Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jirásek, SDO / ZK Hradeckých tiskáren

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1899
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 197x, 198x, 200x, 201x, 202x
1899 SDO v Novém Bydžově uvedl Maloměstské tradice, Převržená slánka, Karl August Görner: Ženské slzy, Vdovec.
Společnost, scházející se v tzv. Hrobě hotelu Schroll, jejíž členové hráli divadlo jednotlivě v různých místních spolcích, vyvolala v život před lety zaniklý Spolek divadelních ochotníků.
---
1905 - 29.7. spolek založen, předsedou arch. Alois Jedlička, místopředsedou Fr, Kabelák, režiséry zvoleni Jul. Peřina, Jos. Schroll a Fr. Kabelák.
1905 - 5. 10. - první představení - Šubert: Žně, režie Schroll. Do konce roku uvedeny ještě 4 činohry - 10. 12. Žárlivá - a 2 aktovky. 26. 11. - Hladík: Nový život, režie J. Schroll.
1906 zvolen předsedou Kabelák, funkci vykonával až do 1919. Josef Schroll – místopředseda. Spolek se stal řádným členem ÚMDOČ.
1906 - 4. 11. – Lad. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník, veselohra ve 3 dějstvích; 18. 11. - Wlodzimierz Perzynski: Lehkomyslná sestra, komedie.

1907 činnost poněkud oslabila, město pro SDO adaptovalo sál Na kopečku, kde vybudovalo pevné jeviště, dovolující uvádět výpravnější kusy.
Na novém jevišti poprvé sehrána Jiráskova Lucerna, režie Kabelák.
1909 SDO vyvíjel řadu aktivit u příležitosti akcí jiných a spolků a sdružení, např. při župním sjezdu hasičstva v Novém Bydžově uvedl hru Václav Hrobčický z Hrobčic (Stroupežnický, režie F. Kabelák), spoluúčinkoval při národní slavnosti Sokola - slavnostní představení hry Směry života (Svoboda). Členové souboru hostovali v představeních ochotnických souborů v Plzni a Praze.
1911 - 5. 3. - Jos Štolba: Ach, ta láska, režie J. Vraný. - 25. 3. - A. Bisson: Bezejmenná.
V období před 1. světovou válkou repertoár velmi slušné úrovně, např.:
Sudermann: Domov, Zápas motýlů, Čest; Ibsen: Strašidla, režie A. Frýda, Gogol: Revizor, Dyk: Epizoda, Posel; Przybyszewski: Pro štěstí, Schönherr: Domov a víra, režie Al. Janata; Halbe: Proud, Krejčí: Půlnoc, Jirásek: Otec, Kolébka; F. X. Svoboda: Směry života, Útok zisku, Odpoutané zlo; Šamberk: Karel Havlíček Borovský, Tyl: Paličova dcera, Štech: Hababa a Jordán, Maugham: Paní Dot, Krzywszewski: Čert a krčmářka, Moser: Pan kapitán, Dovsky: Zlaté časy, Štolba: Staré hříchy a Závěť, v níž vystoupil herec ND Josef Šmaha. O. Walther a S. Stein: Obětní beránek, žert ve 3 jednáních, režie O. Kabelák.
1912 - 24. 3. - G. A. de Caillavet a R. de Flers: Láska bdí, komedie o 4 jednáních. 27. 10. - jednoaktovky - J. Šerý: Sen na popeleční středu, dramatická skica, V. Dyk: Smuteční hostina, B. Viková-Kunětická: Holčička, dramatická studie.
Do vypuknutí 1. svět. války celkem sehráno 76 představení.

1914 činnost ochabla odchodem mužů na frontu,
1915 divadlo zakázáno,
1916 českým ochotníkům divadlo povoleno jen ve prospěch humanitárních institucí.
Fr. Kabelák dal dohromady hrstku hodně mladých a hodně starých ochotníků a začal s nimi hrát, byť herecké výkony byly nižší úrovně,
uvedl Štolbovy Peníze, Skružného To byla noc, Chambesovo V londýnské mlze, Wilhelmovu hru Mistr Bedrník a jeho chasa, Wildenbruchova Chocholouše, Ledo Právo k životu a 1917 Skružného Ferdinand spí.
1917 - někteří ze staré herecké gardy se jáiž vrátili a 3.11. s velkým úspěchem sehrána Tylova Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, poté hrána ještě 5x, obecenstvo se jen hrnulo, protože burcovala národní vědomí.
1918 hrány jen české hry a na valné hromadě usneseno - později spisovatelem odsouhlaseno, nadále se jmenovat
Spolek divadelních ochotníků Jirásek.

1920 po 14 letech Kabelák odstoupil, po něm předsedou K. Prchlík, 1921 notář Ant. Sixl, 1924 řed. rodinné školy Valeška, 1926 majitel pivovaru Schreiber, 1929 továrník Matějovský, 1931 JUDr, Drašnar.
1921 k oslavě Jiráskových 70. narozenin vypraven za účasti spřátelených jednot cyklus jeho her. Hráno:
DJ Jirásek N. Bydžov. Lucerna, Otec, Gero a Jan Roháč, později Pan Johanes
DJ Klicpera Hradec Králové: M. D. Rettigová,
Hálek Nymburk: Vojnarka,
Tyl Jičín: Kolébka,
1921 DJ Jirásek sehrála ještě 6 dalších her, několik zájezdů, mj. do Nymburka s Jiráskovou Lucernou.
1922 Dyk: Ondřej a drak, Čapek: RUR, Šrámek: Měsíc nad řekou, Ibsen: Heda Gablerová, Vrchlický: Soud lásky a další 4 hry,
1923 Čapek: Věc Makropulos, Štolba: Mořská panna, Langer: Velbloud uchem jehly, Kvapil: Oblaka, hráno v přírodě; Mahen: Ulička odvahy, Krejčí: Půlnoc, další 2 hry na zájezdu do Nymburka.
1924 změna stanov, definitivní název : Divadelní jednota Jirásek.
Jednota hrála dobře a často, první stovka představení odehrána za 14 let, za dalších 12 let (do 1931) již 253.
Hrány všechny novinky předních scén, domácí autoři i stěžejní díla cizích dramatiků.
1924 otevřeno Městské Jiráskovo divadlo, které vzniklo zásadní renovací starého a již nevyhovujícího Divadla Na kopečku
1925 oslava 20 let činnosti DJ, opět uvedeny Žně, vydána brožura k výročí, do konce roku provedeno 220 her, z toho 149 původních a 71 překladů.Kromě toho uvedeno 9 her, jh. Vlasta Burian a Ed. Kohout.
1926 činnost stoupala, stejně jako hostování spolku u spřátelených jednot.
1927 k oslavě 28. členové spolku Drašnar, Janata, Lysa a Peřina za spolupráce Kabeláka ml. a Matějovského napsali první revui Za filmem celým světem, která uchvátila veřejnost tek, že při přeplněných domech byla na domácím jevišti hrána 9x, v Jičíně 2x, v Hradci Králové 3x, v Pardubicích také 3x. Poté uveden Ibsenův Stavitel Solnes s členy ND Jarmilou Horákovou a Rud. Deylem.
1928 oslavy 100. představení - členoví Lad. Lysa, Fr. Kabelák ml. Fr. Peřina, Lída Kabeláková; také 2.
250. představení jednoty - Mahenovo válečné drama Nebe, peklo, ráj, jh. Leopolda Dostalová.

1930 hry k úmrtí Jiráska a Štolby, oslavy 25 let spolku, uspořádána výstavka dokumentů z historie;
1931 Alois Jirásek: F. L. Věk, r. J. Matějovský, B. Vrbský, Alois Jirásek – Jan Port - Bedřich Vrbský: Filosofská historie, r. Alois Janata, účast na 1. Jiráskově Hronovu. Do 10.11. 1931 celkem 353 představení (z toho 216 premiér).
1932 zájezd DS Jirásek ke spřátelenému spolku Fügner do Drážďan, kde sehrál Langrovu hru Obrácení Ferdyše Pištory.
1932 v květnu Jiří Mahen: Mrtvé moře.

1937 Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, režie Fr. Kabelák st.
1939 - L. Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova, Planoucí srdce (Peřina). Okresním hejtmanstvím nepovoleno předst. F. L. Věk (Vrbský-Jirásek).
1939 - L. Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova. Účast na Klicperův Chlumec.

1940 Waldštýn (Fr. Zavřel), Chudý člověk musí míti za ušima (Calderon). F. L. Věk - inscenace připravena do soutěže ÚMDOČ o postup na XI. JH.
1940 - Fr. Zavřel: Valdštýn. Účast na Klicperův Chlumec.
1941 - Divadelní jednota Jirásek, Nezbedný bakalář (Zdeněk Štěpánek) , r. St. Prchlík, účast na JH.
1941 - A. Breidahel: Vzbouření v ústavu šlechtičen. Účast na Klicperův Chlumec.
1943 - Fráňa Šrámek: Ostrov veliké lásky. Účast na Klicperově Chlumci odvolána pro onemocnění představitele hlavní role.
1947 Jaroslav Marie: Torquato Tasso, r. M. Horáček. Účast na přehlídce V. Cyklus ochotnických her v Hořicích.
JH 1947, Jaroslav Mariu: Torquato Tasso, režie M. Horáček.
1948 - Fráňa Šrámek: Léto. Účast na Klicperův Chlumec.
1948 - Alois Jirásek: Václav Thám, r. Zdeněk Smutný. Účast na Pardubické ochotnické hry ÚMDOČ, Pardubice.
1948 - Lillian Hellmanová: Lištičky, r. Jaromír Matějovský. Účast na VI. Cyklus ochotnických her v Hořicích.
1949 - J. B. Moliѐre: Tartuffe, r. Jaromír Matějovský. Účast Raisův Bělohrad, Tylova Kutná Hora. Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř a na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu, Jaroměř.
1949 - Al. Jirásek: M. D. Rettigová. Účast na Divadelním festivalu části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Pelhřimov.

1950 - Jirásek, Božena Němcová: Babička, r. J. Matějovský. Účast na VIII. Měsíci divadel, Klamoš.
1954 - ZK Hradeckých tiskáren, dram. odbor Jirásek, Jaroslav Kvapil: Sirotek, r. Jaromír Matějovský. Účast na X. Měsíci divadel, Klamoš.
1954 - ZK HT, Dramatický odbor Jirásek, A. P. Čechov: Strýček Váňa, r. J. Matějovský. Účast na I. Měsíci divadel Petrovice.
1957 - Dům osvěty, dram. odbor Jirásek, Marie Kubátová: Jak přišla basa do nebe, r. Jaromír Matějovský. Účast na XIII. Měsíci divadel, Klamoš.

1971 - P. King-F.L. Cari: Velká zlá myš. Účast na Klicperův Chlumec.
1974 - F. Kožík: Přátelství. Účast na Klicperův Chlumec.

1986 Jirásek - divadelní soubor Městského kulturního střediska Nový Bydžov, 10 členů, vedoucí ing. Milan Nechuta.
1986 - bylo Jiráskovo divadlo – jeho domovská scéna – uzavřeno kvůli plánované rekonstrukci.

2003 únor - po slavnostním znovuotevření divadla novobydžovští ochotníci začali psát novou spolkovou historii uvedením:
Jirásek: Lucerna,
Robert Thomas: Past (detektivka),
pohádka Sůl nad zlato,
ke 100. výročí spolku Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka,
Vančura: Rozmarné léto,
Brdečka: hudební komedie Limonádový Joe,
Vostrý: Tři v tom.

2007 - Vladislav Vančura: ROZMARNÉ LÉTO, r. Pavel Klepač. Účast na Týnišťském divadelním podzimu. Účast KP Miletínské divadelní jaro 2008.
2009 - V. Ebert: Gangsteři z Valence, r. Jibor Kruliš. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast na Týnišťský divadelní podzim.

2011 - Jiří Brdečka: Limonádový Joe, r. Zdena Vaškovová. Účast na KP Miletínské divadelní jaro, čestné uznání Evě Staňkové za postavu Tornádo Loo a Pavlíně Strnkové za postavu Winnifred a ceny Petru Krulišovi za postavu Limonádového Joa a Jiřímu Vackovi za postavu Horáce alias Hogo Fogo a Cena za inscenaci souboru - soubor se nemůže ucházet o postup do Vysokého nad Jizerou, protože vzhledem k počtu obyvatel města neodpovídá výběrovým kritériím. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na KP Červený Kostelec 2012 - čestné uznání Evě Staňkové za herecký výkon v roli Tornádo Lou, Pavlíně Strnkové za herecký výkon v roli Winnifred, Jiřímu Vackovi a Radko Šepsovi za hudební nastudování inscenace a Zdeně Vaškovové za režii a cena Petru Krulišovi za herecký výkon v roli Limonádového Joa a Jiřímu Vackovi za herecký výkon v roli Horáce alias Hogo Fogo. Účast na Voskovcova Sázava 2014 - Cena Diváka, nejlepší mužská pěvecká role Petr Kruliš a Jiří Vacek v rolích Joea a Hogo Foga, čestné uznání Eva Staňková v roli Tornado Lou. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2015. Účast na Divadle v přírodě, Praha-Horní Počernice 2016.

2013 - Jaroslav Vostrý: TŘI V TOM, premiéra 9. listopadu 2013, režie, dramaturgie a scénografie Alexandr Gregar j.h.
Účast na Divadle v přírodě, Praha-Horní Počernice. Účast na KP Červený Kostelec - cena Alexandru Gregarovi za režii, dramaturgii a scénografii , čestné uznání Pavlíně Strnkové a Alexandru Gregarovi za kostýmy a Václavu Tláskalovi za bicí a perkuse.- doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně. Účast na Divadelní Erbenův Miletín, v r. 2014 uvedeno na jevišti Činoherního klubu Viz Texty.

2015 - Florimond Hervé, Henry Meilhac a Arthur Milhaud v úpravě Jana Dvořáka: ALLELUJA, SVATÁ NITUŠ!, r. Alexandr Gregar, hudební nastudováni Miroslav Vobořil. Premiéra 13. listopadu 2015. Účast na KP Červený Kostelec 2016 - Ceny - Alexandru Gregarovi za režii, dramaturgickou úpravu a scénografii, Pavlíně Strnkové a kolektivu souboru za kostýmy, Miroslavu Vobořilovi a Petru Prouzovi za hudební nastudování a aranžmá, Pavlíně Strnkové za herecký a pěvecký výkon v roli Denisy de Flavigny, Petru Krulišovi za herecký a pěvecký výkon v roli Fernanda de Champlatreux. Cena za inscenaci, doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně 2016. Účast na NP Krakonošův divadelní podzim 2016 - host přehlídky. Účast na Klicperově Chlumci 2016 - 1. místo v diváckém hlasování, nejlepší ženský herecký výkon - Pavlína Strnková za roli Denisy Flavigni/ Mamzel Nitouche, oceněné herecké výkony: Petr Kruliš za roli Fernand de Champlatreux, Václav Tláskal za roli Celestina alias Floridora. Účast na Divadlo mezi knihami, Praha 2017. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou 2017. Účast na Voskovcova Sázava 2018. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2019.

2019 - L. Smoljak, Z. Svěrák, P. Klepač: Hospoda Na mýtince, r. P. Klepač. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2020.

2019 - Pavel Kohout, Alexandr Gregar: CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ, režie Alexandr Gregar. Premiéra 8. 11. 2019, Účast na KP Červený Kostelec 2020..ČU Lukášovi Šandovi za herecký výkon v roli Paspartout, ČU Petru Krulišovi za herecký výkon v roli detektiva Fixe, Cena za kostýmy Pavlína Strnková a Iva Bičišťová, Cenu Martinu Flégrovi herecký výkon ve všech jeho rolích.
Bibliografie:
Nový Bydžov: Jiráskovo divadlo - www stránky souboru - viz www odkazy.

FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. 2.část. (viz Texty)

JUBILEUM 25leté činnosti divadelní jednoty Jirásek Nový Bydžov 1905-1930. MKd.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 66 - 67.

NOVÝ Bydžov: Divadelní jednota Jirásek. 1924. KK.

PÁCL, Radvan: Tři v tom v podání Divadelního spolku Jirásek z Nového Bydžova. AS 11.3.2014-Aktuality. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-tri-v-tom-v-podani-divadelniho-spolku-jirasek-z-noveho-bydzova-140311181932?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=newsletter

PROGRAM divadelního festivalu “I. Raisův Bělohrad”. Kopie plakátu. kART.

SLAVNOSTNÍ list vydaný k otevření městského divadla Jiráskova v Novém Bydžově (1924).

SMUTNÝ, Zdeněk: Divadelní jednota Jirásek. In: Nadace Divadlo.Nový Bydžov 1997, s. 14-20.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 352-362.
--------

Thalie 1899, č. 11-12, s. 99, č. 21, s. 168.

Divadlo, roč. 4, 1905-06, č. 4, s. 105, č. 5, s. 125.
Divadlo roč. 5, 1906-07, č. 3, s. 83
Divadlo 1909, č. 19, s. 478.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 12, s. 312.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 3, s. 25.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 26; č. 4, 5. 12., s. 51; č. 5, 20. 12. 1911, s. 63; č. 10, 5. 3. 1912, s. 123; č. 12, 5. 4. 1912, s. 152.

Jeviště 1921, č. 39-40, s. 575.
Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
České divadlo 1939, č. 4, s. 36.
České divadlo 1940, č. 4, s. 71, č. 8, s. 150, 160, č. 9, s. 179, č. 10, s. 192.
České divadlo 1941, č. 4, s. 76.

Pozvánka na přehlídku VI. Klicperův Chlumec, 1943 (2x) - viz Obrázky.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č 12, s. 269.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Plakáty a výstřižky, 1924 - 1930, kn 13
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, fota z představení, ka 3
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru, ka 6
Chlumec nad Cidlinou,Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9

Kolín, Státní okresní archiv:
Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 28
Klamoš, VIII. měsíc divadel - program, 1950 - viz Obrázky.
Klamoš, X. Měsíc divadel - plakát, 1954 - viz Obrázky.
Klamoš, XIII. Měsíc divadel - plakát, 1957 - viz Obrázky.
Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 28
Petrovice, I. Měsíc divadel - plakát, 1954 - viz Obrázky.

Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 1, č. i. 60

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/255/17/1905, SDO.

Praha SÚPP:
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 49771/6-6074: Budova Jiráskova divadla, čp. 562.
Praha, DNM_P-10-A-379_168_C 926 - 2 plakáty

Praha, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, Fota z představení, 1912 - 1942
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1924 - 1930
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Hronov, Jiráskův Hronov 1931
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, otevření divadla v Novém Bydžově, 1924
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, spolupráce s DJ Jirásek Nový Bydžov, 1948
Klamoš, OB, XIII. měsíc divadel - plakát, 1957
Klamoš, Vojan, VIII. měsíc divadel - program, 1950
Klamoš, Vojan, XIII. měsíc divadel - novinový článek, 1957
Klamoš, X. měsíc divadel – plakát přehlídky, 1954
Kutná Hora, Tylova Kutná Hora – plakát, 1949
Nový Bydžov, DS Jirásek, Cesta kolem světa za 80 dní, KP Červený Kostelec 2020
Nový Bydžov, DS Jirásek, Cesta kolem světa za 80 dní, KP Červený Kostelec 2020
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, Divadelní podzim Libice n. Cidl. 2017
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, Divadelní podzim Libice n. Cidl. 2017
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, Divadelní podzim Libice n. Cidl. 2017
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, KP Červený Kostelec 2016
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, KP Červený Kostelec 2016
Nový Bydžov, Jirásek, Jak přišla basa do nebe, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Jak přišla basa do nebe, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Jánošík, 1930
Nový Bydžov, Jirásek, Kde asi je, 1928
Nový Bydžov, Jirásek, Limonádový Joe, 2010
Nový Bydžov, Jirásek, Limonádový Joe, KP Červený Kostelec 2012
Nový Bydžov, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 2017.
Nový Bydžov, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 2017.
Nový Bydžov, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 2017.
Nový Bydžov, Jirásek, Nezbedný bakalář, 1941
Nový Bydžov, Jirásek, Torquato Tasso, 1947
Nový Bydžov, SDO, Ferdinand spí - plakát, 1917
Nový Bydžov, SDO, Fidlovačka - plakát, 1937
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1942
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Petrovice, Místní Osvětová beseda, I. měsíc divadel - plakát, 1954


Mapa působení souboru - Jirásek, SDO / ZK Hradeckých tiskáren

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Hradec Králové, Tyl, Divadelní oznámení, 1907 - 1937
Nový Bydžov, Jirásek, Kde asi je, 1928
Nový Bydžov, Jirásek, Jánošík, 1930
Nový Bydžov, Jirásek, Nezbedný bakalář, 1941
Nový Bydžov, Jirásek, Torquato Tasso, 1947
Nový Bydžov, Jirásek, Jak přišla basa do nebe, 1957
Nový Bydžov, Jirásek, Limonádový Joe, 2010
Nový Bydžov, Jirásek, Limonádový Joe, KP Červený Kostelec 2012
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, KP Červený Kostelec 2016
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, KP Červený Kostelec 2016
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, Divadelní podzim Libice n. Cidl. 2017
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, Divadelní podzim Libice n. Cidl. 2017
Nový Bydžov, Jirásek, Alleluja, svatá Nituš!, Divadelní podzim Libice n. Cidl. 2017
Nový Bydžov, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 2017.
Nový Bydžov, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 2017.
Nový Bydžov, Jirásek, Mamzelle Nitouche, 2017.
Nový Bydžov, DS Jirásek, Cesta kolem světa za 80 dní, KP Červený Kostelec 2020
Nový Bydžov, DS Jirásek, Cesta kolem světa za 80 dní, KP Červený Kostelec 2020