Databáze českého amatérského divadla

Texty: Lomnice nad Popelkou, Excerpce pro MČAD 1998-2002

LOMNICE nad Popelkou o.Semily viz též KOŠOV, RVÁČOV
CČAD s. 386
První vystoupení lomnických ochotníků 1815-1817 v přízemí radnice. R. 1825 začátek organizované ochotnické činnosti Dr. Ant. Šlechta, zakladatel Lázní Sedmihorek spolu se studenty uvedl v hostinci svého otce na náměstí během tří let 12 her. 1828-1858 se hrálo v hostinci Ludvíka Cermana a v dalších sálech. R. 1858 koupeno jeviště z Prahy a instalováno v sále L. Cermana. Od r. 1859 se hrálo ve staré radnici. R. 1860 sehráno 11 představení, r. 1861/8, r. 1862/7 představení. Požár 29.8.1862 zničil radnici i s divadlem. Do té doby sehráno v radnici 27 her. Po krátkém odmlčení pokračovali ochotníci v divadelní činnosti po domech svých členů. V letech 1863-1865 sehráli 19 představení.
Od 15.4.1866 se hrálo na vlastním jevišti v divadelním sále nové radnice.
V r.1866 hráno 5x, r. 1867/7x, 1868/9x, 1869/11x.
Divadelní spolek Lomnice nad Pop. - Povolen 9.9.1875. Změna stanov 3.11.1876 spolu se změnou názvu:
Spolek divadelních ochotníků v Lomnici nad Pop. - R. 1880 hostovala členka ND Leopoldina de Pauli s ochotníky, r. 1887 a 1889 členové činohry ND manželé Pštrosovi.
25.12.1889 poprvé se hrálo při elektrickém osvětlení z prvního továrenského dynama v Čechách firmy Josef Horák Lomnice nad Pop. 1890 sehráno rekordních 18 představení v roce. 1895 založen Fond pro stavbu vlastní divadelní budovy. 1896 pořízena nová opona s výjevem Libuše věští slávu Prahy od R. Skály z Prahy. 1896 -1917 pravidelná činnost, několik představení ročně. Počet členů: 1905/26, 1906/25, 1907/28, 1908/94, 1909/18, 1912/20. 1918 - velký rozvoj aktivity, sehráno 19 představení a 4 sehráli studenti. 1919 - hrálo se 14x. 1920 - 13 představení činoherních a 6 představení opery Hubička, spolu s představeními cizích souborů 43 představení. 1921 hráno 12x, 1922/10x, 1923/7x, 1924/11x, 1925/16x + 3 hry studentské. 1925 velké oslavy 100 let ochot. divadla v Lomnici nad Pop., alegorický průvod s výjevy osmi ochotnických spolků (Bradlecká Lhota, Cidlina, Košov, Kotelsko, Lomnice, Nová Ves nad Pop., Rváčov, Studentstvo). Továrník Václav Hornych daroval pozemek na stavbu divadla. 1926 hráno 17x, 1927/14x. V tom roce ustaven výbor pro stavbu divadla. 1928 hráno 13x, shromažďovány dary, subvence, úvěry na stavbu divadla. Zadán projekt arch. Oldř. Liskovi z Hradce Králové. 23.9.1929 - 27.9.1930 postaveno Tylovo divadlo - stavitelé ing. V. Slaba a Fr. Kovář. Hodnota přes 1 mil. Kč. V období 1866-1930 v divadelním sále nové radnice uvedeno celkem 489 premiér a 550 představení, z toho 3 na zájezdech. 4.10.1930 slavnostně otevřeno Tylovo divadlo Tylovým Strakonickým dudákem a Čapkovým Loupežníkem. 1930-1939 usilovná činnost spolku, aby mohl být splacen dluh přes 600 tis. Kč, uváděn klasický repertoár i operety (Na svatou Annu 14x, Na tý louce zelený 15x,). Hrána až 4 představení týdně. Celkem v tomto období uvedeno 94 her, 202 představení, z toho 22 zájezdových. V roce 1932 uvedena též premiéra člena spolku Jana Konopáče "Neklamný cit", kterou pak hrálo i Vinohradské a Komorní divadlo v Praze. 1939-1945 uvedeno 47 her, 117 představení, z toho 9 na zájezdech. V roce 1942 pořádána okrsková soutěž ÚMDOČ, 1943 hostovala členka ND Praha Marie Brožová. Osvobození r. 1945 uvítáno v červenci 1945 Čapkovou Bílou nemocí a v říjnu Lucernou. 1946 opožděně oslaveno 120. výročí spolku (T.D.Rattigan: Světelnou cestou -v hlavní roli Lad. Boháč, člen ND Praha). S Čapkovou Bílou nemocí postup do oblastní soutěže v Mladé Boleslavi. Celkem nastudováno 5 her, 16 představení. Zavedena večerní představení v přírodě v lomě v Popelkách. 1947 nová opona, 5 her, 25 představení, organizace Staročeských poutí. S Věcí Makropulos 2. místo v krajské soutěži v Doksech. 1948 sehráno 31 představení, 12 na zájezdech, nastudováno 8 her.
Účast na okrskové soutěži v Semilech, 2x na Máchově festivalu v Doksech, na Klicperově Chlumci nad C., na krajské soutěži v Pardubicích. 1951 hostoval Zdeněk Štěpánek ND Praha, účast na krajské přehlídce v Žel. Brodě. 1950-1953 hráno také v přírodním divadle v Popelkách, představení reprizována v Semilech, Žel. Brodě a na Kyjích. 1953 zorganizována v Lomnici krajská soutěž. Po roce 1951 soubor součástí Osvětové besedy, od r. 1971 součásti Kulturního a společenského střediska, od r. 1975 v Jednotném klubu pracujících ROH, od roku 1985 zřizovatelem souboru Sdružený klub ROH. Útlum činnosti. 1961 účast v krajském kole STM v Kunčicich nad L. 1962 premiéra hry Kilo cukru, 1966 premiéra pohádky "Světlo na draky" člena souboru J. Konopáče. 1969 oživení činnosti. 1972 organizována okresní přehlídka, účast na krajské přehlídce v Týništi nad Orl. Čtyřem členům souboru uděleny zlaté odznaky J.K.Tyla.
1975 oslavy 150. výročí ochot. divadla, okresní div. přehlídka, čs. premiéra hry V.Rona a M. Bílka "Hra na Otóna". 1976 natáčení TV pořadu "Neděle v klubu". 1977 převzata z Vysokého nad Jiz. soutěž hereckých monologů "Cyranův kord". V této soutěži nejúspěšnější z domácích Vl. Cerman (první místo v r. 1979 a 1984). 1980-1982 rozsáhlá rekonstrukce hlediště a jeviště Tylova divadla. 1983 organizován Týden divadelní tvorby, Rok českého divadla, účast na krajské přehlídce ve Světlé nad Sázavou. 1984 organizována krajská soutěž kat. B, Vl. Cerman a K.Kramář ceny za nejlepší herecký výkon, L. Sezima za režii a soubor za scénografii. 1986 uvedena čs. premiéra hry "Císařovy nové šaty", 28x reprizováno, mimo jiné na Národní přehlídce ve Znojmě, kde získána l. cena "Znojemský strom pohádek" a M. Zajíček za herecký výkon. 1987-1988 čs. premiéra hry J. Thomase "Turecká kavárna", 52 repríz také na Jiráskově Hronově spolu s hrou "Hrajeme si na Sachse" - uvedeno 29x. 1989 uvedena "Patálie s dalekohledem" celkem 19x, též na Národní přehlídce her pro děti ve Stráži pod Ralskem. 1994 Divadelní spolek J.K.Tyl získává právní subjektivitu a stává se provozovatelem Tylova divadla. 1995 oslavy 170. výročí ochotnického divadla. Založení tradice hudebně-dramatických festivalů "Lomnické kulturní léto", založení Kulturní nadace J.K.Tyla. Nastudována Tylova Tvrdohlavá žena a hrána 10x. 1996 Drdovy Dalskabáty uvedeny 10x, 1997 uvedeny dvě hry. 1998 Provoz Tylova divadla přechází na Městský úřad. Zorganizována ochotnická přehlídka Jizerské oblasti. Nastudována Tylova "Středem země do Afriky". Od založení div. spolku 1825 do 1998 nastudováno 862 premiér, provedeno přes 1800 evidovaných představení. (Za léta 1828-1858 chybí údaje).
Mastník Jaromír: 160 let ochotnického divadla v Lomnici nad Pop., SK ROH, 1985
Kubát Ladislav: 170 let ochotnického divadla v Lomnici nad Pop., Tyl 1995
Mastník Jaromír: 160 let amatérského divadla v Lomnici nad Pop., in.: Lomnický zpravodaj čís. 2/1985
Divadelní soubor "J.K.Tyl" JKP ROH v Lomnici nad Pop., vyd. JKP 1983
Novák František: Lomnice nad Pop.- vlastivědný přehled, Svazarm 1978
Petrák Josef: Letopisy divadel na Lomnicku, in.: Lomnicko nad Pop. č.2-3, 1926
Řemeslnický vzájemně se podporující spolek "Svornost" Lomnice nad Pop. divadelní odbor - Povolen 8.10.1886, změna stanov a názvu 13.6.1898:
Divadlo Svornost Lomnice nad Pop.
Členů 1906/168, 1907/110, 1908/106, 1904/106, 1910/122, 1911/120, 1912/114. Hrálo se v různých hostinských sálech až do r. 1930, kdy postaveno Tylovo divadlo. V r. 1937 soubor zvítězil na Jiráskově Hronově hrou F.X.Šaldy "Dítě". Činnost do r. 1940, r. 1949 zapojen do Osvětové besedy.
JH 1937: Spolek divadelních ochotníků Svornost
50 let divadla Svornost Lomnice nad Pop., vl. nákl. 1936
Dělnický dramatický kroužek Jiřího Wolkra v Lomnici nad Pop. - Povolen 27.4.1925, uvedl řadu her na různých jevištích v okolí Lomnice nad Pop. a v přírodě. V roce 1934 zanikl.
Dramatický kroužek církve československé v Lomnici nad Pop. - Povolen 12.10.1929. Činný v letech 1930-1937. Zanikl v roce 1939
Dramatický odbor TJ Orel Lomnice nad Pop. - Založen 1925, aktivní zejména od roku 1935. Hrál v budově Orlovny na slušně vybaveném vlastním jevišti.
Divadelní soubor firmy P.A.Šlechta - Založen 1941, do roku 1944 uvedl 16 představení.
V polovině roku 1944 ukončil činnost.
Loutkářský kroužek TJ Sokol Lomnice nad Pop. - Založen roku 1926. První představení 2.5.1926 - hra J.Žemly "Ponocný a strašidlo". Hrálo se na starším přenosném Alšově divadélku ve starém sále, kde se scéna musela na každé představení postavit a po něm opět složit. Po vybudování přístavby velkého sálu v roce 1929 bylo vybudováno moderní divadlo s kruhovým horizontem, prostorem pro recitátory, které bylo dlouho vzorem pro okolní loutkové scény. Představení se konalo každou neděli. V r. 1940 byli gestapem zatčeni čtyři členové souboru, později ještě pátý, čtyři z nich se již z koncentračního tábora nevrátili. Poslední hra 31. 3.1941, pak byla sokolovna nacisty uzavřena.
Scéna mladých - Dvěma odvážným členům souboru se podařilo z uzavřené sokolovny po žebříku vynést loutky, rekvizity a knížky loutkových her. Od roku 1942 se hrálo znovu, tentokrát pod hlavičkou Scéna mladých. Po válce první představení 20.10.1946 a pak už se hrálo každý týden, po 14 dnech byly premiéry. Při tvorbě kulis pomáhal lomnický malíř Čeněk Sucharda.
Loutkářský soubor Závodního klubu ROH Technolen - Soubor přešel v roce 1953 do ZK ROH. Materiální podmínky pro vybavení hlediště a zákulisí se zlepšily. Soubor se účastnil mnoha soutěží s četnými úspěchy. Překážkou činnosti se stal zhoršující se stav sokolovny, kde na několika místech zatékalo. Soubor přešel do sálu ZK ROH Technolen na náměstí.
Loutkářský soubor "Popelka" - V novém působišti převzal soubor své dnešní jméno Popelka. Po roce 1989 zřízena stálá scéna v Živnodomě. V roce 1996 uspořádal soubor vzpomínkovou slavnost sedmdesát let činnosti, které se zúčastnily se svými hrami kromě lomnických i soubory Čmukaři z Modřišic a MLS ze Semil. (Votoček(

Okolo roku 1756 asi po tři léta, na Velký pátek farář Johannes Hanke strojí procesí, při
němž umučení Páně živé osoby na nákladných a skvostných lešeních představovaly, což tak slavné bylo, že lid mnoho mil k slavnosti přicházel."
Zápis v městské kronice., Nosek, Krakonoš,č.12,91 (Ron)
PETRÁK,J.: Letopisy divadel na Lomnicku. IN:Lomnice nad Popelkou 2/1921-2.
Hrálo se i na zdejším morzinovském zámku. Museli hrát zdejší obyvatelé. (Ron)

Divadlo se zde prosazovalo obtížně, proti jeho zavedení horlila konzervativní část města, ale i katolická církev. Místní lékař Kabeláč zorganizoval sbírku, která vynesla na zakoupení starších rekvizit z Prahy. 1859 začali hrát an provizorním jevišti v hostinci "U zlatého lva". Za první tři roky sehráli 31 představení. Repertoár byl brzy velmi
náročný. Mezi tehdy obvyklými hrami jsou i Schillerovi
"Loupežníci" či" Úklady a láska", "Lakomec", "Marjánka matka
pluku", "Paličova dcera"... 1863 měl soubor 63 herců.
Letopisy 1863, díl II, sv. 4, s. 67.

1827-28 se hrálo.
1858 zakoupeno domácí jeviště, 1859 Bratr honák, hrálo se v radním domě, 1860 11x, 1861 7x, 1862 6x, - požár vše zničil, 1866 otevřen sál v nové radnici, hráno 7 - 11x ročně, 1880 hostovala sl. de Pauli, členka královského zemského českého divadla.Zprávy o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě.
Praha, Otto 1882 str. 158-9 J.P. kDÚ
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.
Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
1825 zal. ochotnické divadlo, později nazváno Divadelní spolek J.K.Tyl
1827 bylo uspořádané první české divadelní přestavení. Hrálo se nepravidelně.
1858 se začalo hrát pravidelně, a to v radnici.
1862 po představení vznikl v divadle požár, shořela nejen radnice, ale i 41 občanských domů.
1866 zal. Kroužek ochotníků. Získal ve druhém patře nové
radnice prostorný sál. Do
1880 sehráli 102 představení.
1882 zal. Družstvo ochotníků.
1886 zal. divadelní odbor Řemeslnického spolku Svornost. Hrálo se v různých hostinských sálech až do 1930, kdy bylo postaveno dnešní samostatné Tylovo divadlo.
Javorin s.113
Kolem 1756 se zde provozovaly pašijové hry. 1815 první světská hra Doktor Štěkavec /Štěpánek/. Začátek pravidelné ochotnické činnosti podle kronikářů 1825. Na náměstí v hostinci Františka Šlechty uvedli za tři roky studenti celkem 12 her /Klicpera, Štěpánek, Thám/. Po požáru uvedli ochotníci v nové radnici Tyla, Schillera, Šamberka, Šuberta... Hostovali zde de Pauli, Pštrosová - Nosková, Nosek. Později uvedli Goldoniho, Sardou, Sienkiewicze, Nestroye, Huga, Molićra, Verna, z českého repertoáru Tyla, Nerudu, Sabinu, Šamberka, Stroupežnického, Jiráska, Vrchlického, Klicperu... Už 1889 použili elektrické osvětlení. 1890 hráli nejvíce, celkem 18x. Po 1918 došlo k rozmachu ochotnického hnutí. 1920 se uskutečnilo 43 představení, z toho 13 hrál vlastní soubor, 6x Prodanou nevěstu se zpěváckým spolkem Bořivoj, další byla pohostinná vystoupení. V novém Tylově divadle zahájili Strakonickým dudákem, hráli dále rozsáhlý klasický repertoár, Vojnarku, R.U.R., Paličovu dceru, Husity, Bílou nemoc, Probuzence, Morálku paní Dulské. Nejúspěšnější byly operety Na svatou Annu, Lojzička, Na tý louce zelený, vesměs v režii Josefa Škody. Režizérem a jednatelem byl Jan Kropáč, autor Neklamného citu /Vinohradské a Komorní divadlo v Praze/. 1939 - 1944 sehráli 144 představení s pestře vybíraným repertoárem, s orientací na národní sebevědomí. Organizují divadelní soutěže Riegrova okrsku ÚMDOČ. Hostuje Pěvecké sdružení moravských učitelů, Kladenská opereta, čtyřicetičlenný místní orchestr pořádá koncerty. 1945 zahájili Bílou nemocí /účast v oblastní soutěži v Mladé Boleslavi/, Lucernou. 1946 uspořádali první Staročeskou pouť, Věcí Makropulos získali 2. cenu v krajské soutěži v Doksech. 1947 zahájila Marie Loudová svou 14 roků trvající režijní činnost v souboru. V padesátých a v šedesátých letech postupná generační proměna v souboru. Zdařilá představení byla Radúz a Mahulena, Veselé paničky windsorské, Námluvy Pelopovy, Měšťáci, Tartuffe, Nebe na zemi, Figarova svatba, Muzikantská Liduška, Třetí zvonění, Charleyova teta... Postupně stoupal počet repríz a zájezdů, ale klesal počet premiér, 1968 se neuskutečnila žádná. Noví členové činnost postupně herecky a organizačně oživili, množil se počet úspěšných účastí na soutěžích, pořádali divadelní semináře. Úspěšní byli s muzikálem Výtečníci, s věcí Makropulos zvítězili v krajské přehlídce v Týništi n.O. Pořádali tématické divadelní plesy. 1975 společně s Kulturním a společenským střediskem částečně rekonstruovali divadelní budovu. Soubor se stává součástí ustaveného Jednotného klubu pracujících. Své 150. výročí oslavili Hrou na Otóna /Bílek/ a Zapadlými vlastenci, uspořádali okresní přehlídku a výstavu. V dalším roce uvedli Než kohout zazpívá a připravili TV natáčení Neděle v klubu. Stávají se pravidelným spolupořadatelem soutěže hereckých monologů Cyranův kord. Počátkem 80. let byla dokončena nákladná rekonstrukce divadla, na níž se pracovně ochotníci osobně podíleli. Během oprav hráli v komorním sále klubu na náměstí a pořádali zájezdy. Moderní pohled na scénografii a na herecký projev přinesl úspěch v účasti na JH 1984 Než kohout zazpívá /Bukovčan/. Účastní se opět soutěží a zvou k hostování profesionální umělce. Pozitivní umělecký vývoj koncem 80. let se projevil i v dramaturgi, kdy hry dosahovaly značné reprízovosti /Pohádky z Krakonošovy zahrádky, Jak přišla basa do nebe, Tak kdo k čertu odejde. Císařovy úplně nové šaty získaly cenu Znojemský strom pohádek, ceny za herecké výkony /1986/. 52 repríz dosáhla čs.premiéra Turecké kavárny /Thomas/, hostovali s ní v Praze a zúčastnili se JH. Další výběr repertoáru měl nemenší úspěchy. Po 1989 řada ochotníků odchází. 1993 první premiéra Pohádka kapitána Habakuka. Zanikl SK ROH, divadlo bylo privatizováno, ochotníci nakonec prosadili možnost provozovat divadlo sami a získali právní subjektivitu. Od 1994 soubor opět nabral dech, nastudovali Z pohádky do pohádky a zase zpět, Velkou zlou myš, Divotvorný hrnec, Krvavou svatbu... vesměs s účastí profesionálních umělců. Pořádali koncerty, vystoupení malých dětských souborů ze Semil a z Jilemnice koncerty ZUŠ Lomnické struny a Lomnické hudební jaro. 1995 zal. Nadace J.K.Tyla, pořádající Lomnické kulturní léto za účasti předních sólistů a souborů. Společně se studenty českobudějovické konzervatoře provedli muzikál Limonádový Joe a s Musica Bohemica Tvrdohlavou ženu.(JM)
KUBÁT, Ladislav: 170 let ochotnického divadla v Lomnici nad Popelkou 1825 - 1995. Vydal Divadelní spolek J.K.Tyl a Nadace J.K.Tyla v Lomnici nad Popelkou, 1995. 12 str. kART
MASTNÍK,Jaromír: 160 let ochotnického divadla v Lomnici nad Popelkou 1825-1985.
Lomnice n.P., Sdružený klub ROH 1985. Nestr. foto, soupisy. kART
PADESÁT let divadla Svornost, Lomnice nad Popelkou.Lomnice nad Popelkou, nákl.vl., b.r. KK
Z historie stavby lomnického divadla. In:Beseda 1939-4O/360-1 KK
1826 založen SDO, 1859 zřízeno stálé divadlo v měst.radnici, po požáru 1866 v nové radnici, 1930 otevřeno Tylovo divadlo,spolek název TYL. (Zahrádková)
Liberecké listy, 1933,č.15,32 Stráž Severu, 1946,č.29,s.5, č.39,s.2, č.53,s.2, č.88,s.2, č.103,s.3, č.107,s.2, č.132,s.3, č.141,s.5, č.154,s.2
České divadlo zde začali hrát 1827-8, ale pravidelná činnost nastala teprve 1858 zakoupením malého jeviště. 1859 zahájili Bratrem honákem /Kaiser-Zbraslavský/. Téhož roku se přestěhovali do radnice. Zde do 1862 sehráli 24 představení. 1866 zahájil ve 2.patře v sále /200 sedadel/ Kroužek ochotníků Svatojánským dvorem /Mosenthal-Boleslavský/. Do 1880 zde hráli 102x, z toho 46 českých autorů. Tohoto roku zde hostovala de Pauli, aktivním členem spolku byla později slečna Nosková /= Růžena Nasková/. 1882 zal. Družstvo ochotníků, po něm 1887 zal. divadelní odbor Řemeslnického spolku Svornost. /JM/
TÁBORSKÝ, str. 252 — 253.
1913 DS u Podlipných.
VOSTRÝ,Jaroslav: Zdeněk Štěpánek. Herec a dějiny. Praha, Achát 1997. s.52
PETRÁK,J.: Letopisy divadel na Lomnicku. Lomnicko nad Popelkou č.2 a 3. KK
ÚMDOČ 1922: Spol. div. och. , Div. odb. Svornost
DS ZK Technolen. Vinníci bez viny OD 1957/7, s.154.
Na Železnobrodských divadelních hrách uvedli Chirurga Platona Krečeta. OD 1957/12,s.284.Adresář 93: DS Kodl, LS, DS J.K.Tyl
Od 1995 hudebně dramatický festival.
Noviny Jičínska, 15.07.1996
Od ledna 1998 se provozovatelem Tylova divadla v Lomnici nad Popelkou stal zaměstnanec MěÚ P. Štěpán. Došlo k tomu poté, co Divadelní spolek J. K. Tyl přes čtyřletou bezplatnou práci svých členů již nestačil finančně zajišťovat provoz divadla a požádal proto městskou radu o změnu slouvy o výpůjčce z r. 1994. Ochotníci se nyní budou moci věnovat především studiu a uvádění svých inscenací, organizování ochotnických přehlídek a festivalu Lomnické kulturní léto.
Krkonošské noviny, 28.02.1998 - CIK/FI/24803/98/MG)
1998 přehlídka ochotnických představení z jizerské oblasti, kterou uspořádal místní spolek J.K. Tyl.
Noviny Jičínska, 18.03.1998
Zúčastnili se ochotníci ze Semil, Vysokého nad Jizerou, Turnova, Liberce, Jilemnice, Hrádku nad Nisou a domácí soubor.
Krkonošské noviny, 25.03.1998
LOMNICE NAD POPELKOU (6000 obyv., okres Semily): V Lomnici nad Popelkou připravili na 20. a 21.3. 1999 2. ročník přehlídky městských souborů z Jizerské oblasti. Zúčastnilo se 7 amatérských divadel z Liberecka, Jablonecka a Semilska. (MF Dnes, 20.03.1999)
DS J.K. Tyla (Dotazník ÚLK 1999.)
1999 DS J. K. Tyl podruhé pořadatelem přehlídky. Sami zahájili nesoutěžně Středem země do Afriky.
Přehlídku rovněž ukončili Ženitbou.(JM)
MINSTROVÁ, Zuzana: Regionální ochotníci hrají o postup. Mladá fronta Dnes 20. 3. 1999.DS ZK Technolen Chirurg Platon Krečet. Činný též DS OB. OD 1958/1, s.8. OD 1958/9, s.215.
DS Tyl OB. Zájezdy. Třetí přání /Blažek/. Hry pro děti. OD 1959/3, s.53. OD 1959/5, s.98.

Loutkáři: Loutková scéna TJ Sokol
Poměrně početný soubor zahájil svou činnost v roce 1926. Brzy došlo k přerušení jeho činnosti, v roce 1929 je zahájena přístavba sokolovny, při které je pamatováno i na místo pro loutkové divadlo. V r. 1946 znovuzahajuje svou činnost v původním působišt v sokolovně. V roce 1954 je soubor připojen k ZV ROH Technolen.V roce 1974 se stěhuje do JKP a přijímá název Popelka. Zde se také buduje nová scénická konstrukce, modernizuje se i loutkový fundus. (HS)
Novák, s. 47-48
J.Jezdinský: S dobrou perspektivou (Čsl. loutkář, roč. XVII/čís. 2, únor 1967
J.Jezdinský: Půl století lomnických loutkářů (Čsl. loutkář. roč. XXVII/čís. 1, leden 1977)

JH 1937: Spolek divadelních ochotníků Svornost: Šalda: Dítě
JH 1989: DS Tyl: Thomas: Turecká kavárna a Sachs: Hrajeme si na Sachse
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':