Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Vysoké nad Jizerou, KDP

Přehlídka: Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim
Ročník: 20
Rok: 1989
Začátek: 7.10.1989
Konec: 14.10.1989
Národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou.

Vyhlašovatel: Český výbor Svazu družstevních rolníků Praha.

Záštita: Ministerstvo kultury ČSR.

Spoluvyhlašovatelé: Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR, Rada východočeského KNV Hradec Králové, OV KSČ Semily, Rada ONV Semily.

Pořadatelé: MěNV Vysoké n. Jiz., Odbor kultury ONV Semily, KKS Hradec Králové, OKS Semily, OV NF Semily, OV SDR Semily, OOR Semily, ÚV SČDO Praha, DS Krakonoš SKZ Vysoké nad Jizerou za odborné spolupráce ÚKVČ Praha.
Účast souborů:
Žlutice, DS Žlutičan při JZD Mír Pšov-Novosedly, Alex Koenigsmark: Ostravy zdánlivé, r. Jaromír Břehový.

Bystřice u Benešova, Divadlo JZD SKP při MNV, Ludvík Němec st.: Tenkrát v Mykénách, r. Ludvík Němec st.

Boleradice, DS Osvětové besedy a JZD Nový život, Vladimír Renčín, Jindřich Brabec, Hana Čiháková: Nejkrásnější válka, r. Alena Chalupová.

Polná, DS Duha KK MNV a JZD Vysočina, Arkadij Arkanov, Grigorij Gorin: Svatba pro celou Evropu, r. Petr Vaněk.

Tatobity, DS Máj Osvětové besedy, Václav Kliment Klicpera: Potopa, r. Petr Pešek.

Brněnec, Divadelní kroužek Eduard Vojana při ZK ROH Vigona, M. Skála, V. Fux, V. Pantůček: Drak je drak, r. A. Novák. Cena za inscenaci.

Rybniště, DS Radost Domu kultury, Lidová hra z Podkrkonoší, úprava Jaroslav Kolár: Komedyje o dvou kupcích a židoj Šilokoj, r. Dagmar Rybínová. Cena za inscenaci.

Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš Střediskového kulturního zařízení, Jiří Voskovec, Jan Werich: Slaměný klobouk, r. Pavel Hora.
Lektoři:
Porota:
HARVÁNEK, Pavel, předseda
BAŠTA, Antonín
GREGAR, Alexander
RICHTER, Luděk
VOSECKÝ, Jaromír
CÍSAŘOVÁ, Mirka, tajemnice
Paralelní akce:
Rozborový seminář

RICHTER, Luděk: Seminář o divadelním prostoru – 2. ročník

FIXOVÁ, Kateřina, SCHEJBAL, Milan: Seminář praktické režie

Beseda s hercem Františkem Filipovským

Výstava 20. ročníků národní přehlídky vesnických a zemědělských divadelních souborů

Výstava Amatérští divadelníci ve výtvarné tvorbě

Zpravodaj přehlídky - redakce: Alena Exnarová
Osobnosti:
FILIPOVSKÝ, František
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 1085, s. 131-135.

XX. KRAKONOŠŮV divadelní podzim. Národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů. Vysoké nad Jizerou 7.-14. října 1989. Programová brožura. Vysoké n. Jiz., Přípravný výbor přehlídky 1989. 32 s.

EXNAROVÁ, Alena: Venkovské divadlo po sametové revoluci. S DIVADLEM u Krakonoše II aneb Krakonošův divadelní podzim. Uspoř. EXNAROVÁ, Alena. Přípravný výbor přehlídky 1993, s. 4–12.

FRIČOVÁ, Jana: To pravé místo pro divadlo / 50 let Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, 2019

GREGAR, Alexandr: Krakonoš byl spokojen. XX. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů. AS 1990, č. 1, s. 6.
Novosedly, Ostravy zdánlivé.
Bystřice u Benešova, Tenkrát v Mykénách.
Boleradice, Nejkrásnější válka.
Tatobity, Potopa světa.
Brněnec, Drak je drak.
Rybniště, Komedyje o dvou kupcích a židoj Šilokoj.

S DIVADLEM u Krakonoše II aneb Krakonošův divadelní podzim. 25 let národních přehlídek venkovských (dříve vesnických a zemědělských) divadelních souborů. Uspoř. EXNAROVÁ, Alena. Přehled ročníků 1989-1993, soubory, inscenace, ocenění.
Brněnec, Drak je drak, s. 55.
Rybniště, Komedyje o dvou kupcích a židoj Šilokoj, s. 54.

VĚTRNÍK. Zpravodaj. Č. 1-8. Red. EXNAROVÁ, Alena. Vysoké n. Jiz. PV 1989.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1989, Ka 42, i. č. 122

Související Pojmy

Související Obrázky

Bašta Antonín, karikatura, aut. GD, in XX. NP vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1989
Boleradice, DS Osvětové besedy a JZD Nový život, Nejkrásnější válka, 1989
Boleradice, DS Osvětové besedy a JZD Nový život, Nejkrásnější válka, 1989
Bolerdice, B. Chalupa u mikrofonu jako vedoucí souboru, vítání Vysoké nad Jizerou 1989
Brněnec, Divadelní kroužek Eduarda Vojana při ZK ROH Vigona, Drak je drak, 1989
Brněnec, Vojan, Drak je drak, 1989
Bystřice u Benešova, Divadlo JZD SKP při MNV, Tenkrát v Mykénách, 1989
Gregar Saša, karikatura, aut. GD, in Vysoké nad Jizerou, Městské muzeum, XX. národní přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1989
Polná, DS Duha KK MNV a JZD Vysočina, Svatba pro celou Evropu, 1989
Richter Luděk, karikatura, aut. GD, in Vysoké nad Jizerou, Městské muzeum, XX. národní přehlídka vesnických a zemědělskkých divadelních souborů, 1989
Rybniště, DS Radost Domu kultury, Komedyje o dvou kupcích a židoj Šilokoj, 1989
Strážkovice, Osvětová beseda, Generálka, 1989
Tatobity, DS Máj Osvětové besedy, Potopa světa, 1989
Tatobity, DS Máj Osvětové besedy, Potopa světa, 1989
Vysoké n. Jiz., 20. NP venkovských DS – KDP, programová brožura, 1989
Vysoké n. Jiz., S divadlem u Krakonoše, almanach KDP – 20 let NP, 1989
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš Střediskového kulturního zařízení, Slaměný klobouk, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Akce Vobskočák 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Aša Faltus s figurkou Krakonoše, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Divadlo Krakonoš v noci, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Franta Vítámvás slaví narozeniny – gratuluje soubor po představení, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, J. Hlávka diriguje sbor Vobskočák – akce vítání souborů, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Každoroční výzdoba Krakonoše – scéna s loutkami, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Líčí Ivetka Hásková (herce J. Hejrala), 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, loučení se souborem – ochotníci na balkóně Krakonoše, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Luděk Richter, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, M. Doležal uvedl hosta F. Filipovského, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Nástěnka v divadle, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Pohled do sálu při udílení cen, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Porota, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Představení Vobskočáku, Jak se dělá divadlo, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Redaktor Riegler, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Stanislav Šmíd – kameraman dokumentů z přehlídky, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Udílení cen – XX. Krakonošův divadelní podzim, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Vítání před nočním představením – pan Kučera s kolovrátkem před divadlem, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Vobskočák, Jak se dělá divadlo, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, zahájení 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Zahájení – a prší a prší ..., 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Zahájení – L. Němec, I. Hásková, vpravo Vl. Ondráček, 1989
Žlutice, DS Žlutičan, Ostrovy zdánlivé, 1989


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vysoké nad Jizerou, KDP, Představení Vobskočáku, Jak se dělá divadlo, 1989
Tatobity, DS Máj Osvětové besedy, Potopa světa, 1989
Polná, DS Duha KK MNV a JZD Vysočina, Svatba pro celou Evropu, 1989
Bystřice u Benešova, Divadlo JZD SKP při MNV, Tenkrát v Mykénách, 1989
Vysoké nad Jizerou, DS Krakonoš Střediskového kulturního zařízení, Slaměný klobouk, 1989
Rybniště, DS Radost Domu kultury, Komedyje o dvou kupcích a židoj Šilokoj, 1989
Tatobity, DS Máj Osvětové besedy, Potopa světa, 1989
Boleradice, DS Osvětové besedy a JZD Nový život, Nejkrásnější válka, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Porota, 1989
Brněnec, Divadelní kroužek Eduarda Vojana při ZK ROH Vigona, Drak je drak, 1989
Vysoké nad Jizerou, KDP, Redaktor Riegler, 1989
Boleradice, DS Osvětové besedy a JZD Nový život, Nejkrásnější válka, 1989
Strážkovice, Osvětová beseda, Generálka, 1989


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.