Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Klicpera při TJ Sokol / Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera / Dramatický odbor ZK Mira / TJ

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1903
Působení: 188x, 189x, 190x, 190x, 191x, 192x,193x, 194x, 195x, 196x, 198x, 199x , 200x, 201x, 202x
1883 28. října na valné hromadě byla založena tělocvičná jednota Sokol v Chlumci nad Cidlinou. Její divadelní odbor provozoval divadlo. Někteří členové Sokola byli i členy Spolku divadelních ochotníků.

1902 probíhalo slučování pěveckých a divadelního spolku a přesto v této době město nezůstalo bez divadla. Z dochovaného plakátu - Divadelní odbor TJ Sokol, 20. září 1902 v sále hotelu Liverpool, Václav Štech: Ohnivá země.

1903 25. března první řádná valná hromada Pěvecko-ochotnické jednoty Klicpera, která vznikla sloučením tří spolku (Spolek divadelních ochotníků, pěvecké spolky Klicpera a Cidlina), s třemi odbory - dámský pěvecký, mužský pěvecký a divadelní. Předsedou byl zvolarel Frič (měšťanosta), místopředsedou Antonín Šlechta (poštmistr), jednatelem Karel Groh (učitel) pokladníkem Leopold Novák (učitel). Členy výboru se stali delegáti jednotlivých odborů.

1903 26. prosince Kroužek divadelních ochotníků z Prahy uvedl tři aktovky, Ladislav Stroupežnický: Zkažená krev, Jaroslav Vrchlický: Závěť lukavického pána a František Xaver Svoboda: Lapený Samsónek.

1904 kulturní činnost jednoty vykonávaly jenom pěvecké odbory, členové divadelního odboru příležitostně a se souhlasem mateřské jednoty vypomáhali jiným chlumeckým spolkům. Přesto, že došlo ke sloučení, na konci roku se jeví ochablost a nezájem a hrozí zánik.

1904 budováno nové jeviště, výmalba od firmy Petránek na Královských Vinohradech.

1905 21. května řádná valná hromada, zvolen nový výbor. Jako předseda zvolen právě podruhé zvolený starosta města Zikmund Kozelka, místopředsedou Antonín Šlechta. Díky působení starosty Zikmunda Kozelky se dokončuje výstavba Okresního domu. Jednotě Klicpera se naskytla jedinečná možnost získat nové jeviště v tomto domě přímo ve středu města. Na financování nového jeviště byla uzavřena výpůjčka na 2 000 korun na 4% na dobu nejdéle 10 let.

1905 Jan J. Klen: Zákony, Viktor Bilibin: To se nesluší, František Ruth: Olymp, V. Neumann: Po dvou měsících, Jan E. Luncar: Dynamit.
1. července při příležitosti otevření Okresního domu pořádána Akademie - Ladislav Stroupežnický: V panském čeledníku.

Ve spolku dochází k nesrovnalostem, třenicím a řevnivosti, z toho i k narůstajícímu nezájmu. Z výboru vystoupili někteří členové, odkládala se ujednaná představení, oddalovala se možnost splacení výpůjčky. Musela být svolána mimořádná valná hromada 12. listopadu. Vše se urovnalo, rezignující členové se vrátili, do odborů byli zvoleni nové členové.
22. listopadu Cecilská zábava - divadelníci sehráli Viktor Bilibin: Mlčení. Do konce roku uvedeny ještě tři inscenace - Josef Štolba: Na letním bytě, Jan Vávra: Velké panstvo, Viktor Bilibin: Kdo je vinen. Další tituly

1906 Luděk Archleb: Meteor; 20. července - Slavnost na počest Karla Havlíčka Borovského, aktovka A. Dumas: Vyzvání k tanci. Do konce roku - 14. října Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera; 2. prosince Božena Viková Kunětická: Cop; 26. prosince Milan Fučík: Neť a Václav Štech: Maloměstské tradice.

1907 13. ledna řádná valná hromada. Předsedou opět zvolen Zikmund Kozelka. 3. března spolu se Sportovním klubem pořádána Akademie, uvedena jednoaktovka Josef Štolba: Mezi umělci; 1. dubna Jan Baptist Kühnl: Následky dostaveníčka; 1. a 2. června Alois Jirásek: Lucerna;

1908 Jaroslav Balák: Terna, M. A. Šimáček: Jiný vzduch, Josef Skružný: Ptačí mozky,

Spolek Klicpera byl nucen splácet aspoň 137 K ročně na dluhy. Jelikož činnost nedostačovala uhradit příslušnou splátku, rozhodl se výbor půjčovat jeviště divadelním společnostem i místním spolkům za poplatek. Byla-li hra uváděna k dobročinným účelům, použití bylo zdarma.

1909 Jindřich Janda: Fortuniova píseň - památné provedení na masopustní zábavě. Pro velký úspěch opakování v březnu spolu s aktovkou V. K. Klicpera Veselohra na mostě. Další tituly: J. Katz: Muž dvou žen, Roberto Bracco: Není nad počestnost, František Xaver Svoboda: Poupě, Oscar Wilde: Na čem záleží, Paul Schönthan: Helginy vdavky (Svatba naší Helgy). Na Silvestra uvedeny hry František Ladislav Menhard: Věrný vlastenec a R. Renger: Vzpora v dívčím ústavě.

1910 ve spolku opět vznikl spor, který vedl k rezignaci předsedu Zikmunda Kozelku a solidárně s předsedou složili své funkce i ostatní funkcionáři. Valná hromada 30. ledna zvolila předsedou opět Zikmunda Kozelku. Oba pěvecké odbory se dohodly na volbě společných činovníků, takže Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera měla nadále jen dva odbory. Pěvecký s předsedou Leopoldem Novákem a dramatický s Rudolfem Augenthalerem.

1910 Masopustní zábava s aktovkou F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí; 13. března F. X. Svoboda: Směry života; 5. května Henrik Ibsen: Heda Gablerová; 9. října 3 aktovky - Luděk Archleb: Maroušek, Metoděj Jahn: Horská srdce, Ladislav Mattuš: O Helenu; 16. října Max Halbe: Mládí; Cecilská zábava s hrou F. X. Svobody Rozveselená rodina; Silvestrovský večer.

1911 Spolek Klicpera spolu se Čtenářskou besedou uspořádali na zahájení sezóny bez velkého ohlasu věneček; 11. února Masopustní zábava, aktovka A. P. Čechov: Medvěd; 2. dubna Alois Jirásek: Vojnarka; 17. dubna koncert bez velkého ohlasu; 10-11. června župní sjezd První pěvecké a hudební župy, uvedena komedie Jaroslav Vrchlický: Pomsta Catullova; 4. srpna v rámci Akademie Emanuel Bozděch: Zkouška státníkova; 14. srpna Večer na počest chlumeckých rodáků, V. K. Klicpera: Veselohra na mostě; Silvestrovská zábava s uvedením opery J. Švába Vilém Tell č, II...

Vlivem zhoršující se politické situace ve světě kulturní činnost ochabovala.

1912 3. listopadu Josef Skružný: Žabec; 30. listopadu Cecilská pěvecko-hudební zábava; Silvestrovská zábava.

1913 2. března Václav Štech: Deskový statek.

Rezignoval, znechucen nevraživostí, sám vážně nemocný dlouholetý (9 let) předseda jednoty Klicpera Zikmund Kozelka, odstěhoval se do Jičína, kde zanedlouho zemřel.

1914 8. února valná hromada, předsedou zvolen Josef Rádl. Uspořádána spolu se Čtenářskou besedou masopustní zábava. Připravovaná hra Josef Štolba: Staré hříchy už uvedena nebyla. Členové Klicpery se ještě sešli 8. listopadu 1914 na výborové schůzi, kde bylo dohodnuto po dobu války nepořádat žádné zábavy ani divadelní představení.

1919 2. února Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera svolala svou první poválečnou valnou hromadu aby zkonsolidovala své řady. Aktivnější byl odbor pěvecký, v dramatickém odboru řada jeho členů vypomáhala jiných chlumeckým souborům, jichž se objevilo poměrně dost.
23. listopadu Karel Scheinpflug: Mrak.

1921 28. března Jaroslav Kvapil: Oblaka1920 Koncert,
1921 předsedou Jardný.
1921-1938 Jednota Klicpera 145 her, Kvapil, Klicpera, Šrámek, Langer, Kalmán, Piskáček, Havelka, Nedbal, Wilde, Shakespeare, Čapek, O´ Neill.
1921 Jaroslav Kvapil: Oblaka, Hudební zábava.
1923 předsedkyně Bénová.
1923 uvedeno 8 divadelních představení, V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, F. X. Svoboda: Poslední muž, Alexej Tolstoj: Zlatíčko, Sophus Michaelis, překlad K. Dušek: Revoluční svatba, Jan Baptist Kühnl: U bílého koníčka, Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, Viktor Dyk: Posel, Přátelský večer, Silvestrovská zábava.
1924 předsedou Bohumil Černý.
1924 Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, Karel Piskoř: Herakles versus Puma, Karel Horký: Baťoch, Jaroslav Hilbert: Jejich štěstí, Cecilská zábava, Čertovský večer.
1925 Hudební večírek, Petr Fingal: Španělaká vesnice, Hudební večírek, Vojta Š. Táborský: Společnost slečny Máši, O. Schäfer: Střevíček paní markýzy, Cecilská zábava, Silvestr.
1926 předsedou Václav Klemens.
1926 J. F. Karas: Tylova cesta, Mez, Rudolf Schanzer: Madame Pompadur, Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, Silvestrovský večer.
1927 Jackues Natanson: Klouček netykavka, Hudební večírek, Jerome Klapka Jerome: Miss Hobbs.
1928 nová sokolovna, Zápolská, Rydvan: Carevič, E. Kálmán: Hraběnka Marica, Rudolf Schanzer: Madame Pompadur, Raketou světem i vesmírem, Fráňa Šrámek: Léto, Silvestr.
1929 zde opereta Vlastencové z Boudy (Kubík, Hallová), Premiéra Skafandr (V a W), Špion č. 31 (F. Fiala) atd., celkem 21 představení, prostor však nevyhovoval technicky a akusticky.

1930 J. J. Stankovský: Vlastencové z boudy, Voskovec, Werich: Premiera skafandr, Špion č. 13, Jaroslav Kvapil: Oblaka.
Od 1931 hráli v opraveném DD, zahájili operetou Tulák (Piskáček), týž rok 8 premiér s 5 reprízami (4 operety, 3 činohry, 1 pohádka). Z ekonomických důvodů zájem o operetu, měli potřebná hudební tělesa, např. Carevič, Hraběnka Marica, Masopustní víla, Madame Pompadour (Fall), Její výsost primadona (Balling), Tulák, Děvčátko, neříkej ne, Polská krev. Též revue A little country - mikroskopem, Chlumec včera a dnes, Chlumec v revoluci aneb Bomba do Cidliny.
1932 Olga Scheinpflugová: Okénko, Děvčátko neříkej ne, Nevěsta. Sehráno celkem 11 divadelních představení.
1933 Chlumec pod mikroskopem, Paul Armont a Leopold Marchand: Pán, který budí důvěru, Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk, Louis Marlin: Na tebe jsem zapomněla, Anthony Armstrong: Deset minut alibi, Oskar Nedbal: Polská krev.
1937 zal. fond pro postavení Klicperova divadla, v témže roce zbořen Klicperův rodný domek, předsedou Antonín Kryže.
1937 1. Klicperův Chlumec (KCH).
1937 - V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast. Účast na Klicperův Chlumec.
1938-1941 měl festival Klicperův Chlumec národně uvědomovací charakter, přestávka 1941-1945, tradice KCH v různých podobách (ne každoročně).
1938-1943 Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera hrála 15-44x ročně.
1938 - V. K. Klicpera: Veselohra na mostě a Jan za chrta dán; A. Jirásek: Lucerna; E. Synek: Velký případ. Účast na Klicperův Chlumec.
1939 předsedou dramatického odboru Kraus.
1939 - V. K. Klicpera: Rohovín čtverrohý; V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů; K. Khun: Pokřik; J. Karafiát a Fischerová: Broučci; Vaníček-Cón-Lesk: To bylo tenkrát. Účast na Klicperův Chlumec. V. K. Klicpera: Hadrián z Římsu. Účast na Jiráskův okrsek, divadelní soutěž, Jaroměř. Karolina Světlá: Kříž u potoka, r. S. Cón, Oscar Wilde: Vějíř lady Windermerové, r. Sláva Cón.

1940 Jak Kašpárek se Šmidrou vysvobodili princeznu, V. K. Klicpera: Prsteny, Josef Kajetán Tyl (Šamberk), Námluvy Pelopovy (Vrchlický, klavír J. Panenka) - zájezdy, účast na přehl. Jaroměřský divadelní týden, Vina (Hilbert), Křídový kruh (Klabunda - z čínšt..), Směry života.
Za německé okupace velký zájem o české divadlo, pozoruhodná úroveň, repertoár pečlivě vybírán, část nepovolena k realizaci. Z autorů mj. Šalda, jh. E. Kohout, Fibich-Vrchlický (Smír Tantalův, Hippodamie), jh. Zd. Hrnčířová, Jejich štěstí (Hilbert), Kašpárkova maminka (Mašek), Námluvy Pelopovy (Vrchlický), V. K. Klicpera: Prsteny; J. Vrchlický: Námluvy Pelopovy - účast na JH - 4. místo. Účast na Klicperův Chlumec.
1940 Předsedkyní Šidlichovský, předsedou dramatického odboru Sláva Cón.
1940 - Vrchlický: Námluvy Pelopovy. Účast na 1. Jaroměřském divadelním týdnu.
1941 - Jaroslav Hilbert: Vina. Účast na přehlídce První divadelní týden 1941, Jaroslav Vrchlický: Smír Tantalův, r. Sláva Cón (účastník X. Jiráskova Hronova). Účast na přehlídce II. Cyklus ochotnických her – Hořice – J. K. Tylovi, Dítě (Šalda), Nezbedný bakalář (Z. Štěpánek), J.K. Tyl: Strakonický dudák. Účast na Klicperův Chlumec.
1942 Zdeněk Vavřík: Casanova, Václav Kliment Klicpera: Sen, r. Sláva Cón, V. K. Klicpera: Bělouši, Z urny století, r. Oldřich Emanuel Lesk.
1942 - Ant. Lauterbach: Vruboun posvátný, r. A. Lauterbach. (plakát viz Obrázky) Účast na III. Cyklus ochotnických her – Hořice – J. K. Tylovi.
1942 - Fr. Zavřel: Caesar. (viz Přílohy)
1943 Vlasta Petrovičová: Střídavě oblačno, R. Kurtz: Klobouk dolů, r. J. Hudeček.
1943, 21.3. - Viktorie. Hra uvedena jako soutěžní v rámci přehlídky Tylova Kutná Hora 1943 v Dělnickém domě v Chlumci nad Cidlinou.
1944 předsedou spolku Otakar Makeš.
1945 předsedou Lesk.
1945 Karafiát: Broučci, Antonín Hamik: Prodaný dědeček, Helmut Weiss-Fritz von Woedtke: Jak to povíme dětem, Oldřich Eduard Lesk: Kruh lásky, Jiří Verten: Tameike, Matka, Šárka, V. Tůma: Těžký život dobrodruha, r. Oldřich Emanuel Lesk.
1946 Ženitba; Olga Scheinpflugová: Guayana; Jan Hus, Ježíš Kristus, v rozhlase Hradec Králové vysílána hra Můj život byla jen veselohra, Osmnáctiletí, Kruté štěstí, Popelka - mladí, Morana, Rukopis času ( též vysílána rozhlasem), O rozmazlené Pamele - mladí, A. Lauterbach: Morana. Účast na přehlídce IV. Cyklus ochotnických her v Hořicích, A. Lauterbach, Morana a V. K. Klicpera: Zlý jelen. Účast na Klicperův Chlumec.
1947 Černobílá symfonie, O. E. Lesk i r.: Velký Monari. Účast na přehlídce V. Cyklus ochotnických her v Hořicích, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák.
1947 - Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera, Patrick Hamilton: Plynová lampa. Účast na 5. Jaroměřském divadelním týdnu.
1948 Olga Scheinpflugová: Guayana (v Radovesci), Rukopis času, Velký Monari, Oldřich Eduard Lesk: Peldramové, r. Oldřich Eduard Lesk. Účast na Pardubické ochotnické hry ÚMDOČ, Pardubice. Účast na Klicperův Chlumec, hostování, účast na přehlídce ODi venkova na Slovanské výstavě v Praze (ocenění). Oldřich Eduard Lesk: Peldramové, r. Oldřich Eduard Lesk - účast na Klicperův Chlumec.
Týž rok oslavy 100. výročí zrušení roboty, dramatické pásmo Český rok na vsi (Lauterbach, Lesk), v postavené vesničce pod sokolovnou, 1000 dětí a účastníků v 5000 krojů. V tomto roce 35 představení a účast na 18. JH.
1949 členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.
1949 - J. Somin: Atentát, r. O. E. Lesk. Účast na VII. měsíci divadel, Klamoš, Pavel Pavlík: Nikdy, r. Zdeňka Odešlová, scéna Míla Liška. Účast na přehlídce části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ v Pelhřimově. Účast Raisův Bělohrad, 1. cena za hru Nikdy (P. Pavlík). Účast na VII. měsíci divadel, Klamoš. Účast na III. Pardubické ochotnické hry 1950, Oldřich Eduard Lesk: Nejkrásnější role, r. Oldřich Eduard Lesk - Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř a na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu, Jaroměř. Účast na Wintrovy rakovnické hry, Rakovník.

Počátkem 50. let vlivem politických poměrů stagnace jednoty.

1950 - Klicpera, V. K. Klicpera: Bělouši. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 28. místo soutěže.
1951 - ZK ROH Mira, Al. Jirásek: Vojnarka. Účast na Přehlídka lidové tvořivosti závodních klubů ROH, Lázně Bělohrad.
1951 jednota pod názvem Dramatický odbor Klicpera ZK ROH Mira, n. p., hrála pouze 1x.
1951 - Klicpera při ZK Mira, Sofokles: Oidipús, režie O. E. Lesk, Oidipús A. Lauterbach. Účast na IX. Měsíci divadel v Klamoši.
1953 DrO opět aktivní, renovace sálu ZK ROH (bývalý DD), otevřen.
1955 - ZK ROH AZNP a Mira, V. K. Klicpera: Veselohra na mostě; V. K. Klicpera: Dobré jitro; H. Fast: Třicet stříbrných. Účast na Klicperův Chlumec.
1956 - inscenace V poddanství direktoria.
1957 - V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý. Účast na Klicperův Chlumec, A. Novotný: Vodní růže. Účast na Klicperův Chlumec.
1958 - František Hrubín: Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků. Účast na NP DS LUT, Krnov.
1959 - Divadelní odbor Klicpera, TJ Spartak, František Pavlíček: Černá vlajka, r. A. Lauterbach. Účast na XV. Měsíci divadel, Klamoš.

1960 - A. Jirásek: Lucerna. Účast na Klicperův Chlumec - mimo soutěž.
1962 - V. Hugo: Ubožáci. Účast na Klicperův Chlumec.
1963 - J. Beneš: Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce. Účast na Klicperův Chlumec.
1964 - J. Žák: Kouzelné rukavice, uvedeno na Klicperově Chlumci.
1964 v DrO Klicpera generační rozkol, nová aktivita až v 70. letech, jak v DrO, tak v kroužku mládeže zaměřena zejména na vystoupení na KCH a zájezdy do okolí.

Repertoár obou v 70. a 80. letech nejčastěji pohádky a hry pro děti, několik operet.
1970 - P. Hořký: Kuba a loupežníci. Účast na Klicperův Chlumec.
1971 - V. K. Klicpera: Tři hrabata najednou. Účast na Klicperův Chlumec.
1972 -
1972 - Divadelní soubor TJ Sokol, K. Valdauf, B. Nádvorník: Nejlíp je u nás (opereta). Účast na XIX. Měsíci divadel, Klamoš.
1973 - J. Mottl – J. Stelibský: Ostrov milování. Účast na Klicperův Chlumec.
1974 - divadelní soubor TJ Sokol, A. Jirásek: Kolébka. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na OP vesnických divadelních souborů, Černožice nad Labem.
1975 - V. K. Klicpera – O. Šafránek: Pražské tetinky; K. W. Wallo: Princezna se zlatou hvězdou na čele. Účast na Klicperův Chlumec.
1976 - Labiche-Martin: Helenka je ráda aneb Slaměný klobouk. Účast na Klicperův Chlumec.
1977 - K. Hašler – F. F. Šamber: Podskalák. Účast na Klicperův Chlumec.
1978 - V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na Přehlídka městských divadelních souborů, Nový Bydžov.
1979 - V. Dvořák: Sto dukátů za Juana. Účast na Klicperův Chlumec.

1980 - J. Jankovec: Selská princezka. Účast na Klicperův Chlumec.
1981 - J. K. Tyl: Strakonický dudák. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na Přehlídka městských divadelních souborů, Nový Bydžov.
1982 - J. Voskovec a J. Werich: Teta z Bruselu aneb Pořádně si zařádit. Účast na Klicperův Chlumec.
1983 3 premiéry a 12 repríz, bohatá zájezdová činnost. Vedle operety soudobé činoherní novinky.
1983 - A. Jirásek: Lucerna. Účast na Klicperův Chlumec.
1984 - O. Daněk: Svatba sňatkového podvodníka. Účast na Klicperův Chlumec.
1986 - J. N. Nestroy: Lumpacivagabundus. Účast na Klicperův Chlumec.
1985 - Antonín Lauterbach: Morana. Účast na KP Divadelní Bydžov.
1987 - J. Voskovec – J.Werich: Těžká Barbora. Účast na Klicperův Chlumec.
1988 - J. Havlásek: Nepožádáš o manželku bližního svého. Účast na Klicperův Chlumec, Klicpera - divadelní soubor Tělovýchovné jednoty Chlumec nad Cidlinou, 28 členů, vedoucí Josef Stoklasa.
1989 politické proměny odvedly na čas divadelníkům obecenstvo.
1989 - M. Švandrlík: Honorace z Pastoušky, r. Milan Ettel, Ant. Lauterbach. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na přehlídce vyspělých DS, XIX. Symposion, Třebechovice.

1990 - V. Pantůček – V. Fux: Drak je drak. Účast na Klicperův Chlumec.
1991 - A. Lauterbach: Vruboun posvátný. Účast na Klicperův Chlumec.
1992 - G. Feydeau: Dámský krejčí. Účast na Klicperův Chlumec.
1992 podíl na oslavách 200. výročí narození V. K. Klicpery. DS Klicpera.
1993 vedoucí Josef Stoklasa.
1993 - N. Simona: Bosé nohy v parku. Účast na Klicperův Chlumec.
1995 - R. de Obaldia: Vítr ve větvích Sasafrasu. Účast na Klicperův Chlumec.
1996 - S. O. Hara: Oženit se, to je vždycky riziko. Účast na Klicperův Chlumec.
1997 - J. Patrick: Podivná paní Savageová. Účast na Klicperův Chlumec.
1998 - J. Patrick: Paní Savageová v rozpacích. Účast na Klicperův Chlumec.
1999 - M. Horníček – V. Štech: Svatba pod deštníky. Účast na Klicperův Chlumec.

2000 - Svatba pod deštníky, J. Voskovec – J. Werich: Teta z Bruselu. Účast na Klicperův Chlumec.
2001 - Teta z Bruselu, účast na KP Zlom Vaz v Ústí nad Orlicí.
2002 - G. Feydeau: Ťululum. Účast na Klicperův Chlumec, A. Lauterbach: O zajetí krále Václava. Účast na Klicperův Chlumec - Večer s Antonínem Lauterbachem.
2003 - J. Drda: Dalskabáty, hříšná ves. Účast na Klicperův Chlumec - MÁLEK, Jaroslav – cena za nejlepší mužský herecký výkon.
2004 - Ephram Kishon: Oddací list. Účast na Klicperův Chlumec.
2005 - Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves. Účast na NP ČOS v Lázních Toušeni.
2006 - I. Karnauchová, L. Brauševič, H. Janotová: Kouzelný kvítek, režie a úprava textu Laďka Zubrová. Účast na Klicperův Chlumec.
2006 - P. Stone, J. Styne, B. Merril: Sugar – Někdo to rád horké, muzikál volně podle filmového scénáře, režie Jaroslav Málek, hudební nastudování Jan Petrovický, choreografie Jana Karlíková. Účast KP 07, Klicperův Chlumec. Účast 5. NP Sokolských divadel(v r.2007).
28. září.2006 se v Chlumci otevíralo nové divadlo. Vzniklo rekonstrukcí a přístavbou bývalého kina, nákladem 33 mil. Kč. Soubor se přestěhoval do nových prostor, I. Karnauchová, L. Brauševič, H. Janotová: Kouzelný kvítek, režie a úprava textu Laďka Zubrová. Účast IV. NP ČOS v Lázních Toušeni.
2007 - Olga Lichardová na motivy pohádky W. Huffa Trpaslík Nos: O kuchaři Nosáčkovi a rychlonohém dráteníčkovi. Účast KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod, Peter Stone, Jule Styne, Bob Merrill: Sugar – Někdo to rád horké, r. Jaroslav Málek. Účast na KP Červený Kostelec. Účast na Vyšehraní, Praha. Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou. Účast na Klicperův Chlumec - nesoutěžní představení.
2008 - Marc Camoletti: Na správné adrese, r. Jaroslav Málek. Účast na Klicperův Chlumec, ceny za pozoruhodné herecké i jiné výkony: Alena Kvasničková za roli Jeanine a Jaroslav Hlídek za roli Paula Bordiera - 1. místo v divácké soutěži - uvedeno 2x, jednou jako nesoutěžní představení, P. Stone, J. Styne: Sugar, r. Jaroslav Málek. Účast v rámci cyklu Klicperův Chlumec dětem, Klicperáčci, Jiří Pálka: Jak bylo čertům v pekle zima. Účast v rámci cyklu Klicperův Chlumec dětem - 1. místo v dětské divácké soutěži.
2009 - Marc Camoletti: Na správné adrese, r. Jaroslav Málek. Účast na KP Červený Kostelec, Marc Camolleti: Létající snoubenky, r. Jaroslav Málek. Účast na Klicperův Chlumec, 1. místo v divácké soutěži, cena za nejlepší mužský herecký výkon: Luboš Suchánek za roli Bernarda - uvedeno 2x, jednou jako nesoutěžní představení.
2009 - Jiří Pálka: Jak bylo čertům v pekle zima. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.

2010 - DS Klicpera, Georges Feydeau: Dámský krejčí. Účast na Klicperův Chlumec - ceny za pozoruhodné herecké i jiné výkony: Zdena Jeníčková jako paní Estragonová, tchyně, Vojtěch Nováček jako Albín, Tomáš Růžička jako doktor Menier a Jana Tučková - kostýmy; uvedeno 2x, jednou jako nesoutěžní představení.
2011 - O Silomilovi. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.
2011 - Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta. Účast na Klicperův Chlumec - uvedeno 2x, jednou jako nesoutěžní představení, 1. místo v divácké soutěži.
2012 - DS Klicpera, Georges Feydeau: Dámský krejčí, r. Stanislav Dašek. Účast na KP Červený Kostelec - čestné uznání Stanislavu Daškovi za herecký výkon v roli Duboise a Zdeně Jeníčkové za herecký výkon v roli Paní Estragonové. Účast na Erbenův Miletín.
2012 - DS Klicpera, Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí.
2013 - DS Klicpera, Jaromír Břehový: OTYLKA, r. Stanislav Dašek (hra, plná vtipných zvratů, je kritickým pohledem na to, na co vše lze zneužít síly peněz). Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání Zdeně Jeníčkové za postavu Otýlie Raftové a Vojtěchu Nováčkovi za postavu Aleše Bureše a cena Evě Šimonové za postavu Hany Slabé.
2015 - Georges Feydeau: BROUK V HLAVĚ, r. Jaroslav Málek. Účast na KP Červený Kostelec - čestné uznání Martinu Mišíkovi za herecký výkon v roli Viktora Emanuela Champboisy. Účast na Divadle v přírodě, Praha-Horní Počernice 2016, Jaromír Břehový: Otylka, r. Stanislav Dašek. Účast na KP Orlická maska, Ústí nad Orlicí, Rudolf Trinner: AGENTURA DRAHOUŠEK, r. Stanislav Dašek. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání Evě Šimonové za roli Gabriely Sladké a Vojtěchu Nováčkovi za roli Kurta Šutrštajna. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2016, Jean Barbier: MOJE DCERA PRACUJE V PAŘÍŽI, r. Jaroslav Málek, premiéra 30.10. 2015. Účast na KP Orlická maska Ústí nad Orlicí 2016.
2016 - Alan Ayckbourn: POSTELOVÁ FRAŠKA, r. Stanislav Dašek. Premiéra 28. října 2016. Účast na Klicperův Chlumec 2016 - 3. místo v diváckém hlasování, oceněné herecké výkony: Pavel Petrovický - Nick, Soňa Firbacherová – Nina. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2017. ČU Pavlu Petrovickému za herecký výkon v roli Nicka, Vojtěchu Nováčkovi za herecký výkon v roli Martina. Účast na Meziměstských divadelních hrách 2017. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2017, pantomima: ...a dobrou noc. Účast na CP Otevřeno Kolín.
2017 - Soubor Přísně tajné!, Chlumec nad Cidlinou - vznikl na půdě souboru Klicpera a připravil zatím několik literárních podvečerů.
1. inscenace - soubor: POSLEDNÍ…
Oskar Wilde: Slavík a růže, Doplňkové materiály k čítance pro 9. ročník ZŠ: Z knihy Pohádky
Dramaturgická úprava, režie, scénografie a kostýmy: soubor, hudba a doprovod: Lukáš Pavel, hrají: Tereza Blahová, Kateřina Šarounová, Veronika Šlechtová, Lukáš Pavel. Premiéra 11. listopadu 2017. Účast na KP Audimafor 2018.
2017 - Edgar Yip Harburg, Fred Saidy, Burton Lane, Jan Werich: DIVOTVORNÝ HRNEC, režie: Jaroslav Málek. Premiéra 27. října 2017. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na Voskovcova Sázava 2018 - čestné uznání Jaroslavu Málkovi za roli Čochtana a za režii. Účast na KP Červený Kostelec 2019 - čestné uznání Janu Petrovickému a Big bandu Melodybrass za hudební nastudování. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2019.

2019 - Bruno Druart: Parfém v podezření aneb ty vosy mazaný, r. Eva Šimonová. Účast na Klicperův Chlumec - cena diváků, Cena za herecký výkon Vojtěch Nováček za roli Oskara Berthomieu, Michaela Suchánková za roli Evy a Soňa Firbacherová za roli Sofie, zvláštníní cena Evě Šimonové. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita 2020.

2020 - Zdravý nemocný. Účast na Klicperův Chlumec 2020 vzhledem k pandemii zrušena.

2021 - Molière: Zdravý nemocný. Premiéra 15.10.2021. Účast na Klicperův Chlumec - čestné uznání za herecký výkon Sylva Nováková za roli Mgr. Purgonové a cena za nejlepší ženský herecký výkon Anna Kmoníčková za roli Toničky a cena za nejlepší mužský herecký výkon Jaroslav Hlídek za roli Arganta, cena diváků - první místo.
Bibliografie:
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera - www stránky souboru - viz www odkazy.

Adresář ARTAMA 1993

CÍSAŘ, Jan: Červenokostelecké táčky. Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 26-28.

FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. 2.část. (viz Texty)

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Havlíčkův Brod - Dospělí (pro radost) dětem.(Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). Amatérská scéna 2007, č. 3, s. 56-57.

LÁZNĚ Toušeň: V. národní přehlídka sokolských divadel - program, 2007. Internet.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Jdou sokolské šiky, jdou. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 61-62.

PROGRAM divadelního festivalu “I. Raisův Bělohrad”. Kopie plakátu. kART.

PRŮŠA, Petr. Klicperův Chlumec. Pohled na ochotnické divadlo z jiné strany. Amatérská scéna 1964, č. 9, s. 20.

RICHTER, Luděk: Dospělí pro radost dětem v Havlíčkově Brodě. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 41 - 42.

STROTZER, Milan: Zlom vaz po 1. v Ústí nad Orlicí. Amatérská scéna 2001, č. 2, s.16-18.

UHRINOVÁ, Mária: Amatérské divadlo pro děti pod křídly Sokola. V. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel v Lázních Toušeň.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, č. 5, s. 92, č. 8, s. 150.

Amatérská scéna 2006, č. 3, s. 70-71.
Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 6, s. 137, obr.; 1950, č. 5. s. 118.

Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. str. ob. (?)

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 8, s. 160, č. 9, s. 179, č. 10, s. 195.
Za oponou 1940, č. 1, s. 6.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, č. 4, s.76.

Národní politika 1942 - recenze od Vladimíra Kolátora o inscenaci Fr. Zavřela: Caesar. (viz Přílohy)
Archivy:
CÍSAŘ, Jan: Východočeský standard v Červeném Kostelci. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 39 - 41.

HARTMAN J.: PĚVECKO OCHOTNICKÁ JEDNOTA KLICPERA CHLUMEC NAD CIDLINOU 1902-1987. Inventář, 1987, s. 4, ev.č. 598.

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Pěvecko ochotnická jednota Klicpera Chlumec nad Cidlinou
Časový rozsah: 1902-1987, ev. č. pomůcky 598.
Metráž: 0,25 bm zpracováno a inventarizováno 0,12 bm nezpracováno
Tematický popis: Zápisy schůzí 1903-1948,pod.protokoly 1924-1949, korespondence 1914-1959,účet.knihy 1902-1928,tisky,pamět.list 1948,sbírka divadel.plakátů 1923-1964.
Archivní pomůcky
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1903 - 1911, kn 1
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1928 - 1948, kn 3
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1932, kn 4
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha došlých spisů, 1924 - 1928, kn 5
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Podací protokol, 1948 - 1949, kn 6
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha účetní, i. č. 7
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha pokladní, i. č. 8
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha příspěvků, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 11
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 15
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec, ka 1, i.č.16
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Plakáty, ka 1, i.č. 21
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, ka 1, i. č .2
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, ka 1, i. č .3
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, ka 1, i. č .4
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, ka 1, i. č .5
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky, nezpracováno


Kolín, Státní okresní archiv:
Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 28
Klamoš, VII. Měsíc divadel - plakát, 1949 - viz Obrázky.
Klamoš, IX. Měsíc divadel - plakát, 1951 - viz Obrázky.
Klamoš, IX. Měsíc divadel - program, 1951 - viz Obrázky.
Klamoš, XV. Měsíc divadel - plakát, 1959 - viz Obrázky.

Praha, NIPOS, kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související www odkazy

Související Obrázky

Antonin Lauterbach, 2007
Bohdaneč, Langer, Damoklův meč, Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce - plakát, 1963
Chlumec n. C., Klicpera, Jak Kašpárek se Šmidrou vysvobodili princeznu, 1940
Chlumec n. C., Klicpera, Ryba na suchu, 1946
Chlumec na Cidlinou, Klicpera, Námluby Pelopovy, 1940
Chlumec nad Cidlinou,  SDO,  Sojčí pero, asi 1930
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera, Divotvorný hrnec, KP Červený Kostelec 2019
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera, Divotvorný hrnec, KP Červený Kostelec 2019
Chlumec nad Cidlinou, Historie, Lauterbach, titul
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera – Přísně tajné!, Poslední..., KP Audimafor 2018
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, ...a dobrou noc, CP Otevřeno Kolín 2016
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Brouk v hlavě, KP Červený Kostelec 2015
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Dámský krejčí, KP Červený Kostelec 2012
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, dějiny dle SOkA HK 1
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, dějiny dle SOkA HK 2
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, fond SOkA HK
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, inventář SOkA HK 1
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, inventář SOkA HK 2
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Ježíš Kristus - farizejové, 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Ježíš Kristus, 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Klicperův Chlumec
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha došlých spisů, 1924 - 1928
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha pokladní, 1902 - 1932
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha příspěvků, 1895 - 1924
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1885 - 1907
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1885 - 1907
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1903 - 1911
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1928 - 1948
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha protokolů, 1932
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kniha účetní, 1903 - 1928
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 11
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 11
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 15
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kouzelný kvítek, 2006
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, kronika
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Partitury
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Podací protokol, 1948 - 1949
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Smír Tantalův, 1941, Ant. Lauterbach
Chlumec nad Cidlinou, VI. KCH, průvod ochotníků 1946
Hronov, Jiráskův Hronov 1940
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, program JH 1940
Klamoš, OB, XV. měsíc divadel - plakát, 1959
Klamoš, Vojan, IX. měsíc divadel - plakát, 1951
Klamoš, Vojan, IX. měsíc divadel - program, 1951
Klamoš, Vojan, VII. měsíc divadel - plakát, 1949
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Divadelní festival Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1949
Pelhřimov, Pelhřimovský divadelní festival – plakát, 1949
Pelhřimov, Rieger, Soupeři, Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, Chlumec nad Cidlinoz, Klicpera, Námluvy Pelopovy - plakát, 1940
Pelhřimov, Rieger, Soupeři, Pardubice, SDO, Mistr ostrého meče, Chlumec nad Cidlinoz, Klicpera, Námluvy Pelopovy, Hořice, Tyl, Otec - plakát, 1940
Police nad Metují, 1820 - 1940 Program oslav 1940, 11, Chlumec nad Cidlinou, Námluvy Pelopovy
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Související Alba

Mapa působení souboru - Klicpera při TJ Sokol / Pěvecko-ochotnická jednota Klicpera / Dramatický odbor ZK Mira / TJ

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chlumec nad Cidlinou,  SDO,  Sojčí pero, asi 1930
Chlumec n. C., Klicpera, Jak Kašpárek se Šmidrou vysvobodili princeznu, 1940
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Smír Tantalův, 1941, Ant. Lauterbach
Chlumec n. C., Klicpera, Ryba na suchu, 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Ježíš Kristus - farizejové, 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Ježíš Kristus, 1946
Chlumec nad Cidlinou, VI. KCH, průvod ochotníků 1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Kouzelný kvítek, 2006
Antonin Lauterbach, 2007
Chlumec nad Cidlinou, Historie, Lauterbach, titul
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Dámský krejčí, KP Červený Kostelec 2012
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Brouk v hlavě, KP Červený Kostelec 2015
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, ...a dobrou noc, CP Otevřeno Kolín 2016
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera – Přísně tajné!, Poslední..., KP Audimafor 2018
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera, Divotvorný hrnec, KP Červený Kostelec 2019
Chlumec nad Cidlinou, DS Klicpera, Divotvorný hrnec, KP Červený Kostelec 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.