Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Havlíčkův Brod

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Havlíčkův Brod
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1836
1836 zal. ochotnické sdružení, 23 pánů a 12 dam.

1844 o prázdninách hráli potají studenti.
1844 po návratu z Ruska se aktivity ujal Karel Havlíček, jeho bratr František, Václav Žák a několik studentů a dívek.
Vybavili místnost v hlavní škole, ale provoz divadla brzy zakázán (původně kaple sv. Barbory, 1945 zbouráno).
1846 zákaz hrát divadlo.
1848 zahájili bez povolovacího řízení znovu.
1849 zal. Společnost pro provádění her k dobročinnému účelu.
Hráli ve škole od 1853 v bývalém špejcharu či solnici na Koňském trhu. Protože nemohli obci splatit dlužné, darovali místo něho celé divadlo, které se tak stalo městským.

1853 ustaven SDO německobrodských, zah. v solnici.
1858 spolek Jasoň, též divadelní aktivity projevoval také pěvecký , např. 1883.

3. dubna 1864 - Divadlo z ochoty v Německém Brodě, ve prospěch tamějších chudých "Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři" - činohra v 5 jednáních od J.K.Tyla. Národní listy 3.4.1864.
5.5.1864 - "Ženichové" - veselohra ve 3 jednáních. Národní listy 5.5.1864.
18. prosince 1864 - ku poctě nového zastupitelstva obce hráno "Žižkův meč" - fraška ve 3 jednáních od Klicpery. Národní listy 17.12.1864.
1867 uvedena hra Dámy a husaři ve prospěch pohořelých ochotníků ve Mšeně, dále uvedeny hry Bídníci, Bandité aneb maškary v nesnázích (R. Benedix).

1883 Ochotníci společně se studenty uvedli veselohru Osudné psaníčko (Sardou), v hl. rolích vynikli Švejdovcá, Brzorád, Švejda.
1885 představení v solnici z bezpečnostních důvodů zakázána.
1886 divadlo přestavěno.
1888 maloval G. Kubeš dekorace ke hrám J. Vrchlický: Rabínská moudrost, E. Pailleron: Jiskra, L.Stroupežnický: Paní mincmistrová

1879-1890 významný podíl na činnosti spolku Dr. J. O. Forchheim.

1892 Sázavan.
1902 divadlo rozšířeno, sloučení DrO Dělnické besedy Čech s OS.
1903 Čech.
1906 Dámská jednota Eliška.
1911

Německý Brod,
16. a 19.května 1920 - sehrála katolická mládež společně s Katolickou vzdělávací jednotou hru "Diblíkova dceruška". Režii měla slečna Hadačová. Věstník Dorost 1.7.1920.
3.července 1920 - sehrála mládež opět s Katolickou vzdělávací jednotou hru "Přítěž". Věstník Dorost 15.9.1920.

192x Akademický spolek Barák.
1921 LD skautů.
1923 Dělnické divadlo.
1925 ČOJ Lípa (členem ÚMDOČ).
1924 ustavena komise pro postavení nové div. budovy na místě solnice.
1925 Luděk Mandaus návrh na budovu divadla (Port).

1930 vznik DrKr Církve československé.
1930 sídlo kraje SDDOČ.
1933 oslavy 90. výročí SDO, ve spolupráci se sborem Jasoň.
1933 LD Sokola, 1941 studenty založen Odbor mladých.

1941 Matřská škola.
1941 Sportovní klub.
1941 Orel.
1942 se spojili loutkoherci ze zakázaného Sokola s Klubem českých turistů, s SK a s Junákem a vypůjčenými loutkami hráli v přísálí DD.
1942 Sportovní klub, loutkové divadlo..
ŠS na středních školách.
1944 Národní souručenství.
1951 DS PLEAS.

1952 KD ZK OÚNZ.
1952 LS ZK OÚNZ.
1956 otevřeno jeviště v Domě osvěty (DS Domu osvěty) operou V studni (místní orchestr, oficiální účast Zd. Nejedlý).
1957 Na ostrově II. kraj. div. festival za účasti ochotníků Vysočiny.
1959 Jednota, restaurace a jídelny.

1960 MOCCA.
Krizové období kolem 1969 utlumilo i ODi.
1969 MěKS.

1971 Havlíček.
Dětský dramatický kolektiv, zřizovatel ODPM, L. Honzová s El. Kubátovou ved.

Od 1987 v místě kraj. přehlídky divadla pro děti a mládež.
1988-1993 Studio FAKS, vesměs mládež, studenti.
1980-1986 festivaly Setkání div. amatérských souborů Vysočiny.
1988 zal. přehlídka amatérského divadla FRMOL (Fraška, Revue, koMedie, Opereta, muzikáL). Po 1989 se v tradici FRMOLu a kvalitních seminářů nepokračovalo.
Koncem 80. let pokus obnovit tradici divadla na gymnáziu.

Od 1990 ODi po politické změně ekonomické problémy.
Členové DS organizovali přehlídky dětských div., recitačních a loutkářských kolektivů Náš pohádkový strom a Říkejme si básničky.
Od 1992 regionální přehlídky div. pro děti a mládež (zač. 1987) pod názvem Dospělí dětem, součástí každoročně odborné semináře, výtvarná a literární soutěž dětí.
1994 zal. Nadace Adivadlo.
1995 se z Adivadla osamostatnilo Divadýlko MRAK.
1999 Dny seniorů, setkání seniorů diváků i tvůrců.
DS Prázdnej papír gymnázia.
1999 DRASK.

2000 Palstimat.
2003 Na Zápraží.
2004 Dadivadlo.
2006 Paruka nakřivo.


Účast na přehlídkách:
1973 - DS SKP, Děvčata z Broook Valey, účast OP
1980 - DS SKP, bří Čapkové: Ze života hmyzu, r. Lída Honzová. Účast KP.
1981 - DS SKP, J. Knitlová: Sekera na studánky.
1982 NP RSDH - Amatérské divadlo SKP, Gogol: Ženitba
1988 - DS SKP, Julius Edlis: Žízeň u pramene. Účast NP Svitavy.
1988 NP RSDH - Amatérské divadlo SKP, Edlis: Žízeň u pramene
1989 JH - Adivadlo, Gogol: Nos
1989 - N. V. Gogol: Nos (Nasus), r. M. Lhotka. KP div klasika.
1989 H. Hall: Malý a Velký Klaus - KP Dospělí dětem
1992 Popelka - Adivadlo, Novák - Oubram: Jak se kradou princezny
1998 NP SD - Adivadlo, Reynek: Krajina oblačných ptáků
1999 DT - Adivadlo, Örkény: Stojí za to žít…?!
1999 účast: Stochovská Thalie.
2000 István Örkény: Stojí za to žít….?!, r. Irena Zavadilová. Účast na NP seniorského divadla ve Znojmě.
2003 na motivy textu Jana Wericha: Tři veteráni?! účast: Babí léto.
2005 - Ledová královna, úprava a r. Lída Honzová. Hrabalova ostře sledovaná Polná
Bibliografie:
A-a: Z Brodu Německého, Česká Thalia 1, 1867 s. 160

BRODSKÉ ochotnické divadlo 1836-2002. Obrazy z historie. Havlíčkův Brod, Sdružení Adivadlo 2002. /Autorský kolektiv Lída Honzová, Marta Hermanová, Miroslav Menšík, Antonín Herman, František Štibor./

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972. 244 s.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 93, 158, 317, 384, 395; obr. s. 158: Plakát ke slavnostnímu večeru na počest 80. výročí divadelních ochotníků v Německém - dnes Havlíčkově Brodě, 1942.

CIKHART, Ant.: O slavném německobrodském ochotníku (K. Havlíček Borovský). In: Sborník ÚMDOČ. Praha, ÚMDOČ 1944, s. 15-17. DNM: T 10.863.

DĚJINY českého divadla II. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 291; obr. s. 306: Cedule k představení hry Láska v nárožním domě. Německobrodští ochotníci 1844. Vlastnoruční přípisy Karla Havlíčka. PNP Praha; III, s. 290.

HERMANOVÁ, Marta: O její Práci: Hromada 1993, č. IX, s. 264; 1998, č. 24, s. 36.

HONZOVÁ, Lída: Historie a současnost ochotnického divadla v Havlíčkově Brodě. Soubor materiálů. Rkp. 1997. kART.

J.H.: Z Německého Brodu, Česká Thalia 1, 1867, s. 191

KUBÁTOVÁ, Eliška: O její práci: Hromada 1991, č. III, s. 66

KOPŠ, Jaroslav: Ochotnická činnost Karla Havlíčka Borovského. AS 1984, č. 10, s. 23.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 130.

MAZÁČOVÁ, Barbara: Havlíček divadelník. Divadelní revue 1991, č. 4, s. 76.

MERTA, Jan: Informace pro MČAD. Rkp. 2001. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 215-218.

MOTALOVÁ, Slávina: O její práci: Hromada 1993, č. IX, s. 264.

NEJEDLÝ, Zdeněk: Bedřich Smetana. Kniha 4, s. 467. Praha, Orbis 1951. KK.

NĚMEC, Jiří: Historie amatérského divadla v Havlíčkově Brodě. Diplomová práce. Hradec Králové, PF VŠP, Ústav historických věd 1992.

NĚMEC, Jiří: Ochotnické divadelnictví na Havlíčkobrodsku v letech 1918 - 1938, UHK 2005, s. 124.

RUDOLFOVÁ, Slávka: Historie loutkového divadla TJ Sokol v Havlíčkově Brodě. Havlíčkobrodský zpravodaj II., 1998, 2 s. kART.

SETKÁNÍ souborů Vysočiny (divadelní programy). SKP v Havlíčkově Brodě, 1980, 1981. kART.

STEJSKAL, Zdeněk: O jeho práci: Hromada 1993, č. IX, s. 264.

STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jiří Bláha, s. 68 - 69.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 335-341.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 266.

VYBÍRAL, Josef: O jeho práci: Hromada 1993, č. IX, s. 264.

VYDRA, Václav: Má pouť životem i uměním. Praha, Melantrich 1958, s. 100.

ZACHARIÁŠ, František: O jeho práci: Hromada 1995, č. 14, s. 423.

Divadelní listy 1883, č. 12, s. 110, č. 27, s. 230.
Česká Thalia 1, 1867, s. 48
Československé divadlo 1925, č. 3, s. 47.
Archivy:
Archiv DDS Sluníčko Přibyslav

Havlíčkův Brod, Státní okresní archiv:
Nezpracovaný fond souborů:
Spolek divadelních ochotníků Havlíčkův Brod 1836-1950
Ústřední matice divadelního ochotnictva českého - Havlíčkův okrsek - Havlíčkův Brod 1949-1951

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1985, Ka 53, i. č. 141
Hradec Králové, Krajské kultulní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Humpolec, Okresní úřad, i.č. 998, ka 336
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942, č. knihy 121

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/96/37/1910, SDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/834/1925, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/4387/1936, SDO.
Fond ZU Spolky 1921-1925, i. č. 378/2328/1923, Dělnické divadlo (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/10/1930, DrKr C. Č. B. (zal.).

Praha, Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Přibyslav, Kulturní zařízení města, Kronika, 1989 - 1998

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

 Havlíčkův Brod, Kaple sv. Barbory
 Havlíčkův Brod, přestavba - Starý Ostrov
 Havlíčkův Brod, Solnice model 01
 Havlíčkův Brod, Solnice model 02
Faksimile zápisu o Karlu Havlíčkovi
Havlíček Borovský, Karel, foto, portrét
Havlíčkův Brod, 150 let divadla - pamětní list, 1986
Havlíčkův Brod, 150 let divadla - plakát, 1986
Havlíčkův Brod, divadelní budova Solnice
Havlíčkův Brod, Divadelní budovy pérovky
Havlíčkův Brod, Gymnázium, 150 let gymnázia - program, 1884
Havlíčkův Brod, nejstarší plakát
Havlíčkův Brod, Ochotníci, opona Veduta města, Gustav Kubeš, 1885
Havlíčkův Brod, ochotnické divadlo, novinový článek, 2016
Havlíčkův Brod, Sokolovna s divadelním jevištěm
Havlíčkův Brod, Solnice model 03
Havlíčkův Brod, Starý Ostrov
Havlíčkův Brod, výstava Brodské ochotnické divadlo 1836 - 2016 - pozvánka
HONZOVÁ, Lída a kol.: Obrazy z historie, Brodské ochotnické divadlo 1836-2002, titul. strana publikace
Letopisy, s. 046, Havlíčkův Brod. vývoj do 1868
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 41. panel, Polná, Havlíčkův Brod, Pelhřimov
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 41. panel, Polná, Havlíčkův Brod, Pelhřimov
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007
Německý Brod, dopis hejtmana k divadelním místnostem, 1881
Německý Brod, korespondence hejtmana a purkmistra v Humpolci o ochotnickém divadle, 1850
Německý Brod, korespondence hejtmana a purkmistra v Humpolci o ochotnickém divadle, 1851
Německý Brod, korespondence hejtmana a purkmistra v Humpolci o ochotnickém divadle, 1851
Německý Brod, korespondence hejtmana a purkmistra v Humpolci o ochotnickém divadle, 1853
Německý Brod, korespondence hejtmana a purkmistra v Humpolci o ochotnickém divadle, 1854
Německý Brod, příkaz hejtmana o divadelním osvětlení, 1903
Německý Brod, příkaz hejtmana o divadelním osvětlení, 1903
Německý Brod, příkaz hejtmana purkmistrovi v Humpolci o zřízení Divadelní komise, 1887
Plakát ke slavnostnímu večeru na počest 80. výročí divadelních ochotníků v Německém - dnes Havlíčkově Brodě
Zeleneč, SSM, Matka Guráž - plakát, 1985


Mapa - Havlíčkův Brod

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Havlíčkův Brod, nejstarší plakát
Havlíček Borovský, Karel, foto, portrét
Havlíčkův Brod, Divadelní budovy pérovky
Havlíčkův Brod, divadelní budova Solnice
Havlíčkův Brod, Starý Ostrov
 Havlíčkův Brod, přestavba - Starý Ostrov
Havlíčkův Brod, Sokolovna s divadelním jevištěm
Německý Brod, dopis hejtmana k divadelním místnostem, 1881
Havlíčkův Brod, 150 let divadla - plakát, 1986
Faksimile zápisu o Karlu Havlíčkovi
Plakát ke slavnostnímu večeru na počest 80. výročí divadelních ochotníků v Německém - dnes Havlíčkově Brodě


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.