Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Gymnázium a Jazyková škola, Regina

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1970
Působení: 197x, 198x,199x, 200x, 201x
1970 Regina založena jako studentský soubor MJF, soubor Gymnázia, později divadlo poezie s vyhraněnou a cílevědomou dramaturgií a kvalitní uměleckou úrovní.
Zakladateli a vedoucími Bedřich a Jana Kaněrovi - do 1991. Dramaturgie též Fr. Kala. Později působil při SKP. Nejdéle cílevědomě pracující středoškolský soubor.
Zpočátku orientace na Semafor a studentskou recesi. Hudba vždy důležitou součástí inscenací. Postupně DP a závažnější výpověď o citovém světě mladých a společnosti. Práce se scénickou metaforou a směřování k syntetickému otevřenému divadlu.
1971-1992 22 celovečerních představení a jevištních programů. Mnohokrát účast na ŠP (např. 1974, 1975, 1976, 1977, kde získali mnohá ocenění – např. v r. 1975 Cenu ministerstva kultury za pořad Malované kvítí) , WP (1980, 1988, 1989, 1990 a 1991), kde získali např. zvláštní cenu za pořad z veršů Miroslava Holuba Lepší role už nedostaneme. /1988/. Ocenění pravidelně na festivalu gymnázií v Otrokovicích, zahraniční zájezdy.
1987 - Hanzlík: Požár babylonské věže. Účast na KP WP, Brno.
1991 se Kaněrovi odstěhovali do Prahy, vedoucími Zd. Miklín a M. Janků, dramaturgie Mir. Tiefenbach, 1993 vedoucí Tiefenbach. Později opět výměna funkcí.
90. léta uvádění na scéně neběžných autorů,
1991 E. Jandl, 1994 - H. C. Artmann,
1992 Ivan Wernisch, Michal Jůza: Odněkud někam, ved. Miroslav Tiefenbach, účast na WP.
1996 - J. H. Metánovský.
1997 - Zázraky a divy, z nonsensové poezie vytvořili M. Janků a ved. Zd. Miklín. ČÚ a Cena obce spisovatelů. Účast WP.
1998 - Miroslav Holub: Lepší role už nedostaneme, ved. Zdeněk Miklín. Účast Břeclavský píseček. ČÚ Účast WP.

2003 - Gabriel García Márquez (námět), Ondřej Böhm (scénář, úprava): Nejkrásnější utopenec na světě. Adaptace povídky klasika magického realismu. Účast na dílně Nahlížení, NP ŠP.


1999 zájezd USA (New York, Washington).
Z bývalých členů 3 profes. herci, 1 operní pěvkyně, 1 hudebník.

Soupis inscenací:
1971 - Klukovská záležitost – i když v podstatě dívčí;
1972 - Noční rybí zpěv;
1973 - Písně žáků Břeclaváků (Šrámkův Písek ´74- Cena Ministerstva kultury);
1974 - Slovenské lesy hluboké;
1975 - Malované kvítí (Šrámkův Písek - Cena Ministerstva kultury);
1976 - Škola (zá)klad života. Účast na Šrámkův Písek - Čestné uznání poroty za soustavné a cílevědomé vedení souboru.
1977 - Nejkrásnější jsou koleje (Šrámkův Písek), inscenace textu laureátky Strážnice Marušky Kudeříkové Václavy Klesové: příběh životního hledání mladé dívky, účast v KP;
1978 – Kukátko;
1979 - Písně a básně věku znovuzrození;
1980 - Tluče bubeníček (Wolkrův Prostějov);
1981 - Slavík a růže;
1982 - Případ Archimédes;
1983 - Naopak aneb Holub Vyskočil;
1984 - Kniha přání a stížností;
1985 - Takový je život;
1986 - Kam patřím? / Vám (Šrámkův Písek);
1987 - Požár babylónské věže;
1988 - Lepší role už nedostaneme (Wolkrův Prostějov - Zvláštní cena poroty);
1989 - Umanuté mlčení (Wolkrův Prostějov);
1990 - Prázdniny (Wolkrův Prostějov);
1991 - Erns Jandl: ...aneb Básně k nepotřebě (Šrámkův Písek, Wolkrův Prostějov - Čestné uznání);
1992 - Odněkud někam (Wolkrův Prostějov - nominace na Jiráskův Hronov);
1993 - Zahrada světa (Wolkrův Prostějov);
1994 - ... Promiňte, jakže? (Wolkrův Prostějov);
1995 - Mínótauros (Wolkrův Prostějov);
1996 - Ba za mar aneb Z deníků profesora Jakuba Hrona Metánovského (Šrámkův Písek ´97, Jiráskův Hronov ´97 - nominace na "Hronovského Oskara");
1997 - Zázraky a divy (Wolkrův Prostějov - Cena Rady Obce spisovatelů);
1998 - Lepší role už nedostaneme (Šrámkův Písek, Wolkrův Prostějov - Čestný list poroty);
1999 - We´ll Never Get Parts Like That Again;

2000 - Záhoř (Devět balalaladických obrazů podle Karla Jaromíra Erbena) (Wolkrův Prostějov ´01);

2003 - Gabriel García Márquez (námět), Ondřej Böhm (scénář, úprava): Nejkrásnější utopenec na světě. Adaptace povídky klasika magického realismu. Účast ŠP.

2007 - pásmo textů R. Quenaua: RéBuS, vedoucí Z. Miklín. Účast na Nahlížení v Bechyni.

2008 - Raymond Queneau, Patrik Ouředník: RéBuS, scénář: Martin Janků, Zdeněk Miklín. Účast na KP Divadelní jarmark, Brno, Prima sezóna/Šrámkův Písek, KP. Účast na KP recitace, Prostějov - laureát s postupem na CP WP. Účast na CP Wolkrův Prostějov. "...více než hodinová montáž "Rébus" břeclavského studentského divadla poezie Regina. Jevištní koláž hudebně-pohybově-textově-výtvarně propojené projekce jednoho zdánlivě banálního okamžiku nebo spíš situace... Vyvážené představení se sympatickými protagonisty v typizujícím spektru. Důkaz, že i vysoce intelektuální textová apanáž je inscenovatelná, má-li v interpretech věrohodné tlumočníky... Pouze technické nejasnosti / užití hudebních nástrojů a hudebního aparátu vůbec / a temporytmické problémy při delších scénách a přesunech jednotlivých obrazů jsou slabší stránkou inscenace..." (M.Kovářík v hodnocení KP v Prostějově).

2011 - podle K. H. Máchy: K.H.M., r. Martin Janků a Zdeněk Miklín. Účast na KP Špíl-berg, Brno - ocenění souboru za scénování života, poezie a textů Karla Hynka Máchy, cena za inscenaci - doporučení na CP Mladá scéna. Účast KP WP Prostějov. Účast na CP Mladá scéna, Ústí nad Orlicí - nominace na NP JH. Účast na NP JH, Nahlížení v Bechyni. Vedoucí Mar­tin Janků, Zde­něk Miklín. Účast na Festivalu "Na cestě...", Opava.

2011 - Komponovaný večer poezie Blanky Fišerové, Jana Hanouska, Jany Cindlerové a souboru Regina. Účast na Festivalu "Na cestě...", Opava.

2011 - Martin Janků a Zdeněk Miklín (texty lidových koled): Na Betlém!, r. Martin Janků a Zdeněk Miklín. Účast na KP Špíl-berg, Brno - ocenění souboru za osobitou interpretaci lidových koled - návrh pro programovou radu na doporučení na CP ŠP. Účast KP WP Prostějov - doporučení na postup na WP. Účast na CP WP - doporučení na NP JH. Účast na NP Šrámkův Písek. Účast na NP JH v rámci Teatrální stezky.

2016 - autor literární předlohy Ernst Jandl - Martin Janků a Zdeněk Miklín: Na třetí pokus, r. Martin Janků, Zdeněk Miklín. Účast na CP Nahlížení, Bechyně. Účast na KP Špíl-berg, Brno. Účast na CP Wolkrův Prostějov.

Tradiční společensko-turistická událost - přechod Pálavy, který Regina koná každý rok 3. sobotu v květnu, je jubilejní PADESÁTÝ!!! Jsou to absolventi REGINY, těm nejstarším už je k sedmdesátce.Ve věstonickém kostele si vždy zazpívají polyfonie, a v Klentnici je literární část, ve níž každý sděluje své kulturní, literární zážitky z daného roku. Tentokrát to budou vzpomínky.

2018 - Penelodyssea. Účast na KP Špíl-berg, Brno - ocenění za herecký výkon za postavu Penelopy pro Annu Neugebauerovou.
Bibliografie:
15 LET gymnazijního souboru Regina. Břeclav, DK ROH 1986.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 223.

BRNO. (vz). AS 1977, č. 5, s. 21.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 168-169.

HUVAR, Michal(ed.): Knížka o Regině. Královský soupis divadla poezie. Brumovice, Carpe diem 2003.

HUVAR, Michal (ed.): Odněkud někam (Regina 1971-1991). Břeclav 1992. 55 s. kART.

KOVAŘÍK, Miroslav: L A = WP 92. Referát o Wolkrově Prostějově. Amatérská scéna 1992, č. 9, s.18-19.

KOVAŘÍK, Miroslav: WP 92: Lopatka Antošová. Tvar, roč. 3, č. 27, 2.7.1992, s. 2. Referát o ročníku Wolkrova Prostějova, podrobně k vystoupení M. Lopatky a S. Antošové.

KROČA, David: Jihomoravské kolo Wolkrova Prostějova ovládla divadla poezie. AS 2004, č. 2, s. 72.

MAREČEK, Luboš: Divadlo amatérů rozkvétá: po jižní Moravě jich jsou desítky. MF Dnes 12. 4. 1999.

NAZARČUK, L.: Čtvrtstoletí divadla (Regina). Nový život 5. 12. 1996, s. 8.

NĚMEC, I.: Mírné nadšení s trochou rozpaků. AS 1980, č. 7, s. 12-13. Foto: Břeclav, Tluče bubeníček.

NEUGEBAUER, Jan, ADaV: Medailon osobnosti - Jana Kaněrová a Bedřich Kaněra (pdf), II. ročník Ateliéru Divadlo a výchova, DIFA JAMU Brno, 2009, publikováno na webu ADaV JAMU: http://difa.jamu.cz/adv/publikace2.html ; viz prolink Související webové odkazy níže.

ONDRÁŠKOVÁ, Marta: Čtvrtstoletí břeclavské Reginy. Rovnost 11. 12. 1996, s. 13.

Praha, Činoherní klub uvádí, Redakce: „Činoherní klub uvádí“ další divadelní soubory. Scena.cz – 1. kulturní portál, 3. 10. 2011, rubrika - Amatéři, http://www.scena.cz/index.php?o=1&d=1&r=7&c=15130 (viz Texty)

Praha, Činoherní klub uvádí, Redakce: Regina Břeclav a Centrální zádrhel Strakonice v Praze. Scena.cz – 1. kulturní portál, 17. 11. 2011, rubrika - Amatéři, http://www.scena.cz/index.php?o=1&d=1&r=7&c=15495 (viz Texty)

PROSTĚ Prostějov . 40 let ve městě s poezií – Wolkrův Prostějov 1957-1996.

REGINA, soubor malých jevištních forem. Břeclav, SKP 1976. Dtto, Břeclav 1979.

REGINA - divadlo poezie. Rkp. 2 s. kART.

RODRIGUEZOVÁ, Veronika: Divadelní jarmark v Brně. Amatérská scéna, 2008, č. 2.

ŠPALKOVÁ, Dominika: Nahlížení v Bechyni. Tvořivá dramatika 2004, č. 1.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Břeclavskou vzácností je Regina. AS 1997, č. 1, s. 16.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Divadlo poezie v letech 1945-1989. In: Cesty českého amatérského divadla, s. 260-261.

TOMAS, Karel. XXX. Šrámkův Písek. Amatérská scéna 1992, č. 1, s. 24.

TOMAS, Karel: Na Břeclavském písečku podruhé - 17.-18.4.1998. AS 1998, č. 3, s. 13-14.

Zpravodaj XIX. Šrámkova Písku 1.-7.6.1975.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Videozáznam představení Bazamar aneb...na JH 1997 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Bechyně, Nahlížení 2007, Břeclav, Regina, Rébus
Břeclav,  vedoucí Reginy B. Kaněra jako moderátor, 1990
Břeclav, DP Regina, BA ZA MAR
Břeclav, DP Regina, BA ZA MAR
Břeclav, DP Regina, BA ZA MAR, 1997
Břeclav, Proměna, Václava Makovcová a Bedřich Kaněra v Máchově Máji, 1980
Břeclav, Regina, Básně k nepotřebě
Břeclav, Regina, K.H.M., CP Jiráskův Hronov 2011
Břeclav, Regina, Kukátko, 1978
Břeclav, Regina, Lepší role už nedostane, WP 1988
Břeclav, Regina, Lepší role už nedostaneme, 1988
Břeclav, Regina, Lepší role už nedostaneme, program
Břeclav, Regina, Lepší role už nedostaneme, WP 1998
Břeclav, Regina, Lepší role už nedostaneme, WP 1998
Břeclav, Regina, Mínótaurus, CP Wolkrův Prostějov 1995
Břeclav, Regina, Minotaurus, WP 1995
Břeclav, Regina, Minotaurus, WP 1995
Břeclav, Regina, Na Betlém, CP Jiráskův Hronov 2011
Břeclav, Regina, Na Betlém, CP Šrámkův Písek 2011
Břeclav, Regina, Odněkud někam (Huvar), publikace
Břeclav, Regina, Prázdniny, WP 1990
Břeclav, Regina, Prázdniny, WP 1990
Břeclav, Regina, Případ Archimedes
Břeclav, Regina, Promiňte, jakže, WP 1994
Břeclav, Regina, Promiňte, jakže, WP 1994
Břeclav, Regina, RéBuS, 2008
Břeclav, Regina, Umanuté mlčení, WP 1989
Břeclav, Regina, Umanuté mlčení, WP 1989
Břeclav, Regina, Zahrada světa, WP 1993
Břeclav, Regina, Zahrada světa, WP 1993
Břeclav, Regina, Zázraky a divy, WP 1997
Břeclav, Regina, Zázraky a divy, WP 1997
Břeclav- Regina, Ernst Jandl: Odnikud nikam , 1991
Břeclav- Regina, Požár babylónské věže, 1987
Břeclav-Regina,  Písně žáků Břeclaváků, 1986
Břeclav-Regina,  vystoupení na pěší zóně, 1991
Břeclav-Regina, Umanulé mlčení, 1989
KANĚRA Bedřich, portrét, 1953
Miroslav Holub: Lepší role už nedostaneme, režie Bedřich Kaněra.


Mapa působení souboru - Gymnázium a Jazyková škola, Regina

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
KANĚRA Bedřich, portrét, 1953
Břeclav, Regina, Kukátko, 1978
Břeclav, Regina, Básně k nepotřebě
Břeclav, Regina, Případ Archimedes
Břeclav-Regina,  Písně žáků Břeclaváků, 1986
Břeclav- Regina, Požár babylónské věže, 1987
Břeclav, Regina, Lepší role už nedostaneme, 1988
Břeclav- Regina, Ernst Jandl: Odnikud nikam , 1991
Břeclav-Regina, Umanulé mlčení, 1989
Břeclav, Regina, Mínótaurus, CP Wolkrův Prostějov 1995
Břeclav, DP Regina, BA ZA MAR, 1997
Břeclav, Regina, Na Betlém, CP Šrámkův Písek 2011
Břeclav, Regina, Na Betlém, CP Jiráskův Hronov 2011
Břeclav, Regina, K.H.M., CP Jiráskův Hronov 2011


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.