Databáze českého amatérského divadla

Texty: Poniklá, Kolár, záchrana knihovny, 2009, T.Hájek www

Poniklá, Kolár, záchrana knihovny, 2009, T.Hájek www

Naše ochotnická knihovna
(Stručná zpráva o probíhající inventarizaci; 7. - 9. března 2009)

Jen málokterá památka na nejstarší doby ponikelského ochotničení přečkala zhoubný požár divadla roku 1952. O to více nás může těšit, že jedním z přeživších pokladů je v podstatě kompletní divadelní knihovna budovaná již od šedesátých let 19. věku.
V rámci systematického pátrání po historii našeho spolku musela přijít řada i na průzkum této památky, která slibovala vydání nejednoho pokladu. Ukázalo se však, že knihovna trpí dvěma základními neduhy: je z velké části nesetříděná (mísí se tu historické i nové svazky s divadelními časopisy a rozepsanými jednotlivými rolemi) a je částečně umístěna v bortící se skříni (čímž jsou některé svazky přímo poškozovány!).


Pohled, při kterém by ustrnul i kámen! Vážnější šrám si odneslo naštěstí „jen“ zhruba pět scénářů. Kvůli hrozbě pokračující destrukce nicméně bylo třeba urychleně přikročit k činům…

Náprava tohoto stavu si vyžádala prozatím cca 15 hodin třídění, jehož výsledkem je rozčlenění knihovny do v tuto chvíli zhruba 20 podkategorií:
• Historické jádro knihovny: Tvoří ho na 300 svazků divadelních her zejména z třetí třetiny 19. století a prvých let 20. století; vše v tištěné podobě; jednotně svázáno a řádně očíslováno; setřídění je v tuto chvíli vždy po 50 číslech (tedy kategorie 1-50, 51–100, etc.). Srovnání do souvislé řady dle jednotlivých čísel, jakožto vytvoření digitálního rejstříku je úkolem následujících měsíců (snad do května 2009). Právě tato část knihovny již vydává nová svědectví o podobě repertoáru nejstarší doby, která je pro nás jinak doposud zahalena částečně rouškou tajemství.
• Novější svazky: Na 300 svazků zejména sešitových vydání tištěných her z období první republiky a 50. – 60. let 20. století; svazky jsou jen z menší části číslovány, přičemž kvalita značení velmi značně pokulhává po systému předchozích let (!); nové očíslování a katalogizace této složky je úkolem budoucna (snad ještě 2009).
• Rozepsané úlohy: Zhruba 100 složek s ručně rozepsanými scénáři pro jednotlivé role v různém stupni celistvosti, dále pak desítky úloh zatím nezařazených. Tato složka je zajímavým svědectvím o době, kdy rozmnožování scénářů bylo úkolem inkoustu a pera krasopiscova. Zajímavé jsou pro nás dílčí poznámky v textech, které umožní částečně rekonstruovat obsazení jednotlivých rolí; složka přináší prakticky nezpochybnitelné důkazy o skutečném uvedení té dané hry na našem jevišti. Oddělení bude doplněno o několik úloh získaných od ponikelských dárců. Katalogizace se předpokládá souběžně s nejstarší částí knihovny (tedy snad do května 2009).
• Nekompletní scénáře: Vzhledem k bědnému stavu v jakém se knihovna nalézala je nezanedbatelné množství svazků zachováno pouze v torzu (týká se naštěstí až novější části knihovny). Částečné pokusy o kompletaci fragmentů přinesly dílčí úspěchy, detektivní práce na tomto poli nicméně vyžaduje extrémní časové nasazení, takže termín vypořádání se s touto výzvou nelze stanovit (patrně bude souviset s mým odchodem do důchodu – kolem roku 2050).
• Notový materiál: Živá hudba byla nedílnou součástí představení, proto jsou v knihovně obsaženy i partitury; poměrně chudá složka bude doplněna o materiál získaný od ponikelských dárců, čímž získá na reprezentativnosti. Ukazuje se, že na výpravných hrách se podílel až 10 členný orchestr !!! Katalogizace je reálná asi až v následujícím roce.
• Divadelní časopisy: Několik ročníků zejména časopisů: „Divadlo“, „Ochotnické divadlo“, „Československé divadlo, „Amatérská scéna“, etc.
• Novodobé scénáře: Klasické scénáře od Dilie. V poslední době však nebyla knihovna doplňována, tudíž prakticky veškeré scénáře pořízené v posledních letech nejsou jejím obsahem
• Dokumenty: Pro bádání o historii se nalezlo i několik zajímavých účetních a provozních dokumentů, jakož i torzo korespondence. Bude zpracováno do května 2009.

Levý snímek zachycuje počátky třídění archívu s perspektivou zajímavě stráveného víkendu, na pravém pak již sledujete jak scénáře poslušně zaujímají vhodné pozice.

Nabízí se přirozeně otázka, jak dalece je tato knihovní sbírka uplatnitelná v naší době. Zde je třeba důsledně rozlišovat mezi hodnotou historického svědectví a aktuální uměleckou cenou (resp. možností oslovit dnešní čtenáře a diváky).
Historická hodnota pro náš spolek je, jak již plyne z výše zmíněného, zcela nezastupitelná, neb je pro nás studnicí k dopátrání se dalších jednotlivostí z našich bohatých spolkových dějin. Svojí uceleností pak sbírka překračuje úzký okruh významu jen pro náš spolek, když podává zajímavé svědectví o proměnách repertoáru jednoho vesnického souboru v průběhu bezmála půldruhého staletí. Nikoliv tedy oslnivá hodnota jednotlivých divadelních scénářů, ale právě ucelenost sbírky je hlavní devizou naší knihovny.
Umělecká hodnota jednotlivých děl je pak značně rozkolísaná. Nalézáme zde i zajímavá nestárnoucí dramata, ale musíme doznati, že většinovou část tvoří hry dávno mrtvé. A tak zde nelézáme vedle Shakespeara, Moliéra, Čapka a dalších také zcela zapomenuté dramatiky tendenční dobové zábavy. Netvrdím však, že se nelze s chutí začíst například do zcela vyčpělé prvorepublikové naivní frašky se zpěvy a náležitě si ji vychutnat. (Proti gustu…). Zkrátka, u nás si vybere každý!


Nově srovnaná knihovna obsahuje zejména starší část svazků (notový materiál, divadelní časopisy, a scénáře Dilie jsou vyrovnány v sousedící knihovně)


Jakmile bude k dispozici katalog, učiníte si představu sami…


Interiér naší čítárny je zatím, pravda, poněkud skrovný. Přesto je první čtenář zjevně spokojen! (Povšimněte si laskavě doporučeného odění pro zimní měsíce. V případě, že si návštěvník přinese termosku s kávou a notnou dávku shovívavosti, může si užít pocitu prvé ponikelské literární kavárny. Pozor, se Slunce západem je třeba hledat vlastní zdroje světla!)

Zvláštní poděkování je třeba vysloviti panu Václavu Hájkovi, který vyrobil nové podlážky jednotlivých pater knihovny a umožnil tak scénářům důstojné spočinutí. Děkuji uctivě!


V úctě k cílevědomosti a puntičkářství někdejších zakladatelů knihovny
Tomáš Hájek.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':