Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Máj, 1867 SDO / OB

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1867
Působení: 186x, 187x, 188X, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1867 z podnětu řídícího učitele Josefa Brunclíka založen Spolek divadelních ochotníků (SDO), zakladateli též rolníci Josef Drahoňovský a Václav Janus, zakoupeno jeviště a dekorace za 88 zlatých v Benešově,
týž rok 26.12. první premiérou Bezúmyslný lékař (Molière) v sále Ducháčkova (od 1890 Studničkova) hostince.
Na oponě výjev Břetislav a Jitka.
1868 postavil Ducháček nový sál. Staré jeviště prodáno do Bozkova, pořízeno nové s oponou s náměty hradů Hasištejn, Křivoklát a Svojčice. Mj. Hluchý podomek, Tvrdohlavá žena, Sládci, Loupežníci na Chlumu, Katovo poslední dílo, Strakonický dudák, Enšpígl, Čert na zemi, většinou 5-9 premiér ročně.
1867-1883 jeviště umístěno v sále hostince Fr. Ducháčka, sehráno 82 her.

„Dne 10. května 1881 slavil náš nejjasnější korunní princ Rudolf své zasnoubení s nejjasnější princeznou belgickou Stefanii ve Vídni.Oddal je J. Em. kníže arcibiskup pražský Karel Swarzenberg. V Tatobitech byl 9. večer průvod s pochodněmi, pak představení divadelní Dráteníci. Dne 10. května slavné služby Boží s Te Deum.“
"Premiéra Dráteníků byla 20. února 1881. Opakované představení 9. května 1881 vyneslo 3 zl 69 kr.Výlohy byly 6 zl 29 kr. (Kronika DS)

1883 jeviště přestěhováno do do Droznova hostince, kde zůstalo do 1890, zde sehráno 8 her.
1890-1892 jeviště přestěhováno do hostince Jana Šantrocha. Finanční poměry spolku byly tak špatné, že
1892 obecní správní rada jeviště prodala za pár zlatých.

Mladší generace členů se však vzchopila a na vypůjčeném jevišti z Mašova u Turnova sehrála v hostinci Čeňka Studničky 4 hry a za výnos pořízeno nové jeviště.

1893 povolen řádný spolek se stanovami, v březnu seháno první představení Pražský žid spolu s místní hudbou Jos. Kočího.
Divadlu se začalo dařit , počet představení se pohyboval od 5 do 8 v roce 1898.
1896 uvedena hra Lucifer (ve Slané u Semil), Naši furianti.
Při všech představeních účast kapely, "která o přestávce kusy z Prodané nevěsty a z Cavaleria rusticana dávala", časté zájezdy do okolních vsí,
1894 spolek hrál v Městském divadle v Turnově Štolbovu Závěť.
Od 1900 spolupráce s SDH.

Do 1910 v repertoáru např. Žižkova smrt, Sirotek Lovoodský, Potopený zvon, Othello, Palackého třída 27, Její pastorkyňa, Revizor, Exulanti, Vojnarka, Kutnorští havíři, Psohlavci, K. Havlíček Borovský, Paličova dcera, Lucerna ad.
1912 Zázračný lucifer, hráno též ve Vesci.
Za 1. svět. války asi 1-2 představení ročně, citelná ztráta mnoha členů odchodem na vojnu, přesto
1918 na oslavu 50 let Národního divadla uvedena Růže Lužanská.
1919 Zvoník u Matky Boží, v hostinci Jos. Studničky.

Ve 20. letech 20 století divadelníci rozšířili činnost o představení v přírodě, společenské výlety s hudbou a vlastní programy na oslavy 1. máje.
1926 Růže ze Sibiře.
1929 nové jeviště - na na dluh, který se pak za hospodářské krize těžko splácel, uvedena Lucerna.

1931 se uskutečnil slavnostní zájezd III. obvodu Riegrova okrsku ÚMDOČ do Tatobit, účastnily se spolky: A. Marek, Turnov, Národní beseda Turnov, Čtenářsko-och. spolek Dolánky, Tyl Kacanovy, SDO Rovensko pod Troskami, ČOJ z Veselé, SDO z Klokočí, Čtenářsko-divadelní spolek z Kotelska. Předsedou odboru J. Chundela z Turnova, vystoupil s proslovem na schůzi obvodu. na závěr tatobitští ochotníci sehráli Jiráskova Otce v režii p. Kasana, který také hrál Divíška.

1932 Při požáru U Studničků shořelo i jeviště.
1934 J. V. Krýsa: Důl Nelson - sociální tematika byla v době doznívání hospodářské krize zvlášť aktuální, popis důlního neštěstí. Dále Osiřelo dítě, Starostovic Baruška.
1935 spolek sloučen s DO NJS.
1935 uvedli hru Smolíkové-Rajské Zemský ráj to napohled v rámci soutěže div. okrsku ÚMDOČ Český ráj.
Činný i za války -
1940 uvedena Šamberkova hra Josef Kajetán Tyl.

Po 1945 ještě několik her,
před likvidací spolku ještě
1950 uveden Libuňský jemnospán.
Poté na místním jevišti především hostování cizích souborů.

1953 soubor znovuobnovil jako DS OB Jaromír Janus, uvedena Noc na Karlštejně. Hrálo se ročně v průměru 3x, např.
Na letním bytě, Kolébka, Ženichové, Otec, Panenské sliby, Neotesanci, Mirandolina.
1959 L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek.,

1961-1968 20 představení, např.
1961 J. Drda: Hrátky s čertem,
1962 F. X. Svoboda: Poslední muž, L. Aškenazy: Host; J. B. Molière: Zdravý nemocný, režijní debut Petra Peška.
1967 Pan Hašler přijímá, koncem roku slavnostní představení ke 100. výročí založení ochotnického divadla v Tatobitech (1867-1967) - V. K. Klicpera: Ženský boj K této příležitosti oceněni nejaktivnější členové souboru - Václav Mánek, Jaromír Janus, Josef Maryška, František Prokůpek, Božena Koucká, Miloslav Novák, A. Kořínková, Vladimír Brunclík, Marie Janusová, Jaroslav Koucký, Fr. Lacina, Božena Kasanová, J. Kracík, Fr. Hušek, Jaroslav Bakša, Lad. Cimbál, Josef Studnička st. a Jos. Hůlka.
Další inscenace v režii Petra Peška:
1975 pásmo veršů básníka F. G. Lorcy,
1976 V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, modernizováno jevištní zařízení, instalaci provedli zdarma členové souboru.
1977 J. Skopeček na motivy O. Wilda: Strašidlo Canterwillské.
1979 V. Tomšovský: Kocour v botách
1982 J. B. Molière: Chudák manžel - Jira Danda (115 let divadla v Tatobitech).

1983 oslavy 115. výročí založení. K roku Českého divadlu Petr Pešek sestavil sborník Ochotnické divadlo v Tatobitech 1867-1983, který vydala místní Osvětová beseda. Ve stejném roce výstava dokumentů, plakátů a fotografií o historii místního ochotnického divadla.

1984 J. Vrchlický: Noc na Karlštejně.
1985 velkým projektem bylo uvedení divadelní hry Josefa Boučka: Noc pastýřů. Hra o J. J. Rybovi byla připravena velmi pečlivě a v Tatobitech sklidila veliký úspěch.

V 2. pol. 80. let v místě kraj. přehlídky vesnických souborů s výběrem na Vysoké, zásluhou P. Peška, zdejšího režiséra a herce, metodika OKS v Semilech (přispěl i ke vzniku KDP ve Vysokém).

1986 pásmo Ze života našich otců, Miroslav Horníček: Slaměnný klobouk
1987 - 1. října mělo premiéru literární pásmo Kdo se třpytit chce jako hvězda… o Věnceslavu Metelkovi. Tatobitské divadelníky při něm doprovázela hudba W. A. Mozarta, G. F. Händla a J. K. Vaňhala. Také inscenace E. Braginskij: Podnájem.

1988 - Máj - divadelní soubor Osvětové besedy Tatobity, 35 členů, vedoucí Petr Pešek.

1989 - Máj, V. K. Klicpera: Potopa světa, r. Petr Peška. Účast na KP VDS Malé Svatoňovice - postup na NP vesnických a zemědělských divadelních souborů do Vysokého nad Jizerou - ocenění za nápaditou a pečlivou režii, poslední představení.

Bývalý kulturní dům zčásti vybudovaný svépomocí v akci Z byl navrácen bývalému majiteli hostince, a herci tak přišli o jeviště.
---------------------------------

2010 - 14. 1. - se U Studničků sešla ustavující schůze k obnovení divadelního spolku Máj v Tatobitech.
Obnovitelé: Z. Dědeček, D. Dědečková, N. Havrdová, S. Janusová, L. Malá, J. Malý, L. Náklíček, K. Pešková, P. Pešek, K. Procházka, S. Vaněk, J. Staňková, L. Štěpnička.
2010 - první premiéra 18. června - A. Jirásek - úprava hry J. Staňková, režie J. Staňková, Petr Pešek: O lípě (Lucerna), v KD Tatobity, 341 diváků.

Registrovaný oficiální název div. spolku tatobitského:
Spolek divadelních ochotníků Divadelní soubor "Máj" 1867 Tatobity.


2010 - Jaromír Břehovský: Rejžák z Prahy (Veselá komedie o trampotách amatérského souboru z malého města, která velmi příhodně dává nahlédnout do zákulisí ochotnického souboru ....... jedná se vlastně o divadlo na divadle.). Účast na MINI divadelní přehlídce, Železný Brod.
-------------------
2012 ochotníci v Tatobitech oslaví 145 let.
Členové souboru MÁJ opět začali připravovat divadelní představení na sezonu 2012. Pro diváky zvolili novinku s docela příjemným překvapením. Hra s poměrně velkým obsazením, čerpá z minulosti tatobitské obce a nepostrádá humor, napětí a samozřejmě lásku.
Děj je situován do roku 1934 a titul hry je poněkud krkolomný: Karbunkulus. Význam slova si pohodlně najdete na svém počítači. Dopředu můžeme prozradit, že má blízko k pracovní činnosti, která živila v uvedené době většinu místních občanů.
Představení je také dárkem k 145. výročí založení ochotnického divadla v Tatobitech, které soubor oslaví v příštím roce. Petr Pešek, autor a režisér.
Premiéra této hry byla 31. března 2012 v 19 hodin v kulturním domě Tatobity.
Repríza v pátek 13. dubna 2012 v 19 hodin tamtéž. Na preméře téměř tři stovky diváků.
-----

2013 - Petr Pešek: KARBUNKULUS. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání za herecký výkon Václav Dručan a Jan Zahradníček.

2014 - Obec Tatobity oslavila 500 let trvání. Divadelní spolek připravil k tomuto výročí hru V. K. Klicpery: Ženský boj v úpravě a režii Petra Peška. Premiéra 20. června v 19 hodin v KD OU Tatobity.

2015 - V. K. Klicpera: ŽENSKÝ BOJ. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro.

2019 - Josef Kajetán Tyl: Chudý kejklíř aneb Noční navštívení. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Luděk Štěpnička za herecký výkon, Jana Staňková za autorskou kreativitu a soubor za sborový zpěv.

2023 - Peter Quilter, Jana Staňková, Pavel Dominik: Je úchvatná!, r. Luděk Štěpnička. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Janě Staňkové za úpravu textu. Účast na KP Lomnice nad Popelkou - čestné uznání za herecký výkon Jana Staňková za roli Florence Foster Jenkinsová a Antonín Macháček za roli Cosme McMoon.
Bibliografie:
GREGAR, Alexandr: Krakonoš byl spokojen. XX. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů. Amatérská scéna 1990, č. 1, s. 6.

PEŠEK, Petr: Ochotnické divadlo v Tatobitech 1867-1983. Tatobity, OB 1983.

SLAVNOSTNÍ zájezd III. obvodu Riegrova okrsku ÚMDOČ do Tatobit. Podepsáno H. Blíže neurčený novinový výstřižek září 1931.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 45.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/259/249, SDO 1892, 1893, 1900.

Fond ČM 1884-1900, i. č. 1708, sg 30/259/272, SDO 1892, 1893, 1900.

Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3933/1931, SDO (zákaz div. představení).

Související Obrázky

Praha, Zemský úřad, zákaz uvádění divadelní hry Důl Nelson, 1934
První strana Kroniky tatobitského ochotnického divadla
Tatobity, Divadelní ples, 1986
Tatobity, Divadelní ples, hosté z Mělníka, 1986
Tatobity, DS Máj Osvětové besedy, Potopa světa, 1989
Tatobity, DS Máj Osvětové besedy, Potopa světa, 1989
Tatobity, DS Máj, dramatik Josef Bouček (vpravo) s režisérem Petrem Peškem,1988
Tatobity, DS Máj, Kdo se třpytit chce jako hvězda ... - pozvánka, 1987
Tatobity, DS Máj, Kdo se třpytit chce jako hvězda ..., 1987
Tatobity, DS Máj, Noc pastýřů, 1985
Tatobity, DS Máj, oslavy 120 let souboru, třetí zleva uč. L. Bišická, 1987
Tatobity, DS Máj, portrét režiséra, herce a recitátora Petra Peška, 1987
Tatobity, DS Máj, před 1. premiérou obnoveného DS - O lípě - starostka obce Lenka Malá předala květiny P. Peškovi k 50 letům u ochotnického divadla, 2010
Tatobity, DS Máj, Setníkův štít,  1985
Tatobity, DS Máj, Vítání souboru Máj Tatobity na Národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou, 1989
Tatobity, Máj, Chudý kejklíř aneb Noční navštívení, 2019
Tatobity, Máj, Karbunkulus, 2012
Tatobity, Máj, Karbunkulus, 2012
Tatobity, Máj, Kolébka, 1953
Tatobity, Máj, Noc na Karlštejně, 1953
Tatobity, Máj, O lípě, 2010
Tatobity, Máj, O lípě, Kněžna a Hrabě, 2010
Tatobity, Máj, O lípě, muzikanti, 2010
Tatobity, Máj, Slaměný klobouk,1986
Tatobity, Máj, Ženský boj, 2014
Tatobity, MÁJ, Ženský boj, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Tatobity, MÁJ, Ženský boj, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Tatobity, oběžník o pojištění členů ÚMDOČ
Tatobity, OD, Otec - plakát, 1931 a představení 1935
Tatobity, omluva a výčet činnosti Václava Mánka
Tatobity, SDO, Cikánčina pomsta, 1921
Tatobity, SDO, Kdo se třpytit chce jako hvězda,1987
Tatobity, SDO, Kolébka, 1953
Tatobity, SDO, Na letním bytě, 1954
Tatobity, SDO, Růže ze Sibiře, 1926
Tatobity, SDO, Slaměný klobouk - program, 1986
Tatobity, SDO, Závěť, 1894
Tatobity, SDO, zpráva o první divadelním představení v Tatobitech v Kronice z roku 1867
Tatobity, ŠS, Jak se čerti ženili
Tatobity, To byl český muzikant, 1965
Tatobity, zpravodaj Větrník v z Vysokého nad Jizerou, 1987
Tatobity,SDO, Cenzura hejtmana, 1943
Titulní strana Kroniky tatobitského ochotnického divadla z r.1867


Mapa působení souboru - Máj, 1867 SDO / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Tatobity, SDO, Cikánčina pomsta, 1921
Tatobity, SDO, Růže ze Sibiře, 1926
Tatobity, Máj, Kolébka, 1953
Tatobity, SDO, Kolébka, 1953
Tatobity, Máj, Noc na Karlštejně, 1953
Tatobity, SDO, Na letním bytě, 1954
Tatobity, To byl český muzikant, 1965
Tatobity, DS Máj, Noc pastýřů, 1985
Tatobity, DS Máj, Setníkův štít,  1985
Tatobity, Divadelní ples, 1986
Tatobity, Divadelní ples, hosté z Mělníka, 1986
Tatobity, Máj, Slaměný klobouk,1986
Tatobity, DS Máj, oslavy 120 let souboru, třetí zleva uč. L. Bišická, 1987
Tatobity, DS Máj, portrét režiséra, herce a recitátora Petra Peška, 1987
Tatobity, SDO, Kdo se třpytit chce jako hvězda,1987
Tatobity, DS Máj, dramatik Josef Bouček (vpravo) s režisérem Petrem Peškem,1988
Tatobity, DS Máj Osvětové besedy, Potopa světa, 1989
Tatobity, DS Máj Osvětové besedy, Potopa světa, 1989
Tatobity, DS Máj, Vítání souboru Máj Tatobity na Národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou, 1989
Tatobity, Máj, O lípě, 2010
Tatobity, Máj, O lípě, Kněžna a Hrabě, 2010
Tatobity, Máj, O lípě, muzikanti, 2010
Tatobity, Máj, Karbunkulus, 2012
Tatobity, Máj, Karbunkulus, 2012
Tatobity, Máj, Ženský boj, 2014
Tatobity, MÁJ, Ženský boj, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Tatobity, MÁJ, Ženský boj, KP Josefodolské divadelní jaro 2015
Tatobity, Máj, Chudý kejklíř aneb Noční navštívení, 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.