Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO / Čtenářsko-ochotnická jednota / Osvětová beseda / Občanské sdružení

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1825
Působení: 182x, 183x, 184x, 185x, 186x, 187x 188x, 189x,190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1825 vznikl z kroužku, který zde dříve působil, Ochotnický spolek.

Z roku 1843 se zachoval seznam 40 divadelních ochotníků ve městě.
Kolem 1848 se hrávalo častěji (drobné zprávy o tom v časopise Včela).

V polovině 19. stol. spolek zanikl.

1862 Ochotnický spolek obnovil činnost.

1862–1872 a 1882 každý rok několik činoher, lidových her se zpěvy a baletní večery.
Starou oponu, kterou měl spolek ještě ve 40. letech 20. století, malovali místní ochotníci Kuliš a Hödl.

1869 přední část radnice byla zbořena, na jejím místě postavena dnešní. V div. sále v zadním traktu se hrálo až do 1922, poté celá nádvorní část radnice přestavěna na divadlo.

Od 1882 se bohatá činnost zaznamenávala (kronikářem a dokumentátorem MUDr. J. Kudrna) a měla vzestupný trend. Dokonale si vybavili jeviště dekoracemi a technikou.

1883 Ochotnický spolek znovu ustaven jako Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl,
zásluhou MUDr. Josefa Kudrny (otce slavného advokáta JUDr. Otakara Kudrny, po němž bylo později pojmenováno místní muzeum), organizátora, kronikáře, režiséra, přítele a až do své smrti roku 1882 mecenáše divadelních aktivit spolku J. K. Tyla. Osobní přátelství lékaře s J. K. Tylem dalo novému spolku název (děkovný dopis uložený v místním muzeu).
Spolek hrával v místních hostincích.

1883 – František Lípa: Vzdory nad vzdory (fraška, jednoaktovka), Gustav H. Putlitz (překl. Miškovský): Damoklův meč.
1888 – Václav Štech: Maloměstské tradice; podíl na velké národní slavnosti na oslavu čtyřicetiletého panování Františka Josefa I.

1893 spolek členem ÚMDOČ.

1894 – František Ferdinand Šamberk: Podskalák; Emile Erckmann, Alexandre Chatrian: Tvrdohlavci.

Koncem 90. let 19.stol. a začátkem 20. stol. patrně pauza v činnosti (?)

1904 spolek nově přijat za člena ÚMDOČ jako Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl.

1922 došlo k rozsáhlé přestavbě divadla, jeviště bylo přemístěno na protilehlou stranu a vystavěno spádové hlediště. Byla pořízena nová opona – pohled na město – od malíře divadelních dekorací Františka Ferta z Brna.
První představení v rekonstruovaném divadle – František Adolf Šubert: Jan Výrava.

Od 20. let pracoval dlouhá léta pro soubor na výtvarném pojetí inscenací F. Kovář.

1927–1951 vedl SDO Tyl nepřetržitě František Honsa, který se věnoval též režii.

Před 2. světovou válkou hrál spolek v hostincích a také ve výletní restauraci.
1933 v soutěži Macháčkova okresu ÚMDOČ získal soubor 1. místo.
Smluvně zajištěný pobyt v městském divadle.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 měl spolek 42 členů, vlastní jeviště, 6 představení.
1939 – František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání; Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák.

1940 – Jan Grmela: Ta pravá; Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška; Josef Štolba: Závěť; František Zavřel: Valdštýn; Karel Horký: Bejvávalo.
1941 – Karel Horký: Vodopád Giessbach; František X. Svoboda: Rozveselená rodina; do soutěže o účast na XI. JH připravena inscenace: František Tetauer: Ztracená tvář.

1943 měl spolek 92 členů, z toho 40 činných.
Význam spolku po celou dobu jeho historie pro místo a okolí byl neobyčejný. Do 1943 uvedl na scénu přes 2500 her.
Spolupráce s prof. umělci: František Krumlovský, Karel Želenský, Jindřich Mošna, Jindřich Plachta, Marie Svobodová, Vlasta Burian, Theodor Pištěk, Jaroslav (Jára) Pospíšil, Ljuba Hermanová, Otto Hradecký, D. Neumanová, Karel Roden, Nataša Gollová.

Aktivní herci a režiséři: V. Trocha, Z. Bubeník, E. Stříbrský, V. Piloušek, J. Filištejnová, později V. Brabcová, V. Mikešová.

1951 se soubor Tyl stal Divadelním odborem Osvětové besedy.

1951–1957 byl vedoucím divadelního odboru Osvětové besedy stále ještě František Honsa – od 20. let předseda spolku. Ještě v dalších letech se věnoval dokumentaci dějin netolických ochotníků.

Ve vedení souboru a režijní přípravě se pak střídali J. Mikeš, J. Němeček, L. Pinter.

1959–1962 a 1964–1966 1. místo na okresních přehlídkách amatérských div. souborů.
V 60. letech soubor hrál na nádvoří radnice (Jan Bor: Zuzana Vojířová; Carlo Goldoni: Lhář; Vladimír Müller: Rybnikář Kuba).
1961 např. – Zdzisław Skowroński: Svátek pana ředitele, Michal Balucki: Pan radní si neví rady. (obojí zájezd do Husince)
1964 – Michal Balucki: Když ptáčka lapají.
1965 – Konstantin M. Simonov: Příběh jedné lásky.
1966 – Renato Lelli: Cestami noci.
1966 účast na Krajském festivalu politických her.

1972–1976 Tyl hrál v zahradě zámku Kratochvíle (historické hry ze života Rožmbeků zpracované a režírované M. F. Kovářem).

Od 1974 Činoherní soubor Městského kulturního střediska Netolice,
25 členů, vedoucí Anna Pešková.

Od 1974 trvale režírovala Anna Pešková.

1975 – Vilém Werner: Právo na hřích – nesoutěžní vystoupení na Přehlídce vesnických a zemědělských souborů Dub'75.

Od 1977 spolupracovali se souborem herci Jihočeského divadla Milan Jedlička, René Přibyl.

V 80. letech byl uměleckým vedoucím souboru Petr Šporcl, organizační vedoucí Anna Pešková.

1982 – Karel Poláček: Otec svého syna. Účast na Přehlídce venkovských div. souborů Dub'82.
1983 – Luděk Eliáš (pod jménem V. Šrámkové): Křeslo pro vraha. Účast na přehlídce Dub'83.
1984 – Oldřich Daněk: Případ bez jednacího čísla. Účast na přehlídce Dub'85.
Od roku 1986 výprava inscenací Miroslav Mikeš a F. Ondok.
1987 netolický soubor získal zázemí v nově zbudovaném víceúčelovém zařízení na stálé scéně v zadním traktu radnice.

1988 Divadelní soubor Tyl – od 1974 Činoherní soubor Městského kulturního střediska Netolice, 25 členů, vedoucí Anna Pešková.

Od 1989 zastřešovalo soubor Muzeum JUDr. Otakara Kudrny.
1989 – György Schwajda: Svatá rodina – účast na ObP Dub – meziokresní divadelní přehlídka zemědělských a vesnických DS, 16. ročník.

Od 1997 SDO Tyl registrován jako občanské sdružení (o. s.)
Vedoucí spolku Anna Pešková, režisér M. Mikeš.

1992 – Jan Bor: Zuzana Vojířová, r. Anna Pešková a Miroslav Mikeš (v hlavních rolích Zuzana Mikešová a Jan Řepa). 1993 účast na přehlídce Divadelní léto, Netolice.
1994 – Alois Jirásek: Lucerna, r. Miroslav Mikeš. Účast na Divadelní léto, Netolice, Divadlo v trávě.
1995 – Pavel Doležal: Čarodějnická pohádka, r. Vláďa Borovka.
1995 – Božena Němcová: Babička, r. Miroslav Mikeš; Alois Jirásek: Lucerna, r. Miroslav Mikeš. Účast na přehlídce Divadelní léto, Netolice.
1996 – Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. Miroslav Mikeš. Divadelní léto, Netolice.
1996 – Jiří Tibitancl: O mlynářích a strašidlech, r. Miroslav Mikeš.
1996 – Jaroslav Hubálek: Dámské kvarteto, r. František Sklář ml.
1997 – Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, r. Miroslav Mikeš. Účast na přehlídce O štítek města Prachatic.
1997 – Jiří Tibitancl: Jak se mlynáři se strašidly potýkali, r. Miroslav Mikeš. Účast na festivalu Divadelní léto, Netolice.

1998 – Josef Kaj. Tyl: Strakonický dudák, r. Miroslav Mikeš. Účast na Divadelním létu Netolice v zahradě zámku Kratochvíle.
V 90. letech pravidelná účast na přehlídkách.
1988 – Václav Novák: Jak se kradou princezny, r. Anna Pešková a Miroslav Mikeš.
1999 – Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, r. Miroslav Mikeš. Účast na Divadelním létu Netolice.
1999 – S písničkou vzpomínáme na divadelní léta 1992–1999, spolu s herci připravil M. Mikeš, průvodní slovo D. Liščáková a J. Řepa.

2000 – Josef Kaj. Tyl: Tvrdohlavá žena, r. Miroslav Mikeš. Účast na festivalu Divadelní léto, Netolice.
Účast na Krajské přehlídce v Humpolci.

"Od roku 2000 máme stále připravené pásmo písniček, které připravuje se členy spolku Vladislav Borovka. Do roku 2005 to byly 'Hašlerky' s průvodním slovem J. Řepy a V. Borovky. Pak až do roku 2008 to byly 'Staropražské písničky' a 'České písničky'. Tato pásma zazněla ve Vitějovicích, Prachaticích, Netolicích, Husinci, Protivíně a Jámě. V roce 2009 jsme nacvičili nové pásmo s názvem 'Posezení s panem Hašlerem', které uvádí V. Borovka."
(z web. stránek souboru)

2001 – Josef Kaj. Tyl: Čert na zemi, r. Miroslav Mikeš. V roli Kačeny Zuzana Leherová, čerta Salamandra hrál Vladislav Borovka. Účast na Divadelním létu, Netolice.

2002 – Jan Bor: Zuzana Vojířová, r. Miroslav Mikeš a Iveta Uhlíková; Josef Kaj. Tyl: Čert na zemi, r. M. Mikeš (dobrovolné vstupné na konto povodní). Účast na festivalu Divadelní léto, Netolice (11. Divadelní léto pod širým nebem na Kratochvíli).
2002 – Ladislav Luknár: Písnička pro princeznu, r. M. Mikeš.

2003 ochotníci slavili 120. výročí založení divadelního spolku Tyl. Při vernisáži výstavy uvedli ukázky z některých představení souboru. (Táborské listy, 05.06.2003)

2003 – Ferdinand Oliva: Pojď na mé srdce! r. M. Mikeš.
2003 – písničkový pořad Hašlerky.
2003 – Vladimír Volf a Jiří Konečný podle pohádky Karla Jaromíra Erbena: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, r. Miroslav Mikeš a Iveta Uhlíková; Jan Bor: Zuzana Vojířová. Účast na festivalu Divadelní léto, Netolice.
2004 – Karel Fořt: Z českých mlýnů, r. Miroslav Mikeš a Iveta Uhlíková. Účast na fest. Divadelní léto, Netolice.
2005 – Jaroslav Jankovec: Srdce v rákosí, r. Miroslav Mikeš. Divadelní léto, Netolice.
2005 – Karel Stanislav: O zlém hajném, r. M. Mikeš (vítání parního vláčku v krojích, jízda do Dívčic a zpět do Netolic 25. 6.)
2006 – Alois Jirásek: Lucerna, r. Miroslav Mikeš. Divadelní léto, Netolice. 2007 hráno na Tažovickém mlýně.
2007 – Milena Marková: O zlaté kuličce, r. Miroslav Mikeš. Účast na přehlídce O štít města Prachatice.
2007 – Jan Drda: Hrátky s čertem, r. Miroslav Mikeš. Divadelní léto, Netolice.
2007 – Pavel Grym: Šíleně prolhaná princezna, r. Miroslav Mikeš.
2008 – podle Boženy Němcové: Pyšná princezna, r. Miroslav Mikeš. Divadelní léto, Netolice.
2008 – Marie Šebková: Emánek to zařídí.
2009 – Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, r. Miroslav Mikeš. Divadelní léto, Netolice.
2009 – v parním vláčku z Českých Budějovic do Čes. Krumlova a v rámci vítání parního vláčku „Peklík“ 1.5. v Netolicích – ukázky ze hry Jana Bora: Zuzana Vojířová, také zpívání s harmonikou v krojích.
2010 – Jaroslav Jankovec: Děvče z přístavu, r. Iveta Uhlíková; 2011 účast na fest. Divadelní léto, Netolice.
2010 – Posezení s panem Hašlerem. Pásmo písní, uváděl V. Borovka.

2011 – u příležitosti výročí 400 let od úmrtí Petra Voka uvedena hra Jana Bora: Zuzana Vojířová, r. Iveta Uhlíková a Miroslav Mikeš.
2012 – Carlo Goldoni: Mirandolína, r. Miroslav Mikeš, Iveta Uhlíková. Divadelní léto, Netolice. 2014 účast na Festivalu amatérských uměleckých sdružení, Netolice.
2012 – podle Karla Jaromíra Erbena: Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Uvedeno v zahradě na Kratochvíli (Divadelní léto pod širým nebem), poté na Kvildě a na zámku v Třeboni, kde sehráli i veselohru Ferdinanda Olivy: Pojď na mé srdce.

2013 oslavil spolek 130 let aktivního působení v ochotnickém divadle.

2013 – Jean Giraudoux: Ondina, r. Miroslav Mikeš, Iveta Uhlíková. Účast na festivalu Divadelní léto, Netolice.
2015 – Johann N. Nestroy: Pro nic za nic (komedie), r. Miroslav Mikeš. Divadelní léto, Netolice.
2015 – Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů (komedie), r. Miroslav Mikeš. Divadelní léto, Netolice.
2016 – Carlo Goldoni: Náměstíčko (komedie), r. Miroslav Mikeš. Divadelní léto, Netolice.
2017 – Alois Jirásek: Lucerna, r. Miroslav Mikeš. Divadelní léto, Netolice. Hra uvedena také jako charitativní představení na podporu Domova Žlutý Petrklíč pro postižené, Lomec.
2018 – Zdeněk Hovorka: Darmošlapky aneb hoši repete, r. Iveta Uhlíková (komedie). Divadelní léto, Netolice.
Bibliografie:
BAŠTA, Antonín. Štít města Prachatice. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 15.

KALÍŠKOVÁ, Gabriela: Tyláci kostýmy neodložili, pro publikum hrají dál. Táborské listy, srpen 2012.

KALÍŠKOVÁ, Gabriela: Loutkám z Kratochvíle pomalu končí jejich zimní lenošení. Táborské listy, 21. 2. 2002.

Netolice, SDO Tyl, Divadelní léto 2012, Mirandolina – plakát, 2012 (viz Obrázky).

Netolice, SDO Tyl, Divadelní léto 2013, Ondina – plakát, 2013 (viz Obrázky).

Netolice, SDO Tyl, Divadelní léto 2014, Sluha dvou pánů – plakát, 2014 – viz Přílohy.

Netolice, SDO Tyl, Divadelní léto 2015, Pro nic za nic; Sluha dvou pánů – plakát, 2015 – viz Přílohy.

Netolice, SDO Tyl, Divadelní léto 2016, Náměstíčko – plakát, 2016 – viz Přílohy.

Netolice, Tyl, SDO, Carlo Goldoni: Náměstíčko – plakátek k inscenaci, 2016 – viz Přílohy.

Netolice, SDO Tyl, Divadelní léto 2017, Lucerna – plakát, 2017 – viz Přílohy.

Netolice, SDO Tyl, Alois Jirásek: Lucerna – plakátek k uvedení inscenace na Lomci, 2017 – viz Přílohy.

Netolice, SDO Tyl, Divadelní léto 2018, Zdeněk Hovorka: Darmošlapky aneb hoši repete – plakát, 2018 – viz Přílohy.

PRACHATICE: Štít a Štítek města Prachatic. AS 2007, č. 2, s. 74, Zprávičky.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 262. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 78–80. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 75.


Divadelní listy 1883, č. 20, s. 175.

Divadlo 1904, č. 13, s. 286.

Československé divadlo XI, 1928, č. 3, s. 48.

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72, č. 5, s. 92, č. 9, s. 179, č. 10, s. 195.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, č. 4, s. 76.

WEBOVÉ stránky SDO Tyl Netolice – http://www.bazagraphic.cz/divadlo/index.html
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Netolice, Archiv SDO Tyl:
Stará opona, stříbrný odznak, rukopisy s věnováním her, malby scén 1850–1962, dopis J. K. Tyla mecenáši MUDr. Jos. Kudrnovi.

Praha, Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
13.018, Pl, ODi, 13.077, Pl, SDO Tyl.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856–1883, i. č. 578, sg 30/6/8138, SDO Tyl.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
SDO Tyl, Netolice, 1883–1957. Ev. č. pomůcky 539.

Prachatice, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice.
Časový rozsah: 1883–1957.
Metráž: 0,45 bm (vše je zpracováno a inventarizováno).
Tematický popis: Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1883–1957, účetní knihy z let 1883–1945 a spisový materiál.
Archivní pomůcky:
STARÝ V.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TYL NETOLICE 1883–1957. Inventář, 1994, s. 10, ev. č. 539.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Dub, kronika obce 1966–1985, snímek 49, 104, 106,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kiodt&menu=3&id=170&page=17
Husinec, kronika města 1950–1974, snímek 50, 53,
https://digi.ceskearchivy.cz/729/50/1041/1648/56/0

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Chlumany, OÚ, Kronika divadelních ochotníků MNV a JZD 1978–1989
Netolice, opona Tři grácie po restaurování 2021-2022
Netolice, opona Tři grácie po restaurování 2021-2022
Netolice, restaurování opony, pozvánka 2014
Netolice, SDO Tyl – logo, 2003
Netolice, SDO Tyl, Babička, Divadelní léto na zámku Kratochvíle, 1995
Netolice, SDO Tyl, Čert na zemi, 2001
Netolice, SDO Tyl, Čert na zemi, Divadelní léto na zámku Kratochvíle, 2001
Netolice, SDO Tyl, Dalskabáty, hříšná ves, 1996
Netolice, SDO Tyl, Dalskabáty, hříšná ves, 1999
Netolice, SDO Tyl, Dalskabáty, hříšná ves, 2009
Netolice, SDO Tyl, Divadelní léto na zámku Kratochvíle, Ondina, plakát, 2013
Netolice, SDO Tyl, Hrátky s čertem, 2007
Netolice, SDO Tyl, Jak se mlynáři se strašidly potýkali, 1997
Netolice, SDO Tyl, Kapitola I., II., III., Maloměstské tradice – plakát, 1888
Netolice, SDO Tyl, Lucerna, 1994
Netolice, SDO Tyl, Lucerna, 1995
Netolice, SDO Tyl, Lucerna, 2006
Netolice, SDO Tyl, Mirandolina, plakát, 2012
Netolice, SDO Tyl, Národní slavnost – plakát, 1888
Netolice, SDO Tyl, O mlynářích a strašidlech – plakát, 1996
Netolice, SDO Tyl, Podskalák – plakát, 1894
Netolice, SDO Tyl, propagační leták XXIV. Divadelního léta v zahradě Zámku Kratochvíle, 2015
Netolice, SDO Tyl, Pyšná princezna, 2008
Netolice, SDO Tyl, Srdce v rákosí, 2005
Netolice, SDO Tyl, Strakonický dudák, 1998
Netolice, SDO Tyl, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, 2003
Netolice, SDO Tyl, Tvrdohlavá žena, 2000
Netolice, SDO Tyl, Tvrdohlavci, plakát, 1884
Netolice, SDO Tyl, vývěsní štít, s.a.
Netolice, SDO Tyl, Z českých mlýnů, 2004
Netolice, SDO Tyl, Zuzana Vojířová, 1993
Netolice, SDO Tyl, Zuzana Vojířová, 1993
Netolice, SDO Tyl, Zuzana Vojířová, 2002
Netolice, SDO, Náměstíčko - plakát, 2016
Netolice, Tyl, Dalskabáty - plakát, 2009
Netolice, Tyl, Darmošlapky - plakát, 2018
Netolice, Tyl, Lucerna - plakát, 2017
Netolice, Tyl, Náměstíčko - plakát, 2016
Netolice, Tyl, Sluha dvou pánů - plakát, 2014
Vadkov, Vadkovské lesní hraní - plakát, 2018


Mapa působení souboru - Tyl, SDO / Čtenářsko-ochotnická jednota / Osvětová beseda / Občanské sdružení

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Netolice, SDO Tyl, vývěsní štít, s.a.
Netolice, SDO Tyl – logo, 2003
Netolice, SDO Tyl, Tvrdohlavci, plakát, 1884
Netolice, SDO Tyl, Národní slavnost – plakát, 1888
Netolice, SDO Tyl, Kapitola I., II., III., Maloměstské tradice – plakát, 1888
Netolice, SDO Tyl, Podskalák – plakát, 1894
Netolice, SDO Tyl, Lucerna, 1994
Netolice, SDO Tyl, Čert na zemi, Divadelní léto na zámku Kratochvíle, 2001
Netolice, SDO Tyl, Lucerna, 2006


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.