Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: PEŠEK, Petr, Tatobity

Datum narození: 5.7.1944
Místo narození: Tatobity u Turnova
Datum úmrtí: 14.9.2016
Místo úmrtí: Tatobity u Turnova
Petr Pešek

1951-1956 v Tatobitech u Turnova vychodil národní školu, kde se poprvé setkal s divadlem.
Učitelka Ludmila Bišická velmi fandila divadlu, a tak do něj zapojila i své malé žáky. Tady si poprvé zahrál „velkou roli“ krtka v divadelní hře F. Kožíka: Jak květinky přezimovaly.

1958-1962 v Turnově na gymnáziu (tehdy SVVŠ - dvanáctiletá střední škola) se setkal s výborným profesorem češtiny, milovníkem a vykladačem poezie, příznivcem a nadšencem malého divadla Jaromírem Horáčkem a jeho souborem Kompas s režiséry a scénaristy Ladislavem Rybišarem (později Čs.rozhlas Hradec Králové) a Karlem Křížem (divadlo Liberec, Realistické, Labyrint).
S Jaromírem Horáčkem se setkával i později, když si s tatobitským souborem zahrál v inscenacích Zvíkovský rarášek (Stroupežnický, 1959), a Hrátky s čertem (Drda, 1961), Poslední muž (F. X. Svoboda) a Host (L. Aškenazy, 1962).

1962 Petr Pešek režíroval své první divadlo v rodné obci a to J. B. Molière: Zdravý nemocný.

Následovala škola v Praze a dvouletá základní vojenská prezenční služba. Ani vojna však neznamenala přestávku v divadle. Setkal se na ní s Alexem Koenigsmarkem a připravil s ním dramatické pásmo.

Po návratu do civilního života se vrátil do souboru v rodných Tatobitech a
1967 režíroval a hrál v divadelní hře Pan Hašler přijímá. Koncem roku připravil a režíroval slavnostní představení ke 100. výročí založení ochotnického divadla v Tatobitech (1867-1967) - hru V. K. Klicpery Ženský boj.

1969 nastoupil jako odborný pracovník pro slovesné obory v Okresním kulturním středisku v Semilech. Měl na starosti poezii, loutkové a amatérské divadlo. (Nedlouho před ním na stejném místě pracoval malíř Vladimír Komárek.)
V roce nástupu také znovu objevil divadelní nadšence v horském městečku ve Vysokém nad Jizerou a v Tatobitech uspořádal okresní přehlídku nejlepších divadelních souborů (Benešov, Nová Ves n. P. a Čistá u Horek). Ve Vysokém n.Jiz. v říjnu připravil dvoudenní seminář s okresem Jičín a poprvé se zde uskutečnila soutěž divadelních monologů o Cyranův kord. Byla to vlastně již zkouška na budoucí národní divadelní přehlídky ve Vysokém nad Jizerou, které byly definitivně převzaty do semilského okresu na setkání SČDO v Příbrami (1970) za přítomnosti Ládi Lhoty, Jaroslava Šindeláře (ÚKVČ) a dalších. (Podrobný popis lze najít ve sbornících S divadlem u Krakonoše - 20 let národních přehlídek vesnických a zemědělských divadelních souborů /1989/ a S divadlem u Krakonoše - 25 let národních přehlídek (dříve vesnických a zemědělských) venkovských divadelních souborů /1994/.)
Pravdou však je, že bez vědomí tehdejších institucí okresu Semily vydal P. Pešek za sebe záruku a příslib pořádání národních přehlídek ve Vysokém nad Jizerou, podpořenou jen divadelním geniem loci horského městečka a předchozími organizačními zkušenostmi.
1970 ve Vysokém zopakoval společný seminář s okresem Jičín a další ročník Cyranova kordu.
1971 se ve Vysokém uskutečnil první ročník národní přehlídky (celonárodně šlo již o II. ročník, první NP se uskutečnila v Žebráku).
1974 se Petr Pešek připravované přehlídky již neúčastnil, protože z „ideových důvodů“ (leták protestující proti vstupu vojsk) musel zanechat práce v kulturní instituci. Jediná možnost zaměstnání se naskytla v „přidružené výrobě“ JZD Tatobity. Bylo to pletení ok k ocelovým lanům a výroba hromosvodů. (V témže roce již také neobdržel od SČDO avizovaný zlatý odznak, protože se členové ÚV SČDO obávali v Žatci odznak veřejně předat a nabídli jej poskytnout neoficiálně na místním WC.)

Amatérské divadlo se stalo jediným vyrovnávacím protipólem k monotónní ruční práci.
1975 sestavil a realizoval pásmo veršů básníka F. G. Lorcy,
1976 opět na jevišti v Tatobitech režíroval hru V. K. Klicpery Hadrián z Římsů,
1977 J. Skopeček na motivy O. Wilda: Strašidlo Canterwillské.
Další režie s tatobitskými ochotníky:
1979 V. Tomšovský: Kocour v botách
1982 J. B. Molière: Chudák manžel (115 let divadla v Tatobitech).
1983 k roku Českého divadlu sestavil sborník Ochotnické divadlo v Tatobitech 1867-1983, který vydala místní Osvětová beseda. Ve stejném roce připravil v Tatobitech výstavu dokumentů, plakátů a fotografií o historii místního ochotnického divadla.
1984 P. Pešek režíroval J. Vrchlického: Noc na Karlštejně.
1985 velkým projektem bylo uvedení divadelní hry Josefa Boučka: Noc pastýřů. Hra o J. J. Rybovi byla připravena velmi pečlivě a v Tatobitech sklidila veliký úspěch.
1986 připravil pásmo Ze života našich otců a v témže roce režijně připravil a hrál ve hře M. Horníčka: Slaměný klobouk.
1987 pásmo Kdo se třpytit chce jako hvězda… (ze života V. Metelky z Pasek nad Jizerou) a hra E. Braginského: Podnájem.

1988 s dramatikem J. Boučkem jednal Petr Pešek o nastudování jeho hry Setníkův štít. (Podobenství o „neoprávněném vstupu cizích vojsk“ v osmnáctém století ve Francii.) Podařilo se. Hra byla uvedena na krajské východočeské přehlídce v Tatobitech.
1989 V. K. Klicpera: Potopa - z východočeské krajské přehlídky v Malých Svatoňovicích hra postoupil na NP vesnických a zemědělských divadelních souborů do Vysokého nad Jizerou. Zakladatel vysocké přehlídky se tak jako režisér a herec vrátil na "místo činu". Inscenace ve Vysokém n. J. získala ocenění za nápaditou a pečlivou režii.

Společenské změny, které následovaly, v prvních letech nepřinesly větší prostor pro amatérské divadlo. Také v Tatobitech došlo k podstatným změnám. Bývalý kulturní dům zčásti vybudovaný svépomocí v akci Z byl navrácen bývalému majiteli hostince, a herci tak přišli o jeviště.
V činnosti nastala velká pauza.
Po roce 2000 se Petr Pešek znovu vrátil do Tatobit - účinkoval na večerech poezie - např.
2004 J. Jindra: Jak zraje šedý zákal,
2005 Stopy v písku - večer ze sbírky poezie profesora Jaromíra Horáčka,
2007 Jan Solovjev, 2008 Jaroslav Seifert a František Halas.

2003 na jaře se stal iniciátorem a zakladatelem Občanského sdružení „Dědina“ v Tatobitech, usilujího o zachování přírodního, kulturního a historického prostředí v obci a regionu Český ráj. Je nazváno jménem malíře Jana Dědiny, který v Tatobitech žil do roku 1955 a jehož jméno také asociuje venkov.
Program sdružení a bývalá malířova zahrada se tak staly dostačujícím všestranným vyžitím pro bývalého amatérského divadelníka.
Z posledních pořadů a výstav, které připravil, uveďme např.
2005 - výstava děl malíře J. Dědiny v muzeu v Turnově,
2008 - Jan Hus v díle Jana Dědiny,
každoroční Slavnosti lípy v Tatobitech, (Na)Malované prázdniny pro děti a další setkání se spisovateli a významnými osobnostmi včetně spolupráce (2008) s festivalem Jičín-město pohádky.

2010 - z významné iniciativy P. Peška obnoven Spolek divadelních ochotníků Divadelní soubor "Máj" 1867 Tatobity.
Před 1. premiérou obnoveného DS - O lípě - starostka obce Lenka Malá předala květiny P. Peškovi k 50 letům činnosti v ochotnickém divadle.

2012 - sepsání a režírování hry Karbunkulus, v níž si zahrál postavu starosty a která měla premiéru v Tatobitech 31.3. 2012 k oslavě 145 let ochotnického divadla v Tatobitech. Hra čerpá z minulosti tatobitské obce

2014 - V. K. Klicpera: Ženský boj, úprava a režie, k oslavě 500 let trvání Obce Tatobity. Premiéra 20. června 2014 v Tatobitech.
---

Petr Pešek dne 14. 9. 2016 zemřel po krátké těžké nemoci a je pochován v rodných Tatobitech.
Bibliografie:
2. NÁRODNÍ přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů. Vysoké nad Jizerou, 1971. Programová brožura. Red. PEŠEK, Petr. Semily, Přípravný výbor 1971. 38 s. (BČAD č. 1085/71)

4. NÁRODNÍ přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů. Vysoké nad Jizerou, 1973. Programová brožura. Red. PEŠEK, Petr. Semily, Přípravný výbor 1973. 30 s. (BČAD č. 1085/73)

PEŠEK, Petr: Ochotnické divadlo v Tatobitech 1867- 1983. Tatobity, OB 1983.

Články:

PEŠEK, Petr: 120 let divadla v Tatobitech. Rozvoj 24.12.1987, ročník 36, číslo 36

PEŠEK, Petr: Druhé vystoupení našich. Rozvoj 5. 10. 1989, roč. 37, č. 40

PEŠEK, Petr: Slavnosti divadla v Tatobitech. Rozvoj 2. 6. 1988, roč. 37, č. 22

PEŠEK, Petr: Týden divadelní tvorby. Rozvoj 14. 1. 1988, roč. 37, č. 2

PEŠEK, Petr: Účastníci Šrámkovy Sobotky ne výletě. Rozvoj 4. 8. 1988, roč. 37, č. 31

PEŠEK, Petr: Z kroniky tatobitských ochotníků. Rozvoj 1983, č. 41, s. 6; č. 43, s. 6.

----
více např. http://www.trosky.cz/rajnet/web/print.asp?id=1206
http://www.tatobity.cz/view.php?cisloclanku=2014070001

Související Obrázky

Petr Pešek blahopřeje v Turnově (Městské divadlo) v říjnu herci M. Horníčkovi, 1988
Tatobity, Dědina, vzpomínkový pořad Jan Hus - plakát, 2009
Tatobity, DS Máj, dramatik Josef Bouček (vpravo) s režisérem Petrem Peškem,1988
Tatobity, DS Máj, Noc pastýřů, 1985
Tatobity, DS Máj, portrét režiséra, herce a recitátora Petra Peška, 1987
Tatobity, DS Máj, Vítání souboru Máj Tatobity na Národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou, 1989
Tatobity, Máj, Slaměný klobouk,1986


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Petr Pešek blahopřeje v Turnově (Městské divadlo) v říjnu herci M. Horníčkovi, 1988
Tatobity, DS Máj, dramatik Josef Bouček (vpravo) s režisérem Petrem Peškem,1988
Tatobity, DS Máj, Noc pastýřů, 1985
Tatobity, DS Máj, portrét režiséra, herce a recitátora Petra Peška, 1987
Tatobity, DS Máj, Vítání souboru Máj Tatobity na Národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou, 1989
Tatobity, Máj, Slaměný klobouk,1986


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.