Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: DS J. J. Kolár, Sokol

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1997
Působení: 199x, 200x, 201x, 202x
1997 na tradici Kolára navázalo několik nadšenců,
po dvanácti letech nečinnosti znovu vzkřísila ponikelské divadlo Pavlína A. Holubcová.
Založili nový DS Sokola.
Režisérem a ústřední postavou souboru, nyní již sokolského, se stal Jaroslav Urík.
Uváděna je každý rok jedna nová hra, včetně několika autorských (od Jaroslava Uríka, Petra Plichty a Pavla Plichty), která se dočká v průměru 5 - 10 repríz.
Režii se střídavě věnují rovněž Eva Holubcová, Petr Václavík, Pavel Plichta a Pavlína A. Holubcová.

Krom toho se soubor podílí i na dalších aktivitách, jako např. spolupráce na Pohádkovém lese, nebo pořádání Divadelního poplesu.

1997 - Už je zase v Čechách, jak bejvalo, v bývalé závodní jídelně podniku SEBA, několik repríz
1998 v Poniklé a v sousedních obcích.
2000 - DS Kolár, Jaroslav Urík ml.: Volba Petersonova, r. Jaroslav Urík ml. Účast na NP ČOS, Lázně Toušeň. Účast Josefodolské divadlení jaro.
2001 - Curth Flatow: Jak vyloupit banku, r. Jaroslav Urík. Účast na NP v Lázních Toušeni - Čestné uznání za herecký výkon Václav Hájek (Guston Masterkey).
2002 - Miloš Gerstner: Chudák strejček Jáchym. Účast na Josefodolské divadlení jaro - cena Soně Václavíkové za roli Malinové.
2003 - Robert Thomas: Vražedné dědictví, účast na NP ČOS v Lázních Toušeni.
2004 - Vlastimil Venclík: Erotikon. Účast na Josefodolské divadelní jaro.
2005 - pohádka Marie Kubátové Vzbouření hastrmana, účast na KP V Josefově Dole, ocenění za herecké výkony: knížepán Tomáše Hájka (čestné uznání) a Jiří Řehořek jako Krajánek (cena).
2006 v DS J.J. Kolár více než 30 dospělých členů a 10 dětí.
2006 - Zdeňka Horynová: Zkoušky čerta Belínka, režie Pavlína A. Holubcová. Účast na NP ČOS, Lázně Toušeň.
2006 - Josef Váchala-Ladislav Horáček: Krvavý román, r. Pavel Plichta. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Martině Holubcové a cena Jaroslavu Uríkovi za herecký výkon a cena souboru za osobitou dramaturgii - nominace na NP Vysoké nad Jizerou. Účast na NP KDP.
2007 - Ladislav Horáček: Krvavý román, muzikál, režie Pavel Plichta, klavírní doprovod Květa Kavánová, choreografie Radka Soukupová a Jirka Paulů, účast na NP ČOS v Lázních Toušeni. Účast na 5. NP sokolských divadel.
2007 - Zdeňka Horynová: ZKOUŠKY ČERTA BELÍNKA, r. Pavlína A. Holubcová. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Báře Kavanové za roli Belínka. Účast KP Tanvald - cena souboru za uvedení hry, čestná uznání Báře Kavanové za roli Belínka a Jaromíru Vojtíškovi za zvukové efekty.
2008 - Jiří Žáček: ŽÁČKOVÁNÍ. Účast KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání za dramaturgicko-inscenační pokus o jevištní realizaci textů, čestné uznání za využití výtvarných atributů.
2010 - Tomáš Hájek: Jenovefa, r. Tomáš Hájek, loutky Javajka. Účast na KP Turnovský drahokam (Tomáš Hájek ocenění za text) - první doporučení na NP LCH. Účast na NP LCH - Cena Tomáši Hájkovi za autorskou koncepci inscenace.
2011 - Jan Werich a Jiří Voskovec: BALADA Z HADRŮ, r. Pavel Plichta. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání za herecký výkon Tomáši Hájkovi.

Od r. 2012 založena (viz) Bažantova loutkářská družina DS J. J. Kolár při TJ Sokol - název pro vystoupení jednoho herce, Tomáše Hájka.

2012 - Tomáš Hájek podle kočovných loutkářů: Faust, r. Tomáš Hájek. Účast na CP Loutkářská Chrudim, cena souboru za inscenaci - nominace na NP JH. Účast na CP Jiráskův Hronov. Sólové vystoupení Tomáše Hájka uvedeno pod názvem Bažantova loutkářská družina DS J. J. Kolára při TJ Sokol Poniklá.

2012 - DS J. J. Kolár, Voskovec a Werich: Balada z hadrů. Účast na Březen - měsíc divadla, Jilemnice. Dále NP ČOS Lázně Toušeň 2013.

2014 - Rudolf Trinner: HOLKA ODJINUD. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro.

2017 - DS J. J. Kolár, Pavel Šreibr: CESTY HLEDÁNÍ. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání soubor za volbu tématu a cena Julie JANATOVÁ za herecký výkon.

2018 - DS J. J. Kolár, Ladislav Smoček: PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Barbora Kavánová- za herecký výkon a cena Jaroslav Urík za herecký výkon.

2019 - DS J. J. Kolár, Robert Thomas: OSM ŽEN, r. Pavlína Holubcová. Účast na KP Jizerské oblasti v Lomnici nad Popelkou. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - čestné uznání Julie Janatová a Iveta Hlubučková za herecký výkon.
Bibliografie:
EXNAROVÁ, Alena: Turnovský drahokam podvacáté. Loutkář 2010, č. 3, s. 120 - 121. (foto I. Mičkal)

FELZMAN, Rudolf: Komediálně naladěný Josefův Důl. Amatérská scéna roč. 54, č. 3, 2008, s. 49-50, 2 foto.

HLUBUČKOVÁ, Petra: Přijměte pozvání k seznámení se se semináři 59. Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 33 - 34.

HRAŠE, Jiří: Josefův Důl patnáctiletý. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 40-42. Foto.

HULÁK, Jakub. Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s.18 - 23.

Program NP LCH.

JOSEFODOLSKÉ divadelní jaro 2007. Program – Internet.

KOPÁČOVÁ, Ludmila: Zamyšlení nad přehlídkou sokolského divadla v Toušeni. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 24.

KOPÁČOVÁ, L.: Šest sokolských divadelních souborů. Sokol – časopis o sportu a tělovýchově ČOS, 2001, 7-8, s. 6-7.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Tanvald – O zlatý člunek města Tanvaldu. (Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). Amatérská scéna 2007, č. 3, s. 52.

LAURIN, František : Krakonošův divadelní podzim. (Ze závěrečného hodnocení 2006 – vyňato.) Amatérská scéna 2006, č. 6-8.

LÁZNĚ Toušeň: V. národní přehlídka sokolských divadel - program, 2007. Internet.

MASTÍK, Aleš: Poniklou probudil opilec Bažant a začal psát historii tamního divadla 25. května 2014 8:25. Amatérská scéna 2014, č. 4, str. 57-58.

RICHTER, Luděk. Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou -I. část- Hlavní program. Loutkář 2010, č. 4, s.171 - 176.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Exnarová, Alena: Turnovský drahokam, 20.–21. 3. 2010.(Viz texty)

SOPROVÁ, Jana: Od baroka k postmoderně (CP Loutkářská Chrudim 2012) - Faust. AS 4/2012, s. 26-32. (viz Texty)

ŠTERC, Luboš: Sokolské divadlo na vzestupu. Amatérská scéna 2001, č. 3, s. 21.

UHRINOVÁ, Mária: Amatérské divadlo pro děti pod křídly Sokola. V. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel v Lázních Toušeň. Amatérská scéna 2006, č. 3, s. 70-71.

URÍK, Jaroslav: Divadelní soubor J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá. In II. Národní přehlídka sokolských divadel. Lázně Toušeň 2001, s. 15.

VYHODNOCENÍ XXXVII. NP venk. div. souborů KDP 2006, Větrník č. 8.

Webové stránky spolku – http://kolar.ponikla.cz/repertoar/aktualne-hrana-cinohra-detail/14

Související Texty

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související www odkazy

Související Obrázky

HÁJEK, Tomáš, kap. Nenápadný vítěz, ex Kateřina Lešková-Dolenská, Loutky, kam se podíváš, in Loutkář 4-2012, s.186.jpg
Poniklá, 145 let 2009, T.Hájek vykládá o nejstarší historii ochotnického divadla v obci, 2
Poniklá, čl.Za ponikelskou Thálií, čl. v čas. Krkonoše, č.7. s.12, 2009
Poniklá, čl.Za ponikelskou Thálií, čl. v čas. Krkonoše, č.7. s.13, 2009
Poniklá, DS J. J. Kolár, Osm žen, 2019
Poniklá, DS J. J. Kolár, Osm žen, 2019
Poniklá, J. J. Kolár, Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, KP Josefodolské divadelní jaro 2018
Poniklá, J.J.Kolár Sokol, Krvavý román, 2006
Poniklá, Kolár při TJ Sokol, Krvavý román, 2006
Poniklá, Kolár při TJ Sokol, Krvavý román, 2006
Poniklá, Kolár při TJ Sokol, Krvavý román, 2006
Poniklá, Kolár při TJ Sokol, Krvavý román, 2006
Poniklá, Kolár, Informace o zájezdech se hrou Už je zase v Čechách jako bejvávalo,. Obecní časopis 1997
Poniklá, Kolár, Jenovefa, 2010
Poniklá, Kolár, Obnovení divadelní činnosti po 30 letech, 1997
Poniklá, Kolár, Obnovení divadelní činnosti po 30 letech, 1997
Poniklá, Kolár, Obnovení divadelní činnosti po 30 letech, 1997
Poniklá, Kolár, Sokol, Krvavý román, 2006
Poniklá, Kolár, Zkoušky čerta Belínka, 2006
Poniklá, Kolár-Sokol, Vzbouření hastrmana, 2005
Poniklá, Marie Paldusová kreslí návrh opony, Tuláček bojující, 2009
Poniklá, návrh opony, 2009
Poniklá, O ochotnickém divadle s Jiřím Valentou, 2009 - plakát
Poniklá, výstava Malované opony 2009
Poniklá, výstava Malované opony, vernisáž 2009


Mapa působení souboru - DS J. J. Kolár, Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Poniklá, Kolár-Sokol, Vzbouření hastrmana, 2005
Poniklá, Kolár, Sokol, Krvavý román, 2006
Poniklá, Kolár při TJ Sokol, Krvavý román, 2006
Poniklá, Kolár při TJ Sokol, Krvavý román, 2006
Poniklá, Kolár při TJ Sokol, Krvavý román, 2006
Poniklá, J.J.Kolár Sokol, Krvavý román, 2006
Poniklá, Kolár při TJ Sokol, Krvavý román, 2006
Poniklá, Kolár, Zkoušky čerta Belínka, 2006
Poniklá, Kolár, Jenovefa, 2010
Poniklá, J. J. Kolár, Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, KP Josefodolské divadelní jaro 2018
Poniklá, DS J. J. Kolár, Osm žen, 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.