Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Želenský, JDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1907
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 193x
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x
1907 vznikla Jednota divadelních ochotníků Želenský.
Založila ji část souboru Řemeslnicko-čtenářské besedy (viz) z iniáciativy Jos. Mervarta, advokátního solicitátora a spisovatele v Kralupech, účetního Fr. Kroulíka, magistra Bohuslava, pokladníka cukrovaru Jos. Ladislava, ak. mal. Jos. Holuba a Č. Petra, zřízence Kralupské refinerie.
17. 11. opět se ustavila nová jednota divadelních ochotníků. Ředitel Joža Ladislav, režisérem Fr. Kroulík.
Zahájili dramatem K. Želenského U Dušánků, hraným o Vánočních svátcích.

Od 1908 bylo záslužným činem uvádění cyklu rukopisných her. Z 10 zaslaných prací sehrány 4 - Zlato neblaží, Dorničin bratranec, Kačer a vyschlý zdroj.
1908-1909 na repertoáru Krylov, Štolba, Krátký, Maciejowský, Mervart, Fořt: Apoštolové střídmosti, Šíp, Šamberk, Stroupežnický, Jirásek, Tyl a představení pro děti.
1909 k 30. výročí ochotnické činnosti J. Mervarta a Č. Petra sehrána Mervartova veselohra Servus.

Jednota Želenský, povzbuzena úspěchem loňského cyklu rukopisných her, vyhlásila cyklus nový, který se měl věnovat pouze veselohrám.

1911 - SDO Želenský uspořádal Jiráskovu Kolébku, k připomenutí 60. narozenin autora; také zaznamenáno uvedení operety.
1911 - 26. 12. - Josef Skružný: Žabec.
1912 - 20. 10. - Jos Skružný: Venouš Dolejš, nenáročná, ale lidovým publikem oblíbená veselohra;
1912 - 3. 11. - Bernstein: Zloděj, pečlivá režie, vkusná a vzorná výprava; - 17. 11.- V. Pazdral-Stěžerský: Černohorci aneb Boj za svobodu; - 1. 12. - Střevíčky paní markýzy.

1914-1918 hráli, např. Fr. Šrámek: Léto.
V tomto období v sále pivovaru s pěvecko-hudebním spolkem Fibich i některé Smetanovy opery.

Spolek Želenský činný i na přelomu 20 a 30. let 20. století.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 387.

STOLETÁ tradice... I, s. 21. 100 let ODi na Kralupsku 1868-1968. Kralupy nad Vltavou, MěOB 1968.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 446-448.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 30, 230.

Divadlo roč. 6, 1907-1908, č. 5, s. 131.
Divadlo 1909, č. 14, s. 362.
Divadlo roč. 8, 1909-1910, č. 2, s. 60.
Divadlo roč. 11, 1912- 1913, příl. 2, s. 14.
Divadlo, roč. 11, 1912-1913, příl. 3, s. 22.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 72.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/196/12/1907, JDO Želenský.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5646/1920, SDO Želenský.

Státní okresní archiv Mělník :
Jednota divadelních ochotníků Želenský Kralupy nad Vltavou, 1907-1918
Fond je přístupný.
Pamětní kniha spolku utvořena vkládáním důležitější dokumentace a korespondence 1907-18.
JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ŽELENSKÝ KRALUPY Praha, Národní archivD VLTAVOU, 1907 - 1918. Prozatímní inventární seznam, 2001, s. 1, ev.č. 598.

Související Organizace

Související Pojmy

Mapa působení souboru - Želenský, JDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':