Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Beseda, DS občanského vzděl. spolku

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 193x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1963
Působení: 193x, 194x, 195x, 196x
1903-1963 působil Občanský vzdělávací spolek Beseda v Kralupech n.Vlt. – Lobečku.

1903 založena Občanská vzdělávací a podpůrná beseda v Lobečku a okolí, jak zní úplný oficiální název spolku, který si říkal krátce „Beseda“. Schůzovní místnost mívala Beseda v lobečském hostinci U Koruny, přímo na návsi u vltavského nábřeží. Hostinec byl později přejmenován na Besedu.
1919 byla obec Lobeček připojena jako městská část ke Kralupům n. Vlt.
Pamětní kniha spolku byla vedena až do roku 1963, kdy byla restaurace Beseda v rámci přestavby Lobečku zbourána.
------------------
Koncem 30. let 20.stol. se v rámci spolku Beseda vytvořil divadelní soubor.
Jeho hlavní iniciátorkou a režisérkou téměř všech inscenací byla známá kralupská fotografka paní Neža Šlemrová.

1939-1945 během německé okupace soubor hrál převážně operety – Polská krev, Vinobraní, Brandejští dragouni, U sv. Vavřinečka, Náš Venoušek desátníkem, Růže z Argentiny ad.
Hudební doprovod zajišťoval kralupský rodák skladatel Dalibor Balzer a jeho sestra.
Hrála se zde ale i klasika a konverzační komedie - např. Kolébka (A. Jirásek), Její pastorkyňa (G. Preissová), Otec svého syna (K. Poláček), Oblaka (J. Kvapil), Modrý démant .

Po 1945 mělo velký úspěch Čapkovo drama Matka, hlavní roli hrála paní Anna Šplíchalová, která se jí vzhledem ke svému pro tuto roli nepřiměřeně nízkému věku (35 let) zhostila výborně.

1949 OS Beseda sehrál Nedbalovu operetu Polská krev, Preissové Její pastorkyni a Fejkovu hru Můj přítel kapitán.

Soubor po válce ještě zkoušel v Besedě, ale když byla v Lobečku postavena nová základní škola, ve které byl na svou dobu výborně vybavený divadelní sál, přenesla se všechna další představení do školy. Zde byly inscenovány hry Úklady a láska (F. Schiller), Noc na Karlštejně (J. Vrchlický) a Talisman (J. N. Nestroy).
Jako poděkování škole za možnost zde hrát, nacvičili členové souboru se žáky školy pohádku O Budulínkovi. To bylo také jedno z posledních představení tohoto souboru. Většina členů pak přešla do řad souboru Scéna v Kralupech n. Vlt.

Během existence souboru se zde vystřídala celá řada herců – N. Šlemrová, J. Šlemr, A. Šplíchalová, J. Šplíchalová, R. Brožek, E. Hřebíčková, J. Zeman, J. Zemanová, H. Marešová, E. Štanclová, sestry Jarých, R. Kanický, F. Veselý, V. Plíhal, A. Jandejsková, J. Krabec, M. Pokorný, J. Tomsa, Z. Soukup, J. Suk, V. Čížek, M. Čížková ad.

Od začátku 50. let působili v divadelním souboru Občanského vzdělávacího spolku Beseda v Kralupech n.Vlt. – Lobečku manželé Miloslava a Vladimír Čížkovi, později přední členové kralupského souboru Scéna.

Spolek se v 1. polovině 60. let připojil k divadelnímu souboru Scéna Kralupy n.Vlt. (viz).
Bibliografie:
BRÁZDILOVÁ, Marie: Hesla Beseda, Čížek Vl. a Čížková M. pro Databázi ČAD. Rkp. únor 2008.

OCHOTNICKÉ divadlo v okrese Mělník, historie a současnost amatérského divadla. Mělník, OKS 1983. kART.

STUPKA, Josef : Zmizelá tvář Kralup. Nakl.MF 2006.

ZDROJE: osobní vzpomínky J. Schleissové, roz. Šplíchalové, a M. Brázdilové (rovněž roz. Šplíchalové).
Archivy:
Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Kralupy n. Vlt. pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Související Bibliografie

Související Obrázky

Kralupy - Lobeček, Beseda, Náš Venoušek desátníkem
Kralupy - Lobeček, Beseda, Náš Venoušek desátníkem
Kralupy - Lobeček, Beseda, Polská krev
Kralupy - Lobeček, Beseda, Polská krev
Kralupy - Lobeček, Beseda, Vinobraní
Kralupy nad Vltavou, Beseda, patrně  Náš Venoušek desátníkem
Kralupy, Beseda, Polská krev


Mapa působení souboru - Beseda, DS občanského vzděl. spolku

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kralupy, Beseda, Polská krev
Kralupy - Lobeček, Beseda, Polská krev
Kralupy - Lobeček, Beseda, Náš Venoušek desátníkem
Kralupy - Lobeček, Beseda, Vinobraní
Kralupy nad Vltavou, Beseda, patrně  Náš Venoušek desátníkem
Kralupy - Lobeček, Beseda, Náš Venoušek desátníkem
Kralupy - Lobeček, Beseda, Polská krev