Databáze českého amatérského divadla

Texty: SUNEK, Josef: K svému přestěhování do Mnichova Hradiště a přechodu do spolku Tyl, 1933 (citace kroniky)

Sám o sobě uvedl v zápise do kroniky, kterou začínal vést, k roku 1933 následující (doslovná citace):

Před tím byl 23 let členem divadelního spolku „Hálek“ v Nymburce a mohl se tam jako ochotník uplatnit i nadále, ale když jako úředník dosloužil dráze a poměry v „Hálku“ v poslední době vzniklé se mu nezamlouvaly, rozhodl se pro změnu působiště, kde by i milé Bohyni Thalii dosloužil. A nebylo náhodou, že mu při tom, jako už dávno před tím, tanulo na mysli Mnichovo Hradiště.
Bylo to totiž z jara roku 1895, kdy ochotníci mnichovohradišťští sehráli naši operu „Prodaná nevěsta“. Dověděl jsem se o tom tenkrát až po představení od jednoho z obecenstva, který se o provedení velice pochvalně vyslovil. Ačkoliv jsem tehdy byl ještě zelený, pro divadlo sice horující, ale v tomto oboru pramálo zkušený mladík, přece mi bylo hned jasno, že se takového podniku může odvážit jen soubor zdatný. Aniž bych představení „Prodané nevěsty“ byl viděl, nebo někoho z účinkujících znal, prostá zpráva a příznivý posudek jednoho z diváků stačily, aby mi toto představení utkvělo trvale v paměti, já se k němu v myšlenkách velmi často vracel a hradišťské ochotníky v duchu obdivoval.
Rozhodl jsem se proto podívat do Mnichova Hradiště a pokusil se zde získat bytu. A ejhle! Prostřednictvím majitele realitní a bytové kanceláře pana J. Lamače - také starého ochotníka - podařilo se mi zde získat byt v nově postaveném domku pana Holuba v Libušině ulici čp.798, do kterého jsem se pak začátkem července 1933 z Nymburka přestěhoval.
Po ubytování v Mnichově Hradišti zajímal jsem se ovšem v prvé řadě o ochotnický spolek, navštívil jeho ředitele p.Vladimíra Königa, a přihlásil se za člena. Ve výborové schůzi ze dne 1. srpna byl jsem přijat a vystoupil zde poprvé v slavnostním představení „Rabínská moudrost“ dne 8. října jako Desiderius Pruskovský.
Nerad píši o sobě, ale poněvadž předchozí pisatelé jsou dobře známí bývalí vážení občané města a obětaví divadelní pracovníci, pokládal jsem za vhodné zmínit se o tom, jak a odkud jsem se sem dostal já, do té doby v Hradišti zcela neznámý. K tomu s povděkem jen ještě zaznamenávám, že jsem ani jako ochotník, ani jako prostý občan neměl té nejmenší příčiny k litování této poslední změny svého působiště.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':