Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kralupy nad Vltavou, excerpce pro MČAD 1998-2002

KRALUPY nad Vltavou o.Mělník
CČAD s. 94,138,191, 274
V souvislosti s působením ochotnických družin v okolních vesnicích a patrně také s kladením základního kamene k Národnímu divadlu 1868 se rozhodli ve Chlebodárově konzumu Mravenec sehrát divadelní představení. Bylo jím J.M.Boleslavského " Proroka Eliáše noční čepička". Asi dva roky existoval spolek VLTAVAN, který 1870 uvedl "Pražského flamendra" a "Divotvorný klobouk". Zachovaly se divadelní cedule souboru. 1880 začala hrát i Řemeslnicko-čtenářská beseda. Za prvních 25 let nastudovali ochotníci 77 her při 100 představeních. Různé názory na dramaturgii způsobily, že část souboru založila 1907 Divadelní jednotu Želenský (hrála Jiráska, Tyla a představení pro děti) Hráli i v letech 1914-1918 na př. Šrámkovo Léto. V sále pivovaru v tu dobu hráli i některé Smetanovy opery ochotníci společně s pěvecko-hudebním spolkem Fibich. Po r. 1918 souborů přibývalo (Sokol, hasiči). 1923 založen Spolek div.ochotníků Osvěta. Do r.1943 sehráli 112 her (87 členů, z toho 25 činných). 1940 založeno Sdružení div. ochotníků, v němž se sloučily dva jiné soubory - TYL a SCÉNA. Soubor měl kvalitní jeviště s moderní technikou, péče věnována výběru repertoáru, režijní práci, hereckým výkonům a výpravě. Do r. 1943 sehráli 22 hry ve 135 představeních (90 činných členů). Po r.1945 aktivně působí Scéna, účastní se s úspěchem mnoha soutěží a přehlídek, repertoár: Klicpera, Karvaš, Moliér, Gogol, častá představení pro děti ( v r.1973 získali Cenu dětského diváka v Ostravě). Pozdější repertoár: Lucerna, Canterwilské strašidlo, Osm žen, Caesar, Manon Lescaut, Zuzana Vojířová, Revizor, Někdo zvoní, Hadrián z Římsů, Palackého třída 27 a další. 1979 zvítězili v Rakovníku se Sestupem Orfeovým (Williams). V roce českého divadla ocenění za nejlepší inscenaci (Její pastorkyňa - Rakovník). Od r. 1975 organisátorm Festivalu her pro děti a večerů. Od r.1993 Občanské sdružení Scéna samostatně hospodaří v budově Divadelního klubu, kterou má zapůjčenou od města Kralupy n.V. V posledních letech inscenace pro děti Veselé střevíčky, Kašpárek a loupežníci, Popelka. (Černický)

před r. 1910: dělnické divadlo - dekoracemi vybavila firma Fr. Petránek (s. 466)
DČD III.

V souvislosti s působením ochotnických družin v okolních vesnicích a patrně také s kladením základního kamene k Národnímu divadlu 1868 se rozhodli ve Chleborádově konzumu Mravenec sehrát divadelní představení. Bylo jím J.M.Boleslavského Proroka Eliáše noční čepička. 1869 předvedl své první představení soubor Vltava. 1871/2?/ nastudovali Úklady a lásku. 1880 začala hrát i Řemeslnicko-čtenářská beseda. Za prvních 25 let nastudovali 77 her při 100 představeních. Různé názory na dramaturgii způsobily, že část souboru zal. 1907 divadelní jednotu Želenský, ta hrála převážně Jiráska, Tyla a hodně předtavení pro děti. 1911 začali i s operetou. Hráli i v letech 1914-18, na př. 1915 Šrámkovo Léto. V sále pivovaru v tu dobu hráli i některé Smetanovy opery ochotníci společně s pěvecko-hudebním spolkem Fibich. Po 1918 souborů přibývalo, na př. v Sokole, hasiči a v divadelních jiných spolcích. 1923 zal. Spolek divadelních ochotníků Osvěta. Jeho aktivita byla vysoká. Do 1943 sehráli 112 her různého žánru. Tento spolek měl 87 členů, z toho 25 činných. 1940 zal. Sdružení divadelních ochotníků, v němž se sloučily dva jiné soubory - Tyl a Scéna. Soubor měl velmi kvalitní jeviště s moderní technikou. Péče se věnovala repertoáru, režijní práci, hereckým výkonům a výpravě. Vedle činoher se hrály hry se zpěvy a představení pro děti. S Muzikantskou Liduškou soubor absolvoval mnoho repríz a hostování mimo město. Do 1943 sehráli 22 hry ve 135 představeních. Sdružení tehdy mělo 90 činných členů. V 70.letech 20.st. ochotníci hráli divadlo v Městské osvětové besedě pod názvem Scéna. (JM)
Ve službách Thalie II.s.230, Stoletá tradice...I. s.21.

Uvádí se soubor Vltavan, nikoli Vltava. 1870 dávali Pražského flamendra a Divotvorný klobouk, přičemž Jana Husa a Jeronýma nebylo povoleno hrát. Sídlo Osvěty bylo v Mikovicích, Besedy v Lobečku. Po 1945 se aktivně začala projevovat opět Scéna, a to činohrou, menšími hrami, operetou, pohádkami a společenskými akcemi, od 1964 každoročně zahajovali sezónu plesem, společně se svým zřizovatelem KaSS. K dispozici měli moderně vybavené jeviště se sálem. Ročně připravovali 2 - 3 premiéry, nejméně jednu hru pro děti. Účastnili se přehlídek a soutěží. Na repertoáru měli např. Klicperu, Karvaše, Molićra, Gogola / s ním zvítězili v Nymburce 1971/, ale i Slováckou princeznu. Vedle jednoaktovek připravovali i recitační pásma k společenským příležitostem. Hrou pro děti Čertovy zlaté vlasy získali 1973 Cenu dětského diváka v Ostravě. Z pozdějšího repertoáru: Lucerna, Canterwilské strašidlo, Osm žen, Caesar, Manon Lescaut, Zuzana Vojířová, Revizor, Někdo zvoní, Hadrián z Římsů, Palackého třída 27... Dramaturgie pro děti předvedla tehdy obvyklý široký výběr. Spolupráce s Jaroslavem Vágnerem z D 34 přinesla i čs. premiéru Margit Gaspárové Kouzlo ohně, při repríze 1977 za účasti autorky. 1979 získali v Rakovníku vítězství se Sestupem Orfeovým /Williams/. Výraznou postavou řadu let byl režizér Alois Čtvrtníček. Úspěšná dětská představení se střídala s večery poezie s vážnou hudbou a Vánoční večery poezie a prózy, doplněné osobním vzpomínáním členů souboru. V Roce českého divadla dosáhl soubor Její pastorkyní na Wintrově Rakovníku ocenění za nejlepší inscenaci a jako první český soubor byl doporučen k účasti na Jókayoho dnech v Komárně. V tu dobu si soubor upravil divadelní zázemí přestavbou klubovny na zkušební sál. Od 1975 byli organizátorem Festivalu her pro děti a Podzimních divadelních večerů. (JM)
Ochotnické divadlo v okrese Mělník, publikace o historii a současnosti amatérského divadla. OKS Mělník, 1983. kART

1930 SDO, rež.Kostka. V r.1949 kabaret, DS SCÉNA.
ZELENKA,Bedřich: Capitolky ze života mého. Jablonec nad Nisou, HV Press 1995. s.42-46,104,112

1867 zal. Čtenářsko — divadelní spolek. Zakoupili v Praze jeviště a zahájili Paličovou dcerou. 1870 si Mravenec opatřil rovněž jeviště a hrál až do 1875 a tím vystřídal Čtenářský spolek, který v tu dobu už nehrál.1876 člen obou spolků Boruta odkoupil obě jeviště, zorganizoval soubor a hráli do 1879 / Klicpera, Kaiser-Zbraslavský, Mosenthal, Tyl, Costa, Schiller./. Soubor se po odchodu některých členů rozpadl, ale témuž Ant.Borutovi se podařilo 1880 zal. Řemeslnicko-čtenářskou besedu. Jeviště, vybavení a velkou knihovnu besedě věnoval. Tento soubor hrál do 1907. Želenský např. 1908 — 1909 hrál Krylova, Štolbu, Krátkého, Maciejovského, Mervarta, Fořta, Šípa, Šamberka, Stroupežnického./Jiráskek, Tyl se neuvádí/. 1908 pokus uspořádat soutěž neprovedených novinek neměl většího úspěchu. /JM/
TÁBORSKÝ, str.445 — 448.
100 let ochotnického divadla na Kralupsku. 1868-1968 Kralupy nad Vltavou, Městská osvětová beseda 1968 . Str
ŠPACINGER,Otakar: Naše divadelní tradice. Kralupské noviny, zvl.vlastivěd.číslo,listopad 1956. KK
VYLEŽÍK, Jiří, DOUDA, Miroslav, ŠPECINGER, Otakar: 100 let ochotnického divadla na Kralupsku 1868 - 1968, Městská osvětová beseda Kralupy n. Vlt., 1968, 16 s., Str.HÁLKŮV okrsek ÚMDOČ v Kralupech nad Vltavou. In: Ve službách Thalie II. s.30.

Sídlo Hálkova okrsku ÚMDOČ (1922).
ÚMDOČ 1922: Och. jed. Tyl, Div. odb. těl. jed. Sokol, Org. čsl. mládež soc.

Divadlo pionýrů Steelfordův objev/Daněk/./JM/
OD1956/1,s.21.

OS DO 8 repríz Vojnarky. Předtím Lakomec.Na přehlídce v Křivoklátě Veselé pani windsorské.
OD 1958/5, s.115. OD 1958/8, s.187.
OD 1958/4, s.93.

1957 zal.dětský DK RK ČSD Účinkují děti i z Mikovic, Minic a Otvovic.

OD 1958/10, s.236.DS DO Scéna. Vassa Železnovova. Dosud největší úspěch.
OD 1959/2, s.25. OD 1959/2, s.47. OD 1959/3, s.70.

25 let působí loutkářský soubor Rolnička, pořádají Loutkové dívánky. Rolnička je v současné době občanským sdružením, které pracuje za podpory sponzorů a MěÚ.
Deník Mělnicka, 26.11.1997

1997 divadelní soubor Scéna uvedl pořad Procházka historií Města Kralupy.
Deník Mělnicka, 22.11.1997

Soubor Scéna, který začínal působit už v r. 1940 v hotelu Slávie, nenašel doposud působiště. 1992 žádal o přidělení užívacího práva na budovy, které si jeho členové sami postavili. 1997 uzavírá se Scénou město smlouvu o výpůjčce na 10 let. Souboru bylo umožněno 40 zkoušek a pořádání 5 akcí zdarma.
Deník Mělnicka, 29.01.1998

DOSPĚLÍ DĚTEM I. národní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti viz BČAD č.973
POSLUŠNÁ, Jana: Starosti dramaturgie pro děti, Amatérská scéna, č. 6/1971, s. 1, kART
URBANOVÁ, Alena: Divadlo pro potěšení, Amatérská scéna, č. 8/1971, s. 1, kART
BENEŠ, Jiří: Národní přehlídka divadla pro děti Kralupy n. Vlt. 21. - 25. VI. 1971, Amatérská scéna, č. 9/1971, s. 6, kART

Loutkářský soubor Rolnička. V poslední době inscenuje hry především z vlastní autorské dílny. (Deník Mělnicka, 26.01.1999)
1868 první divadelní představení OS Mravenec. Po rozpuštění DrO TJ Sokol 1930 vznik DS Scéna. 1940 k DS Scéna se přidružila Ochotnická jednota Tyl. 1940 – 1997 DS se zúčastnil řady přehlídek, ocenění za herecké výkony, režii apod. Z repertoáru Revizor, Limonádový Joe, Sestup Orfeův (Williams), Naši furianti, Poprask na laguně, Jeho urozenost pan měšťák, Večer tříkrálový, Podivná paní Savageová (Patrick)... 1998 40 aktivních členů 17 – 87 let. Též obnovena tradice divadlních plesů. Premiéra pohádky Popelka. Zájezdy. Není kocour jako kocour. V zimě dětský maškarní bál, v létě zábavné odpoledne Těšíme se na prázdniny. Páteční, Velikonoční a Vánoční večery pro členy a příznivce. http://www.kralupy.cz/scena/ 23. 9, 1999. 2 s.

1970 KDP DS Scéna: N.V.Gogol: Revizor

FEMAD 1978: DS Scéna: Lada - Koenigsmark: Byl jednou jeden drak

KRALUPY - MIKOVICE
Divadlo mladých pionýrů si zde vytvořilo dobrou tradici. 16 členů /5-14 let/ a 13 dospělých. Na repertoáru pohádky a hry pro dospívající mládež.
OD 1957/3, s.68.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':