Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kralupy nad Vltavou

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1867
1867 založen Čtenářsko-divadelní spolek.

1868 založen divadelní soubor potravního spolku Mravenec, hrál do 1875.

1869-1871 činný Divadelní spolek Vltavan.

1880 (zal.) -1907 působila Řemeslnicko-čtenářská beseda (Její zakladatel Ant. Boruta zorganizoval soubor už r. 1876)

1907 vznikla Jednota divadelních ochotníků Želenský (část ochotníků Řemeslnicko-čten. besedy). Činná ještě ve 30. letech.

1909 hrálo Dělnické divadlo (patrně Dělnická tělocvičná jednota nebo Spolek vzájemně se podporujících dělníků).

Od 1913 zaznamenána činnost Pěvecko-hudebního spolku Fibich, aktivní i během 1. světové války a po ní.

1913 začala pracovat (1914 ofic. zal.) Ochotnická jednota Tyl, která se 1940 spojila se spolkem Scéna a v době okupace hráli jako Sdružení divadelních ochotníků.

1917 hráli místní studenti operu.

Po 1918 souborů přibývalo, činný byl i Divadelní odbor Sokola (do 1930) a DS Sboru dobrovolných hasičů.

Ve 20. letech hrála také organizace Československé mládeže socialistické.

1922 Kralupy sídlem Hálkova okrsku ÚMDOČ.

1923 založen Spolek divadelních ochotníků Osvěta. Činnost doložena do 1943.

Koncem 20. let 20. stol. hrál i Divadelní odbor Dělnické tělocvičné jednoty..

Od 1931 Divadelní spolek Scéna. Od 1940 po spojení s OJ Tyl jako Sdružení divadelních ochotníků, po 1945 Divadelní soubor Scéna, později pod hlavičkou Osvětové besedy, v 80. letech Činoherní soubor KaSS. V r. 2010 Scéna, občanské sdružení (od 1993).

Koncem 30. let 20.stol. se v rámci Občanského vzdělávacího spolku Beseda (zal. 1903 v Lobečku) vytvořil divadelní soubor.

Po 1946 založena Dětská scéna, patrně mladší podoba - přípravka Scény.

V 50. letech působilo Divadlo mladých pionýrů, sídlo mělo v Mikovicích.

1957 založen Dětský divadelní kroužek RK ČSD (děti i z Mikovic, Minic a Otvovic).

1964 Sdružený klub pracujících - později Div. soubor ZK ROH Kaučuk, v 70. letech i název Divadlo bez boudy.

1985-1992 při div. souboru Scéna pracoval i dětský kroužek Pajduláci.

1988 Mateřídouška, soubor základní školy - malé jevištní formy (MJF).

Od 1995 Seifertovy Kralupy, literární soutěž, festival poezie a přednesu, pořádaný do 2005 s Lyrou Pragensis.

1999-2004 divadelní soubor Základní umělecké školy.

Od 2001 ve městě přehlídka Za vodou - festival amatérského divadla – samostatná přehlídka s celonárodní účastí - Kralupy nad Vltavou.

2003 studenti Dvořákova gymnázia - účast na festivalu Za vodou.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
1953 Loutkářský soubor Závodního klubu (?).

Od 1972 Rolnička, loutkářský soubor Závodního klubu ROH Kaučuk Kralupy nad Vltavou.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 77; 2003, s. 69.

BENEŠ, Jiří: NP divadla pro děti Kralupy nad Vltavou 1971, AS 1971, č. 9, s. 6. kART.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, číslo záznamu 973 (Dospělí dětem, NP amatérského činoherního divadla pro děti).

BRÁZDILOVÁ, Marie: Hesla Beseda, Čížek Vl. a Čížková M. pro Databázi ČAD. Rkp. únor 2008.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 94, 138, 191, 274.

ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Rakovník 1978 dětem. AS 1978, č. 4, s. 17.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 466.

DOLANSKÁ, Libuše: Veltrusy 1970. AS 1970, č. 9, s. 15.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Prima Prima sezóna? AS 2004, č. 3, s. 22–26.

HULEC, Vladimír: V Písku až po uši. 46. Šrámkův Písek, 25.-27.5.2007. AS 2007, č. 3, s. 38-45.

INFORMACE KaSS pro MČAD. Rkp. 2000. 2 s. kART; Juliana Jedličková. Rkp. 2001. PC ART.

KK, DNM. T 8952/10.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Nový Bor – Dospělí dětem. (Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). AS 2007, č. 3, s. 52.

KRALUPY NAD VLTAVOU - Procházka historií města Kralupy nad Vltavou. AS 1998, č. 1, s. 27, ZPRÁVIČKY. (Deník Mělnicka, 22.11.1999).

KRALUPY NAD VLTAVOU - Rolnička. AS 1998, č. 1, s. 27, ZPERÁVIČKY. (Deník Mělnicka, 26.11.1997).

LHOTA, Ladislav: Středočeši dětem. AS 1976, č. 4, s. 18. Foto: Moudrá ševcová.

MACHKOVÁ, Eva: Mělník 1990. Národní přehlídka recitátorů a recitačních kolektivů 4.–6. května. AS 1990, č. 8, s. 2–3.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 387.

NÁCHODSKÁ Prima sezóna. Programový leták 2004.

NOVOTNÁ, Lenka: Haló, máte OTEVŘENO? XII. Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Kolíně. AS 2007, č. 3, s. 3-11.

OCHOTNICKÉ divadlo v okrese Mělník, historie a současnost amatérského divadla. Mělník, OKS 1983. kART.

80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

POSLUŠNÁ, Jana: Starosti dramaturgie pro děti. AS 1971, č. 6, s. 1. kART.

STOLETÁ tradice... I, s. 21. 100 let ODi na Kralupsku 1868-1968. Kralupy nad Vltavou, MěOB 1968.

STRNAD, Jiří: Středočeští ochotníci a rakovnické děti. AS 1977, č. 3, s. 20 a č. 4, s. 20.

STROTZER, Milan: Středočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů. Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 4-5.

STUPKA, Josef : Zmizelá tvář Kralup. nakl.MF 2006.

ŠPALKOVÁ, Dominika: Nahlížení v Bechyni. Tvořivá dramatika 2004, č. 1.

ŠPECINGER, Otakar: Naše divadelní tradice. Kralupské noviny, zvláštní vlastivědné číslo, listopad 1956. KK, DNM. T 8952/10.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 445-448.

TUNYS, Ladislav: Moje magická skrýš. Otomar Korbelář vzpomíná. Praha, Ametyst 1999, s. 18.

URBANOVÁ, Alena: Divadlo pro potěšení. AS 1971, č. 8, s. 1. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 30, 230.

VLACHÝ, K.: Loutkářství Pražského kraje, ČsL 1953, s. 210.

VYLEŽÍK, J. - DOUDA, M. - ŠPECINGER, O.: 100 let ODi na Kralupsku 1868-1968. Kralupy nad Vltavou, MěOB 1968, 16 s.

WEBOVÉ stránky souboru Scéna:
http://www.kralupy.cz/scena/

WEBOVÉ stránky města - historie:
http://www.mestokralupy.cz/Mesto/Historie/Kralupy/Default.aspx

ZELENKA, B.: Capitolky ze života mého. Jablonec nad Nisou, HV Press 1995, s. 42-46, 104, 112.

ZDROJE: osobní vzpomínky J. Schleissové, roz. Šplíchalové, a M. Brázdilové (rovněž roz. Šplíchalové).

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

AS 1965, č. 12, s. 23 - Ztřeštěné námluvy; 1971, č. 1, s. Foto 3-4.
AS 1971, č. 1, s. 1-2, foto Revizor.

Kopie článku o Fr. Pencovi z Hudebního zpravodaje ze dne 30.9.1934. In: Pamětní kniha obce Vepřeku 1919-1939 (rok 1938).
http://www.veprek.cz/kronika1919-1939.html

Deník Mělnicka, 26.11.1997.
Deník Mělnicka, 22.11.1997.
Deník Mělnicka, 29.01.1998.
Deník Mělnicka, 26.01.1999.

Divadlo 1909, č. 13, s. 339.

OD1956/1, s. 21.
OD 1957/3, s. 68
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
P-10-A-380_199_C 805.
P-10-A-381a_19_C 13.318 - plakát.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 karty).

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/196/12/1907, JDO Želenský.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5646/1920, SDO Želenský.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/3743/1913, OJ Tyl.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/7923/1920, OJ Tyl (žádost).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2202/1941, OJ Tyl.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4008/1923, SDO Osvěta (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1637/1939, SDO Osvěta.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/981/1940, Sdružení div. ochotníků.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Kralupy n. Vlt. pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.
Soupis div. spolků na okrese Kralupy nad Vltavou. Zpracoval ONV Kralupy nad Vltavou pro KNV v Praze 1950. Fond: Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. Kopie kART.

Státní okresní archiv Mělník :
Jednota divadelních ochotníků Želenský Kralupy nad Vltavou, 1907-1918.
Fond je přístupný.
Pamětní kniha spolku utvořena vkládáním důležitější dokumentace a korespondence 1907-18.
JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ŽELENSKÝ KRALUPY NAD VLTAVOU, 1907 - 1918. Prozatímní inventární seznam, 2001, s. 1, ev.č. 598.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Kralupy nad Vltavou, 1. NP amatérského divadla pro děti, plakát, 1971
Kralupy nad Vltavou, ZUŠ, Antigona, 1999
Kralupy nad Vltavou, ZUŠ, Antigona, 1999
Kralupy nad Vltavou, ZUŠ, Havrane z kamene, 1999


Mapa - Kralupy nad Vltavou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.