Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Lomnice nad Popelkou

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Semily
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1815
Okolo 1756, asi po 3 roky, na Velký pátek se pořádala (farář Johannes Hanke) procesí se scénami umučení Krista.

1815-1817 první vystoupení ochotníků v přízemí radnice.

1825 poč. organizované ochotnické činnosti, později pod názvem DS J. K. Tyl.
---
21. listopadu 1859 ponejprv hrálo na prvním stálém jevišti ve staré radnici. „Hrou Svéhlavost a k tomu cíli proslovem předneseným Barborou Černýho chrám Thálie zasvěcen byl“. Získáním vlastního stánku se činnost značně zvýšila. V následujícím roce sehráno 11 představení, ze známých to byla Paličova dcera a Štěpánkův Čech a Němec.
---
"1885 proběhla kompletní rekonstrukce divadla na radnici. Posléze se ale zdá, že vše není úplně tak, jak má být. Jeviště se stalo nedostatečné svou malou hloubkou, velmi omezenými prostorami v zákulisí, v šatně se herci doslova tísnili, nevyhovoval ani prostor hlediště. Proto koncem r. 1895 vznikla myšlenka založit fond pro stavbu vlastní divadelní budovy."
---

1886 zal. DO Řemeslnického spolku Svornost, působil souběžně jako ochotnické družstvo až do 60. let 20. stol.

1925-1934 Dělnický dramatický kroužek Jiřího Wolkra (i v přírodě).

1925 zal. DrO Orla.

1930-1937 (zanikl však až 1939) DrKr Církve československé.
---
1930 - 27. září - byla dokončena Stavba Tylova divadla včetně vnitřního vybavení, divadelního a biografického zařízení. (Divadlo bylo tedy vybudováno za 8 pracovních měsíců.
Jevištní dekorace včetně technického zařízení dodala firma Fert z Brna-Husovic, světelné zařízení jeviště firma Vohralík z Prahy.
---

1941-1944 DS firmy P. A. Šlechta.

1988 MJF.

90. léta DS Kodl.

199x ADS.

---
"Ochotníci mají již 70 let své kamenné Tylovo divadlo. Je jediným klasickým divadlem v širokém okolí a spolu se sousedící spořitelnou tvoří nejkrásnější celek meziválečné architektury ve městě. Před 70 lety tehdejší divadelní spolek stavbu vlastního divadla inicioval, zařídil a po 10 let splácel. Lomnický ochotnický soubor vznikl již před 175 lety -patří k nejstarším v Čechách. V současnosti patří budova divadla městu, s nímž se spolek podílí na financování údržby a oprav, vypomáhají i sponzoři. Současný soubor má 50 členů ve věku mezi 15 a 80 lety, kteří péči o budovu věnují mnoho hodin.
MF Dnes 1. 3. 2000."
---

1937 JH - Spolek divadelních ochotníků Svornost, Šalda: Dítě
1989 JH - DS Tyl, Thomas: Turecká kavárna, Sachs: Hrajeme si na Sachse
1999 DT - DS Tyl, Gogol: Ženitba

Loutkové divadlo
LS Sokola zal. uč. Jar. Cerman, M. Ryšavý a Jos. Pospíšil.
1926 premiéra.
1941 zákaz činnosti Sokola včetně loutkového divadla.

Od 1942 Loutkové divadlo hrálo znovu, tentokrát jako Scéna mladých.

1945-1953 (patrně) opět Sokolské LD.

1953(54?)-1974 zřizovatelem LS ZK ROH Technolen. Změna názvu na LS Popelka, stálá scéna LD v sokolovně.
1974-1990 - scéna LD přestěhována do sálu v klubu ROH Technolen - zřizovatel Jednotný klub pracujících.

1985 Mladý loutkář při ODPM v Lomnici,
1986 DLS MěDPM tamtéž.

1990(92?) se mladí osamostatnili a otevřeli stálou scénu v Živnodomě, zah. Krejčí králem (Kracík, Kadlubík)
- do r. 1993 - zřizovatel SKP (Sdružený klub pracujících)
- od r. 1994 - zřizovatel divadelní spolek Tyl;

- od 1995 - DLS - zřizovatel DDM Sluníčko Lomnice nad Popelkou, Návrat k názvu Popelka.
1996 vzpomínková slavnost na 70 let činnosti loutkového divadla v Lomnici n. P. - s účastí dalších LS. Organizátoři manželé Kaplanovi.
--------


2005 Výstava v muzeu ke 180. výročí ochotnického divadla
Autoři: Petr Štěpán a Josef Šimek ml.
----

Režisérka a scenáristka Věra Šimková-Plívová, rodačka, ukončila studium na FAMU 1957 natočením krátkometrážního filmu o práci ochotníků pod názvem Než se rozhrne opona.
Bibliografie:
BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2008 - Tanvald – O zlatý člunek města Tanvaldu. Amatérská scéna 2008, č. 4, s. 44.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

DIVADELNÍ soubor J. K. Tyl JKP ROH v Lomnici nad Popelkou. Lomnice nad Popelkou, JKP 1983.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 166.

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

EXNAROVÁ, Alena: Turnovský drahokam po sedmnácté. (internet)

EXNAROVÁ, Alena: Turnovský Drahokam. Loutkář 2008, č. 3, s. 126-128.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Turnovský drahokam 17.-18.3.2007. AS 2007, č. 3, s. 60.

HERMANNOVÁ, Marta: Dospělí zahráli dětem již počtrnácté. Paralelně organizované akce při KP. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 51.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura s. 233. Praha, Divadelní ústav 1999.

Historická opona jeviště divadelního sálu v radnici 1896-1930. (Souhrn informací.)1 s. Rkp. s.a.

HÜBNER, A.: Lomnice nad Popelkou. Amatérská scéna 1977, č. 1, s. 21.

Informace o souboru. Lomnické kulturní léto a Přehlídka souborů Jizerské oblasti. Hrajeme pro děti i dospělé. Představení, fotky, historie. Viz Internet.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla s. 113. kART, KK.

JEZDINSKÝ, J.: Půl století lomnických loutkářů (LS Popelka). ČsL 1977, č. 1, s. 20.

JEZDINSKÝ, J.: S dobrou perspektivou. ČsL 1967, č. 2.

JILEMNICE: 12. ročník festivalu Březen – měsíc divadla, divadelní HROMADA 2006 - jaro.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART

KOTISOVÁ, Majka: O Zlatý člunek města Tanvaldu. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 48-49.

KUBÁT, Ladislav: 170 let ochotnického divadla v Lomnici nad Popelkou 1825-1995. Lomnice nad Popelkou, Divadelní spolek J. K. Tyl a Nadace J. K. Tyla 1995. 12 s. kART.

KUBÁT, Ladislav – CERMANOVÁ, L.: Informace pro MČAD DS J. K. Tyl. Rkp. 2000. 3 s. kART.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 127.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1863, díl II, sv. 4, s. 67, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. kDÚ.

MASTNÍK, Jaromír: 160 let amatérského divadla v Lomnici nad Popelkou, 1825-1985. In: Lomnický zpravodaj 1985, č. 2.

MASTNÍK, Jaromír: 160 let ochotnického divadla v Lomnici nad Popelkou. SK ROH 1985.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 453 - 455.

MERTA, Jan: Rkp. 2001. PC ART.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 395.

NOVÁK, František: Lomnice nad Popelkou, vlastivědný přehled. Svazarm 1978.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, vyd. Kant 2016, s. 85.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR s. 47-48. Praha, SAL SČDO 1983. kART.

NOVÁKOVÁ, Láďa: O její práci: Hromada 1997, č. 19, s. 22.

PADESÁT let divadla Svornost 1886 - 1936. Lomnice nad Popelkou 1936. 8 s. (Kopie kART)

PETRÁK, Josef: Letopisy divadel na Lomnicku. In: Lomnicko nad Popelkou, 1921-1922, č. 2; 1922-1923; 1926, č. 2-3.

PROGRAM k jubilejní oslavě 100 letého trvání ochotnického divadla v Lomnici nad Popelkou 1825-1925. Lomnice nad Popelkou 1925. DNM: T 3101.

PTÁČEK, F.: Princezna Nafta a na závěr recitace Modlitba za vlast V. Beneše Třebízského. LS 1940/41, s. 91.

RICHTER, Luděk: O progresívní divadlo. Loutkář 1981, č. 8-9, s. 203-204.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

RON, Vojtěch: Poznámky k vrchlabským pašijím. Strahovská knihovna 1983-1984, s. 179.

RONDOVÁ, Alena: O její práci: Hromada 1996, č. 15, s. 462.

RYŠAVÝ, Miroslav: Rkp. 2001. kART.

STAREČKOVÁ, Gabriela: Dospělí (pro radost) dětem 2005 v Havlíčkově Brodě. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 50-51.

Stavba Tylova divadla. Historie příprav a realizace stavby.

SŮVA, Miloslav: O jeho práci: Hromada 1993, č. VIII, s. 234; 1997, č. 17, s. 22.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého s. 252-253. Praha, ÚMDOČ 1931. kIPOS, kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846 s. 149. Praha, Orbis 1957.

VOTOČEK, Václav: Soubor informací z okresu Semily. Rkp. pro MČAD 1998. Nestr. Viz Místa/Okresy/Semily/Texty.

VOSTRÝ, Jaroslav: Zdeněk Štěpánek. Herec a dějiny. Praha, Achát 1997, s. 52.

ZAKOPAL, Dušan: Letošní Lomnický standard. Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 26.

Zápis v městské kronice, Nosek, Krakonoš, č. 12, 91.

ZÁRUBA, Petr, Loutkářský soubor Na židli Turnov: Patnáct Turnovských drahokamů. Divadelní HROMADA 2005, č. XLIV.

Z HISTORIE stavby lomnického divadla. In: Beseda 1939-1940, s. 360-361. Lomnice nad Popelkou, Sdružený klub ROH 1985. Nestr., foto, soupisy. kART.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 158-159.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok 1946. Viz Mapka sousedního divadla Horního Pojizeří. ÚVOD, Bibliografie prací s regionálním okruhem informací.

Adresář ARTAMA 1993
Divadelní listy 1881, č. 32, s. 286, č. 33, s. 295, č. 35, s. 310, č. 42. s. 358.
Divadelní listy 1883, č. 7, s. 61, č. 12, s. 110.
Divadlo 1909, č. 11, s. 288.
Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 189.
Z dějin divadla Svornost.
Archivy:
A DS Tyl v budově divadla:
Kopie v kART (velké formáty):
Vlčkova kronika (orig. v A DS Lomnice nad Popelkou)
Kopie 5 stran o postupu budování divadel, repertoár 1960 a 1961

Protokoly schůzí: Valná hromada 1872. Schůze výboru 1872.
Záznamy o inscenacích 1872: Na dušičky,Paní tchýně, Proč ty ne, Augustine?, Sedlák křivopřísežník.

Dopisy a účty malíře dekorací Romana Skály s nákresy, 1888,1889.

Žádost purkmistrovského úřadu o příspěvek na chudé.1891

Plakáty: Dva přátelé a jediný kabát, 1860.
Starý manžel, 1862.
Ďáblova bařina, 1866.
Dareba, 1866.
Monika, 1867.

Stanovy Řemeslnického vzájemně se podporujícího spolu Svornost, rkp. 1898.

Pokladní kniha: Vyúčtování za rok 1866 a 1867.

Kopie fotografií z neurčených inscenací

Ústřižek poukázky na státní podporu 1929.

Stanovy SDO, rkp, 1869.


Spolek divadelních ochotníků - Tylovo divadlo, Josef Šimek, tel. 604 335 024 (512 51 L.n.P. Jilemnická 331)
Prohlídka archivu spolku:
Sbírka na Národní divadlo.
Vlčkovy divadelní paměti, zachycují činnost od 1825 do 1885. Sešit, asi 150 s.
Knihy příjmů a vydání, 1875-1905.
Zpráva o činnosti divadla ochotnického v Lomnici n.P., 1874
50 let divadla Svornost v L.n.P. 1886-1936
Stanovy SDO v Lomnici, 4 s.
Foto Stavba Tylova divadla.
Los věcné loterie ve prospěch ND, 1874
Foto historické opony Libuše věští slávu Prahy.
Text Historie opony.
Dopis Romana Skály o zásilce namalovaných kulis.
Jeden z účtů Romana Skály.
Soubor protokolů ze schůzí 1875-20. léta. (ukázka)
Po projednání dá zprávu do září p. Šimek a zašle dojednané kopie.

Zápis v městské kronice, Nosek, Krakonoš, č. 12, 91.

Archiv dále obsahuje:
Soubor plakátů
Soubor kartonů s fotografiemi zachycující jednotlivá představení od 30. let 20. stol. do současnosti.
Knihovna uložená v 7 bednách.

Archiv zkoumal Jiří Valenta 2003
-------


Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/215/56/1890, Čtenářsko OJ Tyl.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/2147/1925, DrKr Jiří Wolker (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1711/1929, DrKr Církve Československé (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5792/1927, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1711/ Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/8834/1935, Divadlo Svornost.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5502/1939, Divadlo Svornost.
Videozáznam představení Ženitba na DT 1999 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Městské muzeum Lomnice nad Popelkou:
LS Popelka: soubor loutek - dřevořezba, místní výroba, počátek 20. stol. (Dlouhý, Široký, Bystrozraký, princ, princezna, čaroděj) a soubor loutek (výroba Moravské družstvo umělecké výroby Únanov).

OA Semily.

A DS Tyl v Tylově divadle

kART:
Kopie Pozvánky na Ples, 1890.
Kopie obr. hlediště divadla v radnici (do 1930).
Kopie obr. opony v divadle v radnici.
Kopie stránky z kroniky s obr. zakladatelů divadla. 1 s. rkp.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 4 evid. karty v kART. Sopupis repertoáru 1971-1976.)

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Lomnice nad Pop, opona, Romuald Skála
Lomnice nad Popelkou, návrh na stavbu divadla, arch Liska
Lomnice nad Popelkou, Opona divadla na radnici , Libuše
Lomnice nad Popelkou, opona, Libušina věštba, Romuald Skála, 1896, ztracena
Lomnice nad Popelkou, průvod alegorických vozů, 1925, program
Lomnice nad Popelkou, Sokol, sokolovna, 1898
Lomnice nad Popelkou, stavba divadla
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Než kohout zazpívá, 1984
Lomnice nad Popelkou, Tylovo divadlo, 1929
Miletín, Muzeum 0/19, Lomnice nad Popelkou: Hlediště divadla na radnici
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 19, první budovy a sály
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 20, budovy 19. století


Mapa - Lomnice nad Popelkou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.