Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1993-1998 - Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA (1.), Vysoké nad Jizerou, Hronov, Rakovník

Začátek: 9.10.1993
Konec: 8.11.1998
Pořadatel: Odborným garantem a hlavním organizátorem Kurzu praktické režie byla ARTAMA, odborné pracoviště pražského Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu (IPOS), prostřednictvím svého odborného pracovníka pro amatérské divadlo PhDr. Milana Strotzera. Částečně se IPOS podílel na finančním a materiálovém zabezpečení kurzu. Materiálně a technicky projekt zabezpečovali zejména organizátoři Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, včetně občanského sdružení Vobskočák a organizátoři Jiráskova Hronova. Finančně byl Kurz podporován také Ministerstvem kultury ČR a Open society fund Praha. Část nákladů hradili ze svého posluchači kurzu.
Učební plán koncipoval ve spolupráci s vedoucími lektory a částečně na základě požadavků posluchačů organizační vedoucí kurzu PhDr. Milan Strotzer, odborný pracovník ARTAMA. Po celou dobu výuky posluchače provázela „třídní učitelka“, dramaturgyně Městského divadla v Mostě Kateřina Fixová.

Původně do třech ročníků koncipovaný kurz se rozprostřel do pěti let. V každém roce se uskutečnila dvě devítidenní soustředění - jedno při Krakonošově divadelním podzimu, národní přehlídce venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou a druhé při Jiráskově Hronově, celostátní mezidruhové přehlídce amatérského divadla. Poslední soustředění navíc se konalo na POPELCE 1998, národní přehlídce amatérského činoherního divadla pro děti v Rakovníku. Realizace soustředění v rámci těchto divadelních festivalů se ukázala jako velice přínosná v tom, že posluchači měli možnost uvidět v průběhu pěti let více jak 200 divadelních představení a zúčastňovat se rozborových seminářů k nim, respektive jiných způsobů jejich reflexe. To samo o sobě by vydalo za vysokou školu, neboť odborné zázemí rozborových seminářů a dalších reflexí inscenací tvořily přední osobnosti našeho divadelního života, které na tomto místě nelze všechny vyjmenovat. Byli mezi nimi např. významní pedagogové DAMU Praha prof. PhDr. Jan Císař, CSc., prof. Miloslav Klíma, režiséři Aleš Bergman, Petr Lébl, Radovan Lipus, Milan Schejbal, PaedDr. František Zborník a mnoho dalších.

Cílem kurzu byla základní teoretická a zejména praktická vybavenost pro práci režiséra v amatérském divadelním souboru. Jednotlivá soustředění Kurzu na sebe obsahově navazovala, avšak byla přitom koncipována jako tematicky uzavřené celky. To umožňovalo vstup dalších zájemců v cca první polovině soustředění. Poté byl přístup dalších posluchačů pozastaven. Kurzem v té době prošlo 53 účastníků, z toho téměř polovina vydržela až do konce. Ne všichni z nich však splnili podmínky pro udělení absolutoria.

Ten, kdo nikdy nechyběl, strávil v Kurzu na výuce plných 630 hodin a k tomu čas nutný ke zhlédnutí více jak 200 divadelních představení. A byli i tací: Aleš Novák, Jan Strejcovský a MUDr. Petr Vojkůvka. K 100 % účasti neměly daleko ani Mgr. Hana Kotyzová a Mgr. Marcela Kovaříková.

Jedou z podmínek úspěšného završení kuru byla pro posluchače realizace absolventských představení. Nikoho z těch, kdo kurz koncipovali, vedli či v něm vyučovali, nepomyslel na to, že by se mohl urodit takový počet inscenací, jaký byl v závěru studia zaznamenán. Vedení kurzu počítalo s tím, že tak třetina posluchačů bude absolvovat samostatnými inscenacemi s mateřskými soubory a že ostatní se budou podílet na společné práci při realizaci cca 3 drobnějších jevištních tvarů, kterými bude splněna daná podmínka. Došlo však k nečekané situaci. Kromě 4 posluchačů, aspirujících na udělení absolutoria, měli všichni ostatní vlastní inscenace ve svých domácích souborech. Bylo proto možné přistoupit k nastudování pouze jediného společného absolventského představení (Roman Sikora: Sodomagomora) a posluchačům, majícím své vlastní inscenace, umožnit jejich prezentaci na půdě krajových a národních přehlídek. Celkem se tak sešlo 16 inscenačních počinů, 8 z nich se zúčastnilo se svými inscenacemi krajových přehlídek, z nich pak 6 stanulo na soutěžní půdě přehlídek národních a konečně, dvě z těchto šesti inscenací byly nominovány k účasti na Jiráskově Hronově (Kdes to byl(a) v noci, Rodina Tóthů).

Přehled absolventských inscenací

• Jan Strejcovský s Divadlem hudby Nymburk / Jan Řehounek: Useknuté ucho (JH 31. 7. 98);
• Tomáš Hradil s DS Velká Bystřice / John Patrick: Rajčatům se letos nedaří (JH 31. 7. 98);
• Pavlína Morávková (společně s Marií Trunečkovou) s DS Krakonoš Vysoké n.J. / Alan Ayckbourn:
Kdes to byl(a) v noci (JH 1. 8. 98);
• Miroslav Dědic s DS Kozlovice / John Patrick: Podivná paní Savageová (KDP 13. 10. 98);
• Jiřina Pištorová s DS Jaroslav Luže / Slawomir Mrožek: Na pustém...? (KDP 15. 10. 98);
• Berenika Dobiášová s DS Mama-ya & Papa-ya Praha / Shelagh Delaneyová: Chuť medu (KDP 15. 10. 98);
• Aleš Novák, Lucie Tlustošová, Petr Vojkůvka s kolektivem posluchačů Kurzu praktické režie / Roman Sikora: Sodomagomora (KDP 15. 5. 98);
• Vladimíra Zedníková-Zajíčková s DS buďAnebo Karlovy Vary / Miloš Macourek: Pohádka ze ZOO (KDP 16. 10. 98);
• Gabriela Vašková s DS Horšovský Týn / István Örkény: Rodina Tóthů (KDP 16. 10. 98);
• Anna Balatová s DS z Benešova u Prahy / Hans Sachs: Posel z ráje (POPELKA 5. 11. 98);
• Hana Kotyzová a DS ZUŠ Prostějov / Zdeněk Svěrák: Kolo se zlatými ráfky (POPELKA 6. 11. 98);
• Marcela Kovaříková s DS Temperka ZUŠ Třinec / Karel Čapek: Bajky (POPELKA 7. 11. 98);
• 4 další inscenace Šarloty Karkové, Michala Koláře, Jiřího Miroslava Richtera a Lenky Walterové, tj. posluchačů, kterým v závěru kurzu nebylo uděleno absolutorium, byly k dispozici na videozáznamech, respektive živě v místech působení jejich souborů.

SPONDEO AC POLLICEOR zaznělo při slavnostním vyřazení posluchačů na půdě POPELKY v Rakovníku celkem třináctkrát (3 posluchači se nemohli aktu zúčastnit) poté, co „rektor“ kurzu Milan Strotzer přednesl a požadoval na absolventech tento slib:
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ve své divadelní praxi využívat všech vědomostí a myšlenek za studia nabytých a že nebudu:
• uvádět plytké a schématické divadelní předlohy, o škvárech nemluvě;
• nezapomenu za všech okolností budovat dramatické situace;
• nebudu nutit herce do šarží, šklebů a mrckování;
• říkat hercům, co sám nevím;
• odmítat kritické reflexe svých inscenací, prostě nebudu režisér - ješita.
Tak slibuji a zavazuji se - spondeo ac polliceor!
Lektoři: • Úvod do dramaturgie = Jarmila Černíková-Drobná;
• Praktická dramaturgie = Jarmila Černíková-Drobná;
• Úpravy dramatického textu = Jarmila Černíková-Drobná;
• Dramatizace literárních předloh = Jarmila Černíková-Drobná;
• Základy divadelní režie = Rudolf Felzmann;
• Dramaturgicko-režijní koncepce = Rudolf Felzmann;
• Příprava režiséra k inscenaci = Rudolf Felzmann;
• Základy režijní práce = Rudolf Felzmann;
• Organizace práce v divadelním souboru = Rudolf Felzmann;
• Legislativní otázky existence divadelních souborů a autorský zákon = JUDR. Lucie Gromovová, Lenka Lázňovská a Vladimír Zajíc;
• Základy scénografie = Jaromír Vosecký;
• Spolupráce dramaturga, režiséra a scénografa = Kateřina Fixová, Milan Schejbal a Jaromír Vosecký;
• Divadelní svícení = Vladimír Dědek a Milan Schejbal;
• Psychologie pro režiséry = Kateřina Fixová;
• Nonverbální komunikace = Daniela Fischerová;
• Divadelní druhy, žánry a styly teoreticky = Vladimír Zajíc;
• Divadelní druhy, žánry a styly prakticky = Milan Schejbal a Kateřina Fixová;
• Metody dramatické výchovy dětí = Marie Poesová;
• Základy loutkového divadla a práce s předmětem a loutkou = Vladimír Zajíc;
• Práce režiséra s hercem = Milan Schejbal a Kateřina Fixová;
• Mluvené slovo jako prostředek divadelního výrazu, práce s veršem v divadelní hře = Rudolf Felzmann;
• Estetika dramatického umění = Kateřina Fixová;
• Kritické hodnocení inscenací = Jarmila Černíková-Drobná a Kateřina Fixová;
• Práce na inscenaci = Milan Schejbal a Kateřina Fixová;
• Divadlo pro děti = Alena Urbanová.
Posluchači: Osvědčení o absolvování bylo uděleno těmto 16 posluchačům:

• PhDr. Anna Balatová z Benešova u Prahy,
• Miroslav Dědic z Dětmarovic,
• Berenika Dobiášová z Prahy,
• Ing. Tomáš Hradil z Velké Bystřice,
• Martin Kalina z Úpice,
• Mgr. Hana Kotyzová z Prostějova,
• Mgr. Marcela Kovaříková z Českého Těšína,
• Jan Kříž z Želče u Tábora,
• Pavlína Morávková z Vysokého nad Jizerou,
• Aleš Novák z Neratovic,
• Jiřina Pištorová z Luže,
• Jan Strejcovský z Prahy,
• Lucie Tlustošová z Hradce Králové,
• Gabriela Vašková z Plzně,
• MUDR. Petr Vojkůvka z Aše,
• Vladimíra Zedníková - Zajíčková z Karlových Varů.

Magda Johnová z Olomouce a Michal Kolář z Prahy dostali možnost získat osvědčení dodatečně po absolvování semináře dramaturgie na Jiráskově Hronově 1999.


Abecední seznam všech posluchačů kurzu (příjmení jméno):

1. Adamec Aleš
2. Andělová Jitka
3. Balatová Anna, PhDr.
4. Bartošová Věra
5. Bočková Jana
6. Černík Roman
7. Černý Michal
8. Čunderle Michal
9. Daňková Vlatka
10. Dědic Miroslav
11. Dobiášová Berenika
12. Doležalová Lucie
13. Dudková Pavlína
14. Gelnar Petr
15. Habart Petr
16. Hořínek Aleš
17. Hradil Tomáš, Ing.
18. Hudeček Tomáš
19. Janda Ladislav
20. Janovská Iveta
21. Johnová Magda
22. Kalina Martin
23. Kalinová Kristýna
24. Karenová Alena
25. Karková Šarlota
26. Kolář Michal
27. Kotyzová Hana, Mgr.
28. Kovaříková Marcela
29. Krhutová Daniela
30. Kříž Jan
31. Mečíř Lukáš
32. Morávková Pavlína
33. Mrázová Vladana
34. Novák Aleš
35. Nůsek Petr
36. Paděrová Růžena, Mgr.
37. Pištorová Jiřina
38. Randula Oldřich
39. Richter Jiří Miroslav
40. Stáňová Jiřina
41. Strejcovský Jan
42. Šmíd Stanislav
43. Tichý Martin
44. Tlustošová Lucie
45. Tydlitátová Marie
46. Ulicová Jana
47. Vašková Gabriela
48. Vojkůvka Petr, MUDr.
49. Vondruška Jaroslav, Ing.
50. Vondrušková Helena
51. Vrchota Tomáš
52. Walterová Lenka, RNDr.
53. Zedníková Vladimíra
54. Kyánková Simona
Osobnosti: Jarmila Černíková-Drobná
Vladimír Dědek
Rudolf Felzmann
Daniela Fischerová
Kateřina Fixová
Lenka Lázňovská
Marie Poesová
Milan Schejbal
Milan Strotzer
Alena Urbanová
Jaromír Vosecký
Vladimír Zajíc
Bibliografie: Kurz praktické režie aneb nový kurz pod starým názvem, Amatérská scéna 1993, č. 9, s. 12.

STROTZER, Milan: Kurz praktické režie 1993-1998, Amatérská scéna 1998, č. 6, str. 7-8.

ZAJÍC, Vladimír: Absolventské inscenace Kurzu prakktické režie aneb Docela chutného Kopru se roku 1998 nečekaně urodilo, Amatérská scéna 1998, č. 6, str. 9-13.

ZAJÍC, Vladimír: Kopr v žádném případě ne do omáčky, Amatérská scéna 1998, č. 6, str. 12-13.

Související Pojmy

Související Obrázky

Kurz praktické režie 1993-1998
Kurz praktické režie 1993-1998
Kurz praktické režie 1993-1998
Kurz praktické režie 1993-1998
Kurz praktické režie 1993-1998
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 1998
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 1998
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 1998
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 1998
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, Vysoké nad Jizerou 1995
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, Vysoké nad Jizerou 1996


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, Vysoké nad Jizerou 1995
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, Vysoké nad Jizerou 1996
Kurz praktické režie 1993-1998
Kurz praktické režie 1993-1998
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 1998
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 1998
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 1998
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 1998


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.