Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Řemeslnicko-čtenářská beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1880
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1907
Působení: 188x, 189x, 190x
1880-1907 činná Řemeslnicko-čtenářská beseda, založena Ant. Borutou, který zakoupil jeviště, vybavení a velkou knihovnu a toto Besedě věnoval.
(Jeviště odkoupil už 1876 od Čtenářsko-ochot. spolku, viz a spolku Mravenec, viz, a hrál na nich do 1879 soubor, který Boruta zorganizoval. Uváděn byl Klicpera, Kaiser-Zbraslavský, Mosenthal, Tyl, Costa, Schiller. Soubor se rozpadl, ale Ant. Borutovi se podařilo 1880 založit Řemeslnicko-čtenářskou besedu.)

1896 - uv. F. A. Šubert: Jan Výrava, F. V. Jeřábek: Syn člověka.
1898 - G. Pfleger Moravský: Telegram, El. Pešková: Třiasedmdesát krejcarů pana Čvančary.
1903 - Josef Štolba: Na letním bytě, Alex. Bisson: Žárlivá.
1904 - uv. A. Bisson: Nebožtík Toupinel.
1905 - 5. 11. - Bozděch: Zkouška státníkova

Za 25 let 77 her při 100 představeních.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 387.

STOLETÁ tradice... I, s. 21. 100 let ODi na Kralupsku 1868-1968. Kralupy nad Vltavou, MěOB 1968.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. s. 446-447.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 30, 230.

WEBOVÉ stránky města - historie:
http://www.mestokralupy.cz/Mesto/Historie/Kralupy/Default.aspx

Thalie 1896-7, č. 6, s. 85, č. 16, s. 204.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 40.
Divadelní listy 1902-3, č. 11, s. 200, č. 18, s. 326.
Divadlo 1903-4, č. 2, s. 23
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.
Divadlo 1905/06, č. 3., s. 80.

Mapa působení souboru - Řemeslnicko-čtenářská beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':