Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Tatobity

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Semily
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1867
1867-1989 ochotnické divadlo v sále Ducháčkova (od 1890 Studničkova) hostince - poté KD.
Na oponě výjev Břetislav a Jitka.
1868 postavil Ducháček nový sál, pořízeno nové jeviště s oponou s náměty hradů Hasištejn, Křivoklát a Svojčice.

1868 první zaznamenané představení školních dětí.

1893 řádný spolek se stanovami SDO (DS OB - DS Máj.),

Od 1900 spolupráce SDO se Sborem dobrovolných hasičů.


1912-1935 DO NJS. Jeviště z Turnova.

Od poč. 20. let též DrO Církve československé.

1932 při požáru U Studničků shořelo i jeviště.

Po 1945 činnost SDO obnovena,
1951 likvidace spolku.

V 50. letech na národní škole učitelka Ludmila Bišická vedla dětský soubor, který vychoval nové divadelníky a pomohl udržet ochotnickou aktivitu v místě.

1953 Jaromír Janus obnovil soubor - DS OB - Máj.
Do 1989 činný, ved. a režisér Petr Pešek.

Po 1990 bývalý kulturní dům zčásti vybudovaný svépomocí v akci Z byl navrácen bývalému majiteli hostince, a herci tak přišli o jeviště.
V činnosti nastala velká pauza.

Po roce 2000 obnoveny večery poezie,

2003 založeno Občanské sdružení Dědina v Tatobitech, usilující o zachování přírodního, kulturního a historického prostředí v obci a regionu Český ráj. Je nazváno jménem malíře Jana Dědiny, který v Tatobitech žil do roku 1955 a jehož jméno také asociuje venkov.
Z aktivit např.:
2005 - výstava děl malíře J. Dědiny v muzeu v Turnově,
2008 - Jan Hus v díle Jana Dědiny,
každoroční Slavnosti lípy v Tatobitech, (Na)Malované prázdniny pro děti a další setkání se spisovateli a významnými osobnostmi včetně spolupráce (2008) s festivalem Jičín-město pohádky.

2012 - Petr Pešek sepsal a režíroval hru Karbunkulus, v níž si zahrál postavu starosty a která měla premiéru v Tatobitech 31.3. 2012 k oslavě 145 let ochotnického divadla v Tatobitech, čerpá z minulosti tatobitské obce

2014 - k oslavě 500 let trvání Obce Tatobity Petr Pešek upravil a režíroval hru V. K. Klicpery: Ženský boj. Premiéra 20. června 2014 v Tatobitech.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.543.

PEŠEK, Petr: Ochotnické divadlo v Tatobitech 1867- 1983. Tatobity, OB 1983.

PEŠEK, Petr: Z kroniky tatobitských ochotníků. Rozvoj 1983, č. 41, s. 6; č. 43, s. 6.

PETRÁK, Josef: Letopisy divadel na Lomnicku. In: sborník Lomnicko 1922/1923.

PODOBSKÝ, Jaroslav: Dějiny Tatobit, Žlábku a okolních vsí, díl I-III. Tatobity, MNV 1985.

VOTOČEK, Václav: Soubor informací z okresu Semily. Rkp. pro MČAD 1998. Nestr. Viz Místa/Okresy/Semily/Texty.
Archivy:
VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
K 500 výročí první písemné zmínky o obci Tatobity vydal místní obecní úřad knihu o 240 stranách Naše Tatobity od minulosti k dnešku.
Najdeme zde mnoho zajímavých informací. Místo je také věnováno kultuře: divadlu, muzikantské tradici, výtvarnému umění, filmu atd.Obshuje historii spolků a část je věnována významným osobnostem. Autorem je Jaroslav Barták a spolupracovníci. (Zdroj: Petr Pešek, Tatobity)

Související Obrázky

Tatobity, Dědina, Slavnosti lípy - pozvánka, 2008
Tatobity, Dědina, vzpomínkový pořad Jan Hus - plakát, 2009
Tatobity, Divadelní ples, 1986
Tatobity, Divadelní ples, hosté z Mělníka, 1986
Tatobity, DS Máj, před 1. premiérou obnoveného DS - O lípě - starostka obce Lenka Malá předala květiny P. Peškovi k 50 letům u ochotnického divadla, 2010
Tatobity, Hostinec u Šantrochů  v Tatobitech čp. 27,  zde hráno do roku 1892
Tatobity, Smrt ze vsi 2004
Tatobity, snímek vyhořelého hostince U Studničků
Tatobity, snímek vyhořelého hostince U Studničků, jeviště
Tatobity, stavba školy, 1934
Tatobity, vlajka, 2009
Tatobity, znak obce, 2004


Mapa - Tatobity

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Tatobity, znak obce, 2004
Tatobity, stavba školy, 1934
Tatobity, snímek vyhořelého hostince U Studničků
Tatobity, snímek vyhořelého hostince U Studničků, jeviště
Tatobity, Divadelní ples, 1986
Tatobity, Divadelní ples, hosté z Mělníka, 1986
Tatobity, Dědina, Slavnosti lípy - pozvánka, 2008
Tatobity, Smrt ze vsi 2004
Tatobity, DS Máj, před 1. premiérou obnoveného DS - O lípě - starostka obce Lenka Malá předala květiny P. Peškovi k 50 letům u ochotnického divadla, 2010