Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Recitační studio Šrámkova domu / Přípravka / Studio Šrámkova domu

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1962
Působení: 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Od 1962 ve Šrámkově domě (OB), v němž byl umístěn Archiv Fráni Šrámka, jeho správci prof. Václav Hejn a prof. Marie Hejnová
vytvořili prostředí pro systematické školení recitátorů a vedoucích recitačních kolektivů.
Od 1962 se tu pořádalo tříleté školení recitátorů,
od 1964 v místě první cyklické krajské semináře uměleckého přednesu pro ved. souborů ze všech okr. Východočeského kraje, org. KKS Hradec Králové, Jos. Vavřička (viz Hronov) ve spolupráci s Archivem Fr. Šrámka, M. Hejnová, odb. realizace ÚDLUT Praha, výrazně ovlivnily rozvoj a úroveň oboru v kraji.

1962 souběžně též prof. Marie Hejnová (1905-1985), významná kulturní pracovnice v místě, spoluzakladatelka Šrámkovy Sobotky založila Recitační studio Šrámkova domu (RSŠD), studentský a později částečně dětský soubor.
Velké věkové rozpětí kolektivu - od vysokoškoláka až po žačku 4. třídy.
Záměrem bylo vzbudit v dětech zájem o místní literární tradice a literaturu vůbec, o kultivaci řečového projevu prostřednictvím recitace, literárních pásem, ale i jevištními projevy a divadlem. Péče byla věnována i pohybovému projevu.

1962-1969 soubor vedla E. Seemannová (herečka, pedagog jevištní řeči). Tehdy 20členný soubor s věkovým průměrem 13 let se scházel pravidelně každou sobotu a neděli v Poetické síni Šrámkova domu
Se Studiem mj.
1965 před Vánocemi připravili Komedii o sv. panně Dorotě, nejstarší známou variantu hry zachovanou ve sborníku J. E. Košetického, s malými dětmi Zíbrtovy Živé jesličky. Prof. Jan Kopecký viděl Komedii o Dorotě na Šrámkově Sobotce a zadal souboru k pokusnému uvedení Komedii o Hvězdě, kterou nalezl v pozůstalosti Věnceslava Metelky v Pasekách nad Jizerou (znění , které vyšlo v Orbisu před Vánocemi 1968.).
1966 jako českou premiéru nastudovala Komedii o hvězdě (úprava J. Kopecký). Na Štědrý den 1967 Čs. televize uváděla ukázky z inscenace s Kopeckého komentáře, pořad reprízovala o Vánocích 1968.

1967 na ŠS soubor uvedl Rakovnickou vánoční hru s vloženými verši a písní Adama Michny z Otradovic.

1968 otřes z vpádu vojsk Varsavské smlouvy do ČSR posílil v dětech touhu vyjádřit lásku k rodné zemi - soubor k 28. říjnu nastudoval pásmo z veršů J. V. Sládka Byli jsme a budem. K Vánocům zval na Tři lidové komedie - prvním článkem triptychu byla ukázka z Nové komedie o Libuši (otištěné v 2. čísle Divadelních novin, ze zachované části a zlomků textů písmáka Fr. Vodseďálka ji dokomponoval J. Kopecký. který souboru k části úryvku z DN půjčil z chystaného rukopisu ještě prolog a Libušino proroctví), následovala repríza Rakovnické hry a obnovení Komedie o svaté panně Dorotě.

1969-1970 vedoucím J. Paďour (h. a r., od 90. let. 20. stol. významný představitel katolické církve, biskup, viz také Praha-Žižkov),
1969 Passion, 1969 Stráž domova,
1970 Ubohá a šťastná (Němcová, Paďour), účast v soutěži O štít Boženy Němcové Česká Skalice.
1971 vedla soubor sama M. Hejnová (předtím se zaměřovala především na literární výchovu členů a dramaturgii), dlouhodobá spolupráce D. Musilová (DAMU) a r. J. Hraše,
1971 Jiří Wolker: Jitřní píseň, ved. Marie Hejnová, účast WP.
1971-1973 spolupráce V. Martinec (profes. h. a r., ved. několika skupin mladého divadla na různých místech republiky).
1972 Ubohá a šťastná, k poctě 150. výročí narozenin Boženy Němcové.
Od 1975 spolupráce Š. Štembergová-Kratochvílová (viz Osobnosti), zal. a ved. dětský soubor Přípravka recitačního studia Šrámkova domu.
Ved. též Marta Hrachovinová a Ota Liška.

1985 - František Hrubín: Jobova noc, dramaturgie a režie Otto Liška - sugestivní poema uvedena celá, soubor rozčleněný na Básníka a Sbor svou statičností (střídavé sezení na praktikáblu a sošný postoj, neměnná intenzita světla) nevytvořil paralelu expresivitě a vnitřní síle předlohy. Účast na KP Otvírání studánek v Poličce.

1985 - Hrubín – Vodňanský – Florian – Kriebel – Svoboda – Štíplová – Fischer – Žáček – Černík – Čarek: Jako slunce, jako chleba, pásmo sestavila ved. Šárka Štembergová. Účast na NP DR Mělník.

1986 - Aleš Pejchal: HRÁTKY S VERŠI ALEŠE PEJCHALA, pásmo sestavila a režie Šárka Štembergová. Účast na NP DR, Mělník - vystoupení přesvědčilo o dobrých východiscích práce.

1988 - Dětská přípravka - divadelní soubor Městského kulturního střediska Sobotka, 22 členů, vedoucí Marie Sekerová, Šárka Štemberková.

1988 - MASOPUSTNÍ ŽERTY (pásmo z folklorních textů sestavila ved. Šárka Štembergová). Účast na KP Vysoké Mýto. Účast na NP DR Mělník.
1990 - Karel Čapek–Šárka Štembergová: O princezně Solimánské. Účast NP Dětské divadelní léto.
1992 - Ilja Hurník–Šárka Štembergová: Divné jméno. Účast NP Dětské divadelní léto. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové.
1993 - Zdeněk Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla, r. Š. Štemberková. Účast NP JH a LCH. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové.

Dále vedoucí Lada Bechyňová-Blažejová.
Přípravka recitačního studia vedoucí Šárka Štembergová

1998 - O ZLATÝCH SLZÁCH, severská baladická pohádka ved. Lada Bechyňová.
2000 - Bohumil Hrabal: Můj portrét. ved. Lada Bechyňová.
2000 - Sobotka, Studio Šrámkova domu, ved. Lada Bechyňová, Jan Vladislav: O dívce s modrýma očima. Účast na Regionální přehlídce dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Hradec Králové.
2004 - Satanarcheolegenialkohrozný punč přání. Účast KP Dětská scéna.
2006 - inscenace nonsensových veršů Když strašidla se rojí, ved. Lada Blažejová. Účast na KP Dětská scéna.
2007 - Jan Werich/Lada Blažejová: Lakomá Barka. Účast KP Dětská scéna Hradec Králové.
2008 - Lada Blažejová: Vlky plky, pedagog Lada Blažejová. Účast KP DS Hradec Králové. Účast KP Dětská scéna Hradec Králové.
2008 - Přidal: Pěnkava s loutnou, r. Lada Blažejová. Účast na KP Modrý kocour, Turnov.
2009 - Žáček, Vodňanský, Kašpar... : Jak se ze lva stane želva, vedoucí Lada Blažejová. Účast na KP Dětská scéna, Hradec Králové.
2009 - podle O. Wilda: Cantervillské strašidlo, vedoucí Lada Blažejová. Účast na KP Dětská scéna, Hradec Králové - doporučení na přímý postup do národního kola v Trutnově.
2009 - KDYŽ SE ZE LVA STANE ŽELVA; podle O. Wilda: CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO aneb TĚŽKÝ OSUD POCTIVÉHO ANGLICKÉHO STRAŠIDLA, vedoucí Lada Blažejová. Účast na CP Šrámkova Sobotka (obě inscenace).
2010 - S láskou na kordy, r. Lada Blažejová. Účast na KP AUDIMAFOR, Kostelec nad Orlicí - Čestné uznání souboru za inscenaci.
2010 - Účast na KP Dětská scéna, Hradec Králové.
2010 - Studio Šrámkova domu, Poetické odpoledne – Kam víly nemohou. Účast na CP Šrámkova Sobotka.
2011 - Vivian French dle Ezopa: KDO TO TADY, r. Lada Blažejová. Účast na KP Dětská scéna, Hradec Králové, cena Studiu za invenční pokus o zpracování tradiční bajky - doporučení na Dětskou scénu.
2011 - NEJVĚTŠÍ POKLAD SVĚTA. Účast na KP Dětská scéna, Hradec Králové.
2012 - Studio Šrámkova domu, František Hrubín: O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLATECH, r. Lada Blažejová. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové.
2012 - Studio Šrámkova domu, korejská lidová, přel. Jaroslava Bičišťová: NEJLEPŠÍ STŘELEC, r. Lada Blažejová. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové, cena Ladě Blažejové za pedagogické vedení dětí a souboru za hereckou stylizaci - nominace na CP Dětská scéna. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na Dětenické divadlování.
2013 - Studio Šrámkova domu, Saki (Hector Hugh Munro): NEVHODNÁ POHÁDKA; Rudyard Kipling: JAK BYL NAPSÁN PRVNÍ DOPIS, dramatizace, úprava a režie Lada Blažejová. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové (obě inscenace) - souboru cena za herecký projev v 1. inscenaci a za pohybové ztvárnění 2. inscenace.
2013 - Studio Šrámkova domu - dětský divadelní soubor, Yellow Sisters a Vivian French dle Ezopa: KDO TO TADY…, r. Lada Blažejová. Účast na CP Šrámkova Sobotka.
2013 - Saki (Hector Hugh Munro): Nevhodná pohádka (přednes dětí 11 - 17 let), r. Lada Blažejová. Účast na Dětenické divadlování.
2014 - na motivy severského příběhu Astrid Lindgrenové: HOU, HOU HALIHOU!, r. Lada Blažejová. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové.
2014 - na motivy příběhů Cornelie Funkeové: AŤ VÁS BLECHY ŠTÍPOU CELOU NOC!, r. Lada Blažejová. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové.
2014 - POETICKÉ ODPOLEDNE - Tradiční procházka po soboteckých prostranstvích s divadlem a recitací, r. Lada Blažejová. Účast na CP Šrámkova Sobotka.
2014 - děti ze Studia Šrámkova domu v Sobotce a ze souboru Černobílé pastelky ZUŠ Mladá Boleslav, AŤ VÁS BLECHY ŠTÍPOU CELOU NOC / HOU, HOU, HALILOU! / DOBRODRUŽSTVÍ PANA Q (tři představení), r. Lada Blažejová. Účast na CP Šrámkova Sobotka.
2015 - A. C. Doyle: PES BASKERVILLSKÝ, r. Lada Blažejová. Účast na KP AUDIMAFOR, Hradec Králové.
2015 - Karel Poláček: A JE NÁS PĚT, dramatizace, úprava a režie Lada Blažejová. Účast na KP Dětská scéna a KP loutkářská, Hradec Králové. Účast na Dětenické divadlování.
2015 - Trumf. Účast na Dětenické divadlování.
2015 - pásmo z textů básníka Jiřího Žáčka: NEMALUJ ČERTA NA ZEĎ, za autorovy účasti účinkují Jiří Hlobil a Studio Šrámkova domu pod vedením Lady Blažejové. Účast na CP Šrámkova Sobotka.
2015 - A. C. Doyle: PES BASKERVILLSKÝ, režie: Lada Blažejová. Účast na KP Audimafor 2015.

2016 - Studio Šrámkova domu - A. A. Milne: NÁŠ PÚ, dramatizace, úprava: Lada Blažejová a kolektiv, režie: Lada Blažejová. Účast na KP Audimafor 2016. Cena za herectví, doporučení na MS. Účast na CP Mladá scéna Ústí nad Orlicí. Účast na Deset Deka Festival, Náchod. Účast na Dětenické divadlování.

2016 - Václav Čtvrtek: SLABIKÁŘ PIRÁTŮM NIKDY NECHYBÍ. Úprava a režie: Lada Blažejová.Účast na KP Dětská scéna a KP loutkářská, Hradec Králové 2016. Účast na 2. Den divadla ve Zličíně 2016.
2016 - Lada Blažejová, Jan Trč a kolektiv: SMRT NA PLÁTNĚ. Režie: Lada Blažejová, Jan Trč.Účast na KP Dětská scéna a KP loutkářská, Hradec Králové 2016.

2017 - Marina Cvětajevová: MAMI! Přeložily Jana Štroblová, Hana Vrbová. Úprava a režie Lada Blažejová . Datum premiéry: 17. února 2017. Účast na KP Audimafor 2017. Doporučení k postupu na přehlídku divadel poezie Wolkrův Prostějov. Účast na CP Wolkrův Prostějov.
2017 - Daisy Mrázková: HALÓ, JÁCÍČKU, dramatizace a režie: Lada Blažejová. Účast na KP Dětská scéna a KP loutkářská, Hradec Králové 2017.
2017 - Mark Twain: NENAPRAVITELNÝ TOM, přeložil: František Gel, dramatizace a režie: Lada Blažejová. Lada Blažejová. Účast na KP Dětská scéna a KP loutkářská, Hradec Králové 2017. Cena za výkony v dětských rolích. Doporučení na CP Dětská scéna. Účast na CP Šrámkova Sobotka.
2017 - Ivan Vyskočil, Lada Blažejová: VYZNÁNÍ JÍZDENKOVITOSTI, dramaturgická úprava a režie: Lada Blažejová. Premiéra 16. 12. 2017. Účast na KP Audimafor 2018.

2018 - Cornelia Funkeová: ČEKÁNÍ NA PANÍ UČITELKU GODOTOVOU, režie: Lada Blažejová. Účast na KP DIVadelní Setkání Hradec Králové 2018 – ČU za inspirativní rozvinutí námětu v inscenaci Čekání na paní učitelku Godotovou.

2018 - Jordan Dimitrov Radičkov: MY VRABČÁCI, režie: Lada Blažejová. Účast na KP DIVadelní Setkání Hradec Králové 2018 – Cena za kolektivní souhru a energii v inscenaci My vrabčáci, doporučení na CP Dětská scéna 2018. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.

2018 - CO TAKHLE ČAJ, BÁBI? podle B. Jacquese Sedm strašidelných příběhů, přel. Pavel Dufek, režie, dramatizace, kostýmy Lada Blažejová. Příběh o vztahu dětí a starých lidí. Premiéra 17. 12. 2018. Účast na KP DIVadelní Setkání Hradec Králové 2019 - cena za dramaturgické uchopení tématu v inscenaci Co takhle čaj, bábi?

2019 - POSTŘIŽINY, podle B. Hrabala Postřižiny, režie a dramaturgická úprava Lada Blažejová, hudební doprovod Vojtěch Kuchař, hrají: Maryšk/ Kateřina Brixí, Natálie Klímová, Kamila Šourková, Francin/ Vojtěch Kuchař. Premiéra: 25. 2. 2019. Účast na KP Audimafor Hradec Králové 2019.
.
2019 - SRDCE HVOZDU podle M. Paverové Bratr vlk, přel. Jana Jašová, režie, dramatizace a scénografie Lada Blažejová. Premiéra 25. 2. 2019. Účast na KP DIVadelní Setkání Hradec Králové 2019 - nominace na celostátní přehlídku dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna 2019. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na Dětenické divadlování.

2022 - Lada Blažejová, Jan Trč a kol.: Komédia dell'arte. Účast na KP AUDIMAFOR, Hradec Králové.

2022 - Maurice Sendak, Lada Blažejová: Divočiny a jiné skopičiny, r. Lada Blažejová. Premiéra 17.12.2021. Účast na KP DIVadelní Setkání, Hradec Králové.

2022 - Lada Blažejová (předloha Ivan M. Jirous - báseň Večer před svatým Janem): Světýlko v dálce, r. Lada Blažejová. Premiéra 23.04.2022. Účast na KP DIVadelní Setkání, Hradec Králové - doporučení na Dětská scéna, Svitavy. Účast na na CP Dětská scéna, Svitavy.

2023 - Studio Šrámkova domu, podle Sakiho povídky, soubor: Džem, r. Lada Blažejová. Účast na KP AUDIMAFOR, Hradec Králové - doporučení na Mladá scéna Ústí nad Orlicí. Účast na CP Nahlížení, Bechyně. Účast na KP AUDIMAFOR, Hradec Králové 2024.

2023 - Studio Šrámkova domu, Jan Werich: Proč je moře slané?, r. Lada Blažejová. Účast na KP DIVadelní Setkání, Hradec Králové - doporučení na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na CP Šrámkova Sobotka.

2024 - Studio Šrámkova domu, základem je básnická sbírka Adama Hoška (básně Běž, To čeho, V rytmu, Kamení a Sen, sen, sen): A na stromech les. Účast na KP AUDIMAFOR, Hradec Králové.

2024 - Studio Šrámkova domu, inspirace povídkou Václava Chocholy Nikdo nevolal, V. Chochola: Nepustím tě dovnitř!, režie Lada Blažejová. Účast na KP DIVadelní Setkání, Hradec Králové - doporučení na CP Dětská scéna.
Bibliografie:
BENEŠOVÁ, Alena: Tam v Sobotce na náměstí... Květy č. 33, reč. 17, 1967.

DĚTSKÁ SCÉNA 2007, KP Dětská scéna, Divadlo Jesličky, Hradec Králové – 2007. Divadelní HROMADA IL. jaro 2007, s. 45-50.

DĚTSKÉ divadelní léto Prachatice ´90. XIX. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Red. VANDLÍČKOVÁ, Alena. Prachatice, MKS 1990.

EXNAROVÁ, Alena: Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Hradec Králové – 13. – 15. 4. 2012 - O neposlušných kůzlatech. Deník Dětské scény, č. 0., str. 16, 8.6.2012. (viz Texty)

EXNAROVÁ, Alena: Svitavy, Dětská scéna 2012 - Co den dal - Nejlepší střelec. Deník Dětské scény, č. 4., str. 88 - 89, 12.6.2012. (viz Texty)

HEJNOVÁ, Marie: Recitační studio Šrámkova domu v Sobotce. Rubrika Soubory se představují. Amatérská scéna 1969, č. 3, s. 15-16.

HERZOGOVÁ Eva: HRADEC KRÁLOVÉ 9. - 10. DUBNA 2011 - Kdo to tady. Deník Dětské scény č. 0, 10. 6. 2011. (viz Texty)

HNÍKOVÁ. Olga: Hvězda v Sobotce. Pionýrské noviny 20. prosince 1966, 2 foto.

HNÍKOVÁ. Olga: Jak to vlastně bylo. (Komedie o hvězdě.) Mladá fronta 27. 12. 1966, 1 foto.

HULEC, Vladimír: Divadlo je svaté, svaté je divadlo - Modrý kocour. Amatérská scéna 2008, č. 2.

CHRISTOV, Petr: Kostelecký kostlivec aneb Mezi pohádkou a nahotou. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 37 - 38.

J. V.: Návraty k pramenům živé vody. Komedie o hvězdě. Amatérská scéna 1969, č. 3, s. 4-5.

JEŽÍŠEK se narodil v dubnu. Týdebík Čs. televize, 1969, č. 21.

JIČÍNSKO. Amatérská scéna 1967, č. 1, s. 23.

MACHKOVÁ, Eva: Přehlídka plná příslibů. Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 11.

PROSTĚ PROSTĚJOV - 40 let ve městě s poezií. Wolkrův Prostějov 1957-1996. Sest. HRAŠE, Jiří. Praha, IPOS 1997. 106 s.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Hradecká přehlídka dětského divadla 16. - 18. 4 - tentokrát s řadou otazníků. Deník dětské scény Trutnov 2004/0.

RICHTER, Luděk: Dětská scéna v Hradci Králové...2006. Deník dětské scény 2006/0.

RICHTER, Luděk: Svitavy, Dětská scéna 2012 - Recenze - Nejlepší střelec. Deník Dětské scény, č. 4., str. 90 - 91, 12.6.2012. (viz Texty)

ŠEFRNOVÁ, Blanka: Krajská přehlídka dětského divadla Hradec Králové 17. – 18. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 10 - 12. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

ŠEFRNOVÁ, Blanka: Krajská přehlídka divadelních souborů Hradec Králové. Deník Dětské scény 11. - 17. 6. 2010.

ŠPALKOVÁ, Dominika: Regionální kolo dětského divadla 11. – 13.4. 2008 Hradec Králové. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 9, 10, 11.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Bylo by potěšitelné… Amatérská scéna 1988, č. 8, s. 8. Foto Masopustní žerty.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Šťastné děti. Amatérská scéna 1986, č. 7, s. 11.

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětské divadelní léto. Prachatice 1992. Loutkář, roč. 42, č. 8, 7.8.1992, s.171-173, 5 foto. Referát poměrně podrobně rozebírá nejzajímavější inscenace festivalu Dětské divadelní léto v Prachaticích (5.-12.6.1992).

ŽANTOVSKÝ, Petr: Poezie, jak jsi pořád (alespoň) krásná. Amatérská scéna 1985, č. 5, s.10-11.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1972, Ka 45, i. č. 125
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1975, Ka 45, i. č. 125

Související Texty

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1972
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1972
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1972
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1975
Mělník, NP dětské recitace a recitačních souborů, Vítězslava Šrámková: Bylo by potěšitelné..., 1988
Sobotka, MKS, Studio Šrámkova domu, My vrabčáci, CP Dětská scéna Svitavy 2018
Sobotka, MKS, Studio Šrámkova domu, My vrabčáci, CP Dětská scéna Svitavy 2018
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, 1962–1969
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, 1962–1969
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, 1962–1969
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, 1962–1969
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, 1962–1969
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, 1962–1969
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, 1962–1969
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, Tři lidové hry k Vánocům 1968
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, Tři lidové hry k Vánocům 1968
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, Tři lidové hry k Vánocům 1968
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, Tři lidové hry k Vánocům 1968
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, vystoupení na aktivu OB, říjen 1981
Sobotka, Šrámkův dům, Tatínku, ta se ti povedla, WP 1993
Sobotka, Šrámkův dům, Tatínku, ta se ti povedla, WP 1993
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Mami!, KP AUDIMAFOR Hradec Králové 2017
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Mami!, KP AUDIMAFOR Hradec Králové 2017
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Náš Pú, KP Audimafor Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Náš Pú, KP Audimafor Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Náš Pú, KP Audimafor Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Nejlepší střelec, CP Dětská scéna Svitavy 2012
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Nejlepší střelec, CP Dětská scéna Svitavy 2012
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Slabikář pirátům nikdy nechybí, KP Dětská scéna a KP loutkářská Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Slabikář pirátům nikdy nechybí, KP Dětská scéna a KP loutkářská Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Smrt na plátně, KP Dětská scéna a KP loutkářská Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Smrt na plátně, KP Dětská scéna a KP loutkářská Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Srdce hvozdu, CP Dětská scéna Svitavy 2019
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Srdce hvozdu, CP Dětská scéna Svitavy 2019
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Strašidlo cantervillské, 2009
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Tatínku, ta se ti povedla, 1993
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Tatínku, ta se ti povedla, 1993
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Vyznání jízdenkovitosti, KP Audimafor 2018
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Vyznání jízdenkovitosti, KP Audimafor 2018
Šrámkova Sobotka 1983, vystoupení Recitačního studia Šrámkova domu v Sobotce
Štembergová Šárka, 1993


Mapa působení souboru - Recitační studio Šrámkova domu / Přípravka / Studio Šrámkova domu

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, 1962–1969
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, 1962–1969
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, Tři lidové hry k Vánocům 1968
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, Tři lidové hry k Vánocům 1968
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, Tři lidové hry k Vánocům 1968
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, Tři lidové hry k Vánocům 1968
Sobotka, Recitační studio Šrámkova domu, vystoupení na aktivu OB, říjen 1981
Šrámkova Sobotka 1983, vystoupení Recitačního studia Šrámkova domu v Sobotce
Štembergová Šárka, 1993
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Tatínku, ta se ti povedla, 1993
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Tatínku, ta se ti povedla, 1993
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Strašidlo cantervillské, 2009
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Nejlepší střelec, CP Dětská scéna Svitavy 2012
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Nejlepší střelec, CP Dětská scéna Svitavy 2012
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Náš Pú, KP Audimafor Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Náš Pú, KP Audimafor Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Náš Pú, KP Audimafor Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Slabikář pirátům nikdy nechybí, KP Dětská scéna a KP loutkářská Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Slabikář pirátům nikdy nechybí, KP Dětská scéna a KP loutkářská Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Smrt na plátně, KP Dětská scéna a KP loutkářská Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Smrt na plátně, KP Dětská scéna a KP loutkářská Hradec Králové 2016
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Mami!, KP AUDIMAFOR Hradec Králové 2017
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Mami!, KP AUDIMAFOR Hradec Králové 2017
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Vyznání jízdenkovitosti, KP Audimafor 2018
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Vyznání jízdenkovitosti, KP Audimafor 2018
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Srdce hvozdu, CP Dětská scéna Svitavy 2019
Sobotka, Studio Šrámkova domu, Srdce hvozdu, CP Dětská scéna Svitavy 2019
Sobotka, MKS, Studio Šrámkova domu, My vrabčáci, CP Dětská scéna Svitavy 2018
Sobotka, MKS, Studio Šrámkova domu, My vrabčáci, CP Dětská scéna Svitavy 2018


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.