Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 1
Rok: 1931
Začátek: 16.8.1931
Konec: 23.8.1931
První Jiráskův Hronov (JH) v roce 1931 byl především holdem slavnému hronovskému rodáku, spisovatelovi a dramatikovi Mistru Aloisi Jiráskovi u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin. Na programu byly čtyři jeho hry, byla uspořádána akademie, na níž přednášel o smyslu a významu Jiráskova díla prof. Zdeněk Nejedlý, Mistrovi byla věnována výstava, iniciovaná dr. Kudrnáčem. Součástí oslav byl také sjezd československého ochotnictva, organizovaný Ústřední Maticí divadelního ochotnictva českého (ÚMDOČ). Ve sjezdové rezoluci zazněla mj. tato výzva: “Voláme všechny na stráž a k ochraně neutrality umění a zvláště lidového divadelnictví, aby bylo zachováno svým národním a kulturním úkolům, nebylo ovlivňováno žádným stranictvím a nebylo vykořisťováno pro zištné a neideové účely.” Toto volání bylo patrně i odpovědí na kritické hlasy, napadající “experiment s komunistou Nejedlým”, ale především bylo vyjádřením nejvlastnějších snah ÚMDOČ o kultivaci ochotnictva k divadelní práci a spolu s tím o mravní zušlechtění nejširších vrstev obyvatelstva.
STROTZER, Milan: Vzdělávání – nedílná součást Jiráskova Hronova 1931 – 2000. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hronov, občanské sdružení Kruh 2000, s. 35 - 57.
Účast souborů:
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků; Alois Jirásek: Otec; režie: K. Krpata

Praha – Vyšehrad, Vzdělávací sbor; Alois Jirásek: Vojnarka, r. Josef Barek

Nový Bydžov, Spolek divadelních ochotníků Jirásek; Alois Jirásek – Jan Port - Bedřich Vrbský: Filosofská historie, r. Alois Janata

Soubor vybraných ochotníků; Alois Jirásek: Gero, r. Max Lederer
Lektoři:
NEJEDLÝ, Zdeněk, prof.
Paralelní akce:
Slavnostní akademie s přednáškou Prof. Zdeňka Nejedlého
Sjezd československého ochotnictva pořádaný ÚMDOČ
Osobnosti:
LEDERER, Max
NEJEDLÝ, Zdeněk, prof.
MORAVEC, Jaro
HERMAN, František
KUDRNÁČ,Václav
Bibliografie:
1. JIRÁSKŮV Hronov 16. – 23. 8. 1931. Bibliografie k 1. ročníku. In: Jiráskův Hronov 1931 – 1981. Hradec Králové, Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého 1982, s. 5 – 9.

I. JIRÁSKŮV Hronov, 17.-23. srpen 1931, památník, vyd. Jiráskův okrsek ÚMDOČ, 1931, 39 str.

ČESKOSLOVENSKÉ veřejnosti! Provolání Ústřední matice divadelních ochotníků českých k Jiráskovu Hronovu. Čs. divadlo 1931, č. 5, s. 65.

FREIWALD, Jindřich: Vzpomínáme (Jiráskovská tradice a význam 1. Jiráskova Hronova). Československé divadlo 1931, č. 14, s. 222-223.

HERMAN, František: Divadelní ochotnictvo a Jiráskův Hronov. In: 1. Jiráskův Hronov. Památník. Hronov, 1931, s. 13-15.

HERMAN, František: Za 1. Jiráskovým Hronovem. Československé divadlo 1931, č. 14, s. 210-214.

JAROMĚŘSKÝ: ”U nás” (1. Jiráskův Hronov). Československé divadlo 1931, č. 15, s. 232-234.

JIRÁSKŮV Hronov. Ideový základ divadelní přehlídky. Venkov 1931, č. 155, s. 6.

JIRÁSKŮV Hronov. Souhrnná zpráva o divadelní přehlídce. Náchodské listy 1931, č. 31-32, s. 3.

KRTIČKA, František: Hronovští ochotníci a Mistr Alois Jirásek. In: 1. Jiráskův Hronov. Památník. Hronov, 1931, s. 31-36.

KVAPIL, Jaroslav: Jirásek - dramatik. In: 1. Jiráskův Hronov. Památník. Hronov, 1931, s. 5-8.

LEDERER, Max: Divadelní vklady Jiráskova Hronova. Československé divadlo 1931, č. 14, s. 214-216.

LEDERER, Max: Jiráskův Hronov - ochotnická zkouška. Československé divadlo 1931, č. 13, s. 194.

LEDERER, Max: Jiráskův Hronov (Program, vznik a význam divadelní přehlídky). Národní politika 1931, č. 201, s. 3.

LEDERER, Max: Jiráskův Hronov. In: 1. Jiráskův Hronov. Památník. Hronov, 1931, s. 9-12.

MAREK, Vlastimil: Charakteristické znaky divadelní přehlídky Jiráskův Hronov v období 1931 – 1945. In: 55 Jiráskových Hronovů, Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1986, s. 9 – 22.

PROŠEK, Jaroslav: Historie v záři reflektorů (A. Jirásek) . In: 1. Jiráskův Hronov. Památník. Hronov, 1931, s. 17-21.

RYDVAN, Jakub: Divadelní hry 1. Jiráskova Hronova. Československé divadlo 1931, č. 14, s. 215-219.

ŠŤASTNÝ, Josef: Příkladem vstříc (Finanční zajištění a pomoc Jiráskovu Hronovu.). Československé divadlo 1931, s. 153.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Výstřižky, nezpracováno

Jihlava, Státní okresní archiv:Jihlava, ka 15, č. 178-207, spolková knihovna

Pardubice, Státní okresní archiv:
Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 63
Holice, Klicpera, Dodatky, Alois Jirásek

Praha, Národní muzeu, DNM:
10.886. Rezoluce z valné schůze ÚMDOČ, Rezoluce sjezdu československého ochotnictva v Hronově 1931 in: ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, Matice divadelní a Družstva pro postavení Tylova domu v Praze za rok 1931.

217/61 Pozůstalost Maxe Lederera:1.JH 1931: Kopie článků Maxe Lederera o 1.JH, čestná vstupenka na 1.JH, ohlas v tisku, dopis Jaroslava Kvapila o jeho účasti na 1.JH, dopis Leo Richtera z Rokycan o přípravě scénografie Gera, oběžníky ÚMDOČ připravující 1.JH, ÚMDOČ oznamuje dopisem 29.1.1931 schválení podniku JH, dopis Jaroislava Hilberta s omluvou neúčasti na 1.JH, dopis Jaroslava Kvapila potvrzující účast, dopis F.Hermana o přípravě resoluce 1.JH aj.

217/61/1JH. Korespondence Jaro Moravce,městského tajemníka v Novém Městě nad Metují, jednatele Jiráskova okrsku ÚMDOČ, jednoho z organizátorů 1.Jiráskova Hronova s Maxem Ledererem, 1931

JH 1931, odznak z tlačeného plechu
č.inv. 2270/58, 2271/58, lok.č. P - S 1 - E S

Související Přehlídky

Související Organizace

Související Obrázky

01-18, JH, Fotoalbum Jiráskových Hronovů 1931-1948 na volných listech, obsah
01.JH, ÚMDOČ, věnování Richter Andréemu
1.JH, Soubor vybraných ochotníků; Alois Jirásek: Gero, Stodorané
1.JH, Soubor vybraných ochotníků; Alois Jirásek: Gero, Stoignev,
1.Jiráskův Hronov, Gero, 1931, Máňa Nesládková, Náchod, jako Irmingerd
Červený Kostelec, SDO, Berta Keyzlarová v tit. roli M.D.Rettigová
Fotoalbum Jiráskových Hronovů 1931-1948 na volných listech,úvodní strana
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov - pozvánka, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov - pozvánka, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov - program, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov, fota z  divadla, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov, novinový článek k představení Gero, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov, poděkování za účinkování v představení Gero, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov, poděkování za účinkování v představení Gero, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov, podpisy herců, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov, seznam účinkujících k představení Gero, 1931
Holice, Klicpera, poděkování režisérovi představení Gero, 1931
Hronov, 1931, JH, vstupenka na výstavu
Hronov, Jiráskův Hronov - plakát, 1931
Hronov, Jiráskův Hronov 1931
Hronov, Jiráskův Hronov 1931
Hronov, Jiráskův Hronov 1931
Hronov, Jiráskův Hronov, čestná vstupenka, 1931
Hronov, novinový článek o přípravě výstavby divadla
Hronov, NP 1. Jiráskův Hronov, Památník (programová brožura), 1931
JH 1931, ochotníci z Pardubic
JH 1931, odznaky
JH 1931- plakát
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Nový Bydžov, Jirásek, Novinové výsřižky
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Plán Jiráskova divadla v Hronově, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Projev u Jiráskova hrobu, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Projev u Jiráskova hrobu, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Projev u Jiráskova hrobu, 1931
Pozvánka na I. JH
Představitelé kmene Stodoranů z inscenace Jiráskova Gera na I. Jiráskově Hronovu.
Rokycany, Leo Richter, 1931


Související Výstavy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, Jiráskův Hronov 1931
Hronov, 1931, JH, vstupenka na výstavu
Hronov, Jiráskův Hronov - plakát, 1931
JH 1931, odznaky
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Projev u Jiráskova hrobu, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Projev u Jiráskova hrobu, 1931
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Projev u Jiráskova hrobu, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov - pozvánka, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov - pozvánka, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov - program, 1931
JH 1931- plakát
Pozvánka na I. JH
Rokycany, Leo Richter, 1931
Představitelé kmene Stodoranů z inscenace Jiráskova Gera na I. Jiráskově Hronovu.
Hronov, Jiráskův Hronov 1931


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.