Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek div. ochotníků / ZK n. p. RICO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1853
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1952
Působení: 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x,191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1853 ustaven SDO německobrodských, pokračovatel Divadla z ochoty. Hrál v nově upravené městské solnici na Koňském trhu. Zahájil představením V.K.Klicpery Valdek. Účinkovalo 16 herců. Prvním režisérem Albert František Riedl, který tuto funkci zastával s ročním přerušením do 1879. Řediteli postupně J. Příhoda, A. Švejda, A. Kalina. Hrálo se hlavně pro dobročinné účely.
1853 Zakletý princ - výnos pro vyhořelé občany města Frýdlantu.
1855 zde hrál Tyl jako člen Zöllnerovy společnosti. Při této příležitosti se tu smířil s Havlíčkem, jinde se uvádí Želiv. Zájezdy společností časté, opona polepená div. cedulemi.)
Často se opakovala Raupachova hra Mlynář a jeho dítě, Klicperova veselohra Každý něco pro vlast, dále Divochové, Tylova Paní Marjánka , matka pluku, Klicperův Divotvorný klobouk, Píseň o zvonu ad. Ochotníci také pořádali tzv."viřtbály", které dlouhá léta bavily městskou společnost.

1860 Bankrotář a kramářka k oslavě císaře Františka Josefa I. a ve prospěch děkanského chrámu.
1862 V. K. Klicpera: Lhář a jeho rod ve prospěch pořízení pamětní desky Karla Havlíčka.
6.9.1863 - "Tichá voda břehy ryje". Národní listy 5.9.1863.
3. dubna 1864 - Divadlo z ochoty v Německém Brodě, ve prospěch tamějších chudých "Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři" - činohra v 5 jednáních od J.K.Tyla. Národní listy 3.4.1864.
5.5.1864 - "Ženichové" - veselohra ve 3 jednáních. Národní listy 5.5.1864.
18. prosince 1864 - ku poctě nového zastupitelstva obce hráno "Žižkův meč" - fraška ve 3 jednáních od Klicpery. Národní listy 17.12.1864.
1867 Doktora Fausta domácí čepička, Blázninec v Dijonu, dále uvedeny hry Bídníci, Bandité aneb maškary v nesnázích (R. Benedix). Hráli: Křepínský, Tof, Riedel, Jeřábek, Horáková, Duerringová, Menšíková, Holečková, Barvicinová
1. 9. - Fredro: Dámy a husaři, výtěžek ve prospěch pohořelých ve Skutči.
1868 opereta Kvas krále Vondry XXVI.
Koncem 60. let začala činnost spolku ochabovat.

1870/71 pouze dvě hry.
1872 svolána valná hromada , kde přijato 16 nových mladých ochotníků. 60 členů pouze papírově. Postupné oživení: “Divadelní hry a občasné dýchánky spojené s rozpravami o literárních zjevech dramatických oživovaly vzájemnost členstva, působily obecenstvu ušlechtilou zábavu a prospívaly dobročinným a národním účelům hojným výtěžkem”.
1876/77 spolek v podstatě zanikl a po tři roky nehrál.
1877 Mosenthal, překlad J. L Kolár: Debora, j.h. Otilie Sklenářová-Malá.
1879 mladí členové činnost obnovili, 54 členů, z toho 36 výkonných, spolek členem Matice divadelní. Nový režisér dr.J.O. Forcheim, profesor gymnázia. Od 1883 ředitelem souboru.

1883 V. Hausmann: Fráter Serafín, opera. Spolu se zpěváckým spolkem Jasoň. Na počest znovuotevření ND hra Dobrodiní souží.
1884 Hra Primátor, jh. Otýlie Sklenářová-Malá. Na počest 150. výročí založení gymnázia. Slavností proslov L. Quis. Nejvýznamnější herci A. Švejda, R. Kovář, L.Riedl ml., Kynych, Tereba, Stolz, Kadeřábková, Pospíšilová, Čermáková.
1885 představení v solnici z bezpečnostních důvodů dočasně zakázána.
1886 divadlo přestavěno.
1887 zahájeno Paličovou dcerou.

1892 odbor Sázavan ve spolupráci s ochotníky nastudoval hru Josefa Jahody Hnát. Pojednávala o historii Německého Brodu, text není znám.
1879-1890 významný podíl na činnosti spolku Dr. J. O. Forchheim, Tylův syn. Zasloužil se o modernizaci div. provozu a vyvolal velkou aktivitu uměleckou a bohatý repertoár.
1850-1885 patrně 172 her, z toho 35 českých autorů, mj. Macháček, Štolba, Stroupežnický, Šamberk, Tyl, Klicpera, z překladů Kotzebue, Raupach, Benedix.
1885 zřejmě nejúspěšnější, 20 her, z toho 7 českých, ale i Fredro, Ostrovskij.
Po Forchheimově odchodu aktivita slabší.
1893 SDO členem ÚMDOČ.
1893 J. Vrchlický: Exulanti.
1894 J. Štolba: Maloměstští diplomati.
1896 J. J. Kolár: Pražský žid.
1897 Dědoušek.
1898 V studni a Prodaná nevěsta (společně se Zpěváckým spolkem Jasoň), Maloměstské tradice.
1899 Křivé cesty.

1900 - V. Štech: Třetí zvonění.
1901 - Josef Štolba: Na letním bytě.
1902 divadlo rozšířeno, sloučení DrO Dělnické besedy Čech s OS. Aktivita velmi vzrostla.
1903 Charleyova teta, Olga Rubešová, Exulanti, Ohnivá země.
1888-1903 30 her, polovina českých, soudobá tvorba. Jh. např. Deyl, Laudová-Hořicová /1905 vystoupila s velkým úspěchem v roli Magdy ve hře Domov, režie Staněk/.
1906 - 14. 10. - Josef Štolba: Vodní družstvo, - 1. 11. – El. Pešková: Černý kříž v lese.
1909 uvedena veselohra Pokuta muže.
1908 Uvedeno celkem 8 představení a 2 jedoaktovky na Silvestra. Deskový statek, Samota, Únos Sabinek, Dcera pana Zajíčka, Jan za chrta dán, Pokuta muže, Za šlechtickým erbem.
1909 počet členů 46, na řádné valné hromadě (9. 6.) zvolen ředitelem Dr. Šubrt, dramaturgem R. Havel, režisérem V. Staněk.

1911 - k oslavě 60. narozenin Al. Jiráska provedeno drama Vojnarka, vzorná režie továrníka Staňka.

Po 1918 zah. Emigrantem a Posledním mužem. Zájem obecenstva klesal společně s kvalitou repertoáru.

1920 - 15. 10. valná hromada spolku s úvodním slovem předsedy Bartůška - 105 členů spolku, přes režisérskou krizi sehrál 10 představení (Emigrant, Poslední muž, Janošík, Oblaka, Mrtvé moře, Vějíř lady Windermerové, Na letním bytě, Rudolf: Bílá černoška, Hababa a Jordán, Terna).
1920 kvalita ODi a výběru her vzrostla, Mrtvé moře (Mahen). 100. výročí narození K. Havlíčka Borovského, V kotlině Naši furianti, jh. R. Šlemrová.
1921 Pražský žid - režie Cikhart, hl. role Staněk, Cikhart, Neuernová, Hykyšová, Závrať (Hladík) - režie Veverka, hl. role Cikhart, Veverková, Svět bez mužů (Engel-Horst), hl. role Matusová, Riedlová, Stránská.
1922 Strýček Váňa při příležitosti 250 let ruského divadla.
Od 1920 česká a světová dramatika od Tyla po Shawa,
1920-1943 celkem 195 her v 304 představeních.
1922 členem ÚMDOČ SDO.
1925 Velbloud uchem jehly (Langer), Strakonický dudák (Tyl).
1928 Radostná událost (Piskoř).

1932 poprvé představení pro děti.
1933 oslavy 90. výročí SDO, V studni, ve spolupráci se sborem Jasoň.
1934 činnost slabší, opravy divadla.
1935 E. Bozděch: Zkouška státníkova, rež. J.Veverka. L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, rež. týž. Hráno na oslavách 200 let trvání gymnázia.
1936 celkem 9 inscenací - např. F.Langer: Jízdní hlídka, vybočením úspěšná opereta Na tý louce zelený, 9 repríz.
1936 opereta Z pekla štěstí - 7 repríz.
1937 F. Brukner: Napoleon I., rež. J. Hudík, J. Patrný: Muži nestárnou, Beer: Štěstí, u obou rež. E. Pelc.
1937 v seznamu členských spolků ÚMDOČ.
1938 V. Brusinský: Sklenka Chianti, rež. J. Hudík. V témže roce divadelní budova zabrána vojskem, znovu vrácena 1939. Nový předseda spolku Fr. Peřina.
1939 Čapkův večer - na programu Smetanovo Věno (Jasoň), a část Věci Makropulos, hráno v sokolovně. Návrat do divadelní budovy hrou V. Štecha: Třetí zvonění. V témže roce Fr. Šrámek: Léto.

1940 O. Scheinpflugová: Chladné světlo, rež. J. Hudík, F. Block: Moudrá Penny, rež. J. Somer, rež. J. Leníček, H. Bahr: Děti, rež. A. Cikhart, Fr. Götz: Soupeři, Moudrá Penny (Black), Člověk nemá jen sebe (Tetauer), Třetí zvonění (Štech), Léto (Šrámek).
1941 F. Tetauer: Život není sen, rež. J. Leníček, K. Čapek: Loupežník, rež. R. Kalina, Curt Goetz: Doktor Praetorius, Ferenc Molnár: Hra na zámku, Antoon Coolen: Cizinec, Lila Bubelová: Slečna Pusta, Josef Toman: Řeka čaruje, bří Čapkové: Hra lásky osudná, Tobis, Mírovský, Špilar, Rohan: Růže z Argentiny, Jan Neruda: Kam s ním, Viktor Dyk: Ondřej a drak, Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman, Manfied Rössner: Modrý démant, Vladislav Vančura: Alchymista, Paul Schurek: Ulice zpívá, Studenti zal. Odbor mladých.
1941 Předsedou spolku Antonín Cikhart.
1942 Axel Breidahl: Vzbouření v ústavu šlechtičen, Aristofanes: Žáby, Josef Kopta: Hodiny a sen, Yamada Kahashi: Assagio, Bohumír Polách: Vrah jsem já!, Večer veršů českých básníků, Frank Tetauer: Zpovědník, Franz Lehár: Veselá vdova, János Bókay: Vdaná žena, Karel Jaromír Erben: Rozum a štěstí, Julius Zeyer: Stará historie, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, Manfred Hausmann: Lilofee, Hermann Sudermann: Domov, Vilém Werner: Choulostivá historie, V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, Jan Drda: Jakož i my odpouštíme.
1943 Spolek měl 160 členů.
1943 Gustav Davis: Katakomby, Miloš Hlávka (1907-1945, dramaturg ND): Výlet do hor, režie J. Sommer, Benátská maškaráda, režie M. Brož.

1945 zah. Lucerna, poté první sovětská hra Život volá (Bill-Bělocerkovskij), později Ruští lidé.

1949 Filosofská historie, Slaměný klobouk a opět Simonov.
1949 - N. V. Gogol: Ženitba. Účast na KP Podzim na Vysočině, Jihlava.

1950 Morálka paní Dulské aj. Posledním představením ve starém divadle Mistr ostrého meče (Krpata).
1951 budova zbourána.
1951 OS pod ZK n. p. RICO. Další léta málo efektivní, jen řada jednání o postavení nové div. budovy.
1952 soubor mladých - Babička, r. František Stejskal.
Činnost souboru se dále prolíná s činností dalších nově vzniklých souborů.
Bibliografie:
HONZOVÁ , Lída a kol: Brodské ochotnické divadlo 1836 - 2002. Obrazy z historie. Havlíčkův Brod, Sdružení Adivadlo, 2002.
-------------------
HLÁVKA, Petr. Soupis divadelních her Miloše Hlávky (1907-1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

NĚMEC, Jiří: Historie amatérského divadla v Havlíčkově Brodě, PF Hradec Králové, diplomová práce 1992

STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jiří Bláha, s. 68 - 69.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 67.
----
Divadlo roč. 4, 1905, č. 2, s. 51.
Divadlo, roč. 5, 1906-1907, č. 2, s. 62, č. 2., s. 83.
Divadlo 1909, č. 17, s. 432.

J.H.: Z Německého Brodu, Česká Thalia 1, 1867, s. 160, 191.

Thalie 1897-8, č. 4, s. 29.
Thalie 1898-9, č. 4, s. 31.
Thalie 1899-1900, č. 8, s. 67.

Divadelní listy 1902-3, č. 10, s. 180, č. 11, s. 200, č. 17, s. 310, č. 20, s. 354.
Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 3, listopad 1911, s. 34.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 28. 10. 1920, č. 43, s. 492.
Jeviště 1921, č. 47, s. 711.

Československé divadlo 1925, č. 11, 2. str. ob., č. 14, 2. str. ob.
Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.
České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72, č. 9, s. 179.
Za oponou 1940, č. 1, s. 6.
Archivy:
Havlíčkův Brod, Státní okresní archiv :
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Havlíčkův Brod
Časový rozsah: (1829)1836-1950
Metráž: 1,24 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Divadlo z ochoty, později Spolek divadelních ochotníků v Havlíčkově Brodě (zal.r.1836).
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy schůzí 1872-1941 a několik her v rukopisech, v nichž hrál Karel Havlíček a jeho bratr František. Jedna z her (Opatrný přítel) je rukopis Holakovského. Protokoly schůzí a dochované divadelní cedule dokumentují bohatou činnost spolku, který měl velký význam pro národní uvědomění brodských občanů. K fondu patří také sbírky plakátů (dochovány od počátku vzniku spolku).
Archivní pomůcky: nejsou

Jihlava, Státní okresní archiv:
9. kraj ÚMDOČ, protokoly, spisy, razítko
Zpráva Havlíčkova okrsku ÚMDOČ - likvidace e převod div. spolků, 1951

kART/obálka ÚMDOČ: Oznámení o převodu spolků na společenské organizace, dopis Havlíčkova okrsku ÚV ÚMDOČ v likvidaci z 3.5. 1951.

Divadlo 1909, č. 12, s. 314.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Humpolec, Okresní úřad, i.č. 998, ka 336
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942, č. knihy 121

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3289, sg 30/96/37/1910, SDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/834/1925, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/4387/1936, SDO.

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Bibliografie

Související Obrázky

 Havlíčkův Brod, SDO, Vodní družstvo - plakát, 1906
Havlíčkův Brod, Gymnázium, 150 let gymnázia - program, 1884
Havlíčkův Brod, Paličova dcera - plakát, 1850
Havlíčkův Brod, Paličova dcera - plakát, 1947
Havlíčkův Brod, Rico, Pleas, OÚNZ, Nebe na zemi - plakát, 1952
Havlíčkův Brod, SDO a Akademikové,  150 let gymnázia - program, 1884
Havlíčkův Brod, SDO,  V studni, 1933
Havlíčkův Brod, SDO, B. Balounová - dětský kroužek
Havlíčkův Brod, SDO, Babička, 1952
Havlíčkův Brod, SDO, Cesta do pekel - plakát, 1929
Havlíčkův Brod, SDO, Cikhart Antonín, režisér cca 60 inscenací, civilní foto, 1931
Havlíčkův Brod, SDO, členové souboru, uprostřed Forheim
Havlíčkův Brod, SDO, členové spolku 1946
Havlíčkův Brod, SDO, Deskový statek - plakát, 1908
Havlíčkův Brod, SDO, Docela nepočestná, 1931
Havlíčkův Brod, SDO, Ejhle, dobrý člověk
Havlíčkův Brod, SDO, Ejhle, dobrý člověk - plakát, 1947
Havlíčkův Brod, SDO, Ejhle, dobrý člověk, 1947
Havlíčkův Brod, SDO, Ejhle, dobrý člověk, 1947
Havlíčkův Brod, SDO, Fabrikant - plakát, 1852
Havlíčkův Brod, SDO, Fidlovačka, 1935 oslavy 200 let gymnázia
Havlíčkův Brod, SDO, Fidlovačka, oslavy 200 let gymnázia, 1935
Havlíčkův Brod, SDO, Havlíček Borovský, 1918
Havlíčkův Brod, SDO, Jakož i my odpouštíme - plakát, 1943
Havlíčkův Brod, SDO, Jan Noll
Havlíčkův Brod, SDO, Lucerna, plakát, asi 50. léta 20. stol.
Havlíčkův Brod, SDO, Mistr ostrého meče - plakát, s.a.
Havlíčkův Brod, SDO, Mistr ostrého meče, plakát, 1950
Havlíčkův Brod, SDO, Mlynář a jeho dítě - plakát, 1855
Havlíčkův Brod, SDO, Mlynář a jeho dítě - plakát, 1904
Havlíčkův Brod, SDO, Můj syn
Havlíčkův Brod, SDO, Můj syn
Havlíčkův Brod, SDO, Můj syn
Havlíčkův Brod, SDO, Muže - pozvánka, 1907
Havlíčkův Brod, SDO, Na tý louce zelený, 1936
Havlíčkův Brod, SDO, nabídka na reklamu
Havlíčkův Brod, SDO, Naši furianti, 1935
Havlíčkův Brod, SDO, Nebe na zemi, 1952
Havlíčkův Brod, SDO, Nebe na zemi, 1952
Havlíčkův Brod, SDO, Ostrov Afrodity
Havlíčkův Brod, SDO, Ostrov Afrodity
Havlíčkův Brod, SDO, Otec - plakát, 1930
Havlíčkův Brod, SDO, Paličova dcera
Havlíčkův Brod, SDO, Paličova dcera
Havlíčkův Brod, SDO, Paličova dcera
Havlíčkův Brod, SDO, Paličova dcera
Havlíčkův Brod, SDO, Revizor
Havlíčkův Brod, SDO, Revizor
Havlíčkův Brod, SDO, Ruští lidé - plakát, 1946
Havlíčkův Brod, SDO, Sen noci Svatojánské
Havlíčkův Brod, SDO, Škola poplatníků, 1935
Havlíčkův Brod, SDO, skupinové foto
Havlíčkův Brod, SDO, Slaměný klobouk, 1949
Havlíčkův Brod, SDO, Slaměný klobouk, plakát, 1949
Havlíčkův Brod, SDO, Španělská muška - plakát, 1917
Havlíčkův Brod, SDO, V studni - plakát, 1933
Havlíčkův Brod, SDO, Zdravý nemocný
Havlíčkův Brod, SDO, Ženitba - plakát, 1949
HavlíčkůvBrod, SDO, Forchheim Josef
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Jihlava, Klicpera, album k úmrtí Norberta Kondryse, kondolence SDO Německý Brod,1940
Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Letopisy, s. 046, Havlíčkův Brod. vývoj do 1868
Německý Brod, Ochotníci, Debora - plakát, 1877
Německý Brod, SDO, Katakomby, Davis, 1902, r. F. Jäger,plakát
Německý Brod, SDO, stanovy, 1939
Německý Brod, SDO, volba funkcionářů na valné hromadě, 1941
Německý Brod, SDO, volba funkcionářů na valné hromadě, 1943
Německý Brod, SDO, volba funkcionářů na valné hromadě, 1944
Německý Brod, SDO, volba funkcionářů na výborové schůzi, 1941
Německý Brod, SDO, žádost o konání valné hromady, 1943
Německý Brod, SDO, žádost o konání valné hromady, 1944
Německý Brod, SDO, žádost o konání výborové schůze, 1943
Německý Brod, SDO, žádost o povolení hry, 1943


Mapa působení souboru - Spolek div. ochotníků / ZK n. p. RICO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Havlíčkův Brod, SDO, Fabrikant - plakát, 1852
Havlíčkův Brod, SDO, skupinové foto
Havlíčkův Brod, SDO, Docela nepočestná, 1931
Havlíčkův Brod, SDO, Škola poplatníků, 1935
Havlíčkův Brod, SDO, Na tý louce zelený, 1936
Německý Brod, SDO, stanovy, 1939
Německý Brod, SDO, volba funkcionářů na valné hromadě, 1941
Havlíčkův Brod, SDO, Babička, 1952
Havlíčkův Brod, SDO, Ostrov Afrodity
Havlíčkův Brod, SDO, Zdravý nemocný
Havlíčkův Brod, SDO, Ejhle, dobrý člověk
Havlíčkův Brod, SDO, Můj syn
Havlíčkův Brod, SDO, Nebe na zemi, 1952
Havlíčkův Brod, SDO, Cikhart Antonín, režisér cca 60 inscenací, civilní foto, 1931
Havlíčkův Brod, SDO, Paličova dcera
Havlíčkův Brod, SDO, Revizor