Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Hálek, SDO / ZV ROH ČSD / Uzlový klub železničářů / ZV ROH dopravy a spojů / Kulturní dům železničářů / Městské kulturní středisko Nymburk

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1860
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
clum1860 založen stálý ochotnický spolek.
Vznikl především aktivitou studentů v čele s G. Brzorádem, kteří se v tomto roce seskupili kolem Ludvíka Rubingera (organizoval ochotnické divadlo již v minulých letech), oslovili bývalého divadelního mistra A. Lísala, sehnali staré zbylé kulisy, ostatní vyrobili a domalovali a v několika dnech zřídili v prostorách staré školní budovy ochotnické divadlo.
První představení sehráli 3. září o posvícení – Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk.
Poté zde uvedli další dvě hry a ještě téhož roku bylo divadlo přeneseno do hostince U černého orla na náměstí.
Do konce roku 1860 spolek uvedl 6 představení.

Ludvík Rubinger usiloval o přeměnu zrušeného dominikánského kláštera v divadelní budovu. Podařilo se vytvořit divadlo v jedné jeho části, i když s problémy (divadlo nebylo vytápěno, hrálo se jen na jaře a v létě, vše včetně osvětlení bylo zařízeno jen primitivně).
Prvním představením zde byla veselohra Alexandra Fredroa Dámy a husaři.
1861 hráli 17x, 1862 15x. V programu byla i Kolárova Magelona, představení se zúčastnil František Palacký.
1862 – 10. 8. - J. K. Tyl: Lesní panna; 27. 9. – při slavnosti svěcení zpěv. spolku uvedli jednoaktovou veselohru - N. Fournier: Při piketu, předtím Karla XII. návrat do vlasti.
Sehráli zde 85 představení a uskutečnila se další vystoupení hostujících div. souborů a herců.
Spolek měl 134 členů.
V létě se hrálo také v přírodě – na Ostrově.

1868 naposledy režíroval Ludvík Rubinger (veselohru Všichni se hašteří, hrálo se na Ostrově).
1869 hostovali Jindřich Mošna a František Kolár.
Pro ochotnické divadlo maloval dekorace Josef Macourek, malíř Prozatímního divadla.

1872 dostali ochotníci v budově kláštera novou místnost, znovu budovali a k otevření bylo uvedeno slavnostní představení:
Josef J. Kolár: Král Václav a jeho kat. Hlavní roli hrál jh. František Krumlovský.

1877 (4. března) Spolek divadelních ochotníků přijal jméno Hálek podle českého básníka, prozaika, dramatika, literárního kritika a publicisty Vítězslava Hálka.
V tomto roce byly také schváleny stanovy spolku.

1877 – Roderich Benedix: Tajný pokoj; Jules Premaray / J. Počátecký: Doktor Robin.
1879 divadlo opět přestavěno, potom ještě mnohokrát, ale modernímu divadlu nepostačovalo, takže majitel – SDO Hálek – se rozhodl ho zcela přestavět.

1879 podnikl Hálek svůj první zájezd – do Českého Brodu, kde s úspěchem sehráli drama Otec a syn čili Rodina Fourchamboult od E. Auglera.

1881 DS Hálek se přihlásil za řádného člena Sboru pro vystavění Národního divadla s příspěvkem 100 zl. Kromě toho uvedl v tomto roce dobročinné představení Tylovy hry Paličova dcera ve prospěch ND (s výnosem 203 zl. 95 kr.), také hru Nevinně odsouzen(í) (uváděno více autorů) ve prospěch místních chudých.
1881 – dětské divadelní představení ve prospěch vánočního stromku pro chudé školní dítky – Josef Renner: Ptáčkové v kleci; F. F. Šamberk: Rodinná vojna, ve prospěch místních chudých.
1883 – A. N. Ostrovskij: Výnosné místo; Gustav von Moser: Naše ženy, na počest 100. vystoupení Julie Spoutilové; Alphonse Daudet: Nová láska; Kniha III. kapitola I (autor nezjištěn); Eduard Pailleron (patrně): Jiskra; G. Moser, překl. E. Pešková: Všecko stůně.
1884 – Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta (opera);
1885 – Karel Bendl / Karel Sabina: Starý ženich, opera; 6. 12. - Fr. Ruth: Sestřenka, žert ve 3 jednáních.
1886 dekorace pro Tylova Strakonického dudáka namaloval Gustav Kubeš z Prahy (Port).
1888 – Jean P. Félicien Mallefille: Dvě vdovy, ve spolupráci se Zpěváckým spolkem Hlahol; Václav Štech: Maloměstské tradice.

1890 – Victor Sardou: Dora, j. h. vystoupila M. Laudová, členka Národního divadla v Praze.
1891 – Vilém Blodek: V studni. Téhož roku a v roce následujícím – Suppé: Dívčí ústav.
1893 Hálek členem ÚMDOČ, týž rok modernizace jeviště, zavedení elektřiny, úprava sálu pro 600 diváků.
1896 – Gerolamo Rovetta: Bezectní; Bisson, Carré: Pan ředitel; Gustav von Moser: Zapřel svou ženu; Josef Štolba: Peníze; Albin Valabréque / Hennequin: Není Durand jako Durand. Celkem 9 představení.
Na repertoáru často první provedení her, občas za přítomnosti autorů (Stroupežnický, Štolba, Štech, Svoboda, Čečetka, Balák). Významnou osobností spolku byl tehdy režisér J. Pospíšil.

1897 ředitelem spolku K. Kulich, režisér J. Pospíšil.; uvedeny hry – Victorien Sardou: Cyprienna; Victorien Sardou: Paragrafy na střeše (Sousedova jablka); Jaroslav Vrchlický: Nad propastí; Tatínkovo přesvědčení (autor nezjištěn); Franz von Schönthan: Únos Sabinek; Adolf Wilbrandt: Dcera Fabriciova; Franz von Schönthan: Zlaté rybky; Gabriela Preissová: Její pastorkyňa; Ernest Blum: Nervosní ženy; Bílý vlas (autor nezjištěn); Philippe Gille: Uhlíři; Eugéne Labiche: Následky prvního manželství; Alexandre Dumas: Osudná sázka; Gustav von Moser / Franz von Schönthan: Válka v míru; Pokračování (? Karel Beran: Pokračování příště).
1899 – Alexandre Bisson, Adolphe Leclerq, překlad František Šimák: Žárlivá, režie Jan Pospíšil.

1898–1899 péčí spolku bylo nově upraveno Městské divadlo a opatřeno elektrickým osvětlením. Uvedeny hry – F. A. Šubert: Jan Výrava; Václav Štech: Ohnivá země (děkovný dopis od autora V. Štecha režiséru předst. J. Pospíšilovi); Gustav von Moser: Bibliotékář; F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání; Žárlivá (stejnojmenná hra více autorů); A. Jirásek: Otec; Josef Štolba: Na letním bytě; Bludička (uváděno více autorů); Alexandre Bisson: Kontrolor spacích vagonů; Jean F. A. Bayard: Vicomt z Letorieru (v hl. roli Marie Choděrová); Victorien Sardou: Bodří venkované.
S čáslavskými ochotníky spolupracovali na představeních – Václav Soukup (uváděno více autorů): Nevěrná; L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic; Eugéne Labiche: Ze tří nejšťastnější; Jan Baptist Kühnl: Následky dostaveníčka; Vilém a Alois Mrštíkové: Maryša; Opožděné psaní (autor nezjištěn) – sté vystoupení Ant. Spoutila na ochotnickém jevišti v Nymburce; Arthur Schnitzler: Milkování.

1900 – Václav Štech: Třetí zvonění; Franz von Schönthan, překl. Nebeský: Komtessa Kukuč; Casimir Delavigne: Ludvík XI (za spoluúčinkování Aloise Sedláčka, člena Nár. divadla); Jaroslav Hilbert: Vina.
1901 – Georges Feydeau, Maurice Desvalliéres, překlad J. Herzer: Dva Champignolové; Léon Gandillot: Pan podprefekt; Henrik Ibsen, překlad Eliška Pešková: Nora; Francois Coppèe, překlad Antonín Váňa: Poutník; Emil Pohl: Krasojezdkyně; George Courtetine, Jules Lévy, překlad K. Dušek: Dobrák komisař.
1902 – Eugéne Brieux: Červený talár, Zkouška láskou (autor nezjištěn).
1903 – 3 hry Jaroslava Vrchlického: Rabínská moudrost, V sudě Diogenově, K životu; Antonín Kadlec: Závrať (uváděno více autorů); Ferdinand Strejček(?): Přeháňky; V zahradním paviloně (autor nezjištěn), Karel Beneš: Komedie lásky; J. B. Kühnl podle Rudolfa Kneisela: Papageno.
1904 – Strážní andělé (autor nezjištěn); ve spolupráci s SDO Tyl z Kolína – F. X. Svoboda: Poupě, režie JUDr. Funke; Petr Malloch, František David: Ve slabých chvilkách;
1905 - 10. 12. - Al. Jirásek: Lucerna, v prosinci hráno 3x.

1909 –7. 10. - G. Hauptmann: Forman Henčl, hra o 5 jednáních; Henry L. Bernstein: Zloděj; August Strindberg: Kamarádi.

Na repertoáru často první provedení her, často za přítomnosti autorů (Stroupežnický, Štolba, Štech, Svoboda, Čečetka, Balák). Významnou osobností tehdy byl režisér J. Pospíšil.
1910 oslavy 50 let trvání spolku Hálek, společně s Hlaholem zde sehráli hru podle Julia Zeyera Radúz a Mahulena. Oslav se zúčastnili mj. F. A. Šubert, K. Pippich a mnoho významných osobností českého divadla a též představitelé jiných ochotnických spolků.
1910 - 16. 10. - Lad. Thoma: Lokálka, veselohra.

1910–1933 jedním z nejvýznamnějších členů spolku byl ve své době přední český ochotnický herec Josef Sunek (viz Osobnosti), který v něm ztělesnil řadu hlavních rolí ve větší části repertoáru a jako režisér vypravil mnoho inscenací, např.– F. X. Svoboda: Poslední muž, Čekanky; A. Jirásek: Otec, Kolébka; Josef Štolba: Staré hříchy, Vodní družstvo; F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský; B. Viková-Kunětická: Přítěž; Zápas (uv. více autorů); Anna Kristie (autor nezjištěn), Hans Sturm: Bludiště lásky; Oskar Blumenthal: U bílého koníčka; Rudolf Bernauer: Rajská zahrada; Lucyan Rydel: Navždy a mnoho jiných.
Mnohokrát účinkoval v hlavních rolích inscenací výběrového souboru ÚMDOČ na Jiráskových Hronovech, na nichž spolupracovali nejlepší herci předních ochotnických souborů Čech a Moravy, např. hrál titulní roli ve hře Gero od Aloise Jiráska, ve hře Jan Hus hrál Jana z Chlumu; ve hře Jan Žižka roli Šimona od Bílého lva; ve hře Jan Roháč roli Jana Velvara; Jana Peška v Emigrantovi a role v dalších hrách – Lucerna (Braha) ; Bratrstvo (Aksamit); Pan Johanes (2 role: kupec/myslivec); Magdalena Dobromila Rettigová (dr. Plavec); Otec (Křivda, reprízováno v Praze na Vinohradech), Vojnarka (Vojnar); Na valdštejnské šachtě (dr. Stefanides).

Z repertoáru mj.
1907 - 20. 10. - Nioba, přel K. Dušek.
1909 – 28. 2. - Čečetka: Bakalář, rozmarný historický obrázek; A. Strinberg: Kamarádi.
1910 Záhada (autor nezjištěn, uváděno více jmen);
1911 – Mrs. Dott (autor nezjištěn); W. Somerset-Maugham, přeložil Karel Hašler: Královská Výsost; Alexandre Bisson a Mars: Překvapení z rozvodu.
1911 – 3. 9. podzimní sezona šťastně zahájena veselohrou Bož. Vikové-Kunětické: Representantka domu.
1912 – J. Locke: Perská kočička, V. Sardou: Cypriena, v titulní roli sl. Šimáčková.
1912 – Karel Želenský: Strana bdělých - "Hálek si pospíšil s provedením této novinky, která se teprve koncem srpna objevila na prknech Intimního divadla na Smíchově. ... Celý kus je řezavá satira na naše české poměry a maloměstské zvláště. ... Režie vypravila hru životně, úlohy dobře obsadila, až na některé episodky. Hra měla rychlý spád a šla svižně ku předu." Velmi dobře hráli sl. Bož. Netušilová, Jan Minář, J. Pospíšil. Předvolební agitátory hráli pp. Lustig a Zd. Šafránek "a každé jejich objevení na jevišti vyvolávalo salvy smíchu četně shromážděného obecenstva."
1912 - 1. 12. - L. Lipschütz a Rud. Lothar: Veleobec, veselohra o 3 jednáních.

1913 – Josef Štolba: Staré hříchy; Henri Nathansen (patrně): Průlom; Štěstí (autor nezjištěn).

1914–1918 činnost spolku nepřerušena.
Např. 1915 – Franz von Schönthan, František Koppel, překlad Karel Želenský: Zlatá Eva.
1918 – večer na paměť Otakara Theera, jh. Rud. Deyl, člen ND.
1919 hráli 24x, mj. Alois Jirásek: M. D. Rettigová.

1920 zahájena akce za stavbu Hálkova divadla zakoupením pozemku.
1920 v září oslava 60 let stálého ochotnického divadla ve městě – Cyklus ochotnických her spřátelených jednot – Turnov, SDO Marek- K. Piskoř: Neznámá rozkoš, režie Vil. Čaryn; Kolín, SDO Tyl – J. Ladecký: Dva světy, r. Jul Stříbrný; Hradec Králové, JDO Klicpera – Cízler: Ředitel panství, režie K. Peřina; Mladá Boleslav, SDO Kolár – Ferd. Strejček: C. K. inspekce, režie Jos. Liebl; Poděbrady, SDO Jiří, Tréval: Válka bohů, režie dr. Hellich; Nymburk, Hálek hrál 3x. Průvod alegorických vozů okolních jednot do Wilsonových sadů, kde v přirodním divadle sehráno Mlsáníčko F. X. Svobody.
1920 – 16. a 17. 9. – V. Štech: Zmatená pohádka, režie Jan Minář.
DS Hálek členem ÚMDOČ, 50 členů, vlastní jeviště, 32 představení.

1921 sehráli 49 představení, mj. Alois Jirásek: Vojnarka, Kolébka (režie J. Sunek), další z jiráskovského cyklu: Otec, Pan Johanes, Emigrant; Vigny(?): Strach má velké oči, Fráňa Šrámek: Červen.
Hostování souboru Jirásek z Nového Bydžova:
A. Jirásek: Lucerna, Pan Johanes (režie F. Keith, hl. role Sunek, Hrabalová);
Franz von Schönthan: Zlatá Eva (režie E. Procházková, hl. role Záleská, Minář, Šimáčková, Hrabalová);
Neal-Ferner: Ospalý Theodor (režie J. Šafránek, hlavní role F. Keith, hrálo se k jeho stému představení, dále Dlabačová, Jarošová, Vaníček, Hlaváč); Rudolf Mařík: Z nařízení bytové komise, (hl. role Vaníček, Hrabalová, Šafránek, Keith).
1920 – k oslavě státní samostatnosti 3x hrána Jiráskova Lucerna, režie Ferd. Krith; 13. a 14. 11. – Heijermans: Na faře, režie J. Minář.

1922 – Gerhart Hauptmann: Krysa; Shakespeare: Sen noci svatojánské (s hudbou Mendelssohna); František Langer: Velbloud uchem jehly; G. B. Shaw: Pygmalion; Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška; J. K. Tyl: Pražský flamendr.
1924 hráli 37x, mj. Sofoklés (autorem stejnojmenné hry též Euripidés): Elektra (jh. L. Dostalová); J. K. Tyl: Strakonický dudák.
1925 – např. Ladislav Stroupežnický: Naši furianti;
1926 – V. a A. Mrštíkové: Maryša; Rudolf Zoulek: Salcamt;
1927 – Klabund (patrně): Křídový kruh; Antonín Bernášek: Bedřich Vrbský: Šofér, r. J. Sunek; Antonín Šíma: Očarovaný mlýn, r. J. Sunek;
1928 – tisícím představením Tylova Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka;
1929 – A. Jirásek: Otec.

1930 – Richard Havelka: Újezdská kasárna.
1931 – Vilém Werner: Právo na hřích (j. h. Z. Baldová); Hais-Týnecký: Bič.
Do 1934 se hrálo v v budově Městského úřadu.
1934 Jan Konopáč: Neklamný cit, r. Jan Minář.

1860–1931 uvedl spolek 1177 her, z toho 544 českých. 63 zájezdů po Čechách.

1936 otevřeno Jiráskovou Lucernou Hálkovo divadlo. Majitelem obec, OS Hálek měl divadlo pronajaté na 99 let.
Po přestavbě součástí i spolková knihovna.
V repertoáru klasické, ale především nové hry.
1938 – Karel Hašler: Dcera druhé roty (opereta); Růžena Jesenská: Devátá louka.
1939 získali členové spolku František Macháček (37 let), Josef Malý (33) a Antonín Hron (31) stříbrný odznak ÚMDOČ. Za zvláštní zásluhy též Karel Vaníček a Josef Hudeček.
1939 – Paul Vandenberghe: Hoši, dívky a psi; podle B. Němcové: Babička.
1939 – E. F. Šaman: Neviditelný most - účast na Klicperově Chlumci.

2. světová válka byla plodným obdobím spolku.
V té době došlo ke spolupráci se Zpěváckým spolkem Hlahol a vznikl též Symfonický orchestr Hálku.

1940 oslavy 80. výročí trvání spolku, součástí oslav řada představení a přehlídka inscenací i spřátelených spolků:
Julius Zeyer: Radúz a Mahulena; V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů; Fráňa Šrámek: Léto; Stanislav Lom: Karel IV. (v hl. roli Sunek, Konečný, Šlechtová, Kračmera); Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy; Frank Tetauer: Člověk nemá jen sebe, r. Josef Hudeček (účast na Jiráskově Hronově 1940 – 2. místo a na Klicperově Chlumci 1941); Jean F. Black: Moudrá Penny; Alžběta Pacovská: Chudí lidé vaří z vody; A. Jirásek: Vojnarka; Hareová(?): Žena v bílém; Otto Minářík: Zorka; F. F. Šamberk: J. K. Tyl (režie J. Hudeček, účast na I. Tylově Kutné Hoře).

1941 – František Götz: Soupeři; Jaroslav Kvapil: Oblaka; Karel Piskoř: Šťastní otcové; František E. Šaman: Slunečný den - účast na Klicperově Chlumci (inscenace připravena do soutěže o účast na XI. Jiráskův Hronov).

1942 - Rudolf Kurtz: Klobouk dolů, r. J. Hudeček. (plakát viz Obrázky) Účast na III. Cyklus ochotnických her – Hořice – J. K. Tylovi.

1943 měl spolek 157 členů, z toho 100 činných.

1939–1944 celkem 250 představení k podpoře vlasteneckého cítění.

1941–1945 působil při DS Hálek Soubor mladých (před 1939 v Dělnickém domě hrál soubor Unie /Komunistická unie/ a studenti reálného gymnázia. Po zákazu činnosti v době 2. svět. války vznikl z členů obou těchto souborů při SDO Hálek Soubor mladých).
Měl vlastní dramaturgii, tvůrčí postupy osvědčené v Dělnickém domě, vedoucí osobností a režisérem byl Jar. Tuzar, dále Jar. Kotouč, Oldřich Falka, K. Procházka, J. Jeřábek. Působil na scéně hotelu Záložna (tehdy Viktoria), uvedl 15 inscenací, například:
K. J. Erben: Kytice; František Zavřel: Valdštýn; Vladimír Neff: Soused; Fráňa Šrámek: Plačící satyr; Aristofanes: Žáby; Plautus: Lišák Pseudolus (jh. Lad. Pešek); Henrik Ibsen: Paní z námoří; Carlo Goldoni, úprava M. Hálek: Benátská maškaráda (jh. E. Kohout).
1943 - H. von Kleist: Rozbitý džbán, přebásnil Miloš Hlávka, režie Kotouč.
Členem Souboru mladých byl Jiří Škobis (později profesor, režisér, ředitel divadla v Kolíně); od gymnaziálních studií zde hrál i František Rachlík (1904–1980, spisovatel, místní rodák, v 2. pol. 20. let za pražských studií při Svazu čs. studentstva založil Divadelní studentské ústředí) a jeho bratr Jan.
Činnost spolku Hálek a jeho Souboru mladých často prolínala.
1943 - M. Heye: Proč jsem se vdala? Účast na Klicperově Chlumci.
1945 po osvobození Hálek zahájil představení již v červnu, projev měl člen spolku Josef Hudeček, předseda ÚMDOČ.
Uvedli: A. P. Čechov: Jubileum; J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka; Literární večer mladých; Karel Čapek: Matka a J. K. Tyl: Jan Hus.
1946 – Karel Zajíček: Stříbrná věž, účast na Klicperově Chlumci.
1947 – Marcel Pagnol: Malajský šíp, účast na Klicperově Chlumci.

1948 přešel Hálek jako jeden z prvních spolků pod členskou základnu ROH. Jeho patronem se stala Závodní rada ČSD dílen pro opravy železničních vozidel. Zároveň přišel o jméno českého básníka v oficiálním názvu, jmenoval se Dramatický odbor závodní rady ROH dílen ČSD v Nymburce.

První hra pod novým zřizovatelem – J. K. Tyl: Kutnohorští havíři.

1948 – v zemské soutěži ÚMDOČ na 16. místě – Jaroslav Vrchlický: Soud lásky.
1949 – Otto Neumann: Dina Müllheimová, účast na Klicperově Chlumci.

1950 – František Götz: Malostranská humoreska (účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ – 27. místo); J. K. Tyl: Kutnohorští havíři; František Langer: Jiskra v popelu (účast na 2. Pojizerských hrách).
1952 – Alexandr Kornejčuk: Chirurg Platon Krečet. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1953 – W. Shakespeare: Sen noci svatojánské. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice, účast na ObP Červenec 1953, Lysá nad Labem.
1954 – G. B. Shaw: Pygmalion. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice. Účast na Klicperově Chlumci 1955.
1955 - Šafránek: Kudy kam? Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1956 – Milan Jariš: Inteligenti, KP Pražského kraje. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1957 - Paulů: Slovo má babička. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

1958 vznikl Uzlový klub železničářů, sídlící v Národním domě, a soubor byl převeden pod něj. Do názvu se vrátilo jméno Hálek – Dramatický odbor Hálek, člen Uzlového klubu železničářů. Ten se brzy přejmenoval na Závodní klub ROH dopravy a spojů.

1958 – Oscar Wilde: Bezvýznamná žena, účast na Pojizerských hrách.
1959 – Alejandro Casona: Stromy umírají vstoje, účast na Pojizerských hrách.

1960 oslavil soubor 100 let trvání, uvedl hru Jana Paulů (člen souboru) Ocelová lávka. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1960 - Alejandro Casona: Jitřní paní. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1961 účast na festivalu v Jaroměři.
1960 Josef Kainar: Zlatovláska.

1962–1968 probíhala adaptace divadelní budovy, jezdilo se převážně na zájezdy, zkoušelo se i v domácnostech,
1962 uvedli jednou hru, autorskou pohádku Jana Paulů Král 3333. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 1963.
1962 - Fillipo: Neapol město milionů. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
Za 3 měsíce po šestileté opravě divadla hrál Hálek celkem 40 pro víc než 10000 diváků z okresu. Nastudoval 3 premiéry pro dospělé, 1 pro mládež, 2 pro děti.
1964 - Marcel Achard: Idiotka. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1965 - Alexis Parnis: Ostrov Afrodity. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1966 – Ed. Albee: Kdo se bojí Virginie Woolfové, účast na Pojizerských hrách; účast na Jiráskově Hronově 1967.
1967 – T. Williams: Tramvaj do stanice Touha, účast na Pojizerských hrách.
1968 – Otto Zelenka: Věčně tvůj, účast XI. Libochovickém divadelním létu. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1968 v říjnu – Lope de Vega: Fuente Ovejuna (Ovčí pramen) – představení ke slavnostnímu otevření divadla po rekonstrukci a jeho šestiletém uzavření, režie Jan Paulů.
Soubor měl 120 členů a pouze 4 režiséry. Nejúspěšnější byla veselohra O. Zelenky Věčně tvůj.
25. 1. 1969 uvedli 2500. vlastní představení za 108 let činnosti souboru.
Pro mládež odehráli mladí členové souboru Dostálovy a Pogodovy Výtečníky v režii ing. Vladimíra Miloty, hudbu instrumentoval a dirigoval konzervatorista Jar. Štěpán.
1969 – Edward Albee: Kdo se bojí Virginie. Účast XII. Libochovickém divadelním létu.
1969 - Passa: I vy můžete být vrahem. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

Jan Paulů autorem 15 často uváděných her, 1970 oslavil 700. vystoupení v souboru Hálek.

Z repertoáru V 70. letech:
1970 – Dmitrij A. Furmanov: Čapájev; Marcel Achard: Idiotka (v představení excelovala herečka Madla Kubáčková), účast na Jiráskově Hronově.
1970 - Shakespeare: Veselé paničky windsorské. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1971 – Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, režie jh. J. Škobis, účast na Jiráskově Hronově; Guilherme Figueiredo: Liška a hrozny; Jan Paulů: Ocelová lávka, režie Ladislav Horčic, účast na krajské přehlídce.
1971 - Guilherme Figueiredo: Liška a hrozny. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1972 - P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY. Účast na KP SDH, Nymburk.
1972 – Jaroslav Pavlíček: Údajně šťastný Edy. Účast XV. LDL; Piskáček, Brožík, Maršík: Tulák.
1972 - Piskáček–Brožík–Maršík: Tulák. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1973 – Jan Jílek: O Šípkové Růžence, účast na Středočeských divadelních hrách (SDH).

1974 zřizovatel mění jméno na Kulturní dům železničářů.

1974 – Maxim Gorkij: Vassa Železnovová, účast na Národní přehlídce ruských a sovětských divadelních her (NP RSDH). Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1975 – Jan Paulů: Nymburská rychta, režie Jan Paulů, účast na SDH; J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena, režie Jan Paulů. Cena za nejlepší inscenaci na okresní přehlídce.
1975 – Fritz Hochwalder: Veřejný žalobce. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1975 - Jan Paulů: Honzovy začarované necky, r. Stanislav Holík - Jan Paulů. Účast na KP divadla pro děti, Rakovník.
1976 – MUDr. Čestmír Falta: Jak se Kašpárek jednou v noci zbavil zlého ducha moci, režie Stanislav Holík, účast na OP; G. Matvějev: Kouzelná galoše, sehrál dětský divadelní soubor společně s dospělými; Alois Jirásek: Lucerna, režie Jan Paulů, účast na OP, SDH.

1972–1976 Repertoár uveden v Evidenční kartě ÚKVČ, 1988.

1977 – L. N. Tolstoj: Vojna a mír, účast na Středočeských divadelních hrách (SDH).

1977 měl soubor za sebou 3000 představení, mj. Patrick Hamilton: Plynové lampy; Jan Paulů: Nymburská rychta a podle L. N. Tolstého: Vojna a mír. Bohatá tradice spolupráce s profesionálními herci. V minulosti hráli s Tylem a Klicperou, v novější době s Dostalovou, Haasem, Deylem ml., Eduardem Kohoutem, Smolíkem, Beyvlem, Peškem, Petrovickou. Uváděli též operety a opery, např. Polská krev od Oskara Nedbala (libr. Leo Stein); Veselá vdova (Franz Lehár, Victor Léon); Perly panny Serafinky (E. Piskáček, J. Balda, E. Brožík), Námluvy Pelopovy (Zdeněk Fibich, J. Vrchlický), V studni (Vilém Blodek, Karel Sabina). Účastnili se přehlídek, za činnost získali řadu medailí a vyznamenání.

1987 - Miloš Stránský: KAŠPÁRKOVY ČERTOVINY, r. MiroslavFišer. Účast na OP Dny dětského divadla, OP DDS a DS hrajících pro děti, Libice nad Cidlinou.

1978 – J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, účast na SDH.
1979 – István Örkény: Kočičí hra, režie ing. František Málek. OP, 1. místo v kategorii městských DS. Účast KP Wintrův Rakovník (WR) a na XXIII. LDL 1980. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 1980.
Jiří Teper podle pohádky Ondřeje Sekory napsal minimuzikál pro děti Ferda Mravenec, režie Zdeněk Válek. Účast na SDH j.h., ObP Divadelní červen, Lysá nad Labem 1980. Dvojici Ferdy a Berušky tvořili Čestmír Řízek a Dana Lorenzová-Vaníčková, autor Jiří Teper roli brouka Pytlíka.

1979 - Konstatinov-Racev: TAH KONĚM. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

1980 – Jan Paulů: Námluvy princezny Georgíny, režie Jan Paulů; Ladislav Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova, režie Jan Paulů, účast na OP; Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová – účast na Celostátní přehlídce divadelních souborů na železnici, Chomutov. Účast na KP SDH, Nymburk.
1981 – Josef Krejčík/Jiří Beneš: O vodníku Leknínkovi, režie Stanislav Holík.
1982 – Valentin Krasnogorov: Kde zimostráz nekvete, režie Jan Paulů, SDH; Václav Čtvrtek: Jak měl Rumcajs Cipíska, režie Jiří Bohata, na SDH j.h.; Karel Čapek: Matka (v hlavní roli M. Kubáčková); Policajti kontra bába Hopkinsová (autor nezjištěn).
1983 – Alejandro Casona: Stromy umírají vstoje, režie Jan Paulů, účast na KP Nymburk, SDH; V. Novák/S. Oubram: O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku. Účast na KP Nymburk, SDH – host přehlídky; Julius Zeyer: Stará historie, režie Jan Paulů, 1984 jh.(nesoutěžně) na KP SDH.
1983 - V. Novák - S. Oubram: O MLYNÁŘI JANKOVl A CECILCE ZE ZÁMKU. Účast na OP Dny dětského divadla, OP DDS a DS hrajících pro děti, Libice nad Cidlinou.
1984 - Radoslav Lošťák: DISKOTÉKOVÉ BLUDIČKY A ZTRACENÁ PRINCEZNA, r. Miroslav Fišer. Účast na OP Dny dětského divadla, OP DDS a DS hrajících pro děti, Libice nad Cidlinou.
1985 – Peter Schaffer: Amadeus ( s J. Teperem v roli Mozarta), režie Radan Rusev jh., SDH.
1986 - Josef Krejčík: Čerti to umí, r. Josef Krejčík. Účast na OP Dny dětského divadla, OP DDS a DS hrajících pro děti, Libice nad Cidlinou.

Členové divadelního souboru Hálek se účastnili také pořadů Divadla hudby a jiných klubových pořadů.
Od 80. let s Hálkem spolupracovala básnířka Eva Hrubá (viz KLUMLAD / Adie.H.)

1987 – J. Voskovec/J.Werich: Caesar, režie Přemysl Vrhel jh., účast na KP a na Klicperově Chlumci.
1987 - JiříHubač: Generálka, r. Miroslav Ropek. Účast na OP, Sadská.

1988 Hálek měl 80 členů (114 členů), vedoucí ing. Vladimír Rozlivka (Miroslav Fišer).

1988 – Jiří Hubač: Generálka, režie M. Ropek, účast na KP; Nezapomeňte na Herostrata (autor nezjištěn).
1988 – Byl únor v Čechách. Účast na ObP agitačních skupin, Mnichovo Hradiště.
1989 – K. Gassauer: Casanova na duchcovském zámku se Zdeňkem Válkem a J. Pospíšilovou v režii M. Ropka, účast na KP Wintrův Rakovník a na Klicperově Chlumci.

Od 1990 Hálek, divadelní soubor Městského kulturního střediska Nymburk.

1990 – Jiří Voskovec/Jan Werich: Kat a blázen, režie K. Hron. Účast na Klicperově Chlumci.
Tímto představením spolu s pořady Nebojte se poezie od Evy Hrubé, Monology a povídky od M. Mejstříka a Že ta naše láska od K. Hrona oslavil soubor 130. výročí existence.

1991 – Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, režie N. Dobiášová. Účast na Klicperově Chlumci; Boris Riegler: Zelňačka, režie M. Ropek.
1992 – Henri Milhac/Arthur D. Millaud: Mamzelle Nitouche. Účast na Klicperově Chlumci.
1992 - Hálek, Mamzelle Nitouche (s Pavlou Břínkovou v titulní roli), r. Přemysl Vorel. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXI. Symposion, Třebechovice.
1993 vedoucí souboru byla Lenka Koláčná.
1993 – pohádka Vladimíra Čorta Cirkus Blecha v režii M. Ropka; Pavel Dostál: Výtečníci – muzikál se studenty nymburského gymnázia v režii Zdeňka Válka a hlavní představení Mamzelle Nitouche s členkou hudebního divadla v Karlíně Pavlou Břínkovou v režii Přemysla Vrhela, režiséra hudebního divadla v Karlíně.
Od 1993 spolek organizoval pravidelné divadelní plesy v Kulturním domě A. Janouška.

1994 – J. Voskovec/J. Werich: Balada z hadrů v režii Přemysla Vrhela; premiéra pohádky Vladislava Vančury Kubula a Kuba Kubikula v režii Zdeňka Válka s hudbou Oldřicha Flosmana; Helena Lisická/J. M. Bourek: Ženich pro čertici, pohádka, režie Miroslav Fischer, KP Divadlo dětem Mělník 1997.
1995 – obnovená premiéra hry K. Gassauera Casanova na duchcovském zámku se Z. Válkem a pro změnu s N. Dobiášovou;
1996 – Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek (nové nastudování) a Paní mincmistrová v režii Radana Ruseva.
1997 – Ladislav Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova (obnovená premiéra).
1998 – Jiří Voskovec/Jan Werich: Divotvorný hrnec, velké hudební představení s početným sborem a orchestrem, který řídil Jiří Beneš. Režírovali Zdeněk Válek a nymburský rodák Adolf Toman. Premiéra nového nastudování muzikálu Výtečníci v režii Z. Válka, tentokrát se žáky devátých ročníků Základní školy Komenského v Nymburce.
Od tohoto roku byl častým představitelem hlavních mužských rolí Jaroslav Kříž.
1999 - Alan Jay Lerner podle hry G. B. Shawa Pygmalion: hudební komedie My Fair Lady, režie Adolf Toman, v hlavní roli excelovala Šárka Fidrantová.
1999 - Benefice muzikálu pro děti Ferda Mravenec - padesáté představení
1999 - obnovená premiéra - Jan Makarius: Poklad kapitána Habakuka, pohádka v režii Miroslava Fišera. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

"V devadesátých letech je také znát pokles účasti souboru Hálek na divadelních přehlídkách. K posledním úspěchům patřila hra Kat a blázen z roku 1990. Nadále se soutěžním představením stává celá řada pohádek, hlavně na přehlídkách v Dobrovici a v Mělníce. Kromě poklesu soutěžních přehlídek došlo také k úbytku ve členské základně. U mnohých to hlavně způsobila nová doba a změna životního stylu, ve kterém přestalo být ochotnické divadlo jedním z mála způsobů relaxace a seberealizace."
(z webových stránek souboru – historie souboru)

2000 – J. Teper/A. Hlavička – muzikál podle pohádky Ondřeje Sekory: Ferda Mravenec, KP Divadlo dětem; A. Jirásek: Lucerna, jh. Radovan Lukavský a Petr Štěpánek, režie Adolf Toman, představení na oslavu 140 let nepřetržité činnosti divadelního souboru Hálek.
Každoročně 2 premiéry, jedna pro dospělé a druhá pohádka pro děti v rámci Nymburského pohádkového podzimu.
2001 – J. Chmelař a J. Klatovská: Popelka; Paul Vandenberghe: Hoši, dívky a psi v režii Miroslava Fišera.
Poté uvedli Poprask na nymburské laguně (M. Ropek?); Josef Štolba: Vodní družstvo; N. V. Gogol: Ženitba, vše režíroval M. Ropek. Jiří Beneš představil muzikálovou parodii Jiřího Brdečky Limonádový Joe.
Režiséry pohádek byli M. Fišer s Popelkou a J. Bohata s příběhy o Cipískovi a Kašpárkovi. Krátký čas po roce 2000 ještě fungoval Hálkovský pohádkový podzim, ale postupem času zanikl.
2002 – Saša Lichý: Jak měl Rumcajs Cipíska;
2004 – Jiří Štolba: Vodní družstvo. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

2005 se oslavy 145. výročí souboru nesly především ve znamení poezie – poezie J. Rychetské a E. Hrubé, představení Sonety – Láska básníkova, autorské představení E. Hrubé Vyhoštěný anděl, klubový pořad Role – ty a kompletní nastudování Nezvalovy Manon Lescaut. Jediným činoherním představením byla česká klasika J. K. Tyla Tvrdohlavá žena, kterou režíroval profesionální herec Jan Miller, hlavní roli ztvárnila Věra Dittrichová.

2007 – Jiří Voskovec / Jan Werich: Nebe na zemi, režie Zdeněk Válek. V hlavních rolích M. Kubík, T. Březina a J. Vetešník; Ludwig Holberg: Jeppe z vršku, režie M. Ropek a S. Triantafillou. V hlavní roli J. Šturma.
2007 účast na oblastní přehlídce Karlínské jeviště.

Většina členů souboru postupně (cca od 2006) začala hrát také v představeních Hálkova městského divadla (na komerční bázi).
Činnost se začala prolínat i s Hudebním divadlem (viz).

2008 - Společnost polabských herců, Ludwig Holberg: Jeppe z vršku v Polabí. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2008 – Helena Lisická: Ženich pro čertici. Účast na Letních divadelních slavnostech Poděbrady.
2008 – František Ringo Čech: Dívčí válka. Premiéra březen 2008.
2009 – Jan Paulů: Král 3 333 (původní název byl Námluvy princezny Georgíny) v režii M. Fišera; Dívčí válka, režie Vít Špinka.
2009 ve vedení souboru – R. Keith, L. Toman Paclt, E. Hrubá, P. Jeník a V. Špinka.

2010 – podle Bohumila Hrabala: Slavnosti sněženek, režie Vít Špinka; Viktor Dyk: Krysař, režie R. Keith a P. Štychová;
v rámci oslav 150 let trvání souboru uspořádali slavnostní galavečer s ukázkami her, vyprávěním pamětníků, promítáním dobových dokumentů v režii Víta Špinky, současně proběhla výstava fotografiií a dokumentů na nymburské radnici.

2011 – Marie Kubátová, Božena Šimková: Krkonošská pohádka. Úprava a režie Vítek Špinka, hudba Jiří Beneš, kostýmy Helena Bohatová. Premiéra 22. 10.

2013 – na motivy stejnojmenné knihy Jiřího Kahouna: Příběhy včelích medvídků. Účast na KP Klicperovy divadelní dny, Sadská – host přehlídky.
V tomto roce měl soubor dále v programu:
Podle Jaroslava Haška: Osudy dobrého vojáka Švejka; podle Bohumila Hrabala: Slavnosti sněženek; Marie Kubátová: Krkonošská pohádka; Trampoty mladého Lotranda.

2014 soubor Hálek činný.
Podrobné informace na webových stránkách souboru (viz Související www odkazy).

2014 – na motivy Ondřeje Sekory napsal Jiří Teper a Antonín Hlavička: Ferda Mravenec aneb Škola jízdy na kolečkových bruslích. Účast na KP Klicperovy divadelní dny, Sadská – host přehlídky – mimo soutěž. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou 2018.

2014 – Bohumil Hrabal: Harlekýnovy miliony, r. Vít Špinka. Účast na přehlídce Hrabalova ostře sledovaná Polná.

2015 – Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř: BUDULÍNEK; ČERVENÁ KARKULKA, r. Vítek Špinka. Účast na KP Třešťské divadelní jaro – cena souboru za hudební nastudování. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita.Účast na KP Dospělí dětem, Nový Bor 2017.

2017 - soubor Hálek, Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř: O Růžence; O Marušce a 12ti Měsíčkách a Zdeněk Troška: Slunce, seno, jahody a pár facek. Účast na KP Třešťské divadelní jaro - všechny inscenace, Slunce, seno, jahody a pár facek - cena Evě Stezkové za postavu Škopkové.

2018 – PŘEDNOSTA STANICE, r. Vítek Špinka. Premiéra 29. 3. 2018. Účast na Divadle v přírodě, Praha-Horní Počernice 2019.

24.11.2021 zemřel nestor nymburského divadla, herec a režisér Zdeněk Válek. Viz Texty a Přílohy.
Bibliografie:
80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD – KART.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 81.

ČEJKA, Milan: Ochotníci v Nymburku uvedou Dívčí válku. Mladá fronta DNES, 4. 3. 2008, roč. 19, č. 54, str. C4 (viz Obrázky)

ČERVENEC 1953. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

DĚJINY ochotnického divadla a divadelního spolku Hálek v královském městě Nymburce. Nymburk 1910. MKd. Též internet – webové stránky souboru Hálek – Vydané almanachy – http://www.halek-nymburk.cz/almanachy/almanach1910.pdf – 24. 3. 2014.

DONÁT, F.: Z dějin ochotnického divadla v Nymburce. Občanské listy 1910, č. 42, 46–48. KK.

DRTINA, Michal: Zemřel nestor nymburských ochotníků Zdeněk Válek. AS 27.11.2021. ( viTexty)
https://www.amaterskascena.cz/clanek/zemrel-nestor-nymburskych-ochotniku-zdenek-valek-oaeyt.html

Zemřel nestor nymburských ochotníků Zdeněk Válek - parte - viz Přílohy.

KODEŠ, Jaroslav: Divadlo dětem Mělník 1997. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 21.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka – statistické přehledy. Rkp. leden 2007.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětův divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor N.V.Č 1895, s. 180. Viz Texty.

LIBČICE. Amatérská scéna 1976, č. 1.

LYSÁ NAD LABEM 1980 (M.S.), Divadelní červen. Amatérská scéna 1980, č. 9, s. 21.

PAMÁTNÍK divadelního spolku Hálek v Nymburce 1936. Vydaný u příležitosti slavnostního otevření nového Hálkova městského divadla v Nymburce. Red. Josef Hudeček. Přehled činnosti, vzpomínky, statistika a soupisy. Nymburk, DS Hálek 1936. 93 s. KK.

PAULŮ, Jan: Organizace našeho souboru. Amatérská scéna 1969, č. 4, s. 4–5, 3x foto.

PAULŮ, Jan: Hálek – 120 let amatérské divadelní činnosti. Kulturní dům železničářů 1980. Nestr. kART. Též webové stránky souboru Hálek – Vydané almanachy – http://www.halek-nymburk.cz/almanachy.html – 24. 3. 2014.

PAULŮ, Jan: VI. Středočeské divadelní hry v Nymburce. Amatérská scéna 1974, č. 2, s. 17.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. Dobrovice, PV přehlídky, 1999, nečísl.

Praha, Činoherní klub uvádí, JoMe: Činoherní čtení na březen. Scena.cz – 1. kulturní portál, 20. 2. 2007, rubrika - Z médií, http://www.scena.cz/index.php?o=4&d=1&r=21&c=6271 (viz Texty)

SEMRÁD, Vladimír: Jaroměř 1961. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 176–178, č. 13–14, s. 115.

ŘEHOUNEK, Jan: Nymburk literární, Nymburk, Nakladatelství Kaplanka, 2016, 294 str.

STROTZER, Milan: Středočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů. Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 4–5.

ŠPINKA, Vít: Divadelní soubor Hálek v letech 1980–2010. Nymburk 2011. Webové stránky souboru Hálek – Vydané almanachy – http://www.halek-nymburk.cz/almanachy.html – 24. 3. 2014.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 135–158.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.36, 120, 264.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1 – plakát, 1950, viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2 – plakát, 1950, viz Obrázky.

Válek: Na začátku jsem se vsadil, že odehraju pět her. Nymburský deník 22. 2. 2011, rozhovor Lukáše Trejbala se Zdeňkem Válkem – http://nymbursky.denik.cz/kultura_region/salierivalek_nymburk20110222.html – 20. 3. 2014.

VONDROVÁ, Gabriela: Osmá bilance. Amatérská scéna 1970, č. 9, s. 17–18.

WEBOVÉ stránky Divadelního souboru Hálek – http://www.halek-nymburk.cz/ – 12. 3. 2014.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 75.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.
----

České besedy, roč. I., č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním a pěv. hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

České divadlo 1940, č. 4, s. 61 (rozsáhlejší čl. k výročí), s. 71, 72; č. 5, s. 92; č. 8, s. 159; č. 9, s. 179; č. 10, s. 191, 195.
České divadlo 1941, č. 1, s. 3–4, 18; č. 2, s. 38; č. 4, s. 75.

Dalibor, čas. pro hudbu, divadlo a umění vůbec - 10. 8., 20. 10. 1862.

Divadelní listy 1881, č. 27, s. 239; č. 28, s. 251; č. 37, s. 326; č. 43, s. 375.
Divadelní listy 1883, č. 10, s. 90; č. 11, s. 103; č. 12, s. 110; č. 20, s. 175; č. 25, s. 215.
Divadelní listy 1900, č. 3, s. 57; č. 8, s. 175; č. 10, s. 226; č. 11, s. 246.
Divadelní listy 1902–3, č. 1, s. 20; č. 5, s. 92; č. 8, s. 144; č. 9, s. 164; č. 11, s. 200; č. 12, s. 216; č. 15, s. 270; č. 18, s. 326.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 290.
Divadlo roč. 4, 1905-1906, č. 5, s. 125.
Divadlo roč. 6,1907-08, č. 2, s. 59.
Divadlo roč. 7, 1908-09, č. 10, s. 263.
Divadlo 1909, č. 13, s. 339; č. 14, s. 363.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 5, s. 43.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 2. 9. 1920, č. 32, s. 372; 14. 10. 1920, č. 40 a 41, s. 468; č. 44, s. 504.
Jeviště 1921, č. 30, s. 480; č. 38–39, s. 575; č. 43, s. 647; č. 45, s. 679; č. 50, s. 760; č. 47, s. 711.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 12; č. 2, listopad 1911, s. 215; 1912, č. 4, s. 145; č. 13, 20. 4. 1912, s. 165.

Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3 str. ob.

Thalie 1896–7, č. 1, s. 15; č. 2, s. 28; č. 11–12, s. 150; č. 14, s. 177; č. 19–20, s. 234; č. 22, s. 255.
Thalie 1897–8, č. 1, s. 6; č. 2, s. 14; č. 3, s. 23; č. 5, s. 39; č. 11–12, s. 94; č. 13, s. 104; č. 14–15, s. 119; č. 16–17, s. 136; č. 19–20, s. 160; č. 21; s. 168, 176.
Thalie 1898–9, č. 11–12, s. 94, 96; č. 13–14, s. 111; č. 15, s. 120; č. 17, s. 134, 135; č. 18, s. 142, 144; č. 19, s. 151; č. 20, s. 160; č. 21, s. 168; č. 22, s. 174; č. 23, s. 184.
Thalie 1899–1900, č. 5, s. 43; č. 11–12, s. 99; č. 13–14, s. 114; č. 17, s. 139; č. 18–19, s. 148–9; č. 20, s. 160; č. 21, s. 168.
xxxxxxxxxxxxx

Vydané almanachy DS Hálek:
(též na webových stránkách souboru Hálek – http://www.halek-nymburk.cz/almanachy.html)

1910 – Památník vydaný u příležitosti 50 let trvání spolku (popsané období 1860–1910).

1936 – Památník divadelního spolku Hálek v Nymburce vydaný u příležitosti slavnostního otevření nového Hálkova městského divadla v Nymburce 1936, redakce Josef Hudeček, 92 s.

Pozvánka na přehlídku VI. Klicperův Chlumec, 1943 - viz Obrázky.

1980 – Almanach vydaný u příležitosti 120 let trvání spolku (popsané období 1860–1980).

2011 – ŠPINKA, Vít: Divadelní soubor Hálek Nymburk v letech 1980–2010, DS Hálek, Město Nymburk, MěKS Nymburk 2011, 210 s.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Plakáty a výstřižky, 1931 - 1943, kn 14
Chlumec nad Cidlinou,Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky, nezpracováno
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1974, Ka 42, i. č. 123

Praha, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856–1883, i. č. 578, sg 30/6/8138, SDO.

Nymburk, Státní okresní archiv Nymburk:
Divadelní spolek Hálek Nymburk (1889–1950).

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související www odkazy

Související Obrázky

11. Jiráskův Hronov, ÚMDOČ, Vojnarka, muzikant Brožek (Macháček), 1941
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chomutov, Přehlídka na železnici – program, 1988
Dobrovice, Pojizerské hry, novinový článek, 1959
Dobrovice, XXV. Pojizerské hry  - plakát, 1974
Dobrovice, XXVI. Pojizerské hry - plakát, 1975
Hradec Králové, Klicpera, Plakáty a výstřižky, 1931 - 1943
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1974
Hronov, Jiráskův Hronov 1940
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, program JH 1940
Kostelec nad Černými Lesy, 4. Podlipanské hry – plakát, 1961
Leták – pozvánka na křest almanachu vydaného u příležitosti 150. výročí založení DS Hálek Nymburk, 2011.
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC...Divadelní červen 1987, výstavní panel, 2018
Macháček, Miroslav
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády
Nymburk, Hálek,  Kouzelná galoše, 1976
Nymburk, Hálek, Budulínek   Karkulka, KP Dospělí dětem Nový Bor 2017
Nymburk, Hálek, Budulínek   Karkulka, KP Dospělí dětem Nový Bor 2017
Nymburk, Hálek, Císař Josef aneb Oběť synovské lásky – plakát, 1869?
Nymburk, Hálek, Divadelní soubor Hálek Nymburk v letech 1980–2010, obálka almanachu, 2011
Nymburk, Hálek, Dívčí válka, článek Milana Čejky v deníku MF DNES ze dne 4. 3. 2008
Nymburk, Hálek, Dva Champignolové – plakát, 1901
Nymburk, Hálek, Ferda Mravenec, 1979
Nymburk, Hálek, Ferda Mravenec, 1979/1981
Nymburk, Hálek, Ferda Mravenec, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2014
Nymburk, Hálek, Ferda mravenec, plakát, 1979
Nymburk, Hálek, foto z expozice v muzeu, 1926
Nymburk, Hálek, foto z expozice v muzeu, citace z plakátu na Veselý večer, 1922
Nymburk, Hálek, foto z expozice v muzeu, plakát, 1922
Nymburk, Hálek, foto z expozice v muzeu, plakát, 1922
Nymburk, Hálek, foto z expozice v muzeu, popisky fotografií
Nymburk, Hálek, foto z expozice v muzeu, popisky fotografií
Nymburk, Hálek, Ing. František Málek přebírá cenu za nejaktivnější DS okresu Nymburk, 1981
Nymburk, Hálek, Lucerna, 1976
Nymburk, Hálek, Noc na Karlštejně, 1941
Nymburk, Hálek, Nora – plakát, 1901
Nymburk, Hálek, Nora – plakát, 1902
Nymburk, Hálek, Památník k padesátiletému výročí spolku, tit.str., 1910(?)
Nymburk, Hálek, Pan podprefekt – plakát, 1901
Nymburk, Hálek, Poutník, Krasojezdkyně, Dobrák komisař – plakát, 1901
Nymburk, Hálek, Právo na hřích – plakát, 1931
Nymburk, Hálek, Příběhy včelích medvídků, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2013
Nymburk, Hálek, Stanovy spolku, 1876
Nymburk, Hálek, Turecká věž, s. a.
Nymburk, Hálek, Tvrdohlavá žena, 1975
Nymburk, Hálek, Vassa Železnovová, 1974
Nymburk, Hálek, Žárlivá – plakát, 1899
Nymburk, KP SDH 1979, novin. články - Představení nymburského Hálku Kočičí hra
Nymburk, KP SDH 1979, programová brožura, str. 16-17
Nymburk, KP SDH 1979, programová brožura, str. 18-19
Nymburk, Kulturní informace OKS, březen 1977
Nymburk, Sokol   Hálek, Večer na paměť Otakara Theera – plakát, 1918
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Praha-Žižkov, Pokrok, Della Rosa, Ultimo, plakát, Nymburk 1890
Rachlíková, Růžena a Holík, Stanislav, Hálek Nymburk, předání Zl. odznaku J. K. Tyla, 1977
Rachlíková, Růžena a Holík, Stanislav, Hálek Nymburk, předání Zl. odznaku J. K. Tyla, 1977
Rachlíková, Růžena a Holík, Stanislav, Hálek Nymburk, předání Zl. odznaku J. K. Tyla, 1977
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Hálek, SDO / ZV ROH ČSD / Uzlový klub železničářů / ZV ROH dopravy a spojů / Kulturní dům železničářů / Městské kulturní středisko Nymburk

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nymburk, Hálek, Stanovy spolku, 1876
Nymburk, Hálek, Císař Josef aneb Oběť synovské lásky – plakát, 1869?
Nymburk, Hálek, Žárlivá – plakát, 1899
Nymburk, Hálek, Dva Champignolové – plakát, 1901
Nymburk, Hálek, Nora – plakát, 1901
Nymburk, Hálek, Pan podprefekt – plakát, 1901
Nymburk, Hálek, Poutník, Krasojezdkyně, Dobrák komisař – plakát, 1901
Nymburk, Sokol   Hálek, Večer na paměť Otakara Theera – plakát, 1918
Nymburk, Hálek, Právo na hřích – plakát, 1931
11. Jiráskův Hronov, ÚMDOČ, Vojnarka, muzikant Brožek (Macháček), 1941
Nymburk, Hálek, Noc na Karlštejně, 1941
Nymburk, Hálek, Turecká věž, s. a.
Nymburk, Hálek, Vassa Železnovová, 1974
Nymburk, Hálek, Tvrdohlavá žena, 1975
Nymburk, Hálek, Lucerna, 1976
Nymburk, Hálek,  Kouzelná galoše, 1976
Rachlíková, Růžena a Holík, Stanislav, Hálek Nymburk, předání Zl. odznaku J. K. Tyla, 1977
Nymburk, Hálek, Ing. František Málek přebírá cenu za nejaktivnější DS okresu Nymburk, 1981
Nymburk, Hálek, Ferda Mravenec, 1979/1981
Nymburk, Hálek, Příběhy včelích medvídků, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2013
Nymburk, Hálek, Ferda Mravenec, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2014
Nymburk, Hálek, Budulínek   Karkulka, KP Dospělí dětem Nový Bor 2017
Nymburk, Hálek, Budulínek   Karkulka, KP Dospělí dětem Nový Bor 2017


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.