Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Horažďovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Klatovy
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1830
1830 bylo místním ochotníkům povoleno hrát česky, 1845 vznikla Stálá ochotnická společnost. Po 1851 útlum činnosti, 1861 obnovení činnosti. 1868 se ochotníci spojili s pěveckým spolkem Prácheň, po nějakou dobu hráli společně (činohru i opery), činnost zaznamenána do 70. let 19. stol. Poté ochotníci začali hrát jako soubor nově založené (1878) Tělocvičné hasičské jednoty Sokol Horažďovice (viz dále).

1870 hráli žáci místní školy.

1878 byla založena Tělocvičná hasičská jednota Sokol Horažďovice, k její činnosti se přidalo místní ochotnické divadlo. Nadále spolupracovali i s pěveckým spolkem Prácheň a uvedli některé zpěvohry. 1898 došlo k odloučení ochotnického divadla od Tělocvičné hasičské jednoty Sokol a byl založen samostatný spolek Jednota divadelních ochotníků v Horažďovicích (viz).

1887 sehráli ochotnické divadlo v rámci "Věnečku" místní studenti.

1896–1897 byla založena Jednota divadelních ochotníků, užíván (např. na plakátech) i název Ochotnický spolek, činný do 1950, poté hráli jako Divadelní soubor Osvětové besedy Horažďovice.

1915 hrál divadelní soubor při Červeném kříži.

Od 50. let 20. stol. zde působil Divadelní kroužek Okresního domu pionýrů a mládeže (ODPM). Od 1960 se ODPM změnil na Městský dům pionýrů a mládeže a 1966 byl založen Divadelní soubor Městského domu pionýrů a mládeže. Činnost zaznamenána do 1989.

Od 50. let 20. století zde působil Divadelní soubor Osvětové besedy Horažďovice (nástupce dřívější Jednoty divadelních ochotníků). Od 1980 změna na Činoherní divadelní soubor Městského kulturního střediska Horažďovice. 1995 soubor přešel v samostatný spolek Divadelní soubor Horažďovice.

1995 začal hrát spolek s názvem Divadelní soubor Horažďovice (nástupce Činoherního divadelního souboru Městského kulturního střediska Horažďovice). Od roku 2006 změnil název na Tyjátr Horažďovice, 2022 v činnosti.

2005 proběhly oslavy 160 let od doby, kdy bylo v Horažďovicích podle dochovaných záznamů sehráno první divadelní představení.

2011–2019 pracovaly v Základní umělecké škole Blatenská literárně-dramatické skupiny (činohra, loutky, poezie...): Bezmeni, Indiánky, Hypper Čipper, Kropuchy, Rebelové, Kokosové kebule, Mimoňové, A plus A, Jojo, aktaX, JuFaFaKAM, JuFaFa, Junicorn, Na arše, Juniform 2.0.


LOUTKOVÉ DIVADLO

Od 1908 zde hrál loutkové divadlo Emanuel Kumpera. 1918 divadélko umístěno v horažďovickém zámku.

1920 zde byl založen skautský oddíl, pro který jeho zakladatel vyrobil loutkové divadlo. Patrně hráli i po 2. světové válce. 1948–49 odevzdali divadlo s loutkami do muzea v Horažďovicích, skaut byl zakázán.

Od 1922 hrál Loutkářský odbor Sokola v Horažďovicích. 1940 divadlo jako součást Sokola rozpuštěno německými orgány. 1954 obnoveno, 1965 se hrálo poslední představení.

Od 1987 hrál loutkoherecký soubor Rolnička Městského kulturního střediska Horažďovice. (Byl navržen název Dřeváček, ale neujal se, proto se soubor zůstal u staršího názvu Rolnička.) 2006 se soubor Rolnička stal součástí Loutkového divadla Tyjátr. 2022 činný.
Bibliografie:
BEZOUŠKOVÁ, Simona: Náš soubor uměl... aneb 160. výročí DS Horažďovice, AS 2006, č. 1, s. 21–23.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

DĚJINY českého divadla II. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 291.

DUBSKÁ, Alice zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

DUCHOŇ, Jan: Naše loutky 1932/33, s. 90.

DUCHOŇ, Jan: Do nového působiště. Naše loutky 1937/38, s. 113.

25 let Žlutického divadelního léta Oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů 1972–1996. Programová brožura. Dům kultury, Žlutice 1996, 32 s.

HEDBÁVNÝ, Zdeněk: Ladislav Pešek. Rozšířené vydání Praha, Columbus 1997, s. 380.

HEIN, B.: Statistický přehled veřejných loutkových divadel v západních Čechách. L 1925/26, s. 71.

HŮRKA, Jindřich: Bibliografie článků z časopisu Šumavan 1898–1910. Rkp. pro MČAD 2000, č. 27–33. PC ART.

JUBILEUM divadelníků (140 let trvání ochotnického divadla). Podepsáno (jk). Nové Klatovsko 20. 12. 1985.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. Díl 1. A–L. Nucleus HK 2005, s. 159.

KOUBA, Jan: Pokračovat v bohaté tradici. (Sto čtyřicet let divadelního souboru v Horažďovicích.) Pravda 13. 12. 1985.

KRÁTCE odevšad. V Horažďovicích... /Založení divadelního souboru při Městském domě pionýrů./ Amatérská scéna, 3, 1966, č. 9, s. 23.

KUMPERA, E.: Technické zařízení mého loutkového divadla a výprava Fausta. L 1920/21, s. 66.

KURCOVÁ, Jitka, POLÍVKOVÁ, Alena, BAIERLOVÁ, Lenka: Místopis okresu. Rkp. 1998–2000. PC ART.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Horažďovice počtyřiadvacáté. AS 2007, č. 2, s. 20–21. Foto.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 236–237.

MUNDL, Petr: Od srdce k srdci (Dopis Emila Braginského k uvedení jeho komedie Hra fantazie horažďovickým amatérským souborem). Pravda 25. 10. 1984.

MUŽÍKOVÁ, Libuše zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

nesign: Repertorium ochot. divadel, Česká Thalia 1, 1867, s. 184.

OKRESNÍ muzeum Klatovy, zprac. Jitka Kurcová, Alena Polívková, Lenka Baierlová: Amatérské divadlo okres Klatovy. Soubor informací pro MČAD 1998.

OKRESNÍ muzeum Klatovy, zprac. Jitka Kurcová, Alena Polívková, Lenka Baierlová: Doplňky soustředěných materiálů pro MČAD. Rkp. 2000, 15 s.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Horažďovice jsou západočeskou Mekkou ochotnického divadla. Klatovský deník, 12. 3. 2010.

POUZA, Ludvík: Hon na čarodějnice ožil na divadle. Klatovský deník 1. 3. 2010.

POUZA, Ludvík: Loutkáři hrají i v cizím jazyce. Klatovský deník, 24. 9. 2009.

POUZA, Ludvík: Tyjátr Horažďovice zahájil 164. sezonu. Klatovský deník, 16. 10. 2009.

PROGRAM přehlídky Skupovy Strakonice 2003, ročník 38.

SOUBOR v Horažďovicích... /Hra se zpěvy Poslední Podskalák inscenovaná amatérským divadelním souborem./ Amatérská scéna, 6, 1969, č. 3, s. 24.

STOPADESÁT LET ochotnického divadla v Horažďovicích. Klatovský deník 30. 6. 1995, 31. 7. 1995, 28. 8. 1995, 25. 9. 1995.

V HORAŽĎOVICÍCH... (Oslava 120. výročí založení ochotnického souboru.) AS 1966, č. 1, s. 23.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824–1846. Praha, Orbis 1957, s. 113.

Z PAMĚTÍ horažďovických ochotníků. Horažďovický obzor 2000, č. 9, s. 6; č. 10.


Amatérská scéna 2006, č. 1.

Čs. loutkář 1963, č. 2, s. 45.

(dp): Všichni tleskali. /Komedie Otec ve skříni uvedená divadelním souborem Městského kulturního střediska v Horažďovicích ve Vrhavči./ Nové Klatovsko, 26, 1985, 15. II.; č. 7, s. 3.

Jeviště 1921, č. 4, s. 63; č. 8, s. 127; č. 11, s. 175.

(k): Oslaví výročí. /Komedie Otec ve skříni nastudovaná amatérským divadelním souborem Městského kulturního střediska v Horažďovicích./

Pravda, 66, 1985, 15. III., č. 63, s. 5.

Loutková scéna 1946, č. 7, s. 112.
Archivy:
Horažďovice, městské muzeum:
Návrhy scén z 60. a 70. let 19. stol.
(PT) 83/kn č. 71(PT) 83.

kART (knihovna ARTAMA):
Dok. KPS-D Plzeň.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884–1900, i. č. 1699, sg 30/194/152, JDO v Horažďovicích 1876.

Strakonice, státní okresní archiv:
OÚ Strakonice, kn č. 72, jmenný index ke spolkovému rejstříku 1929–1948.

SÚPP (nyní Národní památkový ústav – NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 10395/4–4857: Divadelní sál hotelu Modrá hvězda, čp. 152.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Horažďovice, Božena Saláková, vedoucí a režisérka divadelního souboru
Horažďovice, Daniel Mayer, zakladatel Jednoty divadelních ochotníků, 1898
Horažďovice, Divadelní soubor Městského kulturního střediska, Otcové se rodí ve skříních, 1985
Horažďovice, Divadelní soubor Osvětové besedy, Josef Rajchl při líčení herců, 1961
Horažďovice, Horažďovický obzor, Karel Jiříček, 1936
Horažďovice, Jednota divadelních ochotníků, Dr. Emanuel Kumpera ml., 1947
Horažďovice, Jednota divadelních ochotníků, Václav Minichthaler, režisér, s. a.
Horažďovice, Loutkové divadlo Tyjátr, loutky, 2009
Horažďovice, Tyjátr, Anna Šamanová – nejstarší členka souboru, 2009
Horažďovice, Tyjátr, Karel Šťastný, režisér, s. a.
Horažďovice, Tyjátr, Prachy? Prachy! 2007


Mapa - Horažďovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.