Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Louny

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Louny
Nadřazený celek: Ústecký kraj
První zpráva: 1832
70. léta 16. stol. školní divadlo.
(Dějiny čes. div. I, s. 112.)
--------------------------

1832 Škola normální (?)

1847 Ochotnický spolek divadelníků Vlastenec.

184x Červený kříž.

60. léta 19. stol. zprávy o aktivitě ochotníků (dekorace pro ně maloval Hugo Ullik).

1865 - V Lounech ochotníci hrají co týden a divadlo bývá i při zvýšených cenách přeplněné.
3.12.1865 "Muka chudé ženy"
17.12.1865 "Lumpacivagabundus"
26.12.1865 "Kniha III. kapitola I." a "Čeleď".
Národní listy 1.1.1866.

Kolem 1870 školáci Budečské jesličky (J. Neudörfel).

1880-1939 divadlo Učitelské jednoty.

1883 první zprávy o OS Tyl.
1896 Radost, Řemeslnicko zábavný spolek.
1897 Národní Jednota Severočeská, dámský odbor.
1899 divadelní představení TJ Sokol.


Po roce 1890 Krakovec.
1903 Kroužek divadelních ochotníků.
1903 Spolek národního dělnictva Barák.

1907 Máj.

1912-1941 Vrchlického okrsek ÚMDOČ (obnovení činnosti 1945).

1919 Sdružení studentů lounské reálky.

1920 Všestudentský spolek.

1920 Okresní sdružení republikánského dorostu čs. venkova a Filiálka spolku Typografia v Lounech.

1922-1946 SDO Máj.

1923 DrO Mladé generace národně demokratické, též ve 30. letech.

1924 Organizace českých socialistů,
Pracovní komise žen Čs. strany socialistické.

1924 na amatérské operní scéně začínal jako Germont ve Verdiho Violettě Jan Berlík (1882-1972), pozdější člen ND.
Jarmila Novotná (1907-1994), česká operní pěvkyně, působila též ve Vídni a New Yorku) poúspěšném vystoupení s lounskými ochotníky angažována v ND.

1925-1926 SDO.

1926 SK Čechie.

Od 1929 DTJ.
Národní sdružení odborových organizací, sekce zaměstnanců cukrovarů v Praze, odbočka Louny.
Odbočka Svazu mládeže Čs. strany národně-socialistické,
Slovanská Lípa, odbočka v Lounech.

1930-1940 Dramatický OS Vojan - 1940 sloučen v SDO.

1930-1943 OB.

1933-1942 Dramatický a zábavní spolek Kolár - Sdružení dorostu Čs. živnostensko-obchodnické strany středostavovoské.

1936-1940 SDO Alois Jirásek - 1940-1946 spolek sloučen ve Sdružení divadelních ochotníků SDO.

Ve 30. letech hrála divadlo též Jednota Mládeže Církve československé.

Louny sídlem Vrchlického okrsku ÚMDOČ.
1938 5 jednot.

1940 Sdružení DO.

Od 1947 spolek Vrchlického divadlo usiloval o vybudování div. budovy, nakonec na divadlo přestavěn bývalý hotel Záložna, jeho vznik podpořil i E. F. Burian.
Před otevřením bylo divadlo i spolek přejmenovány na Divadlo Julia Fučíka (Spolek Fučíkova divadla).
1952 se Spolek Fučíkova divadla vlastním rozhodnutím rozpustil.
Provozovatelem divadla se stalo město.


1948 DS Tyl členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Hrátky s čertem.
Od jeho otevření začal v divadle pracovat DS J. K. Tyl (vedl zakladatel spolku Vrchlický V. Šlajcher). Nejplodnější doba Tyla 60. léta.
Osobnosti V. Šlajcher a Z. Bába, např. Drahomíra a její synové, Charleyova teta, Bílá nemoc, Sen noci svatojánské, pohádky.
1989 přestal vyvíjet činnost.

1959 Uzlový klub železničářů.

1960 Rudý koutek SZŠ.

196x 1. ZDŠ.

1980 - Divadlo poezie Luna při SZK.

Soubor MJF Středního učiliště železničního založen v 2. polovině 80. let 20. století.

1998 hudební a div. přehlídka Klín mezi homolemi, pořadatel DS D. I. Lebedung spolu s Jiřím Lábusem, Jazz clubem Louny a Knihovnou 3. tisíciletí.

200x Mazec.

2004 Multiprostor.

2005 Nové divadlo.

1958 NP Jablonec - DS Tyl, Filippo: Neapol, město milionů
1961 JH - DO Tyl, MěOB, Kohout: Třetí sestra
1964 JH - DS Tyl, Majakovskij: Sprcha
1988 JH - DS Tyl, Örkény: Rodina Tótů

1903 na sokolských slavnostech sehrála skupinka členů Sokola za ved. J. Treglera příležitostné představení Posvícení v Hudlicích.
Hráno v hostincích, občas v sokolovně loutkami řezbáře Zemance,
později 80 cm vysokými marionetami z pozůstalosti loutkáře Kaisera.

Následně vznikl LS Sokola.

1909 zal. Spolek loutkářů.

1920 otevřena vlastní budova divadla (stálé loutkové divadlo v Lounech byla první samostatnou budovou loutkového divadla u nás a jednou z nejstarších v Evropě). Prvním principálem Jan Tregler, po jeho smrti (1925) ved. Jos. John.

Stálé LD hrálo i za 2. svět. v. pro děti i pro dospělé (v 2. pol. 20. let byla večerní představení pro dospělé zrušena, předtím se hrála např. Jiráskova Lucerna pod změněným názvem Zachráněná lípa, poté zaveden biograf).
1942 pořízeny nové loutky 50 cm různých řezbářů, mj. M. Vavříka-Rýze.
Počátkem 50. let budova rozšířena o kulisárnu, klubovnu a sociální zařízení, v té době i změny v souboru. Střídání filmových pohádek s loutkovými (až do 1969).
50. léta zkvalitnění práce, přelomovou inscenací Adámek mezi broučky, s loutkami a scénou vlastní výroby a s originálním hudebním doprovodem.

V 70. letech zač. Soubor mladých.
1960-1988 duší souboru Zd. Raška, h., r., též tvůrce loutek a dekorací.

Kromě toho v 80. letech vedl dětský LS při Stálém loutkovém divadle DK ROH ZSE EPL.

1974-1978 generální přestavba divadla.
Od 1979 loutkáři pod KD.
V 90. letech divadlo opět v přestavbě,

LS SOUS i v 90. letech.

1996 zahájena sezona Stálého loutkového divadla 5. ročníkem Raškovy Louny, hl. pořadatelem SAL SČDO.

1999 po rekonstrukci znovu otevřeno pohádkou O beráncích a ospalém čertu.

2000 14. ročník regionální soutěžní přehlídky.

2000 6. dostaveníčko Raškovy Louny, které se koná každé 2 roky, 8 představení pro děti.

2000 Dětský soubor loutkářů.

2000 Spolek loutkářů - Čtyři pohádky o jednom drakovi.

2006 v Lounech se 11.3. uskutečnila 20. Krajská loutkářská přehlídka.

1982 LCH - Stálé LD DK ROH EPL, Peřinová: Pohádky na draka
1985 LCH - Stálé LD DK ROH EPL, Peřinová: Poslechněte, jak bývalo
1986 DDL Prachatice - DS SLD DK ROH ZSE EPL, O. Pancu-Iaşi
- J. Davídek: O kůzlátku a třech kozách
1989 LCH - DS SLD DK ROH ZSE EPL, Velinský: Pátek a Crusoe
1990 LCH - DS SLD DK ROH ZSE EPL, Dvorský: Ruce vzhůru
1994 LCH - Spolek loutkářů, Bradford: Černošský Pán Bůh
1997 LCH - Spolek loutkářů, Jaroš: Beránci a ospalý čert
2001 LCH - Spolek loutkářů, Dlouhý, Široký a Bystrozraký


LOUNY (20 tis. obyv.): Po dlouhé rekonstrukci zahájilo 15.11. svou činnost Vrchlického divadlo v Lounech. Uskutečnilo se slavnostní setkání představitelů města s delegáty z partnerských měst, která při rekonstrukci divadla pomohla. Holandské město Barendrecht poskytlo peněžitý dar 1700 eur na zakoupení nového klavíru. (Deník Lučan, 18.11.2003)

Havránek Jan (1799 – 1871), působil v ochotnickém souboru, napsal 3 divadelní hry s tématikou dějin Loun. Dílo: rukopisy divadelních her Bratři Vlasák a Soběš aneb počátek města Loun, Slavnost Markytek.

Kůrka Václav (1912– 1944), ochotník.

Merten Hugo (1889 – 1974), autor her pro ochotnické divadlo
Bibliografie:
BÁBA, Ladislav: Lounskému divadlu je padesát let. Svobodný hlas 19. 10. 2000.

BÁBA, Ladislav: Významné výročí lounských loutkářů, Almanach Spolku loutkářů v Lounech 1903-2003. Louny, 2003, nestr. (4 str.), viz Obrázky

BÁBA, Ladislav: Významné výročí půvabného divadélka. Rkp. 2000. kART.

BÁBA, Ladislav: Seznam amatérských divadelních spolků na okrese Louny. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Louny/Texty.

BÁBA, Ladislav - ČERNÍKOVÁ, Doris: Místopis okresu, SokA. Rkp. 1998. PC ART.

BOUČEK, R.: Samostatné budovy našich loutkových divadel. L 1934/35, č. 3, s. 37.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972, s. 198.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 18, 26, 58, 59, 63, 80, 99, 138, 139, 209, 224, 349, 359, 364, 394.

Thalie 18997-8, č. 5, s. 40.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. obr. s. 139: LD Louny, postaveno 1920. Novák, s. 9 (foto první budovy stálého loutkového divadla).

CÍSAŘ, Jan: Přehlídka herecká. Referát o krajské přehlídce amatérských divadelních souborů v Žatci (24.-27.3.1988), Louny, Rodina Tótů.) Amatérská scéna 1988, č. 6, , s. 6-7, 2 fot.

ČESAL, M.: ABC malých forem 12. ČsL 1963, č. 4.

ČESAL, M.: Pomáhá soutěž a kritika? ČsL 1958, č. 3.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. s. 112, 176; 1977, III. s. 176, 185; 1983, IV. s. 191.

DVACET let pod vlastním krovem. Louny, Spolek loutkářů 1940. 10 s. MLK.

DVANÁCT do tuctu (Podepsáno –šr–.), Amatérská scéna 1990, č. 12, s. 6.

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2005 - mírný optimizmus. Amatérská scéna 2005, č. 4.

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2006. 20. krajová přehlídka amatérských loutkářů Louny 11.-12.3.2006. AS 2006, č. 3, s. 60-61.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Krajová přehlídka Louny. AS 2007, č. 3, s. 59.-60.

HUSÁKOVÁ, Zlata: O její práci: Ve službách Thalie II, s. 79.

INFORMACE OÚ Pro MČAD Lad. Bába. Rkp. 2000. 3 s. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály s. 117. kART, KK.

JOHN, J.: Maňáskové divadlo a němohra k němu. L 1933, č. 8.

LINHART, E.: O významu loutkového divadla. L 1921/22, č. 1, s. 3; č. 2-3, s. 26.

LINHART, K.: Počátky českého divadla v Lounech. In: Vlastivědný sborník okresu lounského 1933/34, s. 71-75, 82-86. KK.

MARTINEC, Jan: Když nestačí síla. Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 15.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 459, 460, 461.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 24, 342, 539.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské soubory v ČSR, Praha 1983, s. 9-11

80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

Pamětní spis ke stému představení režírovanému V. Lehmanem, 1932. SOkA, Louny.

PATROVSKÁ, Zdena / ROEDL, Bohumír: Bibliografický slovník okresu Louny. Louny, 2000, s. 37,97.

PAVEL, Tomáš : Tradiční i inspirativní Louny. Loutkář 2008, č. 3, s. 128-192.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Výchova nebo divadlo? aneb Kaplická zajícologie. Amatérská scéna 1986, č. 8, s. 3-4.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 118.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

Sborník studentské práce v Lounech. Redigoval V. Běhounek 1923, Louny

SEDLÁK, Lotar: Tečka za Libochovickým divadelním létem. Amatérská scéna 1965, č. 9, s. 21.

SEMRÁD, Vladimír: Jaroměř 1961. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 176-178.

STÁLÉ loutkové divadlo v Lounech. L 1919/20, č. 10, s. 122.

STROTZER, Milan: Tři z pěti a zázrak navíc. AS 2006, č. 2, s. 19-21. Foto.

ŠEDESÁT let stálého loutkového divadla v Lounech 1920-1980. Text Z. Raška a P. Macák. Louny, DK 1980. 24 s. MLK.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Jarní dny kultury v Lounech. Amatérská scéna 1964, č. 8, s. 20-21.

ŠTĚDRÝ, F.: O školách lounských. Sborník Historického kroužku 2, 1901, s. 86.

ŠTĚDRÝ, František.: O školách okresu v lounském. Praha, b.d., s. 17

TVRZNÍK, Jiří: Jahody a trnky. Večery s herečkou M. Rosůlkovou. Praha, Univers 1994, s. 46.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí s. 32. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, kap. Tomu věnec budiž dán - Zlata Husáková, LounySoubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 79.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846 s. 241. Praha, Orbis 1957.

Divadelní listy 1902-3, č. 20, s. 354.

Amatérská scéna 1964, č. 10, s. 9-10, též č. 11, s. 8 - foto Sprcha.
Divadlo 1907, č.15, s. 355.
Hradec Králové, Divadlo evropských regionů - 2004, ročník 10.
Loutkář, č.2, 2006.
Ochotnické divadlo 1961, č. 6, foto Třetí sestra (Kohout) 3. s. obálky.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 25.
Thalie 1899-1900 č. 21, s. 167.

České divadlo 1940, č. 10, s. 195.

Divadelní listy 1902-3, . 20, s. 354.
http://www.divadelkokaja.cz/lazov2006.htm
Archivy:
DNM P-10-A-377_84_C 809
P-10-A-377_84_C 13.034.

Div. odd. Národního muzea:
C 13.034, Pl ODi; C 455 Pl SDO Máj.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/9811, OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/6/1930, OS Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/11753/1934, OS Tyl (dávka).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/5238/1940, OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1905/1945, OS Tyl.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/210/52/1909, Spolek loutkářů.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5252/1920, SDO Maj.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/573/1939, SDO Máj.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/3699/1930, Dramatický ochotnický kroužek Vojan (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/6155/1940, OS Vojan.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1186/1945, OS Vojan.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4031/1930, SDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/6028/1935, SDO Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/1110/1937, SDO Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/9287/1939, SDO Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1029/1941, SDO Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/5665/1933, Dramatický a LS Kollár při Sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/1406/1934, Dramatický a LS Kollár při Sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3387/1946, Sdružení DO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/7502/1946, Spolek pro zbudování Vrchlického divadla.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/291/1947, Vrchlického divadlo.

Státní okresní archiv Louny:
Název fondu (sbírky): Ochotnické divadlo Louny
Časový rozsah: 1851-1873
Metráž: 0,17 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Ochotnický spolek divadelníků v Lounech
Tematický popis: Pokladní deník 1864-1873, plakáty, provolání Fr. Palackého z 1851 - Sboru pro zřízení Českého národního divadla.
Archivní pomůcky
PATROVSKÁ Z.: OCHOTNICKÉ DIVADLO LOUNY, 1846 - 1873. Inventář, 2000, s. 4, ev.č. 240.

Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č. 77.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Louny
Časový rozsah: 1917-1990
Metráž: 0,28 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Fond je cenným pramenem pro dějiny divadelnictví v Lounech. Jedná se zejména o pamětní knihu, která podává dějiny divadelnictví v Lounech od roku 1848.
Archivní pomůcky
PATROVSKÁ Z.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TYL LOUNY, 1917 - 1990. Inventář, 2000, s. 5, ev.č. 241.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Vojan Louny
Časový rozsah: 1930-1940
Metráž: 0,20 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Pamětní kniha 1930-1940. Líčí dějiny ochotnického spolku. Napsala ji Zlata Husáková z Loun. 1 tablo s fotografiemi, čestné uznání..
Archivní pomůcky
PATROVSKÁ Z.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ VOJAN LOUNY, 1930 - 1940. Inventář, 2000, s. 4, ev.č. 242.

Název fondu (sbírky):
Spolek divadelních ochotníků Jirásek Louny
Časový rozsah: 1931-1943
Metráž: 0,17 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Pamětní kniha spolku obsahuje podrobný popis činnosti, obsahuje vlepované programy a plakáty, fotografie a novinové recenze, zprávy o společenské činnosti spolku, který vznikl v roce 1930 odštěpením od jiného lounského spolku "Tyl", jehož písemnosti jsou rovněž ve zdejším OA uloženy. Dále je zde pamětní spis ke stému představení režírovanému V. Lehmanem z r. 1932.
Archivní pomůcky
PATROVSKÁ Z.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ JIRÁSEK LOUNY, 1931 - 1943. Inventář, 2000, s. 5, ev.č. 243.

MLK Chrudim:
Stálé loutkové divadlo: Závěsné loutky ze hry Jiřího Kaliby: Petr a pan Proto. Návrh: Zdeněk Raška, realizace: Jaroslav Blábolil a M. Raška, 1980: L 4009-pan Proto, L 4010-Mína Špína.

SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 43010/5-1004: Budova loutkového divadla, čp.832.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Přílohy

Související Obrázky

Logo Raškovy Louny
Louny, budova loutkového divadla, arch.Bába, 1920, foto
Louny, Budova městského divadla, 1950, foto
Louny, LD,sál s oponou
Louny, loutkové divadlo, opona, andělé s troubami, lyra, řasená opona s hledištěm, 1920, opona a portál, pův, stav
Louny, loutky řezbáře Olše, 1838
Louny, opona Sýkora, Mirvald, Kronika 1963 - 2-III - str.356
Louny, opona, Kronika města 1963 - 2-III - str.301
Louny, proscenium LD, hlediště
Louny, proscenium LD, hlediště
Louny, Sokol, sokolovna
Louny, Sokol, sokolovna, 1898
Louny, Sokol, sokolovna, 1901
Louny, Sokol, sokolovna, 1902
Louny, Stálé loutkové divadlo, budova 2007
Louny, Tyl, Paní mincmistrová, 1885, skupina účinkujících, foto
Louny, Vrchlického divadlo, citace dopisu Jaroslava Vrchlického, 1893, foyer divadla, stav 2013
Louny, Vrchlického divadlo, Železná opona, abstraktní vzor, autor návrhu Zdeněk Sýkora, 1963
Louny, železná opona, při práci Vl. Mirvald
Louny, železná opona, při práci Z.Sýkora
Loutkové divadlo
Loutkové divadlo, postaveno 1920.
Vlastenec, návěstí


Mapa - Louny

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Loutkové divadlo, postaveno 1920.
Louny, Budova městského divadla, 1950, foto
Logo Raškovy Louny
Louny, loutky řezbáře Olše, 1838
Loutkové divadlo
Vlastenec, návěstí
Louny, budova loutkového divadla, arch.Bába, 1920, foto


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.