Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: HEJNOVÁ, Marie, Sobotka

Datum narození: 26.5.1905
Místo narození: Rychnov nad Kněžnou
Datum úmrtí: 15.9.1987
Místo úmrtí: Sobotka
Středoškolská profesorka, od 1962 členka ÚPS UP ÚDLUT, poté ÚKVČ.
Rozená Kučerová.
Vystudovala s vyznamenáním gymnázium El. Krásnohorské v Praze, po něm filozofickou fakultu UK, obor čeština-francouzština (absolutorium 1930).
Od roku 1931 do roku 1940, poté 1945-1949 (dle Aleše Fetterse od roku 1932, se zmíněnou pauzou do 1948) působila na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou.
V 30. letech po provdání za svého kolegu Václava Hejna začala jezdit do Sobotky a patřila k družině Fráni Šrámka.
Před 2. světovou válkou mj. působila v hnutí sociálně demokratických žen, za války, kdy byl její manžel vězněn v koncentračním táboře, pracovala v okresní péči o mládež.
Od roku 1949 do 1960, kdy se na důchod přestěhovali do Sobotky, působila i s manželem na Střední lesnické škole v Trutnově. Spoluzakládala ve škole žákovskou knihovnu a podílela se na vybavení auly reprodukcemi obrazů. Pořádala besedy o knihách, společenském a kulturním chování, literární exkurze, zájezdy do divadel i na Smetanovu Litomyšl. Se žáky připravovala dramatizace a literární pásma...

Roku 1957 společně s manželem Václavem a Milkou Hrdličkovou-Šrámkovou založila a až do své smrti řídila festival Šrámkova Sobotka.
Společně s manželem také uskutečňovala závěť M. Hrdličkové- Šrámkové: vybudovat v Sobotce Šrámkův dům - památník
s pracovnou a Archivem Fráni Šrámka, který vedl nejprve Václav Hejn a po jeho smrti v roce 1974(?) až do konce svého života Marie H.
V souladu s přáním Milky Hrdličkové přivedla
1962 do Šrámkova domu sobotecké děti, když založila Recitační studio Šrámkova domu (RSŠD). Díky její aktivitě se Š. dům
od r. 1962 mj. stal základnou tříletého krajského školení pro recitátory a od
r. 1964 vzdělávacího cyklu VčK pro vedoucí recitačních souborů a divadel poezie. Připravovala jej organizačně, ve spolupráci s metodikem východočeského KKS Josefem Vavřičkou a posléze i za odborné spolupráce div. oddělení pražského ÚDLUT a Ústředního poradního sboru pro umělecký přednes. Oba tyto cykly výrazně ovlivnily rozvoj a úroveň oboru v kraji.

S uvedenými institucemi M. Hejnová také každoročně konzultovala zaměření a připravovala náplň Šrámkovy Sobotky. Marie Hejnová i Václav Hejn byli výjimečně erudovaní lidé se širokým kulturním rozhledem.
Marii se i díky osobnímu šarmu a upřímné pohostinnosti dařilo získávat na odborné přednášky ŠS výrazné osobnosti, většinou vysokoškolské pedagogy, a přední umělce pro večerní programy.
Sama talentovaný pedagog, připravovala program festivalu pro učitele s rozhledem - téma se každoročně měnilo, ale vždy jí šlo o netradiční jazykovou a literární výchovu - uměním. (Při přípravě programu ovšem také velmi dbala o to, aby v něm byl pořad "pro Soboťáky", který by se líbil i "soboteckým tetičkám".)
Po smrti svého manžela 1974 vedla Archiv Fráni Šrámka a spravovala pozůstalost básníka.
Téhož roku obnovila Zpravodaj Šrámkovy Sobotky (dosud redigoval Karol Bílek, ale Zpravodaj byl z ideových důvodů zastaven) a na 12 let se ujala jeho redakce (z toho řadu let byla kryta Janem Šrámkem jako odpovědným redaktorem).
Ke 100. výročí narození Fráni Šrámka připravila knížku Přicházejí, odcházejí.
1985 vydala v nakladatelství Kruh v redakci L. Chytilové Knížku o Milce.

1998 byli manželé Hejnovi in memoriam jmenováni čestnými občany Sobotky.
Bibliografie:
Autorské:
HEJNOVÁ, Marie: Knížka o Milce. Hradec Králové, Kruh 1985.

HEJNOVÁ, Marie: Základy kulturního chování. Trutnov 1955, 1957.

HEJNOVÁ, Marie: Přicházejí, odcházejí. 1977.

Články: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, Předvoj, Pochodeň, Učitelské noviny, Český jazyk a literatura aj.

Životopisné:
BÍLEK, Karol: Kdo je kdo v dějinách Sobotecka. Sobotka 1995.

ČURDOVÁ, S.: Diplomová práce.

LINHART, V.: Za paní profesorkou. ZŠS 1987, č. 3., s. 46.

PADESÁT let lesnického školství v Trutnově. Ed. J. Uhlíř. 1945-1995. Trutnov, SLŠ 1995.

VÝZNAMNÉ osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou. Rychnov n. Kn. OÚ a SOA 2001, s. 96-97.

AS 1988, č. 1, s. obálka-nekrolog V. Šrámková.

Související Obrázky

Prof. Marie Hejnová, spoluzakladatelka a dlouholetá organizátorka Šrámkových Sobotek, počátek 80. let
Šrámkova Sobotka 1985, v sále spořitelny organizátorky prof. Hejnová, Marie Bílková (Sekerová) a malíř Zdeněk Mlčoch
Šrámkova Sobotka 1986, herci Vlastimil Fišar a Daniela Kolářová po skončení pořadu Úsměvný Karel Čapek se spoluzakladatelkou a vůdčím duchem ŠS prof. Marií Hejnovou
Šrámkova Sobotka 1986, přípravy ve spořitelně, prof. Marie Hejnová


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Šrámkova Sobotka 1986, herci Vlastimil Fišar a Daniela Kolářová po skončení pořadu Úsměvný Karel Čapek se spoluzakladatelkou a vůdčím duchem ŠS prof. Marií Hejnovou
Prof. Marie Hejnová, spoluzakladatelka a dlouholetá organizátorka Šrámkových Sobotek, počátek 80. let
Šrámkova Sobotka 1986, přípravy ve spořitelně, prof. Marie Hejnová
Šrámkova Sobotka 1985, v sále spořitelny organizátorky prof. Hejnová, Marie Bílková (Sekerová) a malíř Zdeněk Mlčoch