Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jirásek, SDO / Divadelní jednota / Studio / Dům osvěty MNV / ZK Hradeckých tiskáren (VČT)

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1899
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 197x, 198x, 200x, 201x, 202x
1899 SDO v Novém Bydžově uvedl Maloměstské tradice, Převržená slánka, Karl August Görner: Ženské slzy, Vdovec.
Společnost, scházející se v tzv. Hrobě hotelu Schroll, jejíž členové hráli divadlo jednotlivě v různých místních spolcích, vyvolala v život před lety zaniklý Spolek divadelních ochotníků.

1905 - 29.7. spolek založen, předsedou arch. Alois Jedlička, místopředsedou Fr, Kabelák, režiséry zvoleni Jul. Peřina, Jos. Schroll a Fr. Kabelák.
1905 5. 10. - první představení - Šubert: Žně, režie Schroll, Karel Želenský: Tažní ptáci, r. Julius Peřina, O. Blumenthal: Cesta na východ, r. F. Kabelák st. Maurey: Doporučení, Jan Neruda: Prodaná láska, Alexandre Bisson: Žárlivá, r. Julius Peřina, V. Hladík: Nový život, režie J. Schroll.
1906 zvolen předsedou Kabelák, funkci vykonával až do 1919. Josef Schroll – místopředseda. Spolek se stal řádným členem ÚMDOČ.
1906 František Xaver Svoboda: Útok zisku, r. František Pětioký, Jan Vávra: Konkursy pana notáře, r. František Kabelák st., František Hlavatý: Městská rada na námluvách, r. Julius Peřina, H. Sudermann: Domov, r. J. Schroll, František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský, r. František Kabelák st., Hermann Sudermann: Zápas motýlů, r. Julius Peřina, Ladislav Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník, r. František Kabelák st., Wlodzimierz Perzynski: Lehkomyslná sestra, r. J. Schroll.
1907 činnost poněkud oslabila, město pro SDO adaptovalo sál Na Kopečku, kde vybudovalo pevné jeviště, dovolující uvádět výpravnější kusy.
Na novém jevišti poprvé sehrána Jiráskova Lucerna, režie Kabelák.
1907 Carl Laufs: Nevěřící Tomáš, r. František Jakl, Josef Václav Krejča: Když ženské pláčou, Alexander Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit!, Alois Jirásek: Lucerna, r. František Kabelák st., H. Sudermann: Čest, r. Julius Peřina, Antonín Lokay: Kandidáti ženitby, aneb, Nevěsty od 500 do 50.000, r. František Kabelák st..
1908 Gustav Moser: Bibliotékář, r. Karel Mikousek, J. K. Tyl: Paličova dcera, r. František Kabelák st., F. Cvetler: Výbuch, r. F. Cvetler, Oskar Blumenthal: V zajetí, r. František Kabelák st., Antonín Lokay: Nerozluční přátelé, r. František Kabelák st., Viktor Dyk: Episoda, r. Karel Mikousek, Franz-Adam Bayerlein: Čepobití, r. František Kabelák st..
1909 SDO vyvíjel řadu aktivit u příležitosti akcí jiných a spolků a sdružení, např. při župním sjezdu hasičstva v Novém Bydžově uvedl hru Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, r. F. Kabelák, spoluúčinkoval při národní slavnosti Sokola - slavnostní představení hry František Xaver Svoboda: Směry života, r. A. Knyttl. Členové souboru hostovali v představeních ochotnických souborů v Plzni a Praze. A. Ohorn: Bratři sv. Barnarta, r. Karel Mikousek, N. V. Gogol: Revisor, r. František Kabelák st., Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Stanislav Przybyszewski: Pro štěstí, r. V. Konrád, Paul Schönthan: Helginy vdavky (Svatba naší Helgy), r. František Kabelák st., Karel Rožek: Červ, r. Karel Mikousek.

1910 A. Ohorn: Bratři sv. Barnarta, r. Karel Mikousek, Karel Rožek: Dobrodinečkové, r. A. Knyttl, František Ruth: Olymp, r. František Kabelák st., V. Kornchiová: Pro snítku šeříku, Balucki: Pro Josefku, František Ferdinand Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Leda: Právo k životu, r. Karel Mikousek, František Ruth: Jindřich Urban, r. František Kabelák st., Jaroslav Balák: Terna, r. A. Knyttl, Božena Viková-Kunětická: Dospělé děti, r. Karel Mikousek, Kotzebue: Zmatek nad zmatek, r. František Kabelák st..
1911 5. 3. Josef Štolba: Ach, ta láska, r. J. Vraný, 25. 3. Alexandre Bisson: Bezejmenná, r. František Kabelák st., Václav Štech: Habada a Jordán, r. F. J. Vraný, František Xaver Svoboda: Odpoutané zlo, r. A. Frýda, Alois Jirásek: Otec, Kolébka, r. František Kabelák, S. Stein: Obětní beránek, r. František Kabelák, Franz von Schönthan: Únos Sabinek, r. F. J. Vraný, H. Ibsen: Strašidla, r. A. Frýda, Josef Skružný: Žabec, r. F. J. Vraný, H. Ibsen: Příšery.
1912 Karl Schönherr: Domov a víra, r. Alois Janata, 24. 3. G. A. de Caillavet a R. de Flers: Láska bdí, r. Alois Janata, W. Somerset Maugham: Paní Dot, r. K. Mikousek, F. V. Krejčí: Půlnoc, r. František Kabelák, Max Halbe: Proud: Proud, r. Alois Janata, Beatrice Dovská: Zlaté časy, r. Alois Janata, Karel Leger: V zakletém zámku, r. František Kabelák st., 27. 10. jednoaktovky - Jarmil M. Šerý: Sen na popeleční středu, Viktor Dyk: Smuteční hostina, Božena Viková-Kunětická: Holčička, Leo Birinski: Mumraj.
1913 Viktor Dyk: Posel, r. Alois Janata, Josef Štolba: Staré hříchy, r. František Kabelák st., Josef Štolba: Závěť, r. František Kabelák st., Fritz Lunzer: Láska kvete v každém věku, r. F. J. Vraný, Gustav von Moser: Pan kapitán, aneb, Geniální vynálezce, r. František Kabelák st., Ladislav Stroupežnický: Zkažená krev.

Do vypuknutí 1. svět. války celkem sehráno 76 představení. Repertoár velmi slušné úrovně.

1914 činnost postupně ochabla odchodem mužů na frontu, Stafan Krzynoszewski: Črt a krčmářka, r. F. J. Vraný, Arnold Bach: Španělská muška, r. František Kabelák st., E. Nagy: Pan ministerský president, r. F. J. Vraný, Jan Patrný: Sokolská láska, Karel Pippich: ve veřejném životě, Alois Jirásek: Lucerna.

1915 divadlo zakázáno.
1916 českým ochotníkům divadlo povoleno jen ve prospěch humanitárních institucí.
Fr. Kabelák dal dohromady hrstku hodně mladých a hodně starých ochotníků a začal s nimi hrát, byť herecké výkony byly nižší úrovně,
uvedl: Josef Štolba: Peníze, r. František Kabelák st., Josef Skružný: To byla noc, r. František Kabelák st.,Charles Haddon Chambers: V londýnské mlze, r. František Kabelák st., Jindřich Vilhelm: Mistr Bedrník a jeho chasa, r. František Kabelák st., Wildenbruch: Chocholouš, Ledo: Právo k životu, Ladislav Novák: Žárlivci, Jan Emil Šlechta: Pan bulíček v tisíci úzkostech.
1917 někteří ze staré herecké gardy se jáiž vrátili a 3.11. s velkým úspěchem sehrána J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, r. František Kabelák st., poté hrána ještě 5x, obecenstvo se jen hrnulo, protože burcovala národní vědomí, Pulda Wildenbruch: Chocholouš, r. František Kabelák st., Leda: Právo k životu, Josef Skružný: Ferdinand spí, r. František Kabelák, Josef Skružný: To byla noc.
1918 hrány jen české hry a na valné hromadě usneseno - později spisovatelem odsouhlaseno, nadále se jmenovat Spolek divadelních ochotníků Jirásek.
1918 J. K. Tylov: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Ladislav Stroupežnický: Zkažená krev, r. František Kabelák st., V. Hladík: Závrať, r. František Kabelák st.,Alois Jirásek: Otec, r. František Kabelák st., Jaroslav Vrchlický: Exulanti, r. H. Jirka,František Adolf Šubert: Velkostatkář, r. H. Jirka.
1919 Josef Skružný: Románek na horách, r. F. J. Vraný,Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, r. A. Janata, W. Somerset Maugham: Paní Dot, Václav Štech: Třetí zvonění, r. F. J. Vraný, Josef Štolba: Staré hříchy, Alois Jirásek: Lucerna, Abigail Horáková: Žena legionářova, r. F. J. Vraný, František Xaver Svoboda: Poslední muž, r. Alois Janata, František Xaver Svoboda: Poupě, P. Cinner, překlad A. Steimarová: Satanova maska, Alois Jirásek: Vojnarka, r. F. J. Vraný.

1920 po 14 letech Kabelák odstoupil, po něm předsedou K. Prchlík, 1921 notář Ant. Sixl, 1924 řed. rodinné školy Valeška, 1926 majitel pivovaru Schreiber, 1929 továrník Matějovský, 1931 JUDr, Drašner.
1920 J. K. Tyl: Paličova dcera, Stanislav Przybyszewski: Pro štěstí, Osef Kalda: Na vlnách revoluce, r. J. Junek, Roberto Bracco: Pravá láska, r. E. Wiesner, Karl Schönherr: Ďáblice, r. R. Deyl, A. Schnitler: Anatol, r. R. Deyl, Karel Čapek: Loupežník, r. Alois Janata, A. Andrejev: Ten, který dostává políčky, r. Alois Janata, Alois Jirásek: Jan Roháč, r. J. Vavřina, Viktor Dyk: Posel, Jaroslav Hilbert: Hnízdo v bouři, r. František Kabelák ml..
1921 k oslavě Jiráskových 70. narozenin vypraven za účasti spřátelených jednot cyklus jeho her. Hráno:
DJ Jirásek N. Bydžov. Lucerna, Otec, Gero a Jan Roháč, Pan Johanes, Kolébka,
DJ Klicpera Hradec Králové: M. D. Rettigová,
Hálek Nymburk: Vojnarka,
Tyl Jičín: Kolébka,
1921 DJ Jirásek sehrál ještě 6 dalších her, několik zájezdů, mj. do Nymburka s Jiráskovou Lucernou, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Stanislaw Przybyszewski: Zlaté rouno, r. A. F. Sixl, K. Molnár: Právní zástupce, r. Alois Janata, Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, r. Alois Janata, H. Bahr: Děti, r. František Kabelák ml., Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. Alois Janata, Moser: Bibliotékář.
1922 Davis: Katakomby, Karl Schönherr: Domov a víra, r. Alois Janata, Bahr: Děti, r. Alois Janata, Emanuel Pauk: Císař pán, r. Alois Janata, Viktor Dyk: Ondřej a drak, r. František Peřina, Karel Čapek: RUR, r. Alois Janata, Velký zápas v kopané, D. Davis: Katakomby, r. František Peřina, Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou, r. Gustav Dvořák, K. Schönher: Domov a víra, De Flers a Caillavet: Rozkošná příhoda, H. Ibsen: Heda Gablerová, r. Alois Janata, Jaroslav Vrchlický: Soud lásky, r. František Peřina.
1923 Karel Čapek: Věc Makropulos, r. Alois Janata, Josef Štolba: Mořská panna, r. Alois Janata, W. Somerset Maugham: Královská výsost, r. František Peřina, Glass a Klein: Firma, r. L. Lysa, František Langer: Velbloud uchem jehly, r. František Peřina, Jaroslav Kvapil: Oblaka, r. František Peřina, hráno v přírodě, Jiří Mahen: Ulička odvahy, r. Alois Janata, Josef Wanderer: Výlet pana Broučka do Podbaby, aneb, U černého koníčka, r. Alois Janata, Krejčí: Půlnoc, Jaroslav Hilbert: Česká komedie, r. Alois Janata, Alois Jirásek Otec, František Hrčič: Velká oběť, r. A. F. Sixl, Molnár, Halm: Reklamní zloděj.
1924 změna stanov, definitivní název : Divadelní jednota Jirásek. Jednota hrála dobře a často, první stovka představení odehrána za 14 let, za dalších 12 let (do 1931) již 253. Hrány všechny novinky předních scén, domácí autoři i stěžejní díla cizích dramatiků. Otevřeno Městské Jiráskovo divadlo, které vzniklo zásadní renovací starého a již nevyhovujícího Divadla Na Kopečku.
1924 Josef Skružný: Románek na horách, Macharův večer, Gabriela Preissová: Jarní píseň, Leger: Jaro, Jan Neruda: Prodaná láska, J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Alois Janata, Alois Jirásek: Pan Johanes, r. Alois Janata, Karel Scheinpflug: Druhé mládí, r. František Peřina, Otomar Schäfer: Pes a kočka, r. Alois Janata, Růžena Jesenská: Devátá louka, r. František Kabelák ml..
1925 předseda Valeška, oslava 20 let činnosti DJ, opět uvedeny Žně, vydána brožura k výročí, do konce roku provedeno celkem 220 her, z toho 149 původních a 71 překladů. Kromě toho uvedeno 9 her, jh. Vlasta Burian a Ed. Kohout.
1925 Molnár, Halm: Právní zástupce, Fráňa Šrámek: Soud, r. Alois Janata, Karel Želenský: Tažní ptáci, r. Kostečka, František Langer: Periferie, r. Alois Janata, John Hartley Manners: Peg mého srdce, r. J. Skřivánek, Eduard Rada: Vrah (Bestia triumfans), r. Alois Janata, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, r. Alois Janata, René Fauchois: Mluvící opice, r. Alois Janata, Bedřich Vrbský: Lesní ženka, r. Alois Janata, František Adolf Šubert: Žně, Alois Jirásek: Lucerna, Will Evans: Hromada peněz, aneb, Nečekané dědictví, r. L. Lysa, Jaroslav Balák: Terna.
1926 činnost stoupala, stejně jako hostování spolku u spřátelených jednot.
1926 František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, r. Alois Janata, Ignát Herrmann, Růžena Pohorská: U snědeného krámu, r. Alois Janata, Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka, Josef Štolba: Vodní družstvo, r. L. Lysa, Karel Horký: Bejvávalo, r. František Peřina, Fráňa Šrámek: Ostrov veliké lásky, r. L. Lysa, František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský, Quido Mária Vyskočil: Loupežníci z českých lesů, aneb, Konec Petrovských, r. Alois Janata, Alois Jirásek: Emigrant, r. Alois Janata, André de Lorde, Piere Chaine, překlad Antonín Bernášek: Náš pan farář, r. Alois Janata, Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, r. Alois Janata, Olga Scheinpflugová: Madla z cihelny, r. L. Lysa, Čapkové: Ze života hmyzu, r. František Peřina, Růžena Jesenská: Starý markýz, r. František Kabelák ml..
1927 k oslavě 28. členové spolku Drašner, Janata, Lysa a Peřina za spolupráce Kabeláka ml. a Matějovského napsali první revui Za filmem celým světem, která uchvátila veřejnost tak, že při přeplněných domech byla na domácím jevišti hrána 9x, v Jičíně 2x, v Hradci Králové 3x, v Pardubicích také 3x. Poté uveden Ibsenův Stavitel Solnes s členy ND Jarmilou Horákovou a Rud. Deylem.
1927 Antonín Bernášek: Šofér, r. L. Lysa, Jaroslav Hilbert: Jejich štěstí, r. František Kabelák ml., Glass a Klein: Firma, Montague Glass: Nová firma, r. Alois Janata, František Langer: Grand hotel Nevada, r. Alois Janata, Kubík, Hallová, Borotínský: Hoši z první legie, r. Alois Janata, Olga Scheinpflugová: Zabitý, r. Alois Janata, G. Drégely: Frak, který dobře padne, r. L. Lysa, Bohumír Treybal: Protekce, r. František Peřina, Drašner, Janata, Lysa, Peřina: Za filmem celým světem, r. Alois Janata, H. Ibsen: Stavitel Solness, r. Alois Janata, John Galsworthy: Útěk, r. L. Lysa, Victorien Sardou: Cypriena, r. František Peřina.
1928 předsedou Arnošt Schreiber, oslavy 100. představení - členové Lad. Lysa, Fr. Kabelák ml. Fr. Peřina, Lída Kabeláková; také 250. představení jednoty - Mahenovo válečné drama Nebe, peklo, ráj, jh. Leopolda Dostalová, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Uvedeno celkem 12 původních inscenací, pořádán Karneval a Poslední leč.
1928 Drašner, Janata, Lysa, Peřina: Za filmem celým světem, Zd. Štěpánek, B. Vrbský: Transport č. 20, r. J. Matějovský, Josef Kopta: Nejkrásnější boty na světě, r. J. Matějovský, Jiří Mahen: Nebe, peklo, ráj, r. L. Lysa, Vilém Neubauer: Sextánka, r. František Peřina, B. Vrbský: Zázračný lékař, r. L. Lysa, Miloš Binar: Dědic kariéry, r. L. Lysa, Alois Jirásek: Lucerna, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. František Peřina, Bedřich Vrbský: Na zapřenou, r. J. Matějovský, Drašner, Janata, Lysa, Matějovský, Peřina: Kde asi je?, r. Alois Janata, Rudolf Medek: Plukovník Švec, r. Alois Janata, J. Matějovský.
1929 Jan Drašner: Kde asi je?, František Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, r. Alois Janata, J. Matějovský, Josef Hais-Týnecký: Pan biskup, r. Alois Janata, G. Hauptmann: Bobří kožich, r. J. Matějovský, František Molnár: Ďábel, r. František Peřina, Vilém Werner: Srdce na uzdě, r. J. Fric, Zdeněk Štěpánek: Monastýr nad tajgou, r. Alois Janata, J. Matějovský, Karel Fořt: Západ slunce na horách, r. L. Lysa,František Langer: Periferie, r. Alois Janata, Josef Hais Týnecký: Pan biskup, r. Alois Janata, Karel Fořt: V českém ráji, r. L. Lysa, Bayard Weiller: Je Mary Duganová vinna?, r. František Peřina, Gabriela Preissová: Svatý Václav, r. A. F. Sixl, Piere Chaine, překlad Antonín Bernášek: Náš pan farář, Rudolf Medek, upravil Jan Drašner, J. Matějovský: Veliké dni, r. Jan Drašner, J. Matějovský, A. Sturm, M. Färber: Kotrmelce mládí, r. L. Lysa, Régius Gignoux: Nezralé ovoce, r. J. Matějovský, R. C. Sherriff: Konec cesty, r. G. Dvořák, František Langer: Velbloud uchem jehly, r. František Peřina.

1930 hry k úmrtí Jiráska a Štolby, oslavy 25 let spolku, uspořádána výstavka dokumentů z historie.
1930 František Čech: Kašpárek, Škrhola, Pivoňka, r. Jan Drašner, Jiří Mahen: Janošík, r. L. Lysa,Alois Jirásek: Otec, r. J. Matějovský, Alois Jirásek, J. Matějovský, F. Peřina: Maryla, r. František Peřina, Ladislav Fodor: Kostelní myška, r. J. Matějovský, Alois Jirásek, Bedřich Vrbský: F. L. Věk, r. B. Vrbský, F. Arnold a A. Bach: Aj, aj, aj..!, r. L. Lysa, Josef Štolba: Zlatá rybka, r. František Peřina, Arnout, Golidon: Dobrodružství sl. Ireny, r. František Kabelák ml., Karla Lužanská: Třikrát svatba, Zdeněk Štěpánek: Hrníček štěstí, r. František Peřina, Frederick Lonsdale: Kanáři vždycky nezpívají, r. Bedřich Vrbský, František Xaver Svoboda: Čekanky, r. J. Matějovský, Alois Jirásek: M. D. Rettigová, Sacha Guitry: Pan Désiré, r. J. Matějovský, Emil Artur Longen: C. k. polní maršálek, r. L. Lysa.
1931 Jean Sarment: Na mé krásné lodi, r. J. Hezký, Emil Artur Longen: C. k. polní maršálek, Arnout, Golidon: Dobrodružství sl. Ireny, Annie Nichels: Třikrát svatba, r. František Peřina, Zdeněk Štěpánek, Zdeněk Štěpánek, Bedřich Vrbský: Ať vás nevykradou, r. Jaromír Matějovský, Fráňa Šrámek: Ptačí satyr, r. L. Lysa, Bahr: Děti, Ignát Herrmann: U snědeného krámu, r. F. Poláček, Vojtěška Baldessari Plumlovská: Honza v zakletém zámku, Josef Skružný, Bedřich Vrbský: Láska nedá si poroučet, r. R. Šimanovský, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Alfred Savoir: Kateřina Veliká, r. Alois Janata, Arnold Ridley, překlad Jiří Tůma: Druhé svěcení, r. František Peřina, František Molnár: Dobrá víla, r. František Poláček, Alois Jirásek: F. L. Věk, r. J. Matějovský, B. Vrbský, Alois Jirásek, Jan Port, Bedřich Vrbský: Filosofská historie, r. Alois Janata, účast na 1. Jiráskově Hronovu, Hjalmar Bergman: Nobelova cena, r. Ladislav Lysa, Marcel Fagnol: Malajský šíp, r. Alois Janata,Vilém Werner: Právo na hřích, r. R. Šimanovský, Reginald Berkeley: Dovolená ve Francii, r. J. Hezký.
Do 10.11. 1931 celkem 353 představení (z toho 216 premiér),
1932 zájezd DS Jirásek ke spřátelenému spolku Fügner do Drážďan, kde sehrál Langrovu hru Obrácení Ferdyše Pištory.
1932 Victorin Sardou: Madame Sans.Gene, r. J. Matějovský, Dramatický večer Mistra Aloise Jiráska, r. J. Matějovský, Josef Jahoda: Hrudy, r. František Poláček, Olga Scheinpflugová: Okénko, r. Alois Janata, Felix Joachimson: Škaredá holka, r. Jan Hezký, Josef Skupa: Hurvínkova jaternička, Josef Skupa: Páté přes deváté,Ignát Herrmann: Kondelík a Vejvara, r. Ladislav Lysa, Montague Glas: Potash a Perlmuter detektivy, r. František Peřina, František Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, Jaroslav Vrchlický: Král a ptáčník, r. František Peřina, Vilém Werner: Komediant hermelín, r. Ladislav Lysa, Josef Skupa: Hurvínek a Spejbl na cestě kolem světa, Josef Skupa: Se Spejblem do stratosféry, r. J. Skupa, Paul Armont a Leopold Marchand: Pán, který budí důvěru, r. R. Šimanovský, Max Alsberg: Vyšetřovací vazba, r. L. Lysa, Jiří Mahen: Mrtvé moře.
1933 Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac, r. Jan Hezký, Karel Balák: Na Kašpárka nikdo nevyzraje, Josef Doležal: Krev, r. František Poláček, Karel Balák: Jak Kašpárek polepšil Kubu, Felix Bartoš: Princezna z ghetta, r. František Peřina, František Sládek: Jak Kašpárek a Kuba osvobodili princeznu Světlušku, Rudolf Bernauer: Konto X, r. František Poláček, Karel Drábek: Kašpárek se Šmidrou spěje na Nohamůru čaroděje, Antonín Santner: Kašpárek a Bystrozraký, Široký s ním, Dlouhý taky, Josef Hais Týnecký: Sestřičky u sv. Panny Kláry, r. Ladislav Lysa, Josef Jahoda: Hrudy, Olga Scheinpflugová: Okénko, Ruda Nížkovský: Hanácká krev, Alois Jirásek: Jan Roháč, Lužickosrbský večer, František Sládek: Kašpárek v českém mlýně, W. S. Maugham překlad Jílovská: Posvátný plamen, r. František Poláček,Ivan Stodola: Kariéra Jožky Pučíka, r. František Poláček,Emil Vachek: Lišák Stavinoha, r. R. Šimanovský, W. Speyer: Plášť, klobouk, rukavička, r. František Peřina, Josef Skupa: Hurvínek a Spejbl na letním bytě, Josef Skupa: Hurvínek poslem lásky, Otto Indig: Nevěsta z Torocka, r. Alois Janata, Aimée Stuart: Od devíti do šesti, r. Anna Janatová.
1934 Karel Drábek: Jak Kašpárek, Šmidra, Honza hloupý si od čaroděje rozum koupí, Marie Holková: Popelka, Josef Toman: Svět bez oken, r. Alois Janata, John Webster: Táta dlouhán, r. R. Šimanovský, Drábek: Jak se Šmidra stal náčelníkem Indiánů, Jacques Déval: Továryš, r. František Peřina, Arnold, Bach: Znáte pana Špunta?, r. František Poláček, Filip Stuart: Od devíti do šesti, Samson Raphaelson: Mladá láska, r. Karel Dostál, Ruda Nížkovský: Na Svatém kopečku, r. Alois Janata, František Peřina, Karel Balák: Pohádka o maminčině srdéčku, a neb, Jak Kašpárek polepšil zlého Jeníka, Oscar Wilde: Ideální manžel, r. František Sládek, Jan Konopáč: Neklamný cit, r. František Peřina, Č. Habart: Tajemný dub, Jens Locher: Chudí boháči (Ročník1929), r. František Sládek, Alexander Dumas: Dáma s kameliemi, r. František Kabelák ml., Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Jaroslav Demut: Kašpárkova životvorná voda, J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, r. J. Matějovský.
1935 Antonín Santner: Jak Kašpárek ferina vyhnal čerta ze mlýna, Frank Tetauer: Evino nedůstojné povolání, r. František Poláček, Edward Knoblauch: Franz mezi lidmi, r. František Peřina, Olga Scheinpflugová: Houpačka, r. František Poláček, Josef Kubík: Brandejsští dragouni, r. František Peřina, Ignát Herrmann: Kondelík a Vejvara, Shakespeare: Mnoho povyku pro nic, G. Zápolská: Morálka paní Dulské, František Langer: Andělé mezi námi, Yvan Noé: Kristian, John Bradley: Hlava ve smyčce, Jean de Letraz: Miláček, r. František Poláček, František Langer: Jízdní hlídka, r. František Peřina, J. Ort-Hradčanský: Betlem, Olga Scheinpflugová: Pan Grünfeld a strašidla.
1936 Bedřich Vrbský, Lan Grmela: Lanař Rejtura, John Bradley: Hlava ve smyčce, Jan Baptist Kühnl: Malý lord, Emanuel Bozděch: Zkouška státníkova, Emanuel Bozděch: Světa pán v županu, r. J. Matějovský, Jára Beneš: Na tý louce zelený, Jiří Balda: Pro tebe maminko, Edmond Rostand: Orlík, Karel Piskoř: Velké pokušení, Jan Karafiát: Broučci, Angel Guimerová: V nížině, Zdeněk Štěpánek: Kamaráde, kde jsi?, W. Somerset Maugham: Královská výsost, r. Jaromír Matějovský, Marcel Pažout: Fany, r. Alois Janata.
1937 Emil Vachek: Benedek, r. František Peřina, Ladislav Fodor: Maturita, r. Alois Janata, Karel Sommerschuk: Kašpárek a Šmidra, Maryna Radoměřská: Srdce v soumraku, r. Rudolf Šimanovský,Karel Čapek: Bílá nemoc, r. Stanislav Prchlík, Karel Sommerschuk: Co všechno Šmidra provede a jak to Kašpárek napravil, Shakespeare: Sen noci svatojánské, r. Jaromír Matějovský, Raphaelson: Dvacetiletá, František Ketzek: Bílá vrána, Rudolf Medek, Drašner, Matějovský: Veliké dny, r. Jaromír Matějovský, Jaroslav Vrchlický: Soud lásky, r. Jaromír Matějovský, Milena Balcarová: Babička nekandiduje, Bernard Shaw: Pekelník, r. Stanislav Prchlík, Vilém Werner: Medvědí tanec, Hart a Kaufman: Vždyť jsme jen jednou na světě, r. František Peřina, Dr., D. R. Zoulek: Případ revisora Kožulína, J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, režie Fr. Kabelák st., Ladislav Stroupežnický: Všehochuť, r. Jaromír Matějovský.
1938 Abigail Horáková: Libuňský jemnostpán, r. František Poláček, Karel Čapek: Matka, r. Jaromír Matějovský, Tristan Bernard: Kavárnička, Josef Skružný: Románek na horách (Šenkýřka U divoké krásy), Václav Pyro: Kota 410, Martin Sekerka: Dvojí příjem, Karel Piskoř: Svátek věřitelů, Ladislav Stroupežnický: Všehochuť, Ladislav Stroupežnický: Zkažená krev, r. Jaromír Matějovský, Alois Jirásek: Kolébka, Ignít Herrmann: Příběhy Pavla Čamrdy.
1939 Alois Jirásek: Lucerna, r. Jaromír Matějovský, J. Snížek: Příklady táhnou, r. František Peřina,Kubík, Hallová, Starý: Podzimní píseň lásky, r. Jaromír Matějovský, František Xaver Svoboda: Čekanky, r. František Poláček, D. R. Zoulek: Přezůvky štěstěny, L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Josef Štolba: Na letním bytě, r. Jaromír Matějovský, Jaroslav Hilbert: Podzim doktora Marka, Hermann Bahr: Pavouk, J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Matějovský a Hezký, Michel Duran: Barbara, Josef Štolba: Na letním bytě, Jaroslav Hilbert: Podzim doktora Marka, Harman Bahr: Pavouk, J. K. Tyl: Strakonický dudák, Michal Duran: Barbara,Štěpánek, Vrbský: Slečna detektivka, r. František Kabelák, Peřina: Planoucí srdce. Okresním hejtmanstvím nepovoleno předst. F. L. Věk (Vrbský-Jirásek), Ladislav Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova. Účast na Klicperův Chlumec.

1940 Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, František Peřina, Mrštíkové: Maryša, r. Jaromír Matějovský, Vilém Werner: Štěstí je umění, r. František Peřina, Saša Razov, Jiří Červený: Divá Bára, r. Jaromír Matějovský, Jaroslav Vrchlický: Námluvy Pelopovy, František Zavřel: Valdštýn, r. Jaromír Matějovský, Václav Kliment Klicpera: Veselohra na mostě, František Xaver Svoboda: Rozveselená rodina, Razov, Červený: Kolíne, Kolíne, r. Jaromír Matějovský, Shakespeare: Zimní pohádka, r. Jaromír Matějovský, Růžena Pohorská: Babička, Calderon de la Barca: Chudý muž musí mít za ušima, r. Stanislav Prchlík, František Xaver Svoboda: Na boušínské samotě, Jan Melka: Mistrův mistrovský kus, S. J. Lukas, Jindřich Svatopluk Lukas, M. Jaroš: Okolo rybníka, r. D. Čáslavský, Fr. Zavřel: Valdštýn. Účast na Klicperův Chlumec, F. L. Věk - inscenace připravena do soutěže ÚMDOČ o postup na XI. JH, Shakespeare: Zimní pohádka, Calderon de la Barca: Chudý muž musí mít za ušima, s podtitulem Dvě želízka v ohni, r. St. Prchlík. Účast na 1. Jaroměřském divadelním týdnu.
1941 František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, r. A. Sušický, Zdeněk Štěpánek: Nezbedný bakalář, r. St. Prchlík, účast na JH, A. Breidahel: Vzbouření v ústavu šlechtičen. Účast na Klicperův Chlumec. Vilém Werner: Červený mlýn, Gruss: Jak Kašpárek ?, Falta: Troje přání, J. Zeyer: Stará historie, Jiří Balda: Muzikantská Liduška, Jiří Mahen: Ulička odvahy, A. F. Urban: Sluneční paseka, P. R. Vandenberghe: Hoši, dívky a psi, r. Josef Kastl, Miloš Hlávka: Benátská maškaráda, J. Gruss: Jak Kašpárek o hladu vyhnal čerta ze hradu, Jaroslav Maria: Torquato Tasso, r. Karel Krpata, Felix Bartoš: První valčík, Vojtěška Baldessari Plumlovská: Honza v zakletém zámku,
1942 24. 3. vzniká při Jiráskovi Studio, zakládajících bylo 17 členů.
1942 - 1943 jsou uváděna představení Studia i Jiráska. Účinkovali i společně.
1942 Felix Bartoš: První valčík, r. F. Kabelák, Charlotta Rissmannová: Nic mi neslibuj, r. Lída Kabeláková, Julius Zeyer: Stará historie, r. Jaromír Matějovský, Jaroslav Maria: Torquato Tasso, r. Karel Krpata, Antonín Šíma: Troje přání, r. Antonín Langr,František Götz: Soupeři, r. Jaromír Matějovský, Karel Krpata: Mistr ostrého meče, r. F. Poláček, A. Santner: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Kašpárek s ním Šmidra taky, Antonín Dvořák: Rusalka, Bedřich Smetana: Hubička, Julius Zeyer: Stará historie, M. Rissmannová: Nic mi neslibuj, Karel Krpata: Hvězdy nad hradem, r. Jaromír Matějovský, Vojtěška Baldessari Plumlovská: Krakonoš, Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, Oldřich Nový: Jedenáctý v řadě, r. Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, r. K. Sommerschuh, H. H. Ortner: Isabela Španělská, Saša Razov, Josef Jaroslav Houštecký: Doktor Fiakr, r. F. Poláček, Miloš Liška: Švec a čert, r, J. Matějovský, Jak Kašpárek se Šmidrou zvítězili na ježibabou.
1942 - Karel Krpata: Hvězdy nad hradem, r. J. Matějovský. Účast na III. Cyklus ochotnických her – Hořice – J. K. Tylovi.
1942 - Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, r. Karel Sommerschuh. Účast na Železnobrodské hry.
1943 Josef Jaroslav Houštecký: Doktor Fiakr, Oldřich Nový: Jedenáctý v řadě, r. K. Sommerschuh, Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, r. K. Sommerschuh, S. K. Macháček: Ženichové, r. J. Matějovský, Jan Bor: Zuzana Vojířová, Karel Jaromír Erben: Kytice, Sergio Pugliese: Mořský koník, Jaroslav Hloušek: Krysař, Gerhard Hauptmann: Bobří kožich, r. Jaromír Matějovský, Václav Štech: Třetí zvonění, r. Jiří Kabelák, Alois Jirásek: Vojnarka, Helmut Weiss-Fritz von Woedtke: Jak to povíme dětem?, D. C. Faltis: Stanice Gordian, r. K. Sommerschuh, Walter Gilbricht: Testament pana markýze, Curt Johannes Braun: Sváteční žena, Svatopluk Kadlec: Žena nejsou housle, Anton van Coolen: Cizinec, r. S. Holub, Vladimír M. Strojil: Rodinná pouta, Fráňa Šrámek: Ostrov veliké lásky. Účast na Klicperově Chlumci odvolána pro onemocnění představitele hlavní role, Anton Hamik: Prodaný dědeček.
1944 Anton Hamik: Prodaný dědeček, Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk, Vladimír Strojil: Rodinná pouta, František Kožík: Přátelství (účast na Měsíc divadel, Klamoš 1944), Karel Horký: Vodopád Giesbach, Vlasta Petrovičová: Růžové dopisy, J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena, Alfréd Javorin: Tři Jimenézové, J. K. Tyl: Paličova dcera, Sv. Čech: Ve stínu lípy, Olga Barényiová: Herečka.
1945 Ladislav Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Alois Jirásek: M. D. Rettigová, r. Karel Sommerschuh, Olga Scheinpflugová: Láska není všecko, Akademie - Antonín Langer, Jiří Kabelák: Spravedlnost, r. Jiří Kabelák.

1946 J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, O. Černoch: Veliká zkouška, r. Zdeněk Smutný, G. B. Shaw: Pygmalion, r. F. Řehák, Karel Čapek: Loupežník, A. Tarasov-Rodinov: Čokoláda, Jiří Verner: Bohatý chudák, Marie Holková: Popelka, Vikror Aleksandrovič Krylov: Chytrák nad chytráky.
1947 Antonín Santner: Jak Kašpárek a braši na vršíčku straší, Jaroslav Maria: Torquato Tasso, r. M. Horáček. Účast na přehlídce V. Cyklus ochotnických her v Hořicích, JH,Jean Sarment: Prababička Mouretová, r. Jaromír Matějovský, Terence Rattigan: Světelnou cestou, Jiří Kabelák: Zelený Vincek aneb Piráti na Cidlině, aneb Castról a Carbanát, A. J. Urban: Jenom krok, r. M. Horáček, Merton Hodge: Vítr a déšť, r. A. Langr, Eugène Labiche: Nevděk světem vládne, aneb, Pan Perrichon na cestách, r. Miroslav Horáček, Bedřich Vrbský: Václav Tham (F. L. Věk), r. Miroslav Horáček, Eugène Labiche a Martin: Pan Perrichon na cestách, r. Miroslav Horáček. Účast na 5. Jaroměřském divadelním týdnu.

1948 Jaroslav Hloušek: Krysař; Vojtěška Baldessari Plumlovská: Honza v zakletém zámku; Vojtěška Baldessari Plumlovská: Krakonoš, r František Folberg; Eugène Labiche: Nevděk světem vládne, aneb, Pan Perrichen na cestách; Alexandr V. Suchovo-Kobylin: Svatba Krečinského, r. Zdeněk Smutný; Agáta Christie: Deset malých černoušků, r. Ludmila Kabeláková; Noel Coward: Rozmarný duch; Fráňa Šrámek: Léto, účast na Klicperův Chlumec; Alois Jirásek: Václav Thám, r. Zdeněk Smutný, účast na Pardubické ochotnické hry ÚMDOČ, Pardubice; Lillian Hellmanová: Lištičky, r. Jaromír Matějovský, účast na VI. Cyklus ochotnických her v Hořicích, účast na Měsíc divadla, Klamoš 1948; František Langer: Velbloud uchem jehly, r. Jaromír Matějovský; Karel Čapek: Ze života hmyzu, r. Jaromír Matějovský; L. Kabciáková, Z. Smutný, B. Reichel, Karel Balák: Na Kašpárka nikdo nevyzraje, r. František Folbergr; František Spitzer: Sklárna; Ivo Vojnovič: Smrt matky Jugovičů, r. Jaromír Matějovský; Jaroslav Rudloff: Divá Bára, r. František Měkota.

1949 Saša Razov, Jiří Červený: Divá Bára, r. František Měkota, A. Pogodin: Kremelský orloj, František Langer: Velbloud uchem jehly, J. K. Tyl: Lesní panna, J. B. Moliѐre: Tartuffe, r. Jaromír Matějovský. Účast Raisův Bělohrad, Tylova Kutná Hora. Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř a na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu, Jaroměř, Al. Jirásek: M. D. Rettigová. Účast na Divadelním festivalu části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Pelhřimov, Konstantin Isajev, Alexej Calič, překlad Otto a Marta Haasovi: Volá vás Tajmyr, L. Maljugin: Staří přátelé, Alois Jirásek: Z různých dob, G. Zápolská: Morálka paní Dulské, O. Batěk: Pohádka o písmenkách, r. F. Folberg, Rudolf Piskáček: Perly panny Serafinky, r. františek Měkota.

1950 Rudolf Piskáček: Perly panny Serafinky, Božena Němcová: Babička, r. J. Matějovský. Účast na VIII. Měsíci divadel, Klamoš, Rudolf Deyl: Divadelní vzpomínky, Carlo Goldoni: Naše paní hostinská (Mirandolina), r. Jaromír Matějovský, Maxim Gorkij: Měšťáci, r. Jaromír Matějovský, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, J. K. Tyl: Strakonický dudák, Leonid Nikolajevič Rochmanov: Neklidné stáří, Václav Vaňátko: Neohrožený Mikeš, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, r. František Měkota.
1951 František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, V. Gusjev: Sláva, r. Jaromír Matějovský, Alois Jirásek: Filosofská historie, r. Jaroslav Franc, Shakespeare: Sen noci svatojánské, r. Jaromír Matějovský, Jurij Burjakovskij: Lidé, bděte!, r. Zdeněk Smutný, Alois Jirásek: Lucerna, K. J. Erben: Jednou ranou tři sta zabil, Oleksandr Jevdokymovyč Kornìjčuk: Kalinový háj, František Molík podle Boženy Němcové: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, r. Stanislav Vojtěch, Jan Drda: Hrátky s čertem, r. Jaromír Matějovský.
1951 - ZK ROH VČT, V. Gusjev: Sláva, r. Jaromír Matějovský. Účast na Přehlídka lidové tvořivosti závodních klubů ROH, Lázně Bělohrad.
1952 Jan Drda: Hrátky s čertem, P. Karvaš: Lidé z naší ulice, r. Zdeněk Smutný, Alois Jirásek: Samota, r. František Pšenička, Alexandr Fredro: Dámy a husaři, r. Jaromír Matějovský, Frýd: Jarní vítr, J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena a zamilovaný školní mládenec, r. Jaroslav Franc, N. V. Gogol: Ženitba, r. Z. Smutný, František a Pavel ze Schönthanů: Dnes večer vyprodáno aneb Únos Sabinek, Merton Hodge: Vítr a déšť, r. A. Langr, M Liška: Ševc a čert, Alois Jirásek: Samota.
1953 F. a P. ze Schönthanů: Únos Sabinek, Jaroslav Hloušek: Krysař, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Jaroslav Franc, Večer Valčíků, Karel Čapek: Matka, r. Zdeněk Smutný, Ladislav Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova, r. Jaroslav Franc, Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsů, r. Jaromír Matějovský a František Měkota.

1954 jako ZK Tiskáren, Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsů; Jaroslav Kvapil: Sirotek, r. Jaromír Matějovský, účast na X. Měsíci divadel, Klamoš; Večer slova a hudby; A. P. Čechov: Strýček Váňa, r. J. Matějovský, účast na XI. Měsíci divadel, Klamoš 1955,účast na I. Měsíci divadel Petrovice; Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, r. František Měkota; Jozef Gregor Tajovský: Ženský zákon; Josef Štolba: Vodní družstvo, r. Jaromír Matějovský.

1955 Josef Štolba: Vodní družstvo; Antonín Šíma: Troje přání; J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, r. Jaromír Matějovský; Božena Němcová: Babička, r. František Měkota a Karel Horák; Vladimír Dvořák: Sto dukátů za Juana, r. Jaromír Matějovský; Zdeněk Štěpánek: Nezbedný bakalář, r. Jaromír Matějovský; Alexej Arbuzov: Setkání s mládím, r. Jaroslav Franc.

1956 Alexej Arbuzov: Setkání s mládím, Ludmila Burešová: Šípková Růženka, r. Karel Horák, Molière, upravil Karel Kraus a Jaromír Pleskot: Jeho urozenost pan měšťák, r. Bohumil Orel, A. N. Ostrovskij: Pozdní láska, r. Jaroslav Franc, Nazim Hikmet: Byl Filip Filípek nebo nebyl?, K. J. Erben, Václav Vaňátko: Jednou ranou tři sta zabil, r. J. Vlk a J. Žák, H. Ibsen: Nora, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání.
1957 Dům osvěty, dram. odbor Jirásek, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Marie Kubátová: Jak přišla basa do nebe, r. Jaromír Matějovský. Účast na XIII. Měsíci divadel, Klamoš, Boris Gorbatov: Zákon zimního tábora, r. František Měkota, Richard Heuberger: Ples v opeře, Marie Kubátová: Jak přišla basa do nebe, r. Jaromír Matějovský. Účast na Oblastní přehlídka vítězných divadelních ochotnických souborů skupiny B, Nový Bydžov.
1958 - Richard Heuberger: Ples v opeře, Mona Brandová: Mlajská romance, r. František Folbergr, Dragutin Dobričanin: Společný byt, Karel Dobeš: Nezapomenutelný den, Karel Poláček: Muži v offsidu, Goodrichová a Hackett: Deník Anny Frankové.
1959 Karel Poláček: Muži v offsidu, Friedrich Wolf: Profesor Mamlock, r. Karel Kysela (účast na Železnobrodské divadelní hry 1959); K. Dittler: Sůl nad zlato; Karel Stanislav: Návštěva nepřicház;; r. František Měkota, František Kožík: Cesty žen, r. František Folbergr, Studio mladých Zdena Horynová: Zkoušky čerta Belínka, pořad k 11. výročí února.

1960 Zdena Horynová: Zkoušky čerta Belínka, László Tabi: Host z Paříže, Antonín Novotný: V posledních dnech.
1961 Afanasij Dmitrijevič Salynskij: Krutá maska, Karla Voglová: Pasáček vepřů, r. Ivan Vacek, Ede Szigligeti: Liliomfi, r. Karel Horák, Miloš Blažek: O princezně Solimánské, Estráda, otevření divadla, R. Thomas: Past. Účast na OP divadelních divadelních souborů, Svobodné Dvory.
1962 Oldřich Daněk: Svatba sňatkového podvodníka, František Molík podle Boženy Němcové: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, Vratislav Blažek: Třetí přání.
1963 Robert Thomas: Past, r. František Měkota, Václav Sojka: Brokát, princ z pohádky, r. Karel Horák, Marie Holková: Popelka.
1964 Marja Kosnarová: Krejčí Jeho Milosti.
1965 Božena Němcová: Babička, Dvacetiletí, B. Březovský: Nebezpečný věk.
1966 Jack Popplewel: Scotland Yard a paní Piperová.
1967 Giulio Scarnicci: Kaviár nebo čočka, r. František Měkota.
1968 J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, r. Zdeněk Smutný, Ivan Vacek,.
1969 Karla Lužanská: Kašpárek měl velkou turu, přelstil ducha Čarymuru.

1970 Karla Lužanská: Kašpárek měl velkou turu, přelstil ducha Čarymuru, František Razov, Jiří Červený: Divá Bára, r. František Měkota, Ivan Vacek: Kašpárek se vrací, Jacques de la Forterie: Výslech po italsku, r. František Folbergr, Dostaveníčko s Karlem Hašlerem, Jiří Červený, František Razov na motivy románu B. Němcové: Divá Bára, r. František Měkota. Účast na Přehlídka městských divadelních souborů, Nový Bydžov.
1971 Jacques de la Forterie: Výslech po italsku, r. František Folbergr. Účast na Přehlídka městských divadelních souborů, Nový Bydžov, účast na Klicperův Chlumec, Phillip King, Falkland L. Cari: Velká zlá myš, r. Zdeněk Smutný. Účast na KP vybraných ochotnických souborů, Hradec Králové.
1972 H. CH. Andersen: Zelená perla, Alois Jirásek: Z různých dob, r. František Měkota, O. Batěk: Pohádka o písmenkách.
1972 A. Jirásek, J. Matějovský: Z různých dob, r. František Měkota. Účast na XIX. Měsíci divadel, Klamoš.
1974 Pavel Grym: Krysy na víkendu, r. František Měkota, Otakar Žebrák: Jirka vaří špinifix, F. Kožík: Přátelství, účast na Klicperův Chlumec, Karel Čapek: Matka, Jaroslav Dietl: Muž na talíři.
1974 Karel Čapek: Matka. Účast na OP vesnických divadelních souborů, Černožice nad Labem.
1975 V. Trapl: Zlato.
1976 J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena.
1977 Claude Magnier: Věno slečny Laury, r. Josef Sigmund.
1978 H. CH. Andersen: Zelená perla, Miguel Mihura: Maribel a podivná rodina.
1978 - Miguel Mihura: Maribel a podivná rodina. Účast na Přehlídka městských divadelních souborů, Nový Bydžov.
1979 Marie Holková: Popelka. Účast na OP vesnických divadelních souborů, Klamoš - pohádka pro děti - mimo soutěž.

1980 Georges Feydeau: Dámský krejčí.
1981 - Fr. Hochwalder: Kulička. Účast na Přehlídka městských divadelních souborů, Nový Bydžov.
1981 Guy de Maupassant: Kulička.
1986 Jirásek - divadelní soubor Městského kulturního střediska Nový Bydžov, 10 členů, vedoucí ing. Milan Nechuta.
1986 - bylo Jiráskovo divadlo – jeho domovská scéna – uzavřeno kvůli plánované rekonstrukci.

2003 únor - po slavnostním znovuotevření divadla novobydžovští ochotníci začali psát novou spolkovou historii uvedením:
Jirásek: Lucerna,
Robert Thomas: Past (detektivka),
pohádka Sůl nad zlato,
ke 100. výročí spolku Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka,
Vančura: Rozmarné léto,
Brdečka: hudební komedie Limonádový Joe,
Vostrý: Tři v tom.

2007 - Vladislav Vančura: ROZMARNÉ LÉTO, r. Pavel Klepač. Účast na Týnišťském divadelním podzimu. Účast KP Miletínské divadelní jaro 2008.
2009 - V. Ebert: Gangsteři z Valence, r. Jibor Kruliš. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast na Týnišťský divadelní podzim.

2011 - Jiří Brdečka: Limonádový Joe, r. Zdena Vaškovová. Účast na KP Miletínské divadelní jaro, čestné uznání Evě Staňkové za postavu Tornádo Loo a Pavlíně Strnkové za postavu Winnifred a ceny Petru Krulišovi za postavu Limonádového Joa a Jiřímu Vackovi za postavu Horáce alias Hogo Fogo a Cena za inscenaci souboru - soubor se nemůže ucházet o postup do Vysokého nad Jizerou, protože vzhledem k počtu obyvatel města neodpovídá výběrovým kritériím. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na KP Červený Kostelec 2012 - čestné uznání Evě Staňkové za herecký výkon v roli Tornádo Lou, Pavlíně Strnkové za herecký výkon v roli Winnifred, Jiřímu Vackovi a Radko Šepsovi za hudební nastudování inscenace a Zdeně Vaškovové za režii a cena Petru Krulišovi za herecký výkon v roli Limonádového Joa a Jiřímu Vackovi za herecký výkon v roli Horáce alias Hogo Fogo. Účast na Voskovcova Sázava 2014 - Cena Diváka, nejlepší mužská pěvecká role Petr Kruliš a Jiří Vacek v rolích Joea a Hogo Foga, čestné uznání Eva Staňková v roli Tornado Lou. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2015. Účast na Divadle v přírodě, Praha-Horní Počernice 2016.

2013 - Jaroslav Vostrý: TŘI V TOM, premiéra 9. listopadu 2013, režie, dramaturgie a scénografie Alexandr Gregar j.h.
Účast na Divadle v přírodě, Praha-Horní Počernice. Účast na KP Červený Kostelec - cena Alexandru Gregarovi za režii, dramaturgii a scénografii , čestné uznání Pavlíně Strnkové a Alexandru Gregarovi za kostýmy a Václavu Tláskalovi za bicí a perkuse.- doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně. Účast na Divadelní Erbenův Miletín, v r. 2014 uvedeno na jevišti Činoherního klubu Viz Texty.

2015 - Florimond Hervé, Henry Meilhac a Arthur Milhaud v úpravě Jana Dvořáka: ALLELUJA, SVATÁ NITUŠ!, r. Alexandr Gregar, hudební nastudováni Miroslav Vobořil. Premiéra 13. listopadu 2015. Účast na KP Červený Kostelec 2016 - Ceny - Alexandru Gregarovi za režii, dramaturgickou úpravu a scénografii, Pavlíně Strnkové a kolektivu souboru za kostýmy, Miroslavu Vobořilovi a Petru Prouzovi za hudební nastudování a aranžmá, Pavlíně Strnkové za herecký a pěvecký výkon v roli Denisy de Flavigny, Petru Krulišovi za herecký a pěvecký výkon v roli Fernanda de Champlatreux. Cena za inscenaci, doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně 2016. Účast na NP Krakonošův divadelní podzim 2016 - host přehlídky. Účast na Klicperově Chlumci 2016 - 1. místo v diváckém hlasování, nejlepší ženský herecký výkon - Pavlína Strnková za roli Denisy Flavigni/ Mamzel Nitouche, oceněné herecké výkony: Petr Kruliš za roli Fernand de Champlatreux, Václav Tláskal za roli Celestina alias Floridora. Účast na Divadlo mezi knihami, Praha 2017. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou 2017. Účast na Voskovcova Sázava 2018. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2019.

2018 - tvůrčí skupina Trapas, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Jára Cimrman, Pavel Klepač: Hospoda Na mýtince, kolektivní režii vedl Pavel Klepač. Účast na Klicperův Chlumec - Cena diváků, Cena za nejlapší mužský herecký výkon Vladimír Všetečka za roli hostinského a Michal Skalický za roli hraběte Zeppelina, Cena za herecký výkon Eliška Sejkorová za role studentky, Karkulky a Mařenky.

2019 - L. Smoljak, Z. Svěrák, P. Klepač: Hospoda Na mýtince, r. P. Klepač. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2020,

2019 - Jules Verne, Pavel Kohout, Alexandr Gregar: CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ, režie Alexandr Gregar. Premiéra 8. 11. 2019, Účast na KP Červený Kostelec 2020..ČU Lukášovi Šandovi za herecký výkon v roli Paspartout, ČU Petru Krulišovi za herecký výkon v roli detektiva Fixe, Cena za kostýmy Pavlína Strnková a Iva Bičišťová, Cenu Martinu Flégrovi herecký výkon ve všech jeho rolích. Účast na přehlídce vyspělých DS, L. Symposion, Třebechovice 2021. Účast na Meziměstské divadelní hry 2023.
Bibliografie:
Nový Bydžov: Jiráskovo divadlo - www stránky souboru - viz www odkazy.

FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. 2.část. (viz Texty)

JUBILEUM 25leté činnosti divadelní jednoty Jirásek Nový Bydžov 1905-1930. MKd.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 66 - 67.

NOVÝ Bydžov: Divadelní jednota Jirásek. 1924. KK.

PÁCL, Radvan: Tři v tom v podání Divadelního spolku Jirásek z Nového Bydžova. AS 11.3.2014-Aktuality. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-tri-v-tom-v-podani-divadelniho-spolku-jirasek-z-noveho-bydzova-140311181932?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=newsletter

PROGRAM divadelního festivalu “I. Raisův Bělohrad”. Kopie plakátu. kART.

SLAVNOSTNÍ list vydaný k otevření městského divadla Jiráskova v Novém Bydžově (1924).

SMUTNÝ, Zdeněk: Divadelní jednota Jirásek. In: Nadace Divadlo.Nový Bydžov 1997, s. 14-20.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 352-362.
--------

Thalie 1899, č. 11-12, s. 99, č. 21, s. 168.

Divadlo, roč. 4, 1905-06, č. 4, s. 105, č. 5, s. 125.
Divadlo roč. 5, 1906-07, č. 3, s. 83
Divadlo 1909, č. 19, s. 478.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 12, s. 312.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 3, s. 25.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 26; č. 4, 5. 12., s. 51; č. 5, 20. 12. 1911, s. 63; č. 10, 5. 3. 1912, s. 123; č. 12, 5. 4. 1912, s. 152.

Jeviště 1921, č. 39-40, s. 575.
Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
České divadlo 1939, č. 4, s. 36.
České divadlo 1940, č. 4, s. 71, č. 8, s. 150, 160, č. 9, s. 179, č. 10, s. 192.
České divadlo 1941, č. 4, s. 76.

Pozvánka na přehlídku VI. Klicperův Chlumec, 1943 (2x) - viz Obrázky.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č 12, s. 269.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Plakáty a výstřižky, 1924 - 1930, kn 13
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, fota z představení, ka 3
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru, ka 6
Chlumec nad Cidlinou,Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Nový Bydžov, Jirásek, Seznam členů, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Činnost spolku, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Statut Zítřek studio mladých, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Statut Zítřek studio mladých, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Archiv, rozpočet na stavbu nového divadla, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Archiv, Hlavní katalog, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Jednatelská kniha, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Jednací protokol, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Jednatelské zprávy, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Kniha podpisová, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Kniha seznam divadelních her, 1906 - 1981, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Přehled činnosti, 1905 - 1934, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Přehled činnosti, 1905 - 1981, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Kniha protokolů, 1913 - 1928, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Zápisy režisérského kruhu, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Zápisy Studia, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Kreslené názvy představení, hádanky, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Výstřižky, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Štočky, razítka, odznaky, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Divadelní hry, scénáře, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie 1, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum - Kde asi je?, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Náčrtník, Ať vás nevykradou, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Album fotografií a výstřižků, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Album výstřižků a fotografií, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, XVI. Polické divadelní hry, 1961, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, zájezd souboru do Drážďan, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, Jiráskův Hronov, 1957, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, fotografie z představení, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Scénické návrhy, nezpracováno
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 117, i. č. 723
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 483, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 482, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 481, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 479, i. č. 821

Kolín, Státní okresní archiv:
Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 28
Klamoš, VIII. měsíc divadel - program, 1950 - viz Obrázky.
Klamoš, X. Měsíc divadel - plakát, 1954 - viz Obrázky.
Klamoš, XIII. Měsíc divadel - plakát, 1957 - viz Obrázky.
Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 28
Petrovice, I. Měsíc divadel - plakát, 1954 - viz Obrázky.

Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 1, č. i. 60

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/255/17/1905, SDO.

Praha SÚPP:
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 49771/6-6074: Budova Jiráskova divadla, čp. 562.
Praha, DNM_P-10-A-379_168_C 926 - 2 plakáty

Praha, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1912 - 1942
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1924 - 1930
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Hronov, Jiráskův Hronov 1931
Hrubý, Vladimír
Hrubý, Vladimír
Hrubý, Vladimír
Hrubý, Vladimír
Hrubý, Vladimír
Hrubý, Vladimír
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, otevření divadla v Novém Bydžově, 1924
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, spolupráce s DJ Jirásek Nový Bydžov, 1948
Klamoš, OB, XIII. měsíc divadel - plakát, 1957
Klamoš, Vojan, VIII. měsíc divadel - program, 1950
Klamoš, Vojan, XIII. měsíc divadel - novinový článek, 1957
Klamoš, X. měsíc divadel – plakát přehlídky, 1954
Kutná Hora, Tylova Kutná Hora – plakát, 1949
Louňoviccká letní div. aktivita, leták – Hospoda na mýtince, 2021
Nový Bydžov, DS Jirásek, Cesta kolem světa za 80 dní, KP Červený Kostelec 2020
Nový Bydžov, DS Jirásek, Cesta kolem světa za 80 dní, KP Červený Kostelec 2020
Nový Bydžov, Jirásek, Album fotografií a výstřižků, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Album fotografií a výstřižků, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Album plakátů, 1927 - 1942
Nový Bydžov, Jirásek, Album výstřižků a fotografií, 1927 -1942
Nový Bydžov, Jirásek, Album výstřižků a fotografií, 1955
Nový Bydžov, Jirásek, Album výstřižků a fotografií, 1955
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, Divadelní podzim Libice n. Cidl. 2017
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, Divadelní podzim Libice n. Cidl. 2017
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, Divadelní podzim Libice n. Cidl. 2017
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, KP Červený Kostelec 2016
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, KP Červený Kostelec 2016
Nový Bydžov, Jirásek, Archiv, Hlavní katalog, 1943
Nový Bydžov, Jirásek, Činnost spolku
Nový Bydžov, Jirásek, Divadelní hry, scénáře
Nový Bydžov, Jirásek, Divadelní hry, scénáře
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, fotografie z představení
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, fotografie z představení
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, Jiráskův Hronov, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, Kde asi je?, 1928
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, XVI. Polické divadelní hry, 1961
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, zájezd souboru do Drážďan, 1932
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, zájezd souboru do Drážďan, 1932
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie 1, Jak přišla basa do nebe, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie 1, Prodaná láska, 1905
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie 1, Žně, 1905
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie,  Kde asi je?, 1928
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie,  Na Svatém kopečku, 1934
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie,  Za filmem celým světem, 1927
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Babička, 1950
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Charleyova teta, 1954
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Dámy a husaři, 1952
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Divá Bára, 1940
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Divotvorný klobouk, 1944
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Doktor Fiakr, 1942
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Filosofská historie, 1951
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Hadrián z Římsů, 1953
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Herečka, 1944
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Hrátky s čertem, 1951
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Hvězdy nad hradem, 1942
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Jak přišla basa do nebe, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Jak přišla basa do nebe, 1970
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Jarní vítr, 1952
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Jedenácté přikázání, 1956
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Kalinový háj, 1951
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Kaviár nebo čočka, 1967
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Kremelský orloj, 1949
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Krutá maska, 1961
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Lidé z naší ulice, 1952
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Liliomfi, 1961
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Lucerna, 1951
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, M. D. Rettigová, 1945
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Matka, 1953
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Mikuláš Dačický z Heslova, 1945
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Mořský koník, 1943
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Nezbedný bakalář, 1955
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, O princezně Solimánské, 1961
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Paní Marjánka, matka pluku, 1955
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Past, 1963
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Perly panny Serafinky, 1949
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Ples v opeře, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Popelka, 1979
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Přátelství, 1974
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Profesor Mamlock, 1959
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Samota, 1952
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Sen noci svatojánské, 1951
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Ševc a čert, 1952
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Šípková Růženka, 1956
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Sirotek, 1954
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Sto dukátů za Juana, 1955
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Torquato Tasso, 1942
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Tvrdohlavá žena, 1952
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Únos Sabinek, 1952
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Velká zlá myš, 1971
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Vítr a déšť, 1952
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Vodní družstvo, 1954
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Výslech po italsku, 1970
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Zákon zimního tábora, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Ze života hmyzu, 1948
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Ženitba, 1952
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Ženský zákon, 1954
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Zlato, 1975
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, Zuzana Vojířová, 1943
Nový Bydžov, Jirásek, Jak přišla basa do nebe, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Jak přišla basa do nebe, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Jánošík, 1930
Nový Bydžov, Jirásek, Jednací protokol, 1942 - 1946
Nový Bydžov, Jirásek, Jednatelská kniha, 1948 - 1950
Nový Bydžov, Jirásek, Jednatelská zpráva, 1911
Nový Bydžov, Jirásek, Jednatelská zpráva, 1911
Nový Bydžov, Jirásek, Jednatelská zpráva, 1912
Nový Bydžov, Jirásek, Jednatelská zpráva, 1929
Nový Bydžov, Jirásek, Kde asi je, 1928
Nový Bydžov, Jirásek, Kniha podpisová, 1955 - 1971
Nový Bydžov, Jirásek, Kniha protokolů, 1905 - 1912
Nový Bydžov, Jirásek, Kniha protokolů, 1905 - 1912
Nový Bydžov, Jirásek, Kniha protokolů, 1905 - 1912
Nový Bydžov, Jirásek, Kniha protokolů, 1913 - 1928
Nový Bydžov, Jirásek, Kniha seznam divadelních her, 1906 - 1981
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Kreslené názvy představení, hádanky
Nový Bydžov, Jirásek, Limonádový Joe, 2010
Nový Bydžov, Jirásek, Limonádový Joe, KP Červený Kostelec 2012
Nový Bydžov, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 2017.
Nový Bydžov, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 2017.
Nový Bydžov, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 2017.
Nový Bydžov, Jirásek, Náčrtník, Ať vás nevykradou, 1931
Nový Bydžov, Jirásek, Náčrtník, Ať vás nevykradou, 1931
Nový Bydžov, Jirásek, Náčrtník, Ať vás nevykradou, 1931
Nový Bydžov, Jirásek, Nezbedný bakalář, 1941
Nový Bydžov, Jirásek, Novinové výsřižky
Nový Bydžov, Jirásek, Novinové výsřižky
Nový Bydžov, Jirásek, Novinové výsřižky
Nový Bydžov, Jirásek, Novinové výsřižky
Nový Bydžov, Jirásek, Novinové výsřižky
Nový Bydžov, Jirásek, Paní Dot, 1919
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty, Kosice, 2. Divadelní máj - plakát, 1943
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty, Měník, II. Měsíc divadel - plakát, 1948
Nový Bydžov, Jirásek, Přehled činnosti, 1905 - 1934
Nový Bydžov, Jirásek, Přehled činnosti, 1905 - 1981
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Rozpočet na nové divadlo
Nový Bydžov, Jirásek, Scénické návrhy
Nový Bydžov, Jirásek, Seznam členů
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády
Nový Bydžov, Jirásek, Štočky, razítka, odznaky
Nový Bydžov, Jirásek, Torquato Tasso, 1947
Nový Bydžov, Jirásek, Zápisy režisérského kruhu, 1953 - 1955
Nový Bydžov, Jirásek, Zápisy Studia, 1942 - 1943
Nový Bydžov, Jirásek, Zítřek studio mladých, Statut
Nový Bydžov, Ochotníci, Žárlivci - Bulíček, 1916
Nový Bydžov, Ochotníci, Zkažená krev, 1913
Nový Bydžov, SDO, Ach, ta láska, 1911
Nový Bydžov, SDO, Bezejmenná, 1911
Nový Bydžov, SDO, Bibliotékář, 1908
Nový Bydžov, SDO, Čepobití, 1908
Nový Bydžov, SDO, Čert a krčmářka - Španělská muška, 1914
Nový Bydžov, SDO, Červ, 1909
Nový Bydžov, SDO, Čest, 1907
Nový Bydžov, SDO, Cesta na východ, 1905
Nový Bydžov, SDO, Dobrodinečkové, 1910
Nový Bydžov, SDO, Domov, 1906
Nový Bydžov, SDO, Dospělé děti, 1910
Nový Bydžov, SDO, Episoda, 1908
Nový Bydžov, SDO, Exulanti, 1918
Nový Bydžov, SDO, Ferdinand spí, 1917
Nový Bydžov, SDO, Habada a Jordán, 1911
Nový Bydžov, SDO, Helginy vdavky, 1909
Nový Bydžov, SDO, Jindřich Urban, 1910
Nový Bydžov, SDO, Kandidáti ženitby, 1907
Nový Bydžov, SDO, Kolébka, 1911
Nový Bydžov, SDO, Konkursy pana notáře, 1906
Nový Bydžov, SDO, Láska bdí, 1912
Nový Bydžov, SDO, Láska kvete v každém věku, 1913
Nový Bydžov, SDO, Lehkomyslná sestra, 1906
Nový Bydžov, SDO, Lucerna, 1907
Nový Bydžov, SDO, Lucerna, 1907
Nový Bydžov, SDO, Městská rada na námluvách, 1906
Nový Bydžov, SDO, Mistr Bedrník a jeho chasa, 1916
Nový Bydžov, SDO, Mumraj, 1912
Nový Bydžov, SDO, Nerozluční přátelé, 1908
Nový Bydžov, SDO, Nevěřící Tomáš, 1907
Nový Bydžov, SDO, Nový život, 1905
Nový Bydžov, SDO, Obětní beránek, 1911
Nový Bydžov, SDO, Odpoutané zlo, 1911
Nový Bydžov, SDO, Olymp, 1910
Nový Bydžov, SDO, Otec, 1918
Nový Bydžov, SDO, Pan kapitán, aneb, Geniální vynálezce, 1913
Nový Bydžov, SDO, Pan Měsíček, obchodník, 1906
Nový Bydžov, SDO, Pan ministerský president, 1914
Nový Bydžov, SDO, Paní Dot, 1912
Nový Bydžov, SDO, Pod vonnou snítkou šeříku - Pro Josefku - Blázinec v prvním poschodí, 1910
Nový Bydžov, SDO, Posel, 1913
Nový Bydžov, SDO, pozvánka va valnou hromadu, 1918
Nový Bydžov, SDO, Právo k životu, 1917
Nový Bydžov, SDO, Příšery, 1911
Nový Bydžov, SDO, Pro štěstí, 1909
Nový Bydžov, SDO, Proud, 1912
Nový Bydžov, SDO, Revisor, 1909
Nový Bydžov, SDO, Sen na popeleční středu - Smuteční hostina - Holčička, 1912
Nový Bydžov, SDO, Směry života, 1909
Nový Bydžov, SDO, Staré hříchy, 1913
Nový Bydžov, SDO, Terna, 1910
Nový Bydžov, SDO, To byla noc, 1916
Nový Bydžov, SDO, To byla noc, 1917
Nový Bydžov, SDO, Únos Sabinek, 1911
Nový Bydžov, SDO, Útok zisku, 1906
Nový Bydžov, SDO, V londýnské mlze, 1916
Nový Bydžov, SDO, V londýnské mlze, 1916
Nový Bydžov, SDO, V zakletém zámku, 1912
Nový Bydžov, SDO, Václav Hrobčický z Hrobčic - Zkažená krev - plakát, 1918
Nový Bydžov, SDO, Václav Hrobčický z Hrobčic - Zkažená krev,  1918
Nový Bydžov, SDO, Václav Hrobčický z Hrobčic - Zkažená krev, 1918
Nový Bydžov, SDO, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1909
Nový Bydžov, SDO, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1918
Nový Bydžov, SDO, Velkostatkář, 1918
Nový Bydžov, SDO, Výbuch, 1908
Nový Bydžov, SDO, Žabec, 1911
Nový Bydžov, SDO, žádost, 1918
Nový Bydžov, SDO, Zápas motýlů, 1906
Nový Bydžov, SDO, Žárlivá, 1905
Nový Bydžov, SDO, Závrať, 1918
Nový Bydžov, SDO, Zlaté časy, 1912
Nový Bydžov, SDO, Zmatek nad zmatek, 1910
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1942
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Petrovice, Místní Osvětová beseda, I. měsíc divadel - plakát, 1954


Související Alba

Mapa působení souboru - Jirásek, SDO / Divadelní jednota / Studio / Dům osvěty MNV / ZK Hradeckých tiskáren (VČT)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie 1, Žně, 1905
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie 1, Prodaná láska, 1905
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Nový Bydžov, Jirásek, Kde asi je, 1928
Nový Bydžov, Jirásek, Jánošík, 1930
Nový Bydžov, Jirásek, Nezbedný bakalář, 1941
Nový Bydžov, Jirásek, Torquato Tasso, 1947
Nový Bydžov, Jirásek, Jak přišla basa do nebe, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Limonádový Joe, 2010
Nový Bydžov, Jirásek, Limonádový Joe, KP Červený Kostelec 2012
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, KP Červený Kostelec 2016
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, KP Červený Kostelec 2016
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, Divadelní podzim Libice n. Cidl. 2017
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, Divadelní podzim Libice n. Cidl. 2017
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, Divadelní podzim Libice n. Cidl. 2017
Nový Bydžov, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 2017.
Nový Bydžov, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 2017.
Nový Bydžov, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 2017.
Nový Bydžov, DS Jirásek, Cesta kolem světa za 80 dní, KP Červený Kostelec 2020
Nový Bydžov, DS Jirásek, Cesta kolem světa za 80 dní, KP Červený Kostelec 2020


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.