Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Nový Bydžov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Hradec Králové
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1835
30. a 40. léta 19. stol. zaznamenáno české ochotnické divadlo.

1835 studenti při ustavení nového purkmistra Jana Straníka sehráli česky hru Aug.Kotzebua Domácí rozepře. Při té příležitosti medik Maxmilián Otto přednesl Klicperovu báseň Thalia. (J. Prokop)
Čeští ochotníci zde hráli už před 1848 v nahodilých hereckých seskupeních.
Zpočátku se hrálo německy, později česky v sálech hostinců U Modrého lva a U Kupců.
Kolem 1845 uváděn hlavně Tyl a Klicpera.

1866 stanovy Ochotnického spolku, patrně existoval už dříve,
1867 Tak se chytají vrány.

1870 spolek zanikl.

Někdy v tu dobu zde hráli žáci školy tehdy oblíbené Budečské jesličky (J. Neudörfel).

1870 ochotnické divadlo hrál i Zábavní spolek Jihoslovan.
1887 Občanská beseda a Řemeslnicko-dělnická beseda, SDH, Sokol.
1884 Prodaná nevěsta, 1885 opera V studni,
1887 scénicky Bendlova kantáta Švanda dudák.
Do 1888 se hrálo v zasedací síni radnice. 1887 postaven arch. Turkem nový hostinec Na kopečku s rozlehlým sálem, v němž vybudováno i nové jeviště.
Kolem 1900 Zábavní beseda Jarost.
1897 Zábavní odbor vzdělávacího spolku Bratrství.
1899 Místní dámský odbor Národní jednoty severočeské uvedl hry Zvíkovský rarášek, Modrá krev.

1903 NJS.
1903 Řemeslnicko-živnostenská beseda.
1903 Židovský kůr synagogy.
1904 Akademici.
1904 Organizace národně sociální.
1905 DJ Jirásek. Téhož roku první představení Žně (Šubert). Po 1905 spolek členem ÚMDOČ. Drgie v následujících letech velmi kvalitní, např. i Gogol, Ibsen.
1905 Sportovní klub.
1905 Zpěvácký spolek Lubor - Ludiše.
1906 Všeodborová dělnická beseda.
1906 Mládenci a dívky.
1907 Matice školská.
1907 Stolní kroužek Táboritů.
1907 Česko-slovanská obchodní beseda.
1908 Katolická národní jednota.
1909 Sociální demokracie.


191x Městský sirotčinec.
1910 DTJ.
1911 Kroužek akademiků.
1911 Kroužek hádankářů Bydžovan.
1911 Kroužek mládenců.
1911 Řezničtí a uzenářští pomocníci.
1912 Dámy odboru Národní jednoty severočeské sehrály hru Baldessari-Plumlovské Zlatá nit. Foto Vraný. SA Fr. Černý
1913 Všeodborová beseda národně sociální.
1913 Hospodářská beseda.
1919 Ochotnický kroužek.

1920 zal. SDO Vrchlický,
1924 zal. DS J. K. Tyl, činnost i 1936.

DJ Jirásek nadále nejdůležitějším spolkem. 1905-1925 220 her, z nich 149 českých. Drgie velmi poučená, novinky profes. scén, výraznou část tvořilo moderní drama české (Šrámek, Langer, Svoboda, Čapek, Scheinpflugová) i cizí. Nebránili se ani novějším jevištním formám, revue Za filmem celým světem. 1928 Kde asi je? (Drašner, Janata, Lysa),velká výpravná revue o 30. obrazech. I v dalších letech se drgie profilovala nejvýrazněji současností a ze starší literatury mnohdy neznámá díla známých dramatiků. Často jh. profes. h. Šmaha, Salmová, Šlemrová, Vrbský, Deyl, Horáková, Dostalová, Štěpánek, Sedláčková, Scheinpflugová, Steimar, Vlasta Burian, E. Kohout. Divadlo mělo umělecky i organizačně kopírovalo provoz profes. scén, vysoká reprízovost, DS s nimi hostoval i ve vzdálenějších místech (též např. v pražské Uranii). 1931 modernizace jeviště. Jednota vlastnila bohatý archiv. 1932 ohlášen zánik Jiráska. 1933 odhalen pomník Aloisu Jiráskovi.

1932 Podpůrný a vzdělávací spolek Lemberk.
1932 Studenti.

DrO Církve československé, 1938 členem ÚMDOČ, 20 členů, vlastní jeviště, 5 představení.

DJ Jirásek do 1943 720 představení. 1940 Chudý muž musí mít za ušima (Calderon), v roli Zpěváka jh. operetní zpěvák Drago Čáslavský, účast na Jaroměřském divadelním týdnu. Na XI. JH 1941 Nezbedný bakalář, jh. Zdeněk Štěpánek. 1948 členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (M. D. Rettigová).

Po 1935 OS Klicpera, i po 2. svět. v.

V 50. letech DS DO, 1957 Jak přišla Basa do nebe, režie J. Matějovský. Jako student zde působil St. Holub.

Pokusy oživit ODi uspořádáním 2 kraj. přehlídek v místě. 1985 Jiráskovo divadlo uzavřeno kvůli rekonstrukci, z níž nakonec sešlo, budova chátrala. DJ Jirásek v 90. letech neměla kde hrát. 1996 přehlídka MJF Divadelní Bydžov se zároveň stala manifestací za obnovení Jiráskova divadla. Nadace divadlo, okázalá přestavba řadu let nedokončena.

V 80. letech DS Mladá scéna MKS, Trilemma soubor MJF při Měst. DPM.

198x ZUŠ / LŠU / Bydélko.
1986 Tyátr MěstKS

200x Čtveráci, ZŠ Karlova.
200x MDLOBY (Malé divadlo bydžovské) ZUŠ.
2004 Divadelní soubor Nový Bydžov.


1931 JH - SDO Jirásek, Jirásek-Vrbský: Filosofská historie
1941 JH - Divadelní jednota Jirásek, Štěpánek: Nezbedný bakalář
1947 JH - Divadelní jednota Jirásek, Maria: Torquato Tasso
1957 JH - DS Jirásek DO, Kubátová: Jak přišla basa do nebe

Loutkové divadlo
Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 58, 68, 114, 118, 120, 123, 179.

DĚJINY českého divadla, díl II. Praha, Academia, s. 291; Díl III, 1977 s. 178.

DEJL, Jaroslav: Dětské divadlo v Hradci Králové 15.-17.4.2005. Internet (viz texty).

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 278.

GREGAR, Alexandr: Dětská scéna: Divadlo Jesličky v Hradci Králové, 11. – 13. dubna 2003. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

INFORMACE pro MČAD: Místopis okresu zprac. Rudolf Faltejsek. Rkp. 1998. PC ART.

JAVORIN, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Díl 1. Divadla. Praha, Umění lidu 1949, s. 140.

JUBILEUM 25leté činnosti divadelní jednoty Jirásek Nový Bydžov 1905-1930. MKd.

KABELÁK, František: O jeho práci. Ve službách Thálie II, s. 82-83.

KŘEPELKA, Karel: Historie ochotnického divadla v okrese Hradec Králové. Hradec Králové, OKS 1983. 96 s. MVČ Hradec Králové.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 66 - 67.

nesign.. Z Nového Bydžova, Česká Thalia 1, 1867, s. 80, 191-192.

NOVÝ Bydžov: Divadelní jednota Jirásek. 1924. KK.

PROGRAM divadelního festivalu “I. Raisův Bělohrad”. Kopie plakátu. kART.

PROKOP, Jaroslav: K počátkům divadla v našem městě. Novobydžovský zpravodaj 1991, č. 1, s. 11.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Hradecká přehlídka dětského divadla 16. - 18. 4 - tentokrát s řadou otazníků. Deník dětské scény Trutnov 2004/0.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SLAVNOSTNÍ list vydaný k otevření městského divadla Jiráskova v Novém Bydžově (1924).

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SMUTNÝ, Zdeněk: Divadelní jednota Jirásek. In: Nadace Divadlo.Nový Bydžov 1997, s. 14-20.

ŠEFRNOVÁ, Blanka: Krajská přehlídka dětského divadla Hradec Králové 17. – 18. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 10 - 12. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

TÁBORSKÝ, Vojta Stein: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 352-362.

TICHÝ, Zdeněk Aleš, Kostlivcovo divadelně–sexuální harašení. AUDIMAFOR aneb Kostelecký kostlivec 2004. AS 2004, č. 2, s. 50–54.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 36, 173;

VONDRÁČEK, JAN: Dějiny českého divadla, díl 1. Praha, Orbis1956, s. 515; díl 2. 1957, s. 106-107, 271.

ŽANTOVSKÝ, Petr: Audimafor: účty a výhledy. AS 1988, č. 5, s. 5.
Vitiněves, Wolker.
Nový Bydžov, “A”.

Divadlo 1904, č. 13, s. 290.
Divadlo 1909, č. 19, s. 478.

Thalie 1897-8, č. 6, s. 47.
Thalie 1899, č. 11-12, s. 99, č. 21, s. 168.
Thalie 1899-1900, č. 20, s. 159.
Thalie 1899-1900, č. 24, s. 167.

nesign.: Z Nového Bydžova (Chudý kejklíř). Česká Thalia 1, 1867, s. 191-192
nesign.: Repertorium ochot. divadel, Česká Thalia 1, 1867, s.200
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Nový Bydžov
Časový rozsah: 1982-1990
Metráž: 4,79 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Nový Bydžov
Tematický popis: Korespondence 1982-1990, vzdělávací akce 1984-1989, mzdové listy 1982-1989, účetní doklady 1983-1990. 2002 - inventární knihy 1987-1990.
Jednota divadelních ochotníků Klicpera Hradec Králové, Plakáty a výstřižky, 1924 - 1930, kn 13
Hradec Králové, Klicpera, Fotoalbum, fota z představení, Ka 3
Chlumec nad Cidlinou,Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Nový Bydžov, Jirásek, Seznam členů, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Činnost spolku, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Statut Zítřek studio mladých, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Archiv, rozpočet na stavbu nového divadla, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Archiv, Hlavní katalog, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Jednatelská kniha, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Jednací protokol, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Jednatelské zprávy, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Stanovy a řády, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Kniha podpisová, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Kniha seznam divadelních her, 1906 - 1981, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Přehled činnosti, 1905 - 1934, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Přehled činnosti, 1905 - 1981, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Kniha protokolů, 1913 - 1928, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Zápisy režisérského kruhu, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Zápisy Studia, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Kreslené názvy představení, hádanky, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Výstřižky, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Štočky, razítka, odznaky, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Divadelní hry, scénáře, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty, nezpracováno
Nový Bydžov, Jirásek, Fotografie 1, nezpracováno
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum - Kde asi je?, nezpracováno
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Náčrtník, Ať vás nevykradou, nezpracováno
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Album fotografií a výstřižků, nezpracováno
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Album výstřižků a fotografií, nezpracováno
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, XVI. Polické divadelní hry, 1961, nezpracováno
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, zájezd souboru do Drážďan, nezpracováno
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, Jiráskův Hronov, 1957, nezpracováno
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, fotografie z představení, nezpracováno
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Scénické návrhy, nezpracováno
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1986, Ka 55, i. č. 147
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 117, i. č. 723
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 485, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 484, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 483, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 482, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 481, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 480, i. č. 821


1081 NOVÝ BYDŽOV: Faksimile dopisu o přípravách odhalení pomníku A. Jiráskovi. DNM: 217/61/3JH/104.

Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 1, č. i. 60

Praha, Národní archiv:
Podání českých DS 1856-1948. Soupis in Databáze MČAD.
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/7076, Občanská beseda.
Fond ČM 1884-1900, sg 30/225/139, Občanská beseda, 1887.
Fond ČM 1884-1900, sg 30/225/623, Zábavní beseda Jarost, 1899, 1900.
Fond ČM 1884-1900, sg. 30/225/94, Zábavní spolek Jihoslovan, 1886, 1898.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/255/17/1905, SDO
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/2498/1920, SDO Vrchlický.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/7175/1924, SDO Tyl (zal.).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/2129/1936, SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/766/1935, SDO Klicpera.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/16/1943, OS Klicpera.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2592/1947, OS Klicpera.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427, sg 30/3750/1945, SDO Beseda.

Praha, Národní muzeum, DNM:
C 926-7, 2 Pl, Městské divadlo Na kopečku, 1917; B 1768: Kde asi je? Program s článkem. Poznámky Maxe Lederera v textu. 1928.
P-10-A-379_168_C 926 - 2 plakáty

Praha, SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 49771/6-6074: Budova Jiráskova divadla, čp. 562.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 karty.)

Související Soubory

Související Obrázky

Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, otevření divadla v Novém Bydžově, 1924
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 19, první budovy a sály
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 20, budovy 19. století
Nový Bydžov, Abiturienti reálného gymnázia, Věneček1913
Nový Bydžov, Den sbratření dělníků a pracujících rolníků, 1931
Nový Bydžov, faksimile dopisu o přípravách odhalení pomníku A.Jiráskovi.
Nový Bydžov, Hostinec Na Kopečku
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence
Nový Bydžov, Jirásek, Novinové výsřižky
Nový Bydžov, Jirásek, Novinové výsřižky
Nový Bydžov, Jirásek, Rozpočet na nové divadlo
Nový Bydžov, Jirásek, Rozpočet na nové divadlo
Nový Bydžov, Jiráskovo divadlo - hlediště, 197x
Nový Bydžov, Jiráskovo divadlo, 1933
Nový Bydžov, Nabídnutí k sňatku v politice, 1914
Nový Bydžov, Předtisk přehledu o jednotlivých inscenacích


Mapa - Nový Bydžov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, otevření divadla v Novém Bydžově, 1924
Nový Bydžov, Hostinec Na Kopečku
Nový Bydžov, Jiráskovo divadlo, 1933
Nový Bydžov, Jiráskovo divadlo - hlediště, 197x


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.