spolek Tyl, plakáty

p. č. 7 Spisy divadelního spolku Tyl z let 1866 - 1880
- k r. 1866: 12 ks.
- k r. 1867: 49 ks.
- k r. 1868: 21 ks.
- k r. 1869: 126 ks.
- k r. 1870: 90 ks.
- k r. 1871: 80 ks.
- k r. 1872: 44 ks.
- k r. 1873: 65 ks.
- k r. 1874: 21 ks.
- k r. 1875: 11 ks.
- k r. 1876: 11 ks.
- k r. 1877: 1 ks.
- k r. 1878: 40 ks.
- k r. 1879: 62 ks.
- k r. 1880: 73 ks.
Spisy obsahují účty, různou korespondenci, pozvánky, materiály ke schůzím atd.

p. č. 8 Spisy divadelního spolku Tyl z let 1881 - 1890
- k r. 1881: 75 ks.
- k r. 1882: 97 ks.
- k r. 1883: 102 ks.
- k r. 1884: 74 ks.
- k r. 1885: 85 ks.
- k r. 1886 I.: 130 ks.
- k r. 1886 II.: 85 ks.
- k r. 1887: 72 ks.
- k r. 1888: 61 ks.
- k r. 1889: 51 ks.
- k r. 1890: 46 ks.
Obsahuje účty, stanovy, různou korespondenci, materiály ke schůzím, výpisy členských příspěvků, prezenční listiny ze schůzí, pozvánky atd.
Ve složce z r. 1885 je uložen jeden dopis s pečetí.

p. č. 9 Spisy divadelního spolku Tyl z let 1891 - 1900
- k r. 1891: 27 ks.
- k r. 1892: 75 ks.
- k r. 1893: 142 ks.
- k r. 1894: 187 ks.
- k r. 1895: 120 ks.
- k r. 1896: 89 ks.
- k r. 1897: 214 ks.
- k r. 1898: 166 ks.
- k r. 1899: 89 ks.
- k r. 1900: 182 ks.
Spisy obsahují pozvánky, smlouvy, různou korespondenci, účty, stvrzenky, plány schůzí, prezenční listiny,...

p. č. 10 Spisy divadelního spolku Tyl z let 1901 - 1910
- k r. 1901: 79 ks.
- k r. 1902: 99 ks.
- k r. 1903: 90 ks.
- k r. 1904: 95 ks.
- k r. 1905: 91 ks.
- k r. 1906: 73 ks.
- k r. 1907: 122 ks.
- k r. 1908: 139 ks.
- k r. 1909: 125 ks.
- k r. 1910: 91 ks.
Spisy obsahují různou korespondenci, účty, materiály ke schůzím, pozvánky na zkoušky, zprávy o činnosti, stvrzenky atd.

p. č. 11 Spisy divadelního spolku Tyl z let 1911 - 1920
- k r. 1911: 34 ks.
- k r. 1912: 31 ks.
- k r. 1913: 49 ks.
- k r. 1914: 56 ks.
- k r. 1915: 15 ks.
- k r. 1916: 15 ks.
- k r. 1917: 42 ks.
- k r. 1918: 59 ks.
- k r. 1919: 67 ks.
- k r. 1920: 43 ks.
Spisy obsahují účty, žádosti o zapůjčení divadla, dokumenty k valným hromadám, pozvánky na schůze, zprávy o činnosti, různou korespondenci.

p. č. 12 Spisy divadelního spolku Tyl z let 1921 - 1930
- k r. 1921: 52 ks.
- k r. 1922: 72 ks.
- k r. 1923: 35 ks.
- k r. 1924: 20 ks.
- k r. 1925: 37 ks.
- k r. 1926: 56 ks.
- k r. 1927: 106 ks.
- k r. 1928: 61 ks.
- k r. 1929: 81 ks.
- k r. 1930: 91 ks.
Spisy obsahují účty, různou korespondenci, soupis inventáře, členské přihlášky, oběžníky atd.

p. č. 13 Různé plakáty
A: k r. 1878: 1 ks.
k r. 1882: 1 ks.
k r. 1957: 4 ks.
k r. 1958: 3 ks.
k r. 1960: 2 ks.
k r. 1961: 19 ks.
k r. 1962: 1 ks.
k r. 1964: 2 ks.
neuvedeno datum: 2 ks.
B: k r. 1872: 1 ks.
k r. 1873: 5 ks.
k r. 1874: 5 ks.
k r. 1876: 1 ks.
k r. 1877: 1 ks.
k r. 1879: 3 ks 1 napsán tužkou
k r. 1880: 1 ks.
k r. 1881: 1 ks.
k r. 1882: 13 ks.
k r. 1883: 18 ks.
k r. 1884: 1 ks.
k r. 1895: 1 ks.
k r. 1900: 2 ks.
k r. 1903: 1 ks napsán tužkou.
k r. 1904: 1 ks.
k r. 1907: 1 ks.
k r. 1922: 1 ks.
neuvedeno datum: 49 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - B se vztahují k Národnímu divadlu.

C: k r. 1872: 14 ks.
k r. 1873: 52 ks.
k r. 1875: 2 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - C : Řiditelstvím Pavla Švandy ze Semčic.

D: k r. 1864: 1 ks.
k r. 1885: 7 ks.
k r. 1886: 2 ks.
k r. 1887: 3 ks.
k r. 1896: 1 ks.
k r. 1903: 9 ks.
k r. 1904: 9 ks.
k r. 1905: 1 ks.
k r. 1906: 10 ks.
datum neuvedeno: 16 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - D: Ředitelstvím E. Zollnerové.

E: k r. 1875: 2 ks.
k r. 1876: 5 ks.
k r. 1879: 1 ks.
k r. 1886: 1 ks.
datum neuvedeno: 68 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - E: Ředitelstvím Josefa Faltyse.

F: k r. 1880: 1 ks.
k r. 1882: 1 ks.
k r. 1883: 6 ks.
datum neuvedeno: 27 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - F: Společnost Terezie Knížkové.

G: k r. 1901: 2 ks.
k r. 1902: 12 ks.
k r. 1903: 1 ks.
k r. 1904: 4 1 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - G: Ředitelstvím Viléma Suka.

H: k r. 1903: 1 ks.
datum neuvedeno: 38 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - H: Ředitelstvím Jana Drobného.

I: k r. 1872: 2 ks.
datum neuvedeno: 21 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - I: Ředitelstvím Václava Svobody.

J: k r. 1861: 4 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - J: Herecká společnost Jos. Jana Stránského.

K: k r. 1878: 1 ks.
k r. 1879: 21 ks.
k r. 1880: 34 ks.
k r. 1883: 8 ks.
k r. 1885: 2 ks.
k r. 1887: 5 ks.
k r. 1892: 3 ks.
k r. 1898: 4 ks.
k r. 1901: 5 ks.
datum neuvedeno: 10ks.
Plakáty ve složce č. 13 - K: Ředitelstvím Pavla Švandy ze Semčic.

L: k r. 1874: 4 ks.
k r. 1879: 1 ks.
k r. 1878: 6 ks.
k r. 1882: 1 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - L: Ředitelstvím J. E. Kramuele.

M: k r. 1887: 2 ks.
k r. 1896: 1 ks.
k r. 1898: 1 ks.
k r. 1907: 1 ks.
datum neuvedeno: 6 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - M: Divadelní společnosti.

N: k r. 1891: 2 ks.
k r. 1894: 2 ks.
k r. 1896: 1 ks.
k r. 1897: 1 ks.
k r. 1901: 4 ks.
datum neuvedeno: 11ks.
Plakáty ve složce č. 13 - N: Ředitelstvím Františka Trnky.

O: k r. 1860: 2 ks.
k r. 1872: 2 ks.
k r. 1876: 1 ks.
k r. 1877: 1 ks.
k r. 1880: 3 ks.
k r. 1887: 2 ks.
k r. 1895: 1 ks.
k r. 1896: 1 ks.
k r. 1900: 1 ks.

P: k r. 1857: 3 ks.
k r. 1858: 1 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - P: Herecká společnost Filipa Zollnera.

Q: k r. 1890: 2 ks.
k r. 1891: 4 ks.
datum neuvedeno: 12 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - Q: Ředitelstvím Josefa Štekra

R: k r. 1893: 1 ks.
k r. 1904: 15 ks.
Plakáty ve složce č. 13 - R: Divadelní podnik, Řiditel Fr. Šípek

S: datum neuvedeno: 6 ks.
Plakáty ve složce č. 13 -S: Divadelní podnik K. Stockýho.

p. č. 14 Různé tiskopisy z let 1949 - 1950
- a) Zpravodaj - Ústřední Matice divadelního ochotnictva českého r. 1950 - č. 1, 2 - 3, 4 - 5
- b) oběžníky - Krajské rady ÚMDOČ v Liberci
- c) Směrnice pro plánování her - 1950
- d) Přehled osnov školení ÚMDOČ
- e) Zásady krajské správy, organisace a administrativy - 19498
- f) Nevyplněné tiskopisy - Zpráva o plnění 5LP - 2krát
- g) Směrnice pro činnost okrskových kulturních referentů - 1949. Neúplné.
- h) Setkání generací - pásmo k XI. sjezdu KSČ

p. č. 15 Hudebniny
- Klavír (obsahuje noty ke hrám Lucerna a Strakonický dudák)
- Staropražské písničky
- Pražský flamendr
- Uzený slaneček
- Pépi, ty jsi celý můj svět
- Josef Kajetán Tyl
- Milín Bilín
- Sbor četníků z opery Růženka
- Na pomoc Rusům
- V nitru Blaníka, Na dušičky
- Paní Marjánka, Můj Vojtíšek, Registrator na cestách, Izák Kowy
- Rekrut a fotograf
- Gazdina roba
- Pan Johanes
- Lucerna
- Dvojzpěv Romanského a Pepičky
- Skřivánek
- časopis Česká hudba
- Beseda
- Eugen Oněgin
- Svatá Ludmila
- Heslo
- Povzbuzení ku zpěvu
- Noční ležení v Granadě
- langhetto
- Cibuláři
- Rozmysli si
- Zvonky
- Hop Mařenko
- Dech jara
- Jede pošta z Boskovic
- Zastaveníčko
- Odloučený
- Alle gretto
- Kdyby ten slavíček
- Jaro, to švarné pachole
- Jarní reje
- Starý bodlák
- Na nebi na sta hvězdiček
- Umlklo stromu šumění
- Dárek z pouti
- Lásky radosť
- Šumaří
- Šumavan (4krát)
- Píseň Šumavanů (4krát)
- Študentská, Fijonská, Přípitek
- Dinstmani
- Večer v parku
- Pan Šroubek a pan Brčko
- Dobrý, český dědeček (2krát)
- Tři básně
- Strakonický dudák
- Hymna ochotníků
- Pylades bez Oresta čili Ifigenie v Lanškrouně
- Mílin Bílin
- V studni

p. č. 16 Inventární index dekorací městského divadla v Mnichově Hradišti. Technická, odd. scenografie. K souboru OBD - SD. Deník č. 8.
Jedna kniha v pevných deskách, malovaná.

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':