Databáze českého amatérského divadla

Texty: Tatobity, Excerpce pro MČAD 1998-2002

TATOBITY o.Semily
Spolek divadelních ochotníků Tatobity - Založen 1867, první představení 26.12.1867 v místnosti Fr. Ducháčka, na oponě výjev Břetislav a Jitka. 1868 postavil Ducháček nový sál. Staré jeviště prodáno do Bozkova, pořízeno nové jeviště s oponou, na níž byly namalovány hrady Hasištejn, Křivoklát a Svojčice. Řádný spolek se stanovami povolen 4.2.1893. V roce 1920 se hrálo u Studničků, toho roku sehráno 7 představení. Při požáru u Studničků 8.8.1932 shořelo i jeviště. V roce 1935 spolek sloučen s divadelním odborem Národní jednoty severočeské. Činný za války i po r. 1945.
Divadelní odbor Národní jednoty severočeské Tatobity - NJS v Tatobitech založena 1908, v r. 1912 ustaven i divadelní odbor. Jeviště pořízeno za 565 K z Turnova. Hrálo se do vypuknutí I. svět. války. Činnost obnovena na podzim 1917, hrálo se dva roky, pak nečinnost. Od r. 1922 se pilně hrálo, některé hry opakovány v okolních obcích. V roce 1935 sloučení se Spolkem divadelních ochotníků Tatobity.
Divadelní soubor Osvětové besedy Tatobity - Po r. 1948 Spolek divadelních ochotníků začleněn do Osvětové besedy. Ročně v průměru 3 představení, v letech 1961-1968 sehráno 20 představení. (Votoček)
Pešek, Petr: Ochotnické divadlo v Tatobitech, OB 1983
Podobský, Jaroslav: Dějiny Tatobit, Žlábku a okolních vsí, díl I-III, MNV 1985
Petrák, Josef: Letopisy divadel na Lomnicku, in: sborník Lomnicko, roč. 1922/3.

Adresář 93: DS Máj
ÚMDOČ 1922: S.d.o., Národní Jednota Severočeská, Dram.odb.Rady církve čsl.
DS, název není znám (Dotazník ÚLK 1999.)

1989 KDP: DS Máj OB: V. K. Klicpera: Potopa světa
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':