Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Heyduk, kroužek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1937
Působení: 192x, 193x
1920 založen Kroužek divadelních ochotníků Heyduk v Heřmani – navázal na Kroužek studentů (viz), který byl činný do 1919.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 25. 11. 1920, č. 47, s. 540:
"Heyduk v Heřmáni u Písku sehrál v min. sezonách mj. Legrovu ves, V zakletém zámku, Stroupežnického Pan Měsíček, obchodník, Mahena Juanův konec, Šrámkův Červen, Svobodova Posledního muže a Lapeného Samsonka, Novákovy Žárlivce, Jiráskovu Lucernu, Votrubové-Haunerové Martičku pianistku, Čapkova Loupežníka a chystá na Vánoce F. V. Krejčího Povodeň.
Pořádá týdenní Besední večírky s přednáškami, recitacemi a výstupy z dramat. Zřizuje vlastní jeviště a knihovnu. Kroužek má 50 členů."

Prvním předsedou spolku se stal Otto Březina.
Vůdčí osobností, organizátorem, jednatelem, kronikářem, režisérem a hercem byl Václav Krška (1900–1969), místní mlynář, později filmový scénárista a režisér.
Spolek hrál v Našincově hostinci, vedle něhož byly pronajaty dvě větší místnosti, v jedné byla zkušebna, v další sklad kulis a rekvizit.
Posléze byl spolek člen ÚMDOČ.

1920 – první nastudovanou divadelní hrou byl Loupežník od Karla Čapka, představení bylo odehráno již 8. srpna 1920 v improvizovaném přírodním amfiteátru poblíž hájenky v polesí Hůrky. Reprízy 22. 8. se zúčastnil i básník Adolf Heyduk (1835–1923), po němž byl spolek pojmenován.
1920 – nastudováno ještě 5 dalších her, mj.: Josef Skružný: Podvodnice, František Ferd. Šamberk: Blázinec v 1. poschodí.

Dva dramaturgické směry souboru:
Cyklus lidových her – např. hry Františka Ferd. Šamberka, a typická česká klasika – Strakonický dudák od Josefa Kajetána Tyla, Naši furianti od Ladislava Stroupežnického, Vojnarka a Lucerna od Aloise Jiráska, Radúz a Mahulena od Julia Zeyera, oblíbené Čekanky od Františka X. Svobody, Okénko od Olgy Scheinpflugové atd.
Cyklus moderních her – např. Jaroslav Hilbert: Vina, hry Karla Čapka (RUR i jiné brzy po premiéře v ND), Františka Langera.
Soubor si troufl na divadlo, které přesahovalo běžné ochotnické soubory. Hrál Shakespearovy hry (Večer tříkrálový, Sen noci svatojánské, Romeo a Julie, Zimní pohádka), Molièrova Skapinova Šibalství, aktovky Arkadije Averčenka aj.

Uvedené hry režíroval Václav Krška.

Provozovali divadlo v přírodě – lesní divadlo, Václav Krška hledal adekvátní přírodní scenerii diferencovaně pro každou jednotlivou hru.

1921
– Jaroslav Hilbert: Vina. Režie Václav Krška, v hl. roli Hedva Trhalová (pohostinsky),
– Julius Zeyer: Radúz a Mahulena,
– William Shakespeare: Sen noci svatojánské,
– Julius Zeyer: Stará historie, obojí režie V. Krška, hl. role Březina, Slaníková, Kubíčková.
Často zde hostovali pražští herci.

Do 1924 Krška hrál a režíroval výhradně v Heřmani (poté do 1940 i v Písku), od roku 1923 pravidelně vytvářel i scénu.

1924 – Karel Čapek: Věc Makropulos, Karel Scheinpflug: Druhé mládí.
1925 – Karel Čapek: Loupežník, William Shakespeare: Romeo a Julie (na zájezdu v Písku), Jaroslav Hilbert: Jejich štěstí, František Langer: Periferie.
1926 – Jules Renard: Kouzlo rozchodu, Jaroslav Maria: Lichoběžník, Montague Glass: Firma Potasch a Perlmutter, Josef Kaj. Tyl: Strakonický dudák, Jiří Mahen: Náměsíčný, Sophus Michäelis: Revoluční svatba, Jiří Mahen: Dezertér.
Do 1926 v Cyklu lidových her odehráno 41 inscenací, v cyklu moderních her 33 inscenací.
1927 – František Langer: Periferie, jh. Míla Pačová (herečka ND).
1929 – František Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, Franz Arnold: Finfrlíne, jen do toho!

1930 – Arnold Ridley: Půlnoční vlak.

1933
– Jiří Mahen: Jánošík. Režíroval a hlavní roli hrál Václav Krška.
– 25. prosince – první premiéra dramatizace Dostojevského Zločinu a trestu, přepracovaná dramatizace premiérována 1935.
– Domů (autor nezjištěn), Felix Téver: Odvážný.
– Karel Balák: Na Kašpárka nikdo nevyzraje. Hráno při oslavách nar. T. G. Masaryka.

1934 (18. 1.) na valné hromadě byl po odstoupivším Otto Březinovi (předsedou 14 roků) zvolen za předsedu Jan Mejda, přední herec souboru (26).

1934 (23. září) – Marcel Pagnol: Malajský šíp, premiéra v rámci Cyklu moderních her; 18. listopadu – Jan Patrný: Muži nestárnou, bratři Karel a Josef Čapkové: Adam Stvořitel.
1935 – František Langer: Jízdní hlídka, Alois Jirásek: Lucerna (mlynáře hrál V. Krška), Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Fedor M. Dostojevskij: Zločin a trest, Jerzy Tepa: Slečna doktorka, Hvězdy nad hlavou (autor nezjištěn).
1936 – Sofokles: Král Oidipus, jh. Eduard Kohout, hrálo se u Hůrecké hájovny; Václav Krška: Nesmírný štít; Bayard Veiller: Jest Mary Duganová vinna, Olga Scheinpflugová: Madla z cihelny, William Shakespeare: Zimní pohádka.
1937 – poslední z řady inscenací Václava Kršky v Heřmani – Lope de Vega: Vzbouření na vsi. Hráno v přírodě.

Spolek Heyduk byl vydavatelem kulturního a informujícího Věstníku, hlavním redaktorem Václav Krška, přispívalo více osob.
Za 20 let trvání soubor připravil přes 200 představení a stovku literárních večerů, večerů poezie a slavnostních akcí, plesů a veselic.

1937 odešel V. Krška po smrti své matky z Heřmaňského Benešovského mlýna. Po jeho odchodu činnost divadelního souboru umlkla.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 116, 119, 124, 125, 136.

ČERNÝ, Jiří: Intimní divadlo Václava Kršky. Též soupis premiér a bibliografie. České Budějovice, M-ARS 1999, 56 s. kART.

HEDBÁVNÝ, Zdeněk: Alfréd Radok, zpráva o jednom osudu. Praha, ND a DÚ 1994, s. 33.

KOHOUT, Eduard: Divadlo aneb Snář. Praha 1975, 2. vyd. 1979.

KRŠKA, Václav: Ochotníci na ruby. Feuilletony. Praha, Štorch-Marien 1928, 67 s.

KUDRLIČKA, Stanislav; zprac. informace OÚ Heřmaň pro MČAD. Rkp. 1 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 220.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Divadelní vesnice aneb první plenérové představení řecké tragédie v Čechách, Studie 2009. Viz Texty, též Přílohy (s poznámkovým aparátem) v příloze hesla.

WRETZLOVÁ-PIXOVÁ, Anna: Ochotnické divadlo v obci Putim. Rkp. 1999, 3 s. kART.


Československé divadlo 1925, č. 14, 2. str. obálky; č. 15. s. 240; č. 19, s. 304.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 23. 9. 1920, č. 35 a 36, s. 416; 25. 11. 1920, č. 47, s. 540.
Jeviště 1921, č. 33–34, s. 527, č. 52, s. 784.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/4450/1933, KrDO Heyduk (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/4384/1935, KrDO Heyduk.

Státní okresní archiv Písek-Mirovice:
Fond OkÚ Písek, spolkový katastr, kn č. 462-466.
Spolek divadelních ochotníků \"Heyduk\" Heřmaň
Časový rozsah: 1920-1937
Metráž: 0,44 bm (z toho nic není zpracováno)

Související Organizace

Související Obrázky

Černý, Jiří, Intimní divadlo Václava Kršky, tit str., 1999
Heřmaň u Písku, KrDO Heyduk, Obrácení Ferdyše Pištory, 1929
Heřmaň u Písku, KrDO Heyduk, Vzbouření na vsi, 1937
Heřmaň, KrDO Heyduk, Jánošík, 1933
Heřmaň, KrDO Heyduk, Král Oidipus, 1936
Heřmaň, KrDO Heyduk, Král Oidipus, plakát, 1936
Heřmaň, KrDO Heyduk, Loupežník, Romeo a Julie – plakáty, 1920, 1925
Heřmaň, KrDO Heyduk, Lucerna, 1935
Heřmaň, KrDO Heyduk, Naši furianti, 1935
Heřmaň, KrDO Heyduk, Zločin a trest, Nesmírný štít – plakáty, 1935, 1936
Krška, Václav, portrét


Mapa působení souboru - Heyduk, kroužek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Heřmaň u Písku, KrDO Heyduk, Vzbouření na vsi, 1937
Heřmaň, KrDO Heyduk, Král Oidipus, plakát, 1936